חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

Displaying 161 – 180 of 16504567891011121314

שאלות אחרונות

עבודה בהשבחת מינים לא כשרים למאכל

שלום וברכה, ישנן תעשיות חקלאיות אשר כוללת בחלקן הגדול גידול של בעלי חיים שאינם כשרים למאכל. כחלק מהתעשיה, ישנם גם מרכזי מחקר ופיתוח שאינם מגדלים לשם מסחר ממש, אלא לשם השבחה של המינים הלא כשרים. שאלתי היא: א. האם מותר לעבוד כשכיר (להבדיל מבעלות על העסק) בגידול בעלי חיים שאינם טהורים למטרות מאכל? ב. האם מותר לעבוד כשכיר ולעסוק בהשבחת מינים במקום בו בעלי החיים המגודלים אינם בעצמם למטרת מאכל, אך ברור שהמטרה הסופית היא זן מושבח למטרות מאכל? תודה

א. אסור.

ב. מותר.

 

פניני הלכה כשרות ב' לז, י (ניתן לקרוא ישירות מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

מסחר במאכלים אסורים

אסור לישראל לסחור במאכלים שאסורים באכילה מהתורה, כגון נבלות וטריפות, וכן בשר של בהמות וחיות טמאות, וכן דגים טמאים או שרצים. אבל מותר לסחור במאכלים שאסורים באכילה מדברי חכמים, כמו חלב נוכרים ובישולי גויים.

כשם שאסור לסחור במאכלים שאסורים באכילה מהתורה, כך אסור לגדל בעלי חיים טמאים לצורך מאכל גויים. ומותר לסחור בבעלי חיים טמאים שלא נועדו לאכילה, כגון סוסים לרכיבה וחמורים למסע וכלב לשמירה או לשעשוע ודגים טמאים לנוי.

לרוב הראשונים איסור הסחורה מהתורה (תוס', רא"ש, רא"ה, ר"ן, רבינו ירוחם, אגודה, תשב"ץ, אור זרוע ועוד). ולראב"ד, רשב"א, תרוה"ד ומבי"ט, האיסור מדרבנן.

יש אוסרים לקנות מאכלים אסורים כדי להאכילם לפועלים נוכרים שלו (רמ"א קיז, א), ויש מתירים הואיל ואינו סוחר בהם ואינו מתעסק בהם אלא רק נותנם לפועלים לאכילה (ש"ך ג, פר"ח), ורבים נהגו להקל בזה (מהר"ם שיק קלו, חכ"א, חלק"ב י).

אמנם אם שחטו בהמה טהורה כדי לאוכלה ויצא שהיא נבילה או טריפה, מותר למוכרה… . וכן אם נזדמנו לאדם חיות טמאות, כגון שפרש רשתו ועלו בה חיות טמאות, מותר לו למוכרן לנוכרי בהקדם. וכן אם נוכרי חייב כסף לישראל, והחזיר לו דמי חובו במאכלים אסורים, אם יש חשש שאם לא יקבלם יפסיד את חובו, מותר לו לקבלם כדי להציל את ממונו, ויזדרז למוכרם לנוכרי.

כאשר מותר לישראל לסחור במאכלים אסורים שהזדמנו לו כדי למנוע הפסד כמבואר למעלה, יש אומרים שמותר לו למוכרם לחברו ישראל כדי שימכרם (ט"ז, רע"א). ויש אוסרים (ב"ח, ש"ך). ונראה שכאשר הישראל שהזדמנו לו המאכלים האסורים אינו יודע לסחור בהם, מותר לו למוכרם על ידי חברו (משיבת נפש יו"ד לט, כמובא בדרכי תשובה קיז, טו).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-18 09:08:05

האם מותר על פי ההלכה לשבת רגל על גבי רגל צמודות זו לזו?, האם אין בזה קושי אבר? וחשש הוצאת זרע לבטלה על ידי צורת ישיבה זו?

הכשרת מחבת לפסח

שלום הרב מחבת שברוב תשמישה טיגנו בה עם מעט מאוד שמן רק בכדי שהאוכל לא ידבק. האם מועיל להכשיר אותה בליבון קל ? או מועיל רק אם טיגנו עם הרבה שמן בכדי להוסיף לחלוחית במאכל ? אני פשוט לא מבין למה מתכוון הרב בספר כשמדבר על השמן… תודה

לדעת הרב כאשר שמים שמן במחבת, זה גם כדי להוסיף לחלוחית במאכל, לפחות ברוב תשמישו, לכן הכשרת מחבת שהשתמשו בה לחמץ במשך ימות שנה, בליבון קל על אש הגז. יש לציין שדין הכשרה לפסח קל במעט משאר ימות השנה, בגלל הסוברים שחמץ נחשב 'היתרא בלע'. ועיין עוד בסוגיה זו בפניני הלכה כשרות ב' פרק לג סעיף ח. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-15 22:00:01

חזרת הש"ץ

פסח

שלום הרב, נשארה לי חבילה של קמח שמרים. האם ניתן למוכרו במכירת חמץ או שחובה לשורפו?

כיון שמצד הדין מותר גם למכור חמץ גמור, ודאי אפשר להקל בספק חמץ. אני מעריך שקמח שמרים הוא קמח רגיל שהוסיפו לו שמרים, וקמח רגיל הוא רק ספק חמץ.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-14 13:37:32

כללי

אני ואשתי חוזרים בתשובה , ואנחנו באים מבתים חילוניים לגמרי. לפי איזה הלכות אנחנו צריכים "ללכת" ספרדים או אשבנזים (הבנתי שלפסח זה משמעותי אבל האם גם למהלך השנה יש משמעות מיוחדת פה). אני חצי ארגנטינאי וחצי רומני/פולני, ואשתי כורדית עירקית.? שאלה נוספת- איך מומלץ לנהוג אם נוסעים להורים לשבת (שהם לא שומרים שבת אבל בדרך כלל מנסים להתחשב)? שאלה נוספת- למה מברכים על יין פרי הגפן ועל ענבים פרי העץ אפילו שבפועל ענבים הם גם פרי הגפן? שאלה נוספת- האם אני חייב לעשות המוציא לחם בשבת ולאכול לחם אפילו שאני מרגיש שלחם הוא לא טוב לי (בריאותית)? תודה רבה

  1. הולכים לפי בית האבא. לפי דבריך בית אביך אשכנזים, ולכן אתם צריכים לנהוג בכל ההלכות כמנהג האשכנזים. בספרי פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד מובאים כל ההבדלים המשמעותיים בין המנהגים, כדאי ללמוד מתוך הספרים הללו. הם נמצאים באתר של פניני הלכה.
  2. אם אין אצלם בעיות כשרות, והם לא רואים טלוויזיה בסלון כשאתם נמצאים, אין בעיה.
  3. היין נוצר מן הענבים ולכן מתאים לומר עליו שהוא פרי הגפן, אבל ענבים אינם פרי שיוצא מן הגפן אלא הם הגפן עצמו, ולכן מתאים לומר עליהם פרי העץ.
  4. חובה לאכול לפחות כזית לחם בסעודה ראשונה ושניה של שבת. כזית לחם זה מעט מאוד – חצי ביצה של ימינו. ולכתחילה נכון לאכול לחם בגודל של ביצה שלימה, שגם זה מעט מאוד. כדאי לך לעבור ללחם מכוסמין, הוא לא יעשה לך לא טוב.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-14 05:54:51

חוזר בתשובה כשרות בפסח

שלום וברכה הרב. אני חוזר בתשובה מזה כשנה וחצי, נשוי ב"ה. אבא אשכנזי, אמא ספרדיה. מבית מסורתי לא שומר שבת. הוריי נוהגים מאז נישואיהן כמנהג הספרדים (של אמא) לאכול קטניות בפסח. כך נהגתי גם אני עד היום. ברוך השם היום אני מכוון להיות ירא שמיים ועובד השם באמת, ואיני כיצד לנהוג בפסח. בכל שאר ההלכות אני נוהג כאשכנזי. אולם דווקא בהלכות פסח הוריי נהגו לקיים את המצוות ובחרו להקים בית שאוכל קטניות בפסח. זהו ליל הסדר הראשון שלי כיהודי נשוי, ובסך הכל השני כשומר תורה ומצוות. אנחנו סועדים בעז"ה אצל הוריי. אני ואשתי תוהים האם נכון יותר שאשאר לפי מנהג הוריי (אף על פי שאבי אשכנזי הוא נוהג לאכול קטניות בפסח בעקבות אמי מיום נישואיהם) ובניגוד למנהגי בהלכה כאשכנזי, או נכון שננהג בפסח לא כמנהג הוריי, אך כמנהג האשכנזי. שלמי תודה וברכה, אור

הולכים לפי בית האבא ולא לפי מנהג ההורים בפועל, ולכן אם האבא שינה ממנהג אבותיו, צריך לחזור אליו. לכן אתם צריכים לנהוג גם בפסח כאשכנזים ולא לאכול קטניות. אמנם כשאתם אצל ההורים צריך זהירות וחכמה גדולה לא לפגוע בהם. לכן אם לא ניתן על ידי שיחת הבהרה לא לאכול אצלם קטניות, אפשר להקל. כמו כן אפשר לכתחילה לאכול כל דבר שבושל בסיר שבישלו בו קטניות, וכן כל דבר שיש בו תערובת קטניות שהקטניות בה הן מיעוט ואינן ניכרות.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-13 19:44:13

קטניות לאשכנזים בערב פסח

בסד כב הרב מלמד שלום ראשית -ברכות לרגל הזכייה של כב הרב בפרס הרב קוק שנית – אני אשכנזי מוסר שיעור שבועי ע"ס ספרו של כב הרב פניני הלכה כעת הלכות פסח בביכ אשכנזי ברחובות. אנו יודעים שאנו אסורים לאכול קטניות בפסח. כמו כן איסור אכילת קטניות מתחיל השנה מיום שבת ערב פסח בבוקר מסוף השעה הרביעית כמו איסור אכילת חמץ. בס"ד יהיו אצלנו בביתינו נכדים קטנים בני שנה ובני שלוש בשבת וביום א פסח – הוריהם גם אשכנזים. יהיו גם נכד בן 8 ושני נכדים בני 6. אם ההורים של הנכדים נותנים לילדים האלו קטניות לאכול כמו במבה עם הכשר לפסח גם אחרי סוף השעה הרביעית האם עלינו כבעלי הבית וכסבא וסבתא למחות ולחלק במקום הקטניות ממתקים כשרים לפסח שאין בהם קטניות כמו תפוציפס וכו? או האם מותר לילדים לאכול קטניות עד גיל בר מצווה בערב פסח עד שעה העשירית או עד הערב? אודה לתשובת הרב תודה אלכסנדר ירס 0528308138 רחובות

מפאת העומס המוטל על הרב מלמד, ביקש ממני לענות על השאלות שנשלחות אליו.

דין קטניות לילדים מבואר בפניני הלכה פסח, ועל פי המבואר שם אסור לילדים לאכול ממתקי קטניות. לכן אתה צריך לשאול את ילדיך האם הם יודעים את ההלכה, בכך אתה בעצם מקיים את מצוות התוכחה, או שאולי באמת אינם יודעים, או שרב אחר שהם מכירים אמר שניתן להקל. מעבר לזה אין צורך למחות בהם. מה גם שבדרך כלל מאכלי הקטניות אינם באמת קטניות על פי כללי ההלכה, כיון שהקטניות שם בטלים ברוב לפני הפסח (למשל בבמבה אין רוב תירס, ולגבי בוטנים ניתן להקל לילדים שאינם קטניות. אבל כיון שהמותג של הבמבה זה התירס, לא שייך ללמד זאת ולומר שאינם קטניות, אבל רק לשם הרגעתך אני אומר כן), או בגלל שכתוב עליהם לאוכלי קטניות רק משום שיש שם שמן קנולה או סויה שהם מותרים לשימוש בפסח גם לאשכנזים כמובא בפניני הלכה, מה גם שבכל המאכלים הקנויים הם בטלים ברוב.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-10 17:38:16

פסח

שלום, השנה כשערב פסח חל בשבת, אנו רוצים להכין אורז כדי לאכול בליל שבת. אנו אשכנזים. האם מותר להכין אורז בתנור כשר לפסח?

כן. פניני הלכה ט, ה. אפשר לקרוא דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-10 11:08:35

ברכת שהחיינו על מוצר מודפס 3D

שלום רב, אני מורה במגמת פיתוח מוצר בישיבת תמר בנטור רמת הגולן. אנחנו מייצרים מוצרים ומדפיסים במדפסות תלת מימד, לייזר CNC וכד' האם על מוצר שהודפס ומשמש את האדם ומשמח אותו יש לברך שהחיינו בשם ומלכות ? כי הרי זה כמו מוצר שאתה קונה בחנות. שאלה נוספת: במידה ומדפיסים בארץ כלי מטבח בברזל האם צריך טבילה ? והאם שונה במידה ומדפיסים בחו"ל. תבורכו מפי עליון אסף

אם מדובר במוצר פשוט שמשמח רק את המדפיסים אותו, אבל שאר האנשים לא שמחים בו, לא מברכים, כגון הקונה גרביים או חולצת טריקו פשוטה. ואם מדובר במוצר שמשמח אנשים רבים, ואם היו קונים אותו בחנות היו מוכנים להוציא עליו כחמישים שקלים, מברכים. עיין פניני הלכה ברכות יז, ד. אפשר לקרוא דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-10 10:58:57

טבילת כלים

שלום הרב, האם צריך להטביל תבנית שעשויה מפוליקרבונט המיועדת להכנת פרלינים? תודה רבה

חומר זה הוא סוג של פלסטיק, ופלסטיק פטור מטבילה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-10 09:00:05

טבית כלים

כלי סינון מתכת לסינון קינואה או אורז. מגע ישיר עם האוכל, אבל האוכל אינו ראוי לאכול בלשב זה. חייב בטבילה, עם או בלי ברכה, או לא?

פניני הלכה כשרות לא, ג (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה) –

כלים שבאים במגע עם האוכל, אבל נועדו להכנתו בשלבים הקודמים לשלב שבו מכינים אותו לאכילה, כגון סכיני שחיטה וכלים שמשמשים להכנת בצק, פטורים מטבילה. זה הכלל, כל הכלים שבאים במגע ישיר עם האוכל בעת שהוא ראוי לאכילה צריכים טבילה (שו"ע קכ, ד-ה).[1]

[1]. סכין של שחיטה, לדעת מרדכי פטור מטבילה. וכ"כ באיסור והיתר הארוך נח, פד-פה, בשם ראבי"ה, וכ"כ שם לעניין כלי שנוקבים בו את עיסת המצות. וכן נפסק בשו"ע קכ, ה. והרמ"א כתב לגבי סכין של שחיטה, עפ"י מהר"ש, וספר תשב"ץ קטן שכו, שיש חולקים וטוב לטובלו בלא ברכה. ונחלקו האחרונים בדעתו, י"א שלדעתו גם כלי שמכינים בו מאכל לפני שהוא ראוי לאכילה, חייב בטבילה בלא ברכה (ט"ז ז, גר"א), וי"א שסכין שחיטה חייב בטבילה בלא ברכה מפני שלעיתים משתמשים בו גם למאכל מוכן, אבל כלי שנועד לשימוש לפני שהמאכל ראוי לאכילה בלבד, ככלי לישה, פטור גם לרמ"א (ש"ך יא, כנה"ג). וכך יש להורות, בצירוף דעת השו"ע וההולכים בשיטתו שפוטרים סכין שחיטה גם אם לעיתים משתמשים בו למאכל מוכן (וכ"כ רש"ק שו"ת טוב טעם ודעת מהדו"ג ב, כב), והרוצה להחמיר יטבילנו בלא ברכה.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-10 07:13:19

אישה

שלום וברכה. האם זה נכון שבתקופת התלמוד ולאורך הדורות הנשים היהודיות הוצאו אל מתוך בית הכנסת מחוץ לבית המדרש וכמובן מחוץ להנהגה?

לא 'הוצאו', פשוט לא באו כיון שהיה נחשב לא צנוע. והן קיבלו זאת בהבנה ובשמחה. עיין פניני הלכה העם והארץ פרק ו, טז.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-08 13:59:00

לימוד אישה באוניברסיטה

שלום וברכה, אני בחורה דתיה חרדל"ית בת 19 ועושה שירות לאומי בבי"ס יסודי. חשבתי לפנות ללימודים אקדמיים בשנה הבאה בעז"ה כדי לקבל תואר ראשון ואחר כך בהמשך אי"ה אולי גם תואר שני…ככל הנראה בתחום הניהולי. רציתי לשאול את הרב מה דעת ההלכה בעניין לימודים אקדמיים ואם יש מקומות מסוימים ששם יש עדיפות לאישה דתיה ללמוד? תודה רבה

שלום עדן. לדעת הרב מלמד לימודים אקדמיים גם לבנות הם לכתחילה לגמרי. ראוי שכל בת תמצא את כישרונה במלואו, לא רק בתחום המשפחה החשוב ביותר, אלא גם בתחום המקצועי. לכתחילה נכון ללכת ללמוד במקום דתי שיש בו הפרדה בין בנים לבנות, אך אם המקום רחוק או שרמתו אינה מספקת וכדומה, ניתן ללמוד בכל מקום שיש בו הרבה דתיים וייחסו אליהם אינו מזלזל, כמו למשל באוניברסיטת אריאל. כדאי מאוד לשלב יחד עם הלימודים גם לימודי קודש קבועים. יש לנו ביישוב בהר ברכה תכנית מצוינת גם לבנות, כדאי לך להיכנס לאתר של ישיבת הר ברכה לראות.

בהצלחה.

אורן מצא. רב בישיבת הר ברכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-04 16:34:16

Displaying 161 – 180 of 16504567891011121314

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן