• כולל רבנות והוראה
    בכולל לומדים אברכים המתעתדים לעסוק בתפקידי רבנות, הוראה ומנהיגות תורנית בקהילות ישראל. רבים מבוגרי הכולל...

    למידע נוסף

  • ישיבת הסדר / גבוהה
    ישיבת הר ברכה שואפת להצמיח תלמידי חכמים פוסקי הלכות המעורים היטב בחיי הציבור והמדינה, שיהיו למנהיגים הרוחנ...

    למידע נוסף