תוצאות חיפוש עבור:  – עמוד 1

הרב אליעזר מלמד

מסירות נפש על דברי תורה

⬅️ מהי המעלה שהוסיף אברהם אבינו על נח הצדיק?
⬅️ מדוע הרן אח אברהם לא ניצל מכבשן האש?
⬅️ מפני מה אברהם מנסה להציל את סדום?
⬅️ עד כמה יש להסתכן בכדי שלא לשנות את ההלכה?
⬅️ מדוע הדפיסו ספרים עם שינויים של הצנזורה אם אסור לעוות את התורה?

שוק פירות וירקות

היתר המכירה בימינו

⬅️ האם שמיטת הקרקע היום היא חיוב שקבעו חכמים או מנהג חסידות?⬅️ האם יש צורך משמעותי בדורנו בשימוש בהיתר המכירה?⬅️ האם מערכת הכשרות עלולה לקרוס בלי היתר המכירה?⬅️ כמה יעלה לתקציב המדינה לשמור שמיטה ועל חשבון מה זה יבוא?⬅️ האם מותר להחרים את פירות 'היתר המכירה' ו'אוצר בית דין'?

עבודה זרה

האמונה, האלילות ודור המבול

⬅️ כיצד האמונה בריבוי אלים משפיעה על המוסר?
⬅️ האם הצדיקות של נח נובעת ממצב כלכלי וחברתי נמוך?
⬅️ מה הקשר בין שוויון בפני החוק לפרשת נח?
⬅️ מהי החשיבות הגדולה של קורבנותיו של נח ביציאה מהתיבה?

הרב גור גלון

פרשת נח – גבולות

הגמרא במסכת סנהדרין (קח, א) מביאה ברייתא בהגדרת חטאם של

מכירת השדה

היתר המכירה – לכתחילה

⬅️ מה עדיף לקנות תוצרת חו"ל או תוצרת היתר מכירה?
⬅️ האם מצוות השמיטה כיום היא מהתורה או מצוות חכמים?
⬅️ מה ההיגיון בשיטה הטוענת שיש צורך שעם ישראל ישב איש בנחלתו לחובת השביעית?
⬅️ האם השנה הנוכחית שנת שמיטה?
⬅️ מתווה רפורמת הכשרות ומצוות השביעית

לימוד הושענא רבה

חשיבות לימוד התורה בשבת ובמועד

⬅️ כיצד יוכלו שומרי התורה להיות מופת של חיים טובים ונכונים?
⬅️ איך אפשר ללמוד תורה כראוי בשטף החיים?
⬅️ כיצד יש לאזן בין 'עונג שבת' ולימוד תורה בשבת?
⬅️ מדוע בארץ ישראל יש להקפיד במיוחד בלימוד תורה בחגים?
⬅️ מפני מה דווקא לימוד תורה של אנשי עבודה חשוב להבנת התורה?

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן