חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

Displaying 1 – 20 of 1768123456

שאלות אחרונות

כבוד לחם

שלום, האם יש מנהג/הלכה שאסור לשים שקית לחם פרוס או שאריות על ידית של דלת "תלית שקית עם לחם יכולה לגרום לעניות (גמ' בפסחים)" מה זה אומר בפועל?

כל עוד אין בה בזיון ללחם – מותר, ויש שנהגו להחמיר בזה גם שאין בזיון ללחם מחשש סגולי לעניות, אך גם לדעתם אין בזה איסור. עיין פניני הלכה כשרות ב' פרק לו, ו-ח. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-19 08:37:42

רכישת מתנפח מים לילדים בשלושת השבועות

שלום האם מותר לרכוש מתקן מתנפחים עם מים בשלושת השבועות לפני ר"ח אב.

אם כוונתך להשכיר – מותר.

אם כוונת לקנות – אם המתנפח רק שלך, מותר לקנות ולא להשתמש, כיון שצריך לברך עליו 'שהחיינו'. ואם אתה נשוי או שאתה קונה אותו יחד עם אדם נוסף, מותר להשתמש בו, כיון שברכתו 'הטוב והמטיב'.

כל זה מבואר בפניני הלכה זמנים פרק ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-19 07:17:35

סעודת שלישית

האם יש להקפיד לשתות יין בסעודת שלישית?

פניני הלכה שבת פרק ז סעיף ה (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

"לדברי הרמב"ם, צריכים לקבוע ברכה על היין בסעודה שלישית, ויש שהבינו ממנו, שכמו שמקדשים על היין לפני סעודה שנייה, כך צריך לקדש לפני סעודה שלישית (טור). אולם למעשה, מצוות הקידוש היא פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום, ואין מצווה לקדש על היין לפני סעודה שלישית (שו"ע רצא, ד). ויש אומרים שכוונת הרמב"ם להורות שיש מצווה לשתות יין בסעודה שלישית כדי לענג את השבת. וכן כתבו כמה אחרונים, שטוב להדר לברך על היין בסעודה שלישית (מ"ב רצא, כא).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-18 16:34:12

שהחיינו בשלשת השבועות

האם בשלשת השבועות מברכים שהחיינו על בת שנולדה?

כן. כך מובא בפניני הלכה זמנים פרק ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-16 20:10:35

גילוח בשלושת השבועות

אני נוהג להתגלח בשלושת השבועות לכבוד שבת קודש. יש לי באמצע השבוע טקס חשוב שאני רוצה להיראות בו מכובד, האם מותר לי להתגלח?

אם אתה חושב שאם לא תהיה מגולח בטקס, הדבר ייתפס כחוסר כבוד ויהיה אולי אף מי שייעלב מכך – מותר. אמנם יש לציין שאנשים רבים לא מתגלחים גם לדברים חשובים, והדבר גורם לאנשים ששואלים אותם או שואלים אחרים עליהם להכיר את עניין החורבן והימים הללו. לשיקולך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-15 14:20:17

תספורת בשלושת השבועות (לפני בניין המקדש השלישי:)

שלום מה דין תספורת במוצש"ק, ליל ח"י תמוז – צום י"ז בתמוז שנדחה?

אסור. מוצ"ש הנוכחי הוא כבר בתוך ימי בין המצרים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-15 12:38:09

ערלה שאחרי הברית

מה עושים עם העורלה אחרי הברית? האם אפשר לזרוק אותה לפח ?

בשעת הברית שמים את הערלה בכלי עם עפר, ונוהגים לקבור אותה אחר כך באדמה. (שו"ע, רסה, י. אוצר הברית חלק א, עמוד קנב. ילקוט יוסף, שובע שמחות הלכות מילה, פרק ח, הלכה יד)

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-06-07 06:28:29

שינה בשביל ליל שבועות

האם מותר לנמנם בשבת כדי שיוכל להישאר ער וללמוד בליל שבועות?

התשובה לשאלתך נמצאת בספרו של הרב פניני הלכה שבת פרק כב סעיף טו (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה) – "לא יאמר אדם בשבת אלך לישון כדי שיהיה לי כוח במוצאי שבת, שהוא מבזה בכך את השבת שעושה בה הכנה לחול. אבל אם לא יאמר זאת אלא רק יחשוב על כך, אין בדבר איסור, שהשינה בשבת תענוג (מ"ב רצ, ד. עי' לעיל ה, ג)."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-06-01 02:22:52

לבישת מכנסי נשים

שלום, אשמח לשאול לגבי לבישת מכנסיים רחבות לנשים. ההלכה אומרת שיש לשמור על צניעות ולא מתירה ללבוש מלבוש גבר. השאלה היא מה לגבי מכנסיים רחבות לנשים שעוברות את הברך? רחבות באמת וצנועות כמו אם לא יותר מהרבה חצאיות (הכוונה כמובן בהשוואה לחצאיות שעומדות בגבולות ההלכה) כמובן שאין בכוונתי לשאול לגבי כל מכנס לנשים, שהרי ברור שמכנס צמוד או קצר לא רלוונטי. בפניני הלכה כתוב אפילו שבמקום שבו מקובל ללבוש מכנסיים רחבות אין בזה פסול, מתוך זה הבנתי שאין בזה בעיה שהיא חד משמעית. אשמח למענה בנושא, תודה מראש!

לדעת הרב מלמד אין ללכת עם מכנסיים כאלו. הרב מתיר רק ללבוש בבית מכנסי פיגמה, או מכנסיים בשעת התעמלות עם נשים במקום סגור, או מתחת לחצאית באופן שלא רואים אותם. ורק אישה שאינה מעוניינת להקפיד על כל גדרי ההלכה, ושואלת האם עדיף חצאית קצרה שאינה מגיעה עד לברך או מכנסי נשים רחבים וצנועים יחסית, נאמר לה להעדיף את המכנסיים שאיסורם קל יחסית מאשר את החצאית הקצרה שאינה מגיעה לברך שאיסורה חמור יותר. כל זה מובא בפניני הלכה ליקוטים משפחה פרק ז הלכה ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-05-25 10:46:40

לימוד מוזיקה בבית ספר למוזיקה בספירת העומר

שלום וברכה, אני לומד בבית ספר למוזיקה (מזמור) והייתי שמח לדעת אם מותר להמשיך ללמוד בספירת העומר

התשובה נמצאת בפניני הלכה זמנים פרק ג סעיף ח – מותר ללמוד וללמד לנגן בימי הספירה, הואיל ואין בזה שמחה. אבל תלמיד שממילא אינו רגיל ללמוד ברצף כל השנה, אם אפשר טוב שההפסקה תהיה בימי האבלות שבספירת העומר. ואם בכוונתו לעשות הפסקה אחת בשנה, עדיף שיעשה אותה בשלושת השבועות.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-05-12 17:47:13

מסיק זיתים בשביעית

כמידי שנה אני מוסק מעצי הפקר על מורדות השומרון ואוצר שמן בכמות של כ 18 ליטר לשימוש כל השנה. בשביעית אני חא עושה זאת מחשש של הצורך בכמות ראשונית של כמעל 100 קג כדי להכניס למכונה, פחות מזה לא משתלם להכניס למכונה. השאלה שלי זה מה היה נהוג לעשות בזמן שעם ישראל היה בארצו, האם לא היו מוסקים בשביעית? כמות קטנה לא מפיקה שמן כ'כ שיהיה שווה לבצע את המלאכה של אצירת שמן … אז אם אנחנו מפקירים בני דודינו לוקחים כתאוות נפשם.. וכן אם יש היתר לכמות כלשהי, מה הכמות המקסימלית? ומתי עלי להפקיר ולנסות לזכות מן ההפקר? תודה רבה על כל העזרה

א. מותר לבעל השדה ולכל אדם לקטוף פירות לביתו רק כשיעור שהוא רגיל להביא מהשדה או מהחנות בשאר השנים: מפירות שמשתמרים זמן קצר, ניתן להביא כמות שמספיקה לכמה ימים. מפירות שמשתמרים יותר זמן, ניתן להביא לכמה שבועות. ומפירות שמשתמרים זמן רב, כגון זיתים וענבים שעושים מהם יין ושמן, ניתן להביא כמות שמספיקה למספר חודשים.

ב. מותר לקטוף גם עבור חברו כדי לחסוך לו את הטרחה. וכן מותר לכמה אנשים לשכור פועל שיקטוף עבורם פירות. זה פתרון מצויין במקרה הנוכחי.

ג. פירות שרגילים לעבד אחר הקטיף, כגון ענבים וזיתים שסוחטים ליין ושמן, ותאנים שמייבשים במוקצה, צריך לשנות בדרך עיבודם, לעשותם בכלים קטנים יותר או בשינוי אחר, כדי שיהיה היכר שהם פירות שביעית ולא יבואו לסחור בהם, ויזכרו להפקירם בזמן הביעור.

ד. כאשר הגיע הזמן שבו כלו פירות מין מסוים מהשדות, כל מי שיש בביתו מפירות אותו המין בכמות של יותר ממזון שלוש סעודות, צריך לחלקם לאחרים מזון שלוש סעודות לכל אחד. ואם מתעצל לחלקם, יוציאם לרחוב ויכריז בפני שלושה אנשים שאינם סמוכים על שולחנו, שכל הרוצה ליטול מהפירות יבוא וייטול, ואז רשאי הוא וכל אדם אחר לקחתם ללא הגבלת כמות וללא הגבלת זמן אכילה.

ה. כאשר בעל הפירות דחוק בממונו ונצרך לפירות, יוציאם לרחוב ויפקירם בפני שלושה מאוהביו שיודעים שהוא רוצה בפירות, וכך יוכל לחזור ולזכות בהם. ומי שאין לו אנשים שלא ייקחו את הפירות, יכול להוציאם לרחוב כשאין שם עוברים ושבים, ויכריז בקול שהפירות הפקר, ולפני שאנשים יספיקו לבוא לקחתם, יגביהם ויכניסם בחזרה לביתו.

ו. כיום שמעטים מכירים את מצב השדות, סומכים על זמני הביעור שוועדי הכשרות מפרסמים לגבי כל פרי. פירות שיש ספק לגבי זמן ביעורם, יש להפקיר ביום הראשון שבו יתכן שחל הביעור, והנוטלים מהפירות אחר זמן זה, יכוונו שלא לקנותם, ויודיעו לשלושה מחבריהם שהפירות הללו שבביתם עדיין הפקר וכל הרוצה רשאי לבוא ולקחת מהם. וכשיסתיים זמן הספק, יכוונו לקנותם.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-05-11 06:16:10

אמירה לגוי במחלוקת הפוסקים

שלום, רציתי לדעת האם בדבר השנוי במחלוקת הפוסקים אם מותר או אסור לעשותו בשבת, ואף אם נפסק להלכה שאסור – האם עדין יהיה מותר לומר לגוי לעשות (באמירה ממש) ? האם זה מובא גם בפניני הלכה?

אמירה בדבר שנחלקו בו הפוסקים.

 

כשי״א שאסור מדאורייתא וי״א שאסור מדרבנן.

 

פנה״ל כה,ד-גם כאשר יש ספק אם פעולה מסוימת אסורה מהתורה או מדברי חכמים,מותר לבקש מגוי לעשותה לשם

מצווה או צורך גדול,שהואיל ועצם האמירה לגוי אסורה מדברי חכמים,הרי שספק דרבנן לקולא.

 

כשי״א שאסור מדאורייתא וי״א שמותר.     (מנוח״א טו,ח)

בי״ו (שיד,ז)-לגבי שבירת מנעול של כלים מביא את האגור,שמימיו לא ראה מי שהורה להתיר,וכתב עליו שזהו דווקא ע״י ישראל,אבל ע״י גוי אין להחמיר,כיון דאיכא מאן דשרי אפילו ע״י ישראל.

וכ״פ בשו״ע.

וכ״כ המאמ״ר ושולחן עצי שיטים בדעת הרמ״א (שלז,ב) שהתיר כיבוד הבית ע״י גוי.וכתבו שהוא משום שיש מתירים אפילו ע״י ישראל עצמו,ואף דלא פוסקים כמותם,מ״מ ע״י גוי מתירים בלי פקפוק (ולא משום שהוא פס״ר),וכמ״ש השו״ע (שיד,ז) לגבי שבירת מנעול.

וכ״פ החיד״א להתיר לומר לגוי לחמם תבשיל שיש בו מרק שנצתנן,כיון שהרשב״א והר״ן מתירים אפילו ע״י ישראל.

וכ״כ המ״ב (שב,א) ע״ג דברי הרמ״א שאסר להסיר אבק מבגד משום מלבן-ומ״מ נראה שיש לסמוך על דעה ראשונה

(שו״ע) להקל ע״י גוי. (ומאידך בסימן שטז סעיף יב התיר לצוד בע״ח מבויית שיצא מכלובו (כשו״ע) רק במקום צורך גדול,אע״פ שגם

לרמ״א הוי איסור דרבנן בלבד).

וכ״פ המנוח״א– דבר שנחלקו בו הפוסקים אם מותר לעשותו בשבת או אסור, מותר לומר לגוי לעשותו בשבת אף אם

נפסקה הלכה בשו״ע כדעת האוסרים לישראל לעשותו (ואפילו בדאו'. וכ״פ כלכלת שבת כמובא בשש״כ ל, הערה נ).

ולמעשה אין להקל בזה באופן קבוע, אלא רק במקום הצורך, שכן לא מצאנו בפוסקים כלל כל כך מרכזי זה בהלכות אמירה לגוי.

מחבר התשובה: צוות אתר הר ברכה

2022-05-11 06:05:17

ברכה בתוך סעודה

שלום. פעמים אני מתחיל את הסעודה עם לחם מתוך כוונה לסיימה באכילת "לחם" שאני עושה מכוסמת. האם יש לברך שהכל על הלחם של כוסמת? ובמקרה שלא התכוונתי לאכול את הלחם מכוסמת בעת ברכות המוציא ואח"כ נמלך לאוכלו, האם יש לברך עליו?

אין לברך על הכוסמת בתוך הסעודה גם אם לא חשבת על כך בתחילתה, שכן היא חלק מהסעודה וקורה שאדם מחליט להוסיף לסעודתו מאכלים שלא תכנן. עיין בפניני הלכה ברכות פרק ג.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-27 19:02:02

מדוע נשים צריכות לשים אחרי חתונה כיסוי ראש?

ה׳ ברא את הגוף והשיער של בני האדם אז לא הבנתי למה כתוב שצריך להסתיר את זה עם כיסוי ראש?

שאלה מצויינת – כדי להבהיר לכל ששיער האישה ויופיה נועדו אך ורק לבעלה. כדאי לך לקרוא את מה שכתב על כך הרב מלמד בפניני הלכה ליקוטים משפחה פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-27 08:02:27

תפילה

שלום וברכה במידה וקמתי מאוחר ואני מתפלל אחרי זמן קריאת שמע וזמן סוף התפילה אבל לפני חצות היום האם אני צריך לדלג על ברכות קריאת שמע ?

פניני הלכה תפילה פרק י, סעיפים י-יא. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

זמן קריאת שמע של שחרית הוא עד סוף שלוש שעות זמניות של היום, וזמן ברכות ק"ש ותפילת עמידה הוא עד סוף ארבע שעות זמניות. בדיעבד ניתן להתפלל עמידה עד חצות היום (ואם התאחר במזיד, טוב שיכוון שהוא בתורת נדבה), ויכול אז לומר גם את פסוקי דזמרה, אבל לא יאמר את ברכות ק"ש, ולמנהג חלק מיוצאי אשכנז אם לא אמרן מחמת אונס, רשאי להשלימן עד חצות (משנ"ב). וכאשר אומר את הברכות, יאמר איתן גם את קריאת שמע אף שעברו שלוש שעות ולא יוצא בזה ידי חובה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-18 09:05:49

שיעור ברכת המזון בחול המועד פסח

כל הדיונים הם על שיעורים בליל הסדר. כמה מצה צריך לאכול בחול המועד ובסעודת שבת ושביעי של פסח, בשביל להתחייב בברכת המזון?

כמובן כמו כל השנה בלחם ובכל מאכל – רק מי שאוכל כזית (שליש מצת מכונה) בזמן של 4 דקות ובדיעבד 7 דקות, יכול לברך ברכה אחרונה. ובסעודות שבת ויום טוב לכתחילה יש לאכול כביצה (שתי שליש מצת מכונה). כמו כן יש לציין שכמו בכל השנה, מי שלא מתכוון לאכול כביצה לחם/מצה, לא יברך על הנטילת ידיים. עוד יש לציין שכמו בלחם, לכתחילה יש לאכול כזית בתחילת הסעודה יחד עם סלטים וכד' כדי שיפטור את שאר המאכלים. דיני הלחם מבוארים בפניני הלכה ברכות, ודיני המצה כמובן זהים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-14 19:30:21

חג בחו"ל

שלום רב, האם מותר לבן ארץ ישראל לעשות מלאכות בחג שני של גלויות כאשר הוא נמצא בחו"ל? תודה רבה

פניני הלכה מועדים פרק ט (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

דין היוצא לחוץ לארץ

ג. היוצא מארץ ישראל להשתקע בחוץ לארץ, דינו כבן חוץ לארץ. אבל אם בכוונתו לחזור, דינו כבן ארץ ישראל, ואם הוא נמצא מחוץ לתחום שבת של קהילה יהודית (עי' הלכות שבת, ל), אינו נוהג יום טוב שני של גלויות. אבל אם הוא נמצא בקהילה יהודית או בתחום שבת שלה, דינו כדלהלן:

איסורים: עליו לנהוג בכל איסורי החג כמותם, ורק בשעת הדחק יכול להקל אם אף אחד מאנשי חוץ לארץ לא רואה אותו.

מצוות: עליו לקיים את המצוות שחייב בהם כאילו הוא יום חול, ולכן יבדיל בצנעה במוצאי יום טוב ראשון, ויניח תפילין בצנעה. וכדי שלא יראה סותר את מנהגם, יקפיד ללבוש בגדי יום טוב וידליק נרות לכבוד יום טוב שני בלא ברכה. ואם הוא מתארח בליל הסדר, ישתתף בסדר בלא לומר את ברכות המצוות, אלא יענה אחריהם 'אמן'. ואם לא מעוניין לשבת עמהם – רשאי.

תפילה: כיון שהוא צריך להתפלל בנוסח של חול המועד או יום חול, יכול להתפלל ביחיד. ואם יכול להצניע את נוסחו, ואין חשש שיקראו לו לעלות לתורה בלא שיוכל לסרב, טוב שיתפלל בציבור. ואם ישימו לב שאינו נמצא בתפילה, צריך להתפלל בציבור ולהשתדל שלא ישימו לב שמתפלל בנוסח שונה, ואם קראו לו לתורה ולא יכול לסרב – יעלה, ואם הוא כהן יעלה עם הכהנים גם בתפילת מוסף ויבליע את שם השם כיון שאינו מתפלל מוסף, ואם הוא הכהן היחיד – יעלה ויברך.

– אסור לעשרה מבני ארץ ישראל לעשות מניין לבד אפילו בצנעה, ויש נוהגים להקל בזה ברשות רבני המקום.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-14 16:30:49

Displaying 1 – 20 of 1768123456

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן