לוח אירועים


יש לך שאלה?

מאמרים אחרונים:

הלכה

revivim1030

בניית מאחזים או השקעה בתכנון היישובים והערים?

⬅️ מהו החזון של עם ישראל וכיצד מצוות יישוב הארץ מגשימה אותו?
⬅️ מהם 2 הסולמות של רמת השותפות ביישוב הארץ?
⬅️ האם יש ערך להקמת יישובים ללא הסכמת הממשלה?
⬅️ מה עלינו לעשות עכשיו כדי לחזק את ההתיישבות?
⬅️ כיצד ניתן היה למנוע את גירוש גוש קטיף במאמץ דומה למאמץ שהושקע?

revivim1024 - נרות חנוכה בשבת חנוכה ובמוצש

הלכות שבת חנוכה

⬅️ למשך כמה זמן צריכים לדלוק נרות החנוכה בשבת?
⬅️ במוצאי שבת עדיף להקדים את ההבדלה או את נרות החנוכה?
⬅️ באיזה זמן ידליקו בבית הכנסת בערב שבת ובצאתה?
⬅️ מדוע רק חג החנוכה שרד מחגי בית שני ומה הוא מסמל עבורנו כיום?

מדליק נרות חנוכה

הלכות הדלקת נר חנוכה

⬅️ כיצד נרות החנוכה לא נכבו בעבר, כשלא היו תאי זכוכית?
⬅️ האם עדיף להדליק בחלון או בחדר המדרגות?
⬅️ מה לעשות כשהשכנים מתנגדים להדלקה בחדר המדרגות?
⬅️ האם למנהג הספרדים ילדים רשאים להדליק נרות?
⬅️ האם לקצר בעבודה כדי להדליק נרות בצאת הכוכבים?
⬅️ האם להמתין לבן זוג או לאחד הילדים שמאחר לחזור?

רועה צאן

גיד הנשה – חיבור בין רוח למעשה

⬅️ מהו מאבק הערכים בין יעקב לעשיו?
⬅️ מהי הנקודה הנכונה בטענותיו של שרו של עשיו?
⬅️ עד כמה גדול הנזק בפגיעה בגיד הנשה?
⬅️ האם יש קשר פסול עם אנשי רוח?
⬅️ כיצד אנו יכולים לתקן ולהוכיח לעשיו שהוא טועה?

revivim-1021 הרב גורן, הרב אונטרמן, וינה

סופה של פרשת גיורי וינה

⬅️ מה הייתה עמדתו של הרב הראשי בעניין גיורי וינה?
⬅️ מדוע הוקמה ועדת הבדיקה ומה הייתה מסקנתה?
⬅️ כיצד הגיב הרב גורן כלפי מוציאי הדיבה?
⬅️ מה היה בסופה של פרשת הגיור?

גיורי וינה – העלילות והעובדות

⬅️ מי כינה את בית הדין לגיור בוינה "בית חרושת"?
⬅️ האם נתונים שונים על כמות המתגיירים מראים שמישהו משקר?
⬅️ מה היו עיקר הטענות כנגד בית הדין בוינה?
⬅️ מדוע הרבי מגור והרבי מוויז'ניץ לא חתמו על הפשקוויל בעניין?

רביבים 1019 - פרשיית גיורי וינה

פרשיית גיורי וינה

⬅️ מה הוביל להקמת בית הדין לגיור בוינה?
⬅️ האם היה מדובר ב"בית חרושת לגיור"?
⬅️ מי זה ר' אלתר שטיינמץ?
⬅️ על מסירות הנפש של אחראי המחנה במרצבכטל בימי השואה

רביבים 1011 - שמיטת כספים ופרוזבול

שמיטת כספים ופרוזבול

⬅️ על איזו הלוואה צוותה התורה שתישמט?
⬅️ האם טוב לשמוט כספים או שהחובות יוחזרו?
⬅️ כיצד שטר הפרוזבול מונע שמיטת חובות כיום?
⬅️ מדוע טוב שכל יהודי יכתוב שטר פרוזבול?
⬅️ האם פיקדונות וקרנות השקעה נשמטים בשמיטה?

ברכות הראייה על נופים ובעלי חיים

⬅️ מהי הסיבה שחכמים קבעו את ברכות הראיה?
⬅️ הרואים מראה מרשים יברכו יחד או בנפרד?
⬅️ האם אפשר לכלול בברכה אחת כמה נופים שונים?
⬅️ האם אפשר לברך על ספורטאי המשתמש בסטרואידים?
⬅️ על אילו יישובים ניתן לברך 'מציב גבול אלמנה' ומתי?

דילוג לתוכן