לוח אירועים


יש לך שאלה?

מאמרים אחרונים:

מאמרים

revivim115 אנשים בכותל

מצוות הקהל ואחדות העם

לקראת הבחירות המתקרבות עלינו להיזכר בחג הסוכות כי "ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת" • גדולה מזאת, השנה זכינו למצוות הקהל שעניינה איחוד עם ישראל כולו סביב ערכי התורה • גם בימינו, כאשר מצוות הקהל אינה מתקיימת כתקנה, יש חשיבות גדולה לקיום זכר לאותו מעמד כחלק מדרישת ציון • מאז האדר"ת והרב קוק, גדולי ישראל טרחו כדי לקיים מעמד הקהל מכובד וממלכתי ככל האפשר

revivim1014 יום הכיפורים והתיקון שבין אדם לחברו

יום הכיפורים והתיקון שבין אדם לחברו

⬅️ למה שעיר אחד מכפר על המקדש ואחד על כל השאר?
⬅️ כיצד חטא של אדם אחד יכול להחטיא את כל העם?
⬅️ עד כמה יש להחמיר בשנאת הרשעים?
⬅️ אהבת ישראל ואהבת התורה, מי קודמת?
⬅️ כיצד התענית מסייעת לתשובה?

תקיעת שופר

תקיעת השופר והמלכת ה'

⬅️ מהו העניין המרכזי המתגלה בראש השנה?
⬅️ מי המלך שמעליך?
⬅️ כיצד ה'שברים' עוזרים להגיע לתיקון?
⬅️ מהי הדרך לזכות בשנה טובה בדין?

שילוב תורה ומדע במוסדות החינוך

שילוב תורה ומדע במוסדות החינוך

⬅️ האם לימוד מקצועות החול הוא הכרח או לכתחילה?
⬅️ מה הייתה גישתם של הגר"א וגדולי ישראל ללימודי החול?
⬅️ האם אדם חייב ללמד את ילדיו לימודי חול?
⬅️ האם התוצאות של החינוך הממלכתי דתי מוצלחות?

רביבים 1011 - שמיטת כספים ופרוזבול

שמיטת כספים ופרוזבול

⬅️ על איזו הלוואה צוותה התורה שתישמט?
⬅️ האם טוב לשמוט כספים או שהחובות יוחזרו?
⬅️ כיצד שטר הפרוזבול מונע שמיטת חובות כיום?
⬅️ מדוע טוב שכל יהודי יכתוב שטר פרוזבול?
⬅️ האם פיקדונות וקרנות השקעה נשמטים בשמיטה?

רביבים 1010 - כיתה של פעם

הכשלת החינוך בעוון המחלוקת

⬅️ מדוע מושבות העלייה הראשונה שהקימו דתיים סבלו מעזיבת הדת?
⬅️ מדוע כשל 'מסע המושבות' של הראי"ה קוק בתחום החינוך?
⬅️ כיצד מתוך עשרות אלפי יהודי ירושלים לא נמצאו 10 מורים?
⬅️ מהו החשש שהניע את קנאי ירושלים בעניין החינוך ומה המחיר היום?

מעשר כספים

המצווה שבה מותר לבחון את ה'

⬅️ אם ככלל אסור לבחון את ה' מדוע במעשר כספים מותר?
⬅️ מהן הברכות שזוכים בנתינת מעשר הכספים?
⬅️ מה ההיגיון בברכה המגיעה על ידי מעשר הכספים?
⬅️ האם כל מי שיעשר יתעשר?

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן