סדרת שיעורים על הלכות ט' באב מאת הרב אליעזר מלמד שליט"א. מדוע צמים? מהם דיני האבלות בט' באב? מי חייב ומי פטור מהצום? האם מניחים טלית ותפילין בט' באב? מהם 4 העינויים - רחיצה, סיכה, תשמיש המיטה ונעילת הסנדל? דיני סעודה מפסקת, קריאת מגילת איכה והישיבה על הרצפה.

הדרך שלך להקיף את התורה!
יש לך שאלה?

דיני האבלות בתשעה באב

דילוג לתוכן