לוח אירועים


יש לך שאלה?

מאמרים אחרונים:

מאמרים

revivim1030

בניית מאחזים או השקעה בתכנון היישובים והערים?

⬅️ מהו החזון של עם ישראל וכיצד מצוות יישוב הארץ מגשימה אותו?
⬅️ מהם 2 הסולמות של רמת השותפות ביישוב הארץ?
⬅️ האם יש ערך להקמת יישובים ללא הסכמת הממשלה?
⬅️ מה עלינו לעשות עכשיו כדי לחזק את ההתיישבות?
⬅️ כיצד ניתן היה למנוע את גירוש גוש קטיף במאמץ דומה למאמץ שהושקע?

רביבים בשר ודגים

איסור אכילת דג ובשר יחד

איסור אכילת בשר יחד עם דגים אינו מוסכם בגמרא ובפוסקים, אך מפני חשש הסכנה הורו האחרונים להחמיר • היות שכל יסוד האיסור הוא הסכנה הרפואית, אזי אם בדורנו מסכימים כל הרופאים שאין בכך סכנה – הם אסרו והם מתירים • ואומנם, היות שהמנהג התפשט, אכן יש להימנע מאכילה של שני המינים יחד, ויש להחליף או לנקות את כלי האכילה בין מנות דג ובשר

הצורך בתיקון מערכת המשפט

⬅️ מדוע אין לחכמי ישראל מענה לשאלות משפטיות בכל תחום?
⬅️ כיצד פוגע בית המשפט העליון בזהותה של המדינה?
⬅️ מהו הנזק שגרם בית המשפט העליון ליישוב הארץ?
⬅️ במה מתבטאת המעורבות המזיקה של בג"ץ בנושאים תורניים מובהקים?
⬅️ כיצד פגע בית המשפט העליון בבטחון ישראל?

הרב דרוקמן

מתורתו של הרב דרוקמן זצ"ל

יש טועים למדוד גדלות לפי העיסוק בפרטים מסוימים, אולם עיקר הגדלות בתורה הוא להבין את הדברים הגדולים כפי שעשה הרב חיים זצ"ל • לקט מדברי תורתו שעליהם היה רגיל לחזור תמיד • "גם אם מתגלים בישראל צדדים שליליים, חשוב לזכור שאלו רק צדדים חיצוניים ויש לחדור פנימה ולגלות את הטוב האמיתי שקיים במעמקים" • "עצם התעוררותם של ישראל לשוב לארצם ולערכיהם הלאומיים יש בה אור של תשובה. תשובה זו היא תשובה פנימית, ואין שום כוח בעולם שימנע ממנה לפרוץ ולהתגלות" • "תקומת מדינת ישראל היא הבסיס לקידוש השם בעולם. שובנו לארץ, היאחזותנו בה, עצמאותנו וזקיפות קומתנו – כל אלה סוללים את הדרך למילוי תפקידנו בעולם"

הרב דרוקמן צילום ישראל ברדוגו

חוק יסוד לימוד תורה והרב חיים דרוקמן זצ"ל

⬅️ מהן שלוש הרמות של לימוד התורה הנחוץ בישראל?
⬅️ מדוע נכון עקרונית לקבוע שמדינת ישראל תומכת בלימוד תורה?
⬅️ כיצד חוק יסוד לימוד תורה יכול לסדר את בעיית גיוס בני הישיבות ומימונם?
⬅️ מהו היחס הנכון בין תלמידי החכמים והחיילים?
⬅️ מעט על מנהיגותו וחסידותו של הרב דרוקמן זצ"ל

revivim1024 - נרות חנוכה בשבת חנוכה ובמוצש

הלכות שבת חנוכה

⬅️ למשך כמה זמן צריכים לדלוק נרות החנוכה בשבת?
⬅️ במוצאי שבת עדיף להקדים את ההבדלה או את נרות החנוכה?
⬅️ באיזה זמן ידליקו בבית הכנסת בערב שבת ובצאתה?
⬅️ מדוע רק חג החנוכה שרד מחגי בית שני ומה הוא מסמל עבורנו כיום?

דילוג לתוכן