חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

Displaying 1 – 20 of 1638123456

שאלות אחרונות

שהחיינו על אוזניות airpod

האם אפשר לברך שהחיינו על אוזניות airpod ?

על אוזניות שאינן פשוטות וזולות רגילים לשמוח, ולכן יש לברך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-09-14 09:11:10

שביעית

שלום הרב קראתי בספר פניני הלכה – שביעית ויובל בפרק ה הלכה י״א – דין פירות הגדלים בשדה של גוי. בהלכה זו מדובר על המצב שיהודי קונה את הפירות שגדלו על הקרקע של גוי ואוסף אותם מהשדה בעצמו. המקראה המתואר בהלכה הוא וודאי חשוב אבל בדרך כלל זה לא המצב כיום. גויים מוכרים את הפירות שלהם בחנויות. לכן, במידה ואני קונה פירות מגוי בחנות שלו, שגידל אותם בשביעית על הקרע ששייכת לו – האם אני צריך להפריש תרומות ומעשרות מהפירות האלו?

על פי מה שכתוב בסעיף שהזכרת, וכן כתוב בפרק ט סוף סעיף ב – בדיעבד, כאשר יש צורך לטרוח בהשגת פירות של 'היתר המכירה' או שהם יקרים יותר, אפשר לקנות פירות של גוים. אין לנהוג בהם קדושת שביעית, ואם הם נמכרו ליהודי בעודם בשדה, וגמר אסיפת הפירות נעשה על ידי יהודי, יש להפריש מהם תרומות ומעשרות. ואם נאספו על ידי גויים – אין להפריש מהם תרו"מ.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-09-10 13:16:53

ברכת הגומל

כאשר חולה מתרפא מקורונה, האם יש לברך הגומל גם אם לא היו לו תסמינים חמורים (בפרט כאשר מדובר בבחור בשנות העשרים)?

לא. הגומל מברך רק מי שהיה בתוך הצרה וניצל. לכן רק מי שבפועל היה חולה באופן כזה מסוכן שמצדיק חילול שבת, צריך לברך 'הגומל'. עי' פניני הלכה ברכות פרק טז (נית לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-09-05 18:51:53

שלום,

שלום, הציעו לי עבודה בחברה בשמפתחת ומייצרת בשר מתורבת. הם טוענים שהתאים נלקחו מחיות שעברו שחיטה כשרה אך יש להם גם קו של חזיר והם עובדים בשבת בתורנות ניתן לעבוד ביום שישי במקום שישי. האם אתה מותר לי לעבוד במקום הזה?

כיון שלפי דעת הרב מלמד דין המאכל שעושים מבשר כזה כדין הבשר שממנו נלקח, מותר לעבוד רק בקו הכשר, אם החלוקה בינו לבין הקו של החזיר ברורה, כך שאין מי שיטעה לחשוב שאתה עובד בקו לא כשר.

מביא לך מתוך פניני הלכה כשרות ב פרק לז. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

יא – בשר מלאכותי

בשנים האחרונות מדענים הצליחו לפתח בשר באופן מלאכותי באמצעות שכפול של תאי גזע (תאים שלא סיימו להתמיין) שנלקחו מבשר בעלי חיים. אם פיתוח זה יצליח באופן מסחרי, עשויה להתחולל מהפכה בשוק הבשר: יפסיקו לגדל מיליארדי פרות ותרנגולים ולשוחטם, מחיר הבשר ירד, והזיהום הכרוך בגידול בעלי החיים ייפסק.

יש אומרים שדין בשר שכזה יהיה זהה לדין תא הגזע שממנו התפתח, הואיל והכל נמשך ממנו. שאם הוא יילקח מבשר חזיר – דינו יהיה כבשר חזיר. ואם יילקח מבשר בהמה או עוף שנשחט כדין – דינו יהיה כבשר כשר שמותר לאוכלו אך אסור לערבו עם חלב. ויש אומרים, שהואיל והתא הראשוני הוא זעיר וחסר חשיבות, הוא בטל למיליארדי התאים שהתפתחו ממנו, והם נחשבים כ'פנים חדשות' לחלוטין, ולכן גם אם התא הראשון היה מחזיר הוא כשר, וגם אם היה מעגל דינו כמאכל פרווה. ונראה כדעה הראשונה, שמהות המאכל נקבעת לפי התא הראשון שחולל אותו.

בין המקילים: הרב רייזמן תחומין לד; הרב דב ליאור, הרב זאב וייטמן תחומין לו. בין המחמירים: הרב יהודה שפיץ תחומין לה; הרב יעקב אריאל תחומין לו; הרב ד"ר חנוך קאהן המעין טבת תשע"ו. ויתכן שגם לסברת המקילים, כל עוד הבשר הטבעי מבעלי חיים יהיה נפוץ והבשר המלאכותי יידמה לו, יש מקום לאוסרו עם חלב משום מראית עין (עי' שו"ע סו, ט-י; פז, ד).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-29 20:01:33

התקן

שלום, מה דעת הרב מלמד שליט"א בנושא התקן נחושת והתקן מירנה ?

הלכתית אין זה משנה, הדבר נתון לשיקולכם. גם לגבי דיני כתמים בעקבות ההתקן, לדעת הרב מלמד אין הבדל. עיין בנושא בפניני הלכה טהרת המשפחה. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-29 17:40:43

מאלו כספים לתת מעשר

אני מתכוון לגבי הסכום האם להוריד את כל ההוצאות שלי כגון חשמל ארנונה מים טלפון משכנתא וכו ורק אחרי מה שנשאר לחשב את המעשר

אם מדובר על הוצאות הבית הפרטי שלך – לא מתחשבים בזה, אלא נותנים מעשר מההכנסה החודשית בלי קשר להוצאות אלו. אבל אם אתה לא שכיר אלא עצמאי ומדובר על הוצאות הקשורות לעבודה, כגון הוצאות המשרד, מורידים את ההוצאות הללו.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-29 07:01:57

מעשר כספים

השאלה שלי היא האם אני יכול לתת את המעשר לבנים הנשואים שלי מאחר שהתשלומים שלהם כבדים ולא נשאר להם כמעט כלום אחרי תשלום ההוצאות שלהם

רק אם הם נחשבים עניים – ראה מה שכתב בזה הרב מלמד בפניני הלכה ליקוטים ב' פרק ו סעיף יד (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה)

יד – האם אפשר לעזור לילדים גדולים ונשואים מהמעשר

שאלה: האם ההורים יכולים לעזור לילדיהם שעברו גיל שמונה עשרה, רווקים או נשואים, מכספי מעשר שלהם? תשובה: אם הילדים נחשבים כעניים באותו זמן, היינו שבלא זאת אין להם כדי צורכיהם הבסיסיים, אפשר להחשיב את מה שנותנים להם כמעשר כספים. אבל אם ההורים מבוססים ונותנים לילדיהם את צורכיהם בשפע, אין ילדיהם נחשבים כעניים, ואין לתת להם מכספי מעשר כספים.

למשל, אם הם קונים בגדים זולים וחוסכים בכל הוצאותיהם, אפשר להחשיב את הילדים כעניים, וממילא אפשר להחשיב את מה שמסייעים להם כצדקה ולתת את הסיוע מכספי המעשר. אבל אם הם חיים ברווחה יחסית, כגון שהם קונים בגדים יקרים, או שהם מוציאים כסף עבור בילויים במסעדות, אין הם נחשבים כעניים, ואין להחשיב את מה שמוציאים עליהם כמעשר כספים.

וכן לגבי ילדים שהתחתנו, אם הם מחזיקים רכב, אין הם נחשבים כעניים, ואין להחשיב את מה שנותנים להם כמעשר כספים. וכן אם הם קנו רהיטים חדשים במחיר ממוצע, אין הם נחשבים כעניים. שאם היו עניים היו קונים רהיטים מיד שנייה או חדשים אבל זולים. וכן אם ההורים קנו להם דירה, או שהם שוכרים דירה יקרה יחסית, כגון בעיר ולא ביישוב, אי אפשר להחשיבם כעניים.

כללו של דבר ההורים יכולים להחשיב את הסיוע לילדים שעברו גיל שמונה עשרה רק בתנאי שהם חיים בחסכנות. ואז התשלום עבור האוכל, הבגדים והנסיעות שלהם יכולים להיחשב כמעשר כספים. וכן התשלום עבור לימודי המקצוע שלהם באוניברסיטה יכול להיחשב כמעשר כספים, מפני שעל ידי כך יוכלו אח"כ לפרנס את עצמם בכבוד, וכבר למדנו (בהלכה א) שהצדקה הגדולה ביותר היא לסייע לנזקק לעזרה לעמוד על רגליו בכוחות עצמו. וכן מה שמשלמים לישיבה גבוהה, שעיקר התשלום הוא עבור הפנימייה, יכול להיחשב כמעשר כספים. אבל אם הילדים אינם חיים בחסכנות אלא כפי שמקובל בחברה, הרי שמעמדם כמו האנשים הרגילים פחות או יותר, וממילא הם אינם נחשבים עניים, ואין להחשיב את מה שנותנים להם כמעשר כספים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-29 06:57:24

זריעת עצי פרי לפני שמיטה

עד מתי אפשר לזרוע זרעי עצים נותני פרי לפני השמיטה בתודה

התשובה לכך נמצאת בספרו של הרב מלמד פניני הלכה שביעית ויובל בסוף פרק ב (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה)

תקציר ההלכות:

תוספת שביעית

כשבית המקדש היה קיים וישראל קיימו את מצוות ניסוך המים על גבי המזבח בחג הסוכות, כבר בשלושים הימים שלפני השנה השביעית שמתחילה בא' תשרי, אסור היה לחרוש, לזמור ולזרוע, מפני שמלאכות אלו מועילות לגידול העץ והפירות בשנה השביעית.

איסור אחד נותר גם בימינו, והוא לנטוע עצי פרי חשופי שורש לאחר ט"ו באב שלפני השמיטה. שכן רק הנוטע עד ט"ו באב, נחשבת השנה השישית כשנה הראשונה למניין שנות ערלה (עי' פנה"ל כשרות פרק ב, ד), אבל אם ייטע את האילן מט"ז באב ואילך, השנה הראשונה שלו תהיה השנה השביעית, ויראה הדבר כאילו נטע את העץ באיסור שביעית.

שתיל עץ פרי השתול בעציץ שיש לו נקב בקוטר 2.5 ס"מ, אם היה העציץ מונח על האדמה לפחות שלושים יום – כבר מעת שתילת העץ בעציץ מונים לו שנות ערלה, וכיוון שיש לשורשיו גוש, מותר לנטעו באדמה אפילו ביום האחרון לשנה השישית. ואם היה השתיל בעציץ שאינו נקוב, מותר לנטעו באדמה עד סוף כ"ט באב, שרק כך השנה השישית תחשב לשנתו הראשונה למניין ערלה.

עצי נוי וזרעי פרחים מותר לשתול עד סמוך לכניסת השנה השביעית, הואיל ואין בהם דין ערלה, ואין דין תוספת שביעית בזמן הזה. אמנם לכתחילה טוב לחוש לדעת המחמירים שמצריכים שהשורשים ייקלטו באדמה לפני כניסת השמיטה. לכן עץ או שיח חשוף שורש, טוב לשתול עד סוף יום ט"ו באלול, וזרעים טוב לשתול עד ג' ימים לפני ראש השנה. אבל שתילים שנמצאים בגוש, מותר לכתחילה לשתול עד כניסת השביעית, מפני שאינם צריכים זמן להשרשה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-28 19:21:58

חצאית אדומה

שלום כבוד הרב! רציתי לדעת האם מותר ללכת עם חצאית אדומה

התשובה לכך מובאת בספרו של הרב מלמד פניני הלכה ליקוטים משפחה פרק ז סעיף ט (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

יש אחרונים שסוברים שאין כיום איסור ללבוש בגדים אדומים, משום שלדעתם רק כאשר נהגו הגויים ללכת בבגדים אדומים, חל האיסור לנהוג כמנהגם. אבל, מאחר שהיום אין מנהג מובהק של גויים ללכת בבגדים אדומים, אין בזה איסור. אך לדעת הרבה פוסקים יש איסור גם כיום ללבוש בגדים אדומים, מאחר שהצבע האדום מבטא יותר מכל הצבעים את הפריצות והגאווה. והאיסור כאשר כל הבגד או רובו הבולט בצבע אדום, אבל בגד שרק מיעוטו צבוע באדום, מותר. וכן מותר ללבוש בגד שצבעו לא ממש אדום, כגון ורוד או בורדו.

למעשה – הרוצים להקל יש להם על מה לסמוך, ולכתחילה ראוי לנהוג כדעת המחמירים.

כאן המקום לבאר, שהכלל היסודי של הלכות צניעות הוא, שלא למשוך תשומת לב מוגזמת. כלל זה נכון לכל אדם, גברים ונשים כאחד. ולכן לא מספיק לשמור על גדרי ההלכה החיצוניים, כי יכולה אשה לשמור מבחינה חיצונית על כל הלכות הצניעות אולם לבושה והתנהגותה לא יהיו צנועים. אמנם במסגרת ההופעה הצנועה, אין פסול בכך שאשה תיראה יפה, להיפך, ראוי לכל בחורה ואשה לטפח את הופעתה ולבטא את יופייה. אבל יופי זה צריך להיות עדין ומופנם מעט, המשדר נעימות, נאמנות וטוב לב, ולא יופי המושך מבחינה מינית ומשדר התגרות ומוחצנות.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-26 16:15:20

חצאית בלילה

שלום הרב, יש עיניין להיות עם חצאית על הפיג'מה? (בפנימייה לבנות)

פניני הלכה תפילת נשים ד, ב (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה) –

ב – צניעות

גם כשאדם נמצא לבדו בביתו, ראוי שינהג בצניעות ויכסה את גופו, ואל יאמר: הנני בחדרי חדרים ומי רואני, כי הקב"ה מלוא כל הארץ כבודו, ומכבוד שמים ומכבודו של צלם אלוקים שבו, שיכסה את גופו. לגבי גברים ראוי שכל המקומות שאדם רגיל לכסות מפני הכבוד בהיותו בין בני משפחתו או חבריו הקרובים, יהיו מכוסים גם בהיותו לבדו. ולגבי נשים, הואיל וכללי הצניעות הוגדרו – שרוולים עד המרפק וחצאית עד אחר הברך, כך ראוי להתהלך בבית גם כאשר אין שם אדם אחר.

גם בנות המתגוררות בפנימייה, אע"פ שכולן שם בנות, אין ראוי שישהו בחדר בלבוש שלא לפי כללי הצניעות. ובעת לבישת הבגדים, נכון להקפיד שלא להחליף את הבגדים התחתונים בחדר, אלא בשירותים או במקלחת או תחת כיסוי.

לגבי כיסוי ראש לאשה נשואה כשהיא בביתה, יש אומרים שהואיל ודין כיסוי הראש קל יותר מכיסוי הגוף, שהרי רווקות אינן צריכות לכסות את ראשן אבל את גופן חייבות לכסות, לפיכך גם אשה נשואה, כל זמן שאין אנשים זרים בביתה, רשאית ללכת בלא כיסוי ראש. ויש מחמירים, שגם כשהיא בביתה לבדה תלך בכיסוי ראש (פניני הלכה ח"ב ע' 36). אבל כשהיא בחדר השינה, לבדה או עם בעלה בימי טהרתה, אינה צריכה לכסות את הראש.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-26 11:33:36

תפילה

בספר התפילה בפרק יד – פסוקי דזמרה – הלכה ה (על מה ראוי לדלג כדי להגיע תפילה במניין) הרב מלמד מביא את סדר עדיפויות לדילוג בחלקי התפילה. רציתי להבין מה סדר העדיפויות בדילוג לגבי חלקי התפילה שמופיעים אחרי תפילת 18 ועד סוף התפילה הרגילה. תודה מראש!

פרק כג סעיף ג – מעלת אמירת 'אשרי' ו'קדושה דסדרא' חשובה מכל הדברים שאומרים אחרי תפילת עמידה. לכן בשעת הדחק, יחיד המתפלל לעצמו וממהר לסיים את תפילתו, יאמר רק 'אשרי' ו'קדושה דסדרא'. והמתפלל במניין ולא יכול להישאר עד סוף התפילה, צריך להשתדל להישאר לפחות עד אחר 'קדושה דסדרא' עם תפילין, וכשאפשר יישאר עם התפילין עד אחר 'קדיש תתקבל'.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-26 08:12:24

הפלה

אני בשבוע 17 להריון. עשיתי היום סקירת מערכות מוקדמת והרופא לא מצא דופק ותנועות. הוא מדד את העובר והעריך שהוא בגודל שבוע 15, משקל 100 גרם. להערכתו העובר הפסיק לחיות לפני שבוע-שבוע וחצי. שאלתי- האם לאחר גרידה יש להמשיך לספור חמישה ימים לפני שבעה נקיים? או שמספיק לנקות את המקום ולעשות הפסק? האם צריך לקבור את העובר? איך להתייחס אליו? יש עוד הלכות והדרכות תורניות שחשוב שאדע במצבי?

דינך מובא בספרו של הרב מלמד פניני הלכה טהרת המשפחה פרק ט סעיף י (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

י – לאחר הפלה

אשה שהפילה עובר שאבריו עוד לא הספיקו להתרקם, היינו בתוך ארבעים יום מעת ההפריה, אינה נטמאת בטומאת לידה אלא רק בטומאת נידה. לפיכך, כשיפסיק הדימום תפסוק בטהרה, תספור שבעה נקיים ותטבול לטהרתה.

אם ההפלה התרחשה לאחר שכבר התרקמו איבריו של העובר, כלומר, לאחר שהעובר הגיע למצב התפתחות של ארבעים יום מעת ההפריה, ההפלה מטמאת בטומאת לידה. אם העובר היה זכר טומאתה שבוע, ואם נקבה – שבועיים. כשיש ספק אם העובר נקבה, כפי שקורה פעמים רבות, טומאתה נמשכת שבועיים. ואזי, לכל המוקדם תפסוק בטהרה לאחר שבעה ימים, כדי שבפועל הטבילה תהיה לאחר שבועיים (שו"ע קצד, ג). אמנם בדרך כלל לאחר הפלה בשלב כזה, הדימום נמשך יותר משבוע, כך שממילא אין אפשרות להיטהר לפני שיעברו שבועיים.[1]

תינוק שנולד עם בעיות ונפטר בתוך שלושים יום מלידתו – יש אומרים שאין מצווה לקוברו, הואיל והוא נחשב נֵפֶל ואין מצווה לקבור נפלים (או"ז, שו"ע או"ח תקכו, ט-י). ויש אומרים שמצווה לקבור נפלים, ואפילו אם העובר נולד כמה חודשים לפני זמנו, אם יש לו צורת אדם, מצווה לקוברו (מ"א תקכו, כ; שואל ומשיב תליתאה א, טו). המנהג להחמיר ולקבור עובר שיש לו צורה על ידי ה'חברה קדישא' בלא שיתוף ההורים, כדי למנוע מהם צער מיותר.[2]

דיני אבלות לא חלים על מות עוּברים, אולם האובדן עשוי להיות מלוּוה בצער גדול, ואזי על בני הזוג לברך: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם דיין האמת". ואפשר שאחד יברך והשני יענה אמן (עי' פנה"ל ברכות יז, ח).

[1]. דין זה של ארבעים יום משמעותי לפדיון בכורות, כמבואר בפנה"ל ליקוטים בענייני משפחה ט, ה. אם היולדת הפילה נפל שעוד לא הגיע לשלב של 'ריקום איברים', ואחריו ילדה בן, הוא נחשב 'פֶּטֶר רחם', וחייב בפדיון בכורות. ריקום איברים מתחיל לאחר ארבעים יום לעיבור (שו"ע יו"ד שה, כג). אמנם גם אם ההפלה ארעה לאחר ארבעים יום, לא ברור שהגיע לריקום איברים, מפני שפעמים רבות העובר מפסיק להתפתח לפני יום הארבעים וההפלה מתרחשת לאחר יום הארבעים. לפיכך, אשה שהפילה את עוברה הראשון לאחר יום הארבעים, תברר אצל הרופא מה היה מצב העובר, האם הגיע לשלב ההתפתחות של ארבעים ואחד יום. יש לשים לב, שחישוב גיל ההיריון המקובל כיום במרפאות כולל גם כשבועיים לפני תחילת ההיריון, ואילו החישוב הקובע להלכה מתחיל מהחיבור שבו התרחשה ההפריה, היינו החיבור שבין הזרע לביצית. כיוון שלא תמיד יודעים מתי היתה ההפריה, יש אומרים שמחשבים לפי יום הטבילה, שכן פעמים רבות ההפריה סמוכה לליל הטבילה (דרכי טהרה יא, יז). אמנם כאשר ניתן לדעת מתי היתה ההפריה, יש ללכת על פיה.

[2]. נוהגים שאנשי ה'חברה קדישא' קוראים לנפל שם לפני הקבורה, כדי שירחמו עליו מן השמים ויקום בתחיית המתים. ואם ההורים רוצים, יקראו לעובר שם בעצמם. אם הנפל זכר – מלים אותו בלי ברכה (שו"ע יו"ד רסג, ה; שנג, ו; גשר החיים ח"א טז, ג). כאשר ההורים מבקשים להשתתף בקבורה, יש רבנים שמורים ל'חברה קדישא' שלא לשתפם וכפי המנהג בעבר, וזאת על פי ניסיון של דורות, שמוטב להורים שלא לעסוק בקבורת העובר כדי שיוכלו להמשיך הלאה בחייהם בלא להתבוסס במחשבות של כאב ואובדן. מנגד, יש אומרים שנכון לאפשר להורים להשתתף בהלוויית עוברם כפי רצונם, כדי שיוכלו לעכל את הצער ולהתאבל, ומתוך כך לחזור לחיים (כפי שביאר הרב אברהם סתיו בספרו 'כחלום יעוף' עמ' 39-45, ובכל ספרו נטה להרחיב בביטויי צער ואבלות על עובר).

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-22 15:28:52

השתםת שיער

האם מותר לעבור השתלת שיער מפריע לי מבחינה נפשית וגם לאישתי מאוד מראה השיער . מבדיקתי נדרש לגלח את הראש נלקח שיער מהזקן והראש לצורך המקומות הדללים הבעיות האם לא עוברים על לא תקיף ,מספר ימים לא ניתן להניח תפילין על הראש האם אפשר לעבור את התהליך בחו"ל

לא תקיף – אם הגילוח אינו על ידי סכין גילוח אלא על ידי מכונה שמשאירה מעט מהשיער במקום פאות הראש, ניתן להקל עבור צורך גדול.

תפילין – לא ניתן בשביל השתלת שיער לא להניח תפילין יום אחד.

לא ילבש – לא שאלת, אבל גם זו סוגיה, ולמעשה כאשר הדבר מפריע לאדם, ניתן להקל, כיון שכיום אין זה מעשה מובהק של נשים בלבד.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-19 15:19:40

כשרות מטבח

שלום רב תרווד חלבי נקי לא בן יומו ש לקחו איתו נקניקים בשריים מטוגנים בשמן חם מאוד מתוך מחבת בשרית. מה דין התרווד,הנקניקים והמחבת?

את התרווד יש להגעיל בכלי ראשון. הנקניקים והמחבת הבשרית כשרים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-19 11:15:39

שמיטה

שלום וברכה. אני רב בית ספר יסודי. לקראת שנת השמיטה אנו רוצים ליצור מקום עם מצע מנותק וגג בכדי שהתלמידים יכלו לעבוד שם בגינה הטיפולית. השאלה אם צריך חוץ מחציצה של פלריג על האדמה ובנית גג מעל גם לבנות קירות או שמספק פלריג וגג? תודה רבה

לדעת הרב מלמד אסור לעבוד בשמיטה בחממה, כמבואר בפניני הלכה שביעית ויובל פרק ב (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה). אם בית הספר מתעקש ובכל מקרה יעשה חממה, יש לעשות היתר מכירה כדי שיהיה אפשר לעבוד בה.

סיכום דין חממה מתוך פניני הלכה – חממה נועדה לגידולים שונים, ולכן דינה כשדה שכל דיני השמיטה חלים בה. אמנם בשעת הדחק ניתן לסמוך על הסוברים שדינה כבית, ולהקל בגידולים שבעציצים שאין להם נקב, או בעציצים עם נקב שמונחים על גבי יריעת פלסטיק עבה ששום שורש לא יכול לחדור דרכה ('מצע מנותק'). ובלבד שגובה החממה לפחות י' טפחים (76 ס"מ), ורוחבה לפחות ד' אמות (1.82 מטר), ולדעת רבים צריך גם שיהיו לה רוב מחיצות. ואם הגג שלה עשוי רשת, צריך שצפיפותה תהיה מעל חמישים אחוז צל.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-15 12:39:41

הלכות שבת

האם מותר להניח דג לא מבושל על פלטה מערב שבת?

מותר. אמנם לכתחילה הטוב ביותר שכל המאכלים שמניחים על הפלטה לפני שבת יהיו מבושלים לגמרי, כדי שאם יהיה צורך יוכל להזיז את הסיר למקום יותר חם על הפלטה, או שאם יפתח את הסיר יוכל לסוגרו. 

דין זה מובא בפניני הלכה שבת פרק י סעיף טז. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-14 21:21:11

Displaying 1 – 20 of 1638123456

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן