חיפוש

לוח אירועים

 • מחנה קיץ תורני תשפ"ד
  05/08/2024 – 11/08/2024 |

 • שאל את הרב

  שאלות ששלחתם

  שאלות אחרונות

  הלכות שבת

  שלום וברכה, לפני כמה שבתות הלכתי ברחוב ונתקע לי בחצאית ענף גדול. לא ידעתי מה לעשות והסרתי אותו, אך איני יודעת אם הדבר מותר בשבת. מצד אחד לא נראה לי הגיוני להמשיך להסתובב איתו והוא גם יכול לשרוט אותי, ומצד שני להבנתי יש בעיית מוקצה וגם הוא היה עלול לקרוע לי את החצאית. אשמח לדעת א'- אם אכן היה מותר לי להסיר אותו וב'- אם לא, האם יש בעיה שאלבש מכאן והלאה את חצאית כי אולי יש כאן סוג של הנאה מחילול שבת? וג'- במקרים אחרים קרה לי שסנדלי שורש נתקעו גם הם בבגדי (סנדלים של אנשים אחרים שהיו על הרצפה, כך שבעייתי להסתובב איתם כל השבת..), השאלה מה הדין גם במקרה כזה מבחינת חשש לקריעה? תודה רבה מראש

  א. אמנם ענף כזה הוא מוקצה מחמת גופו שאין בו ההיתר של צורך גופו ומקומו כשם שיש בכלי שמלאכתו לאיסור, אבל יש כלל שאומר שמוקצה שאין לו חשיבות שדבוק לבגד, כמו למשל שערה שנפלה על הבגד, הוא טפל לבגד, ולכן אף שהוא מוקצה מותר להסירו, וכל עוד הוא בידו, כיוון שהגיע לידו בהיתר, יכול להניחו במקום שצריך, כגון בפח, ולא צריך לזורקו ברחוב על הרצפה וכד'.

  כלל זה מובא בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור. ספר זה מביא את כל הפסקים שמובאים בספרי פניני הלכה בספר אחד:

  הלכות שבת פרק כג סעיף יב – מוקצה שאין לו חשיבות, שמונח באופן הטפל לחפץ של היתר, מותר לסלקו מעליו. כגון להסיר זבוב או גרעין לימון מהכוס או הקערה (באופן שאין איסור בורר), וכגון להסיר חוט או שערה שנפלו על הבגד, או לגרד חתיכת בוץ שדבוקה לכיסא (עי' בפרק יג, ט).

  ב. גם אם היה אסור להסיר את הענף, הבגד לא נאסר בשימוש, שכן הבגד היה בר שימוש גם עם הענף. דומה הדבר למי שפתח את המקרר באיסור למרות שידע שהנורה שבו עובדת, שאמנם אסור לו להנות מאור המנורה, אבל אין עליו איסור להנות מתכולת המקרר.

  דין זה מובא בספר הקיצור פרק כו סעיף ז – כאשר על ידי המלאכה האסורה נעשתה פעולה אחרת מותרת, מותר ליהנות ממנה. כגון שתיקנו באיסור כלי לפיצוח אגוזים, ועברו ופיצחו בו אגוזים – מותר לאוכלם, כיוון שבפעולת הפיצוח עצמה אין איסור. וכן כאשר הביאו מפתח באיסור ופתחו את הדלת, מותר להיכנס בה. וכן כאשר פתחו באיסור דלת של מקרר שהנורה שלו עובדת, מותר להוציא מהמקרר מאכלים (ולגבי סגירתה עי' בפרק יז, יא).

  ג. אני מבין שאת מתכוונת לכך שבעת שמסירים את הסקוטצ מהבגד, הוא עלול לתלוש חלק זעיר מהבד. דבר זה מותר כדין 'אינו מתכוון', או כדין פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן.

  אביא לך את הדברים מספר הקיצור פרק ט:

  דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא

  ז. המתכוון לעשות דבר מותר, אך ייתכן שתיעשה מלאכה אסורה שאין כוונתו לעשותה וגם אין ודאות שתיעשה – מותר לו לעשות את הדבר המותר. לפיכך, מותר לגרור בשבת ספסל על קרקע קשה כדי להעבירו ממקום למקום, למרות שרוב הסיכויים שרגלי הספסל יעשו חריץ בקרקע. וכן מותר לרוץ על גבי עשבים גם במקום שרוב הסיכויים שיגרום לעקירתם. כלל זה נקרא 'דבר שאינו מתכוון', והוא מותר בכל התורה כולה ולא רק בהלכות שבת.

  ח. כאשר ברור שתוך כדי גרירת הספסל יֵעשה חריץ בקרקע, אסור לגרור את הספסל. וכן אם ברור שתוך כדי ריצתו יֵעקרו עשבים, אסור לרוץ שם. כלל זה נקרא 'פסיק רישא' (פס"ר), והוא אסור בכל התורה כולה. אם נוח לו בתוצאה האסורה (פס"ר 'דניחא ליה') והיא אסורה מהתורה – עבר על איסור תורה. ואם אין לו עניין בתוצאה האסורה (פס"ר 'דלא ניחא ליה'), כיוון שלא התכוון לעשותה, עבר על איסור מדברי חכמים. וכאשר גם האיסור שיֵעשה אסור רק מדברי חכמים וגם אין לו עניין בו (פס"ר דלא ניחא ליה בדרבנן), אפשר להקל במקום הצורך.

  מחבר התשובה: הרב אורן מצא

  2024-05-21 14:20:52

  פאת הראש

  שלום האם מותר לגלח את השערות שכנגד מקום הפאות אבל לא במקום עיקר הפאה כגון שערות אחדות הגדלות על הלחי?

  כן. מותר להתגלח במכונת גילוח בכל מקום בפנים.

  מחבר התשובה: הרב אורן מצא

  2024-05-17 11:40:27

  יש לך שאלה?

  מאמרים אחרונים:

  גיור

  revivim-1021 הרב גורן, הרב אונטרמן, וינה

  סופה של פרשת גיורי וינה

  ⬅️ מה הייתה עמדתו של הרב הראשי בעניין גיורי וינה?
  ⬅️ מדוע הוקמה ועדת הבדיקה ומה הייתה מסקנתה?
  ⬅️ כיצד הגיב הרב גורן כלפי מוציאי הדיבה?
  ⬅️ מה היה בסופה של פרשת הגיור?

  גיורי וינה – העלילות והעובדות

  ⬅️ מי כינה את בית הדין לגיור בוינה "בית חרושת"?
  ⬅️ האם נתונים שונים על כמות המתגיירים מראים שמישהו משקר?
  ⬅️ מה היו עיקר הטענות כנגד בית הדין בוינה?
  ⬅️ מדוע הרבי מגור והרבי מוויז'ניץ לא חתמו על הפשקוויל בעניין?

  רביבים 1019 - פרשיית גיורי וינה

  פרשיית גיורי וינה

  ⬅️ מה הוביל להקמת בית הדין לגיור בוינה?
  ⬅️ האם היה מדובר ב"בית חרושת לגיור"?
  ⬅️ מי זה ר' אלתר שטיינמץ?
  ⬅️ על מסירות הנפש של אחראי המחנה במרצבכטל בימי השואה

  דעת המקילים בגיור

  דעת המקילים בגיור

  ⬅️ כאשר יש התבוללות האם עדיף לגייר או להימנע?
  ⬅️ מהי קבלת המצוות הדרושה לפי המקילים?
  ⬅️ האם עדיף לטעות ולא לגייר או לטעות וכן לגייר?
  ⬅️ האם המחמירים בגיור מכירים בפועל בגיור שנעשה כשיטה המקילה?️

  גיור - תפילין - חתונה

  שאלות שעלו בעניין הגיור

  ⬅️ מהו הצורך הדוחק שבגללו יש צורך להקל בגיור?
  ⬅️ האם יש נזק לאומי מאי גיור של אנשים שמרגישים עצמם כיהודים?
  ⬅️ ממתי החלו לגייר אנשים שלא הקפידו לאחר מכן על שמירת המצוות?
  ⬅️ האם מותר לכל רב לגייר שלא על דעת הרבנות הראשית?

  וגם ערב רב עלה איתם

  ⬅️ מדוע משה קיבל לעם ישראל את הערב רב?
  ⬅️ מפני מה ה' בסיפור שבמדרש מרשה למשה לקבל את הערב רב?
  ⬅️ מה שורש המורכבות והסיבוכים שבגרים?
  ⬅️ האם הערב רב בחשבון הכללי מועילים לעם ישראל?
  ⬅️ האם כיום יש ערב רב בישראל ומהן התכונות שלהם?

  דילוג לתוכן