מאמרים

המחלוקת על הגיור ועל היתר המכירה

⬅️ מה הדמיון בין המחלוקת על הגיור לבין המחלוקת על היתר המכירה?
⬅️ האם ניתן למצוא קשר בין האוסרים את היתר המכירה ובין המתירים?
⬅️ כיצד התחזקה עם השנים הפסיקה בעניין היתר המכירה?
⬅️ לכתחילה היה ראוי להחמיר שלא לגייר ולא לסמוך על המכירה?

הרבנות הראשית ושאלת הגיור

⬅️ מה הייתה גישתה של הרבנות הראשית בתקופת הרצי"ה?
⬅️ כיצד הגיבה פולה בן גוריון לרעיון נישואי בנה עם גויה?
⬅️ מדוע היה צורך לגייר גם את נכדת בן גוריון?
⬅️ סיפורה של המתנדבת הלן שרצתה להתגייר וסורבה
⬅️ מי הייתה השליחה של הרב גורן למניעת קרע בעם?

משואה לפרייה ורבייה

משואה לפרייה ורבייה

⬅️ מהי המצווה הגדולה שאנו מקיימים בזכרון נרצחי השואה?
⬅️ כיצד להפנות את זכר השואה לחיזוק מדינת ישראל?
⬅️ האם העם היהודי השלים דמוגרפית את אבדן ששת המיליונים?
⬅️ כיצד יש לעודד את המשפחה היהודית ומדוע לא עושים זאת כראוי במערכת החינוך?
⬅️ כמה ילדים מצווה יהודי ללדת? מתי מומלץ לעצור?

וגם ערב רב עלה איתם

⬅️ מדוע משה קיבל לעם ישראל את הערב רב?
⬅️ מפני מה ה' בסיפור שבמדרש מרשה למשה לקבל את הערב רב?
⬅️ מה שורש המורכבות והסיבוכים שבגרים?
⬅️ האם הערב רב בחשבון הכללי מועילים לעם ישראל?
⬅️ האם כיום יש ערב רב בישראל ומהן התכונות שלהם?

גיור הרבנות הראשית

גישת הרבנות הראשית ובתי הדין בעניין הגיור

⬅️ האם הרבנים הראשיים היו מקלים לגייר אנשים שלא בהכרח ישמרו מצוות?
⬅️ מה היה נהוג בבית הדין הרבני?
⬅️ מה היו עושים בעבר ברבנות הראשית כאשר היה בית דין מחמיר?
⬅️ מה ההבדל בין גישת רבותינו לגישת הרבנים החרדים שחלקו עליהם?
⬅️ כמה מתגיירים היו היום לו היו ממשיכים במדיניות הגיור?

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן