לוח אירועים


שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

יחסי אישות בתחילת הנישואין

בעזה"י אני מתחתן עוד מעט אחד הדברים שהכי היו קשים לי ברווקות היה נושא של שמירת נגיעה ברוך ה' עמדתי בו בהצלחה. אני רוצה לדעת האם מחמת זה שבביאה ראשונה הכלה נאסרת מותר להקל שהאישה תוציא לבעלה זרע ביד או כל דרך אחרת שלא תיגרום לנו להאיסר זה ממש יעציב אותי אם נצטרך על ההתחלה לשמור נגיעה

התשובה מובאת בפניני הלכה טהרת המשפחה פרק ח – יש אומרים שעדיף להזדרז בקיום בעילת המצווה, למרות שעל ידי כך הכלה תיטמא. אולם על פי הניסיון נראה שההדרכה הנכונה כיום היא לדחות את בעילת המצווה לסוף שבעת ימי המשתה, כדי שהחתן והכלה יוכלו להרבות בשמחת אהבתם. ובינתיים יקיימו חיבור על ידי מגע קל של האיבר באזור פתח הנרתיק, באופן שהזרע ייצא בלא שום לחץ של האיבר על הבתולים.

כדאי מאוד לחתן ולכלה ללמוד לפני החתונה ואחריה את שני ספרי פניני הלכה – טהרת המשפחה ושמחת הבית וברכתו. אם אין לכם את הספרים, אפשר לקרוא אותם דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-05 07:52:05

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שלוש אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה.  3. שהבעל יחדור לנרתיק מאחורי האישה כשהוא עומד.

בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה, פנים מול פנים. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

1. ספר תורה. 2. תנ"ך בשירותים

1. אספתי תרומות לכתיבת ספר תורה וכנראה אשאר עם עודף. מה אפשר לעשות ביתרה? 2. לאחרונה אני רואה פרסומים על תכשיטים שמשולב בהם רבוע קטן, בגודל כמה מ"מ שמודפס עליו כל התנ"ך. משהו כמו מיקרופילם. האם אפשר להכנס עם זה לשרותים? תודה

 1. או לעטר את ספר התורה בכתר יפה, או במשהו אחר. או לתת את התרומה לישיבה המתאימה לרוח התורמים.
 2. מצד הדין מותר להסתובב עם תכשיט כזה, אבל כיון שאסור להיכנס איתו לשרותים בלא שום כיסוי, כגון להכניסו מתחת החולצה, או לשים אותו בתוך התיק, ויש חשש סביר שההולכת עם תכשיט כזה תשכח לכסותו כל פעם כשנכנסת לשירותים, עדיף שלא ללכת איתו אם הכתב שעליו אינו מכוסה באופן קבוע. סיבה נוספת להחמיר בזה היא משום שיש אומרים שצריך שני כיסויים.

  סוגיה זו מבוארת בפניני הלכה ליקוטים א פרק ו סעיף ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

  ו – אין להיכנס לבית הכסא עם כתבי קודש

  מכבודו של ספר התורה המקודש, הכתוב בדיו על הקלף, שלא יכנסו עימו לבית הכסא או לבית המרחץ, ואפילו אם הוא עטוף בכמה כיסויים ונתון בתוך התיק שלו (שו"ע יו"ד רפב, ד).

  השאלה מה דין כתבי קודש מודפסים, האם מותר לאדם להיכנס לשירותים כאשר בכיסו סידור קטן או ספרון קודש או חידושי תורה שכתב על דף?

  תשובה: כיוון שדין סידורים וספרי קודש מודפסים אינו חמור כדין ספר תורה הכתוב בדיו על הקלף, מותר להיכנס עמהם לשירותים כשהם מכוסים בכיסוי אחד. וכיוון שהסידור מונח בכיס, הרי שהכיס מכסה אותו, ומותר להיכנס עמו לשירותים. וזאת בתנאי שהספר נכנס לתוך הכיס ואינו נראה כלפי חוץ.

  ויש מחמירים שרק אם הסידור או ספר הקודש עטוף בשני כיסויים מותר להיכנס עמו לשירותים. כלומר, יש להכניס את הסידור או ספר הקודש לתוך שקית ניילון או נייר, וכשהוא בשקית מניחים אותו בכיס, ועל ידי כך הוא מונח בתוך שני כיסויים. אמנם העיקר כדעה המקילה, הואיל ובנוסף לכך שלדעת רוב הפוסקים די בכיסוי אחד, יש סוברים שכריכת הסידור נחשבת לכיסוי, וממילא עם הכיס עצמו יש שני כיסויים.

  לגבי חידושי תורה שכתובים על נייר, גם החוששים לדעה המחמירה, רשאים להקל ולהיכנס עמהם לשירותים כשהם בכיס, מפני שאין בהם שמות קדושים, וגם הכתב שבו הם כתובים אינו ככתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

  ביאור הסוגיה:

  לגבי סידורים וחומשים ושאר ספרים שיש בהם שמות קדושים, רוב הפוסקים סוברים שדי לכסותם בכיסוי אחד כשנכנסים לשירותים, וכך דעת מ"א או"ח מג, יד, שאם הם בתוך כיס מותר להיכנס עימם לשירותים. וכ"כ הרדב"ז ח"ג תתקמ"ח, וכ"כ ברכי יוסף יו"ד רפב, ו, עפ"י שבות יעקב ח"א פב, שכמו שמותר להיכנס בקמיעים מכוסים בעור לשירותים, כך מותר אם הם מכוסים בבגד, וכתב שכך דעת מהריק"ש בשם הרדב"ז. וכ"כ ר"ש איגר בהגהתו שם. וק"ו אם הם כתובים באותיות רש"י או כתב אחר שאינו אשורי. גם המ"ב או"ח מג, כה, כתב כדעה עיקרית, שמותר להיכנס לשירותים עם כתבי קודש המכוסים בכיסוי אחד. אמנם הזכיר דעות מחמירים שצריך שני כיסויים. לפי זה, הרוצה להחמיר, כשלוקח בכיסו סידור או ספר קודש אחר, יכסנו בכיסוי אחד, וכיס הבגד יהיה הכיסוי השני.

  אמנם יש עוד צד להקל, שיש סוברים שכריכת הספרים נחשבת לכיסוי, וכ"כ בכף החיים או"ח מ, יד, בשם חסד לאלפים רמ, ח (בעניין תשמיש המיטה בחדר שיש שם ספרים, שצריך שני כיסויים). אמנם לדעת הפמ"ג מ, א"א ב, ושו"ת אהל יוסף ב, כריכת הספר אינה נחשבת לכיסוי, וצריך שני כיסויים אחרים. בנוסף לכך יש עוד סברה להקל, שכתב כה"ח או"ח מ, טז, שיש אומרים שספרים מודפסים אינם קדושים כל כך, ומספיק להם כיסוי אחד (לעניין תשמיש המיטה בחדר שהם נמצאים). הספק לעניין ספרים הנדפסים נובע משתי סיבות, א' שיש בהדפסתם פחות כוונה, ב' אותיות הדפוס שונות מהכתב האשורי שכותבים בו את ספר התורה. (עי' בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו ב, יז).

  מכל מקום לעניינינו, אם יניח את הסידור או החומש בכיסו, לדעת כמה פוסקים ייחשב הדבר כשני כיסויים, האחד הכריכה, והשני כיס הבגד. (אם מעל הכיס לובשים סוודר או חליפה, הרי שזה כיסוי נוסף). וזאת בנוסף לדעת רוב הפוסקים שסוברים שדי בכיסוי אחד. ועוד, שיש סוברים שגם במקום שצריך שני כיסויים לספרי קודש, אם הם מודפסים די בכיסוי אחד. לכן מן הדין מותר להיכנס לשירותים עם סידור שיש לו כריכה והוא מונח בתוך כיס. ולעניין חידושי תורה הכתובים על נייר, גם המהדרים שרוצים לחשוש לדעת המחמירים רשאים להקל, מפני שאין בהם שמות קדושים, והכתב העגול שלנו שונה לחלוטין מכתב אשורי שכותבים בו ספר תורה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-02 16:15:41

שטיפת כלים בשבת

האם מותר בשבת בצהריים לשטוף כלים אחרי הארוחות? ביום יום אנחנו לא משאירים כלים בכיור וזה לא נעים לנו להשאיר ככה את הכלים.

אם נשאר עוד לפחות שעתיים עד צאת שבת – מותר. אם לא נשאר שעתיים – זה נראה כהכנה משבת לחול כדי להקל על השטיפה של מוצ"ש.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-12-01 13:49:49

יש לך שאלה?

שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש בן ימינו

הרב יאיר וייץ

אפתח בגילוי נאות: כותב מאמר זה פרסם את סדרת הספרים "בדרכה של תורה", המבארים את פסוקי התורה באופן מלא ושיטתי ובלשון בהירה וקולחת, בתוספת הסברים מדברי חז"ל ורבותינו המפרשים. המאמר חותר להראות שבספרים מסוג זה ניתן לקיים את קריאת ה"תרגום" הנדרשת בהוראה ההלכתית לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, במקום פירוש אונקלוס או רש"י.

מקור דין שניים מקרא ואחד תרגום

בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח, עמודים א-ב, מובא הדין לקרוא את פרשת השבוע "שנים מקרא ואחד תרגום" מדי שבוע:

"אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו "עטרות ודיבן", שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור – מאריכין לו ימיו ושנותיו".

תרגום ללעז ופירוש עברי

הרא"ש על מסכת ברכות א, ח, כותב שלא ניתן לצאת ידי חובת תרגום בקריאת תרגום התורה ללשון לעז, משום שהתרגום הארמי מבאר דברים שלא ניתן להבין אותם מהמקרא עצמו, מה שאין כן כשמדובר על תרגום מילולי גרידא ללשון לעז. עם זאת, מציין הרא"ש שניתן לצאת ידי חובה בתרגום עברי שמפרש כל מילה ומילה מהתורה:

"יש מפרשים דהוא הדין לכל הלועזות – לעז שלהן הוי כמו התרגום. כי התרגום הוא בשביל עמי הארץ שאינם יודעים לשון הקודש, ואם כן הוא הדין לעז למכירין בו. ולא נהירא, לפי שהתרגום מפרש כמה דברים שאין להבין מתוך המקרא, כדאמר רב יוסף: "אלמלא תרגומא דהאי קרא…". ונראה שהקורא בפירוש התורה יוצא בו ידי תרגום, כיון שמפורש בו כל מלה ומלה".

כיוצא בזה כתב הסמ"ג בחלק העשין סימן יט, שרבותיו הסכימו עימו שפירוש עברי לתורה מועיל יותר מתרגום לארמית. אך ציין שרבינו יצחק מסר בשם רב עמרם שהשיב רב נטרונאי גאון שיש לקרוא דווקא את התרגום הארמי, היות והוא "זכה לינתן בסיני":

"ואני דנתי לפני רבותי, שהפירוש מועיל יותר מן התרגום, והודו לי רבותי. ולא נראה לרבינו יצחק, וכן [אמר] רב עמרם, שהשיב רב נטרונאידוקא תרגום שזכה לינתן בסיני, כדמשמע פרק קמא דמגילה".

והביאו הגהות מיימוניות הלכות תפילה ונשיאת כפים יג, אות ש, אלא שמדבריו משמע שר"י התייחס לתרגום ללעז, ואותו שלל מטעם שהתרגום הארמי ניתן בסיני:

"וכתב בעל ספר המצוות, שדן לפני רבותיו שהפירוש מצוה יותר מן התרגום, והודו לו. ויש מפרשים הוא הדין ללעז, ולא נראה לר"י. וכן אמר רב עמרם שהשיב רב נטרונאי גאון – דוקא תרגום זכה שניתן בסיני, כדמשמע פ"ק דמגילה ופרק אין בין המודר".

המרדכי על מסכת ברכות פרק א' רמז יט, הביא את דברי הסמ"ג, מבלי להזכיר את הסתייגותו של רבינו יצחק, וייתכן שגרס כמו ההגהות מיימוניות, שההסתייגות היא על תרגום הלעז, אך פירוש עברי מועיל לכל הדעות:

"ובספר מ"ג כתב, וז"ל: דנתי לפני רבותי, שהפירוש מועיל יותר מן התרגום, וכן הורו רבותי. עכ"ל".

השל"ה על מסכת ראש השנה פרק נר מצוה ל, מביא בשם ספר התניא (הקדמון), שכיום שמבינים בלשון לעז ולא בארמית, תרגום בלשון לעז כמוהו כתרגום ארמי, "והוא מצוה מן המובחר":

"ומזה הטעם, יש מפרשים שאם לועז הפרשה במקום התרגום מהני. כמו שכתב התניא בסימן ט"ז, זה לשונו: ומצאתי בשם מורי הרב חביבי רבי יהודה בר' בנימין הרופא ז"ל, שהלע"ז שלנו הוא במקום תרגום שלהם, שהתרגום ארמי הוא היה לע"ז שלהן, ויוצא ידי חובתו אם יאמר הפסוק בלע"ז כמו שאומר אותו בתרגום, שעיקר התרגום היה כדי להשמיע לנשים ולעמי הארץ, ועתה לא היו מבינים כי אם איש איש בלשונו, על כן יראה, שכל אדם ילעוז בלשונו במקום התרגום, והוא מצוה מן המובחר, עכ"ל".

פירוש רש"י

הטור אורח חיים סימן רפה, כתב שהלומד את הפרשה עם פירוש רש"י, יוצא ידי חובת ה'תרגום' כמו הקורא בתרגום אונקלוס, משום שעניין התרגום הוא לעזור ללומד להבין את פסוקי התורה, ובזה רש"י מועיל כמו התרגום. אולם בתרגום לשפת לעז לא יוצאים, כפי שכתב אביו הרא"ש, כנ"ל:

"ואם למד הפרשה בפירש"י – חשיב כמו תרגום, שאין כוונת התרגום אלא שיבין הענין. אבל אם קורא בשאר לעז – לא".

הבית יוסף על הטור שם ב, מביא את דברי הרא"ש והסמ"ג שיוצאים ידי חובה בלימוד הפירוש לתורה, ומאידך את דברי הסמ"ג שרב עמרם ורב נטרונאי סוברים שיוצאים רק בתרגום, ולמעשה כותב ש"ירא שמים יצא את כולם", ויקרא גם את התרגום וגם את רש"י:

"ואם למד הפרשה בפירוש רש"י חשוב כמו תרגום וכו'. אבל אם קורא בשאר לעז – לא… וכתב הרא"ש עוד: ונראה שהקורא בפירוש התורה – יוצא בו ידי תרגום, כיון שמפרש בו כל מלה ומלה. וכן כתב סמ"ג, וז"ל: ואני דנתי לפני רבותי, שהפירוש מועיל יותר מהתרגום, והודו לי. וכתבו המרדכי שם, והגהות (מיימוניות)… דברי סמ"ג, מיהו כתבו סמ"ג והגהות, דאין נראה לר"י ורב עמרם ורב נטרונאי, שכתבו שהתרגום זכה מפני שניתן בסיני, ע"כ. וירא שמים יצא את כולם, ויקרא התרגום ופירוש רש"י".

בשולחן ערוך או"ח סימן רפה, סעיף ב, פסק להלכה שאפשר לצאת ידי חובת התרגום בקריאת פירוש רש"י כמו בתרגום, והוסיף שירא שמים יקרא גם את התרגום וגם את פירוש רש"י:

"אם למד הפרשה בפירוש רש"י – חשוב כמו תרגום. וירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י".

המשנה ברורה שם ס"ק ד, מציין שניתן לצאת בפירוש רש"י או בתרגום, כי הם מסבירים "כמה דברים שאין להבין מתוך המקרא", אך לקרוא בתרגום לעז שרק מתרגם את מילות הפסוק לשפת הלעז לא מועיל:

"בפירוש רש"י – שהוא מפרש את המקרא כמו שמפרש התרגום ויותר ממנו. אבל אם קראה בשאר לעז שהוא מפרש רק את המלות לחוד – לא יצא י"ח במקום תרגום, לפי שהתרגום מפרש כמה דברים שאין להבין מתוך המקרא".

קריאת התרגום באמצעות פירוש "צאנה וראנה"

הט"ז בסימן רפה ס"ק ב, מחדש שמי שאינו בר הכי להבין את פירוש רש"י, יכול לצאת ידי חובת התרגום בלימוד בספר "צאנה וראנה" וכיוצא בו, שמסביר את הפסוקים בלשון אשכנז:

"וכתב בטור: אבל אם קרא בשאר לעז – לא, עכ"ל. והיינו מי שיכול להבין בפירש"י כראוי פי' המקרא, אבל מי שאינו בר הכי – ודאי ראוי לקרות בפי' התורה שיש בל' אשכנז בזמנינו, כגון ספר צאנה וראנה וכיוצא בו כדי שיבין ענין הפרש'".

המשנה ברורה שם ס"ק ה, מביא את דברי הט"ז הללו להלכה, ומוסיף שפסוקים שאין עליהם פירוש רש"י, יקרא אותם פעם שלישית ויצא בזה:

"חשוב כמו תרגום – וע"כ יוצא במה שקורא שני פעמים מקרא ואחד פירוש רש"י. ואותן פסוקים שאין עליהם פירש"י – יקרא אותן ג' פעמים. מי שאינו בר הכי שיבין את פירש"י, ראוי לקרות בפירוש התורה שיש בלשון אשכנז בזמנינו, כגון ספר "צאינה וראינה" וכיוצא בו, המבארים את הפרשה ע"פ פירש"י ושאר חכמינו ז"ל הבנוים על יסוד התלמוד".

כך גם כתב מו"ר הרב אליעזר מלמד בספר "פניני הלכה" הלכות שבת חלק א', פרק ה' הלכה ט' (תשפ"א):

"כיום ישנם פירושים פשוטים שנאמנים למסורת, וגם בהם ניתן לקיים את המצווה".

לכאורה יש להקשות: הלא פעמים רבות לאין ספור, רש"י מסביר רק חלק קטן מהפסוק, ולא את כולו, ופעמים רבות אפילו לא את רובו. ומדוע לא הורו האחרונים להשלים את החלקים מהפסוק שרש"י לא באר אותם – מתוך פסוקי התורה, כפי שהורו בעניין פסוק שרש"י כלל לא התייחס אליו?

ניתן ללמוד מכך שעיקר מטרת התרגום היא להסביר מילים מוקשות או מילים שזקוקות לתיווך של חכמים על מנת לבאר את הפסוק כראוי. למשל ביאור הפסוק "ממחרת השבת" הנזכר לגבי ספירת העומר, במשמעות של "ממחרת יום טוב ראשון של פסח". לכן פסוקים שרש"י לא ראה צורך להסביר – די לקרוא אותם פעם נוספת מתוך המקרא עצמו, ופסוקים שרש"י הסביר מקצתם, שהוא החלק המוקשה שבהם – לא הטריחו לקרוא את השלמתם מתוך התורה. אך יש מעלה בקריאת פירוש שמסביר בעברית את כל מילות הפסוקים, כפי שעולה מדברי הסמ"ג, המרדכי והרא"ש.

סיכום ומסקנות

מכל הנ"ל עולה שספר אשר מספר את דברי התורה באופן מלא ומפורט, ומסביר את כל החלקים הקשים שבפסוקים יחד עם החלקים המבוארים שבהם על פי דברי המפרשים, ובתוספת דברי חז"ל במקומות הנצרכים, לכאורה לא גרע במעלתו מפירוש רש"י. יתר על כן, מבחינות מסוימות הוא עדיף על פירוש רש"י, שכן הוא מבאר באופן שיטתי ומסודר את כל מילות הפסוקים, גם אלו שאין עליהם פירוש רש"י כלל, וגם את חלקי הפסוק שרש"י לא מפרשם. וכאשר מוספים לכך גם דברי רקע המסייעים לראיית התמונה השלמה של הפרשייה – יש בכך מעלה ייחודית נוספת.

 

 

שיעורים אחרונים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן