חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

Displaying 121 – 140 of 165023456789101112

שאלות אחרונות

השרית ירק עלים בשבת משום בורר

שלום וברכה, ראיתי שמותר להשרות ירק עלים בשבת כי התולעים לא נחשבות נפרדות מהירק. השאלה האם מצד שיש גם חול על הירק והוא נברר כך מהחסה מותר להשרות?

אם כוונתך בשריית הירק לברור את החול, אכן הדבר אסור. אך כיון שבפועל בכל מקרה תצטרך לשטוף את הירק היטב לאחר שרייתו, אין כל כך משמעות לברירת חלק מהחול בשעת השרייה, וממילא רבים אינם מכוונים לכך כלל, ומותר הדבר כפי שמותר להוציא שקית תה מעל הכוס, למרות שטיפה אחת לפחות תצא ממנה לתוך הכוס. וכפי שמותר למי שאין לו כף אחרת, להוציא מאכל מתוך מרק בעזרת כף מחוררת, כל שאינו מתכוון לברור את המאכל מהנוזלים. יסוד דין זה בשו"ע סעיף ח ובמ"ב ובה"ל שם, ובהרחבות לפניני הלכה על סעיף יג, ה (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-04-08 06:35:57

עבודה בחול המועד

האם מותר לעבוד בחול המועד בסוג עבודה שמחלצים אנשים שתקועים מחוץ לביתם ופותחים להם את הבית, או שננעלו מחוץ לרכב ואני פותח להם את הרכב, בשכר. מה שנקרא כאן locksmith האם זה נקרא דבר האבד, או צורך הרבים?

מותר – מלאכת אומן הותרה לצורך גוף האדם במקום צורך חשוב, כגון תיקון המקלחת, השירותים, המזגן ומשקפיים שנשברו, וקל וחומר המקרה שאתה מציין. וכל מלאכת אומן שהותרה במועד, הותרה גם בשכר. פניני הלכה מועדים פרק יא סעיפים ה-ו, ט-י. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-04-07 21:13:15

ילדים בספירת העומר

שלום לרב. משפחה שלא שומעת שירים ממכשיר חשמלי בספירת העומר, כיצד תנהג לגבי הילדים? הילדים שלנו (גילאי ארבע ושנתיים וחצי) מאד קשורים לשירים ומוזיקה, והשאלה האם גם להם אסור לשמוע שירים בספירת העומר. אם מותר להם, כיצד ננהג אנחנו, שהרי השירים מושמעים בחלל הבית. שאלה נוספת לגבי ברכה על ספירת העומר לילדים – האם לספור ספירת העומר עם הילדים עם ברכה גם אם פספסו ימים כדי להרגיל אותם בברכה, או לנהוג לפי הדין שמי שפספס ימים סופר ללא ברכה? בתודה רבה. (בנוסף – האם אפשר להתייחס לכל התשובות שנענות כאן באתר כאל פסיקת הרב אליעזר מלמד?)

  1. מותר לילדים לשמוע שירים שאינם שמחים באופן שגם אתם תשמעו אותם בדרך אגב. ואם הם שומעים אותם בשקט, אפשר בגיל שלהם גם שירים שמחים.
  2. אין צורך בגיל שלהם להרגיל אותם לספור ספירת העומר, שכן כל מצווה שאינם יכולים לקיים בעצמם, אין בכך דין חינוך.
  3. אפשר להתייחס לתשובות כאל תשובות ממני הקטן – אורן מצא, רב בישיבת הר ברכה, ותלמידו של הרב מלמד מזה כ – 23 שנים. אני משתדל מאוד להקפיד שלא לומר כאן דבר שאני חושב שהרב מלמד לא היה מסכים לו. אמנם אם איני מביא מקור מפניני הלכה, ולחלק מהשאלות אין מקור מפורש מפניני הלכה, לא ניתן לומר שזו פסיקתו הישירה של הרב. אבל אם הרב סומך עלי, גם אתה יכול לסמוך עלי (כאן צריך לבוא חיוך עם קריצה 🙂

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-04-07 15:29:50

עיסה חלבית

כבוד הרב, האם מותר לערבב חלב באורז וכדומה שלפעמים אוכלים את האורז עם חלבי ולפעמים עם בשרי – ומדובר כמובן בכמות כזאת שלא יאכלנו בסעודה הקרובה ובלי סימן היכר. תודה רבה ותודה על כל השיעורים באתר.

בוודאי שאסור בלי סימן, שכן כפי שציינת אין סיבה שלא יאכלו את האורז עם בשר. אלא שלא צריך לעשותו לפי הכללים הנוקשים של לחם, רק לכתוב על הקופסא שלו – "אורז חלבי" וכד'.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-04-06 08:55:29

כיבוס בחוהמ

האם מותר לכבס בחול המועד חולצה כאשר אין לי עוד חולצה ומה קורה אם המדובר הוא עכשיו לכבוד ערב שבת אין לי עוד חולצות מכובסות?

מותר לכבס רק אם החולצה התלכלכה באופן שמרוב בושה תעדיף שלא לצאת כך מהבית.

פניני הלכה מועדים פרק יא סעיף יב (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה)

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-04-02 13:09:52

מזוזות

אני גר בדירת שותפים וקבעתי שם מזוזה מהודרת מכספי על תנאי שאוכל לקחת אותה כשאעזוב שם, עכשיו אני עובר לגור לבד, ורציתי לדעת אם אני יכול להסיר את המזוזה ולקחת אותה לדירה החדשה, או שמא אף על פי שהתניתי אסור, כי יש חשש שהשותפים שנשארים לא יתקינו מזוזה אפילו שהם יהודים, כי לא חשוב להם כל כך? ואם תמצא לומר שאסור, האם אני יכול לשים להם מזוזה פחות מהודרת ולקחת את מה שקבעתי אני? תודה.

אסור לך להוציא את המזוזה, אלא רק להחליפה כמה ימים לפני שאתה עוזב.

פניני הלכה ליקוטים א פרק יא סעיף יז (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה) –

יז – עקירת מזוזות בעת מעבר דירה

אדם שעובר דירה ולוקח עימו את כל חפציו, אסור לו להסיר את המזוזות ממקומן. אמרו חכמים, מעשה באחד שנטלה ויצא, וקבר את אשתו ושני בניו (ב"מ קב, א; שו"ע יו"ד רצא, ב). משום שבנטילת המזוזה הוא מאפשר למזיקים להיכנס לבית, ואם אינו חס על הבאים לגור אחריו בבית, לא חסים עליו (תוס' שם). ולא רק לבעל הבית עצמו שמתכונן לעבור דירה ולמוכרה או להשכירה למישהו אחר אסור לקחת את המזוזות, אלא גם לשוכר ששכר מיהודי דירה שלא היו בה מזוזות, והשוכר הוא זה שקנה את המזוזות וקבען, גם לו אסור לקחת את המזוזות בשעה שהוא מפסיק את שכירותו ויוצא מן הבית.

וכל זה דווקא כאשר הבית שייך ליהודי, אבל אם בעל הבית הוא גוי, אדרבה צריך לקחת את המזוזות בשעה שעוזבים את הבית. וכן כאשר עומדים להרוס את הבית, צריך לקחת לפני כן את המזוזות.

לפעמים יש לאדם מזוזות יקרות מאוד, שנכתבו על ידי סופר מומחה, ורצונו לקחת את המזוזות איתו. וההצעה לגביו היא, שכמה ימים לפני שיעבור דירה, יחליף את המזוזות המהודרות במזוזות כשרות רגילות, את המהודרות יקח איתו, ואת הכשרות ישאיר בבית הישן.

צריך להוסיף, שאף על פי שההלכה היא שאסור ליוצא מהבית לקחת את המזוזות, מכל מקום אפשר לבקש בעבורן תשלום מהדייר החדש שיבוא אחריו. אבל גם אם הדייר החדש אינו שומר תורה וטוען שאינו מעוניין במזוזות ולכן גם לא רוצה לשלם עבורן – אסור ליוצא לקחת את המזוזות.[1]

[1]. כתבתי למעלה, לפי הפירוש העיקרי, שהטעם שאסור ליטול את המזוזות שלא ליתן למזיקים מקום (תוס'). ויש מבארים, שהואיל וכבר חלה בבית קדושה מהמזוזה – אין לבטלה. לפי"ז גם כאשר אין לאדם מזוזות לביתו החדש, לא יטול את המזוזות מהבית שהוא עוזב. אולם לדעת רב אחאי גאון ורב האי גאון (הובאו בחידושי הריטב"א ב"מ קב, א), האיסור מפני ביזוי המזוזה, אבל אם יקחנה ויקבענה במקום אחר, אין לה ביזיון. ולמעשה אין סומכים על דעה זו, אבל בשעת הדחק כאשר אין לו מזוזה לביתו החדש, וקשה לו מאוד להשיגה, כתבו האחרונים שאפשר לסמוך על דעת הגאונים ליטול את המזוזות מהבית הישן ולהעבירן לחדש (ברכי יוסף רצא, ב, פת"ש ז, פמ"ג משב"ז או"ח טו, ב). עוד הוסיף בברכ"י, והובא בפת"ש רצא, ז, שגם אם היוצא והנכנס מוכנים, זה להוציא את מזוזותיו וזה לקבוע את שלו, אין לחלק ולהתיר זאת. אמנם לשוכר שנכנס, אחר שיכנס מותר להסיר את מזוזות חבירו ולקבוע את שלו. וכמובן יחזיר לחבירו את המזוזות שהוציא (שכל טוב רצא, כז, בשם מור ואהלות).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-04-02 03:47:33

חג שני לסטודנט שלומד בחוץ לארץ

שלום כבוד הרב, שמי דניאל ביטון ואני סטודנט לרפואה בתחילת השנה השלישית בבולגריה. במהלך השנים בהן למדתי בחוץ לארץ, היו לי חופשות שלעיתים ארכו חודש ואף יותר/פחות. זהו חג הפסח הראשון שאני עושה בחוץ לארץ, בדרך כלל את החגים הללו זכיתי ועשיתי בארץ אולם במקרה הנ"ל אשתי הגיעה לבקר אותי ועשינו את החג יחד כאן. אשמח לדעת מה הדין במקרה שלי – האם אני מחויב לעשות חג שני או שלא? מיותר לציין שמבחינתי התכנון הוא לחזור לארץ להמשך הלימודים בהקדם האפשרי ובשום פנים ואופן אין בדעתי חלילה להשתקע בחוץ לארץ. בנוסף, כפי שגם מובא בפניני הלכה, אני לא יודע בוודאות כמה שנים הלימודים שלי ימשיכו בחוץ לארץ – מכיוון שבעזרת השם ישנה אפשרות להתקבל לארץ להמשך הלימודים. במידה וממשיך כאן – כאמור, אזי אהיה בחול עוד כשלוש שנים – סך הכל כ 6-7 שנים. בתודה רבה והערכה רבה על המפעל הכה מבורך של פניני הלכה!

על פי המבואר בפניני הלכה מועדים ט, ז אתה פטור מחג שני, אלא אם כן רב הקהילה שאתה נמצא בה הוא מורה הוראה מובהק שכל בני הקהילה נשמעים להוראותיו, ולדעתו כל השוהים בקהילתו שנה ומעלה דינם כבני חוץ לארץ. במקרה כזה צריך לנהוג לפי פסיקתו. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-31 10:49:44

טלית לש"ץ במנחה

שלום, האם ש"ץ צריך להתעטף בטלית במנחה (ביום חול ובמנחה בערב שבת)? תודה

פניני הלכה תפילה ד, ד (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה) –

מי שיש לו חולצה עם שרוולים קצרים המגיעים עד קרוב למרפק – יכול להיות חזן. ואם השרוולים שלו קצרים מאוד ואינם מגיעים עד קרוב למרפק, יכסה את זרועותיו עד המרפק בטלית.[1]

למנהג אשכנזים, לכתחילה החזן צריך להתעטף בטלית לכבוד התפילה, וכן נוהגים גם בתפילת ערבית (מ"א יח, ב). ולמנהג ספרדים, החזן אינו צריך להתעטף בטלית. אמנם כאשר החזן אינו לבוש בלבוש מכובד, כגון שאין לו חליפה, נכון שיתעטף בטלית (הרב אליהו). אם התפילה בלילה, החזן שמתעטף בטלית אינו מברך עליה, משום שלדעת הרא"ש צריך לברך על טלית בלילה, ולדעת הרמב"ם אין מברכים, וספק ברכות להקל. ויש מדקדקים להתעטף בטלית של חבר, תוך שהם מכוונים שלא לקנותה, וכיוון שטלית שאולה פטורה מציצית, לכל הדעות אין מברכים עליה

[1]. רש"י פירש פוחח שכרעיו נראים. מכאן שהרגליים צריכות להיות מכוסות לפחות עד הברך. ולא חילקתי בין מעל הברך למתחתיו, מפני שכיום רוב האנשים אינם רגילים לילך לפני אנשים חשובים במכנסיים שעד הברך, ולכן גם שאר המתפללים צריכים ללבוש מכנסיים ארוכים. אמנם בקיבוצים או בחברות נוער שבהם הכל רגילים ללבוש מכנסיים קצרים, וכך באים לפני אנשים נכבדים, מותר לחזן ללבוש מכנסיים שמגיעות עד הברך.

לגבי הזרועות: הרי"ף והרמב"ם והטור סוברים שפוחח הוא מי שכתפיו מגולות, לפיכך אם יש לו חולצה עם שרוולים קצרים מאוד, יכול להיות חזן. וכן פסק במ"ב נג, לט. אמנם בשו"ע נג, יג, פסק עפ"י העיטור, שגם אם זרועותיו מגולות הוא פוחח, וכ"כ ב"ח. לפי זה החזן צריך להיות עם שרוולים עד המרפק. אמנם יתכן שגם לפי שו"ע אין צריך לדקדק וגם עד קרוב למרפק נחשב כעד המרפק. ויש מחמירים שהחזן יהיה עם שרוול ארוך, וכ"כ בישכיל עבדי ח"ז עמ' שכ"ט, שכך צנוע ומקובל ללכת בפני אנשים חשובים. וכיוון שהרי"ף והרמב"ם ורוה"פ מקילים לגמרי בזרועות, אפשר להקל בשרוולים שמגיעים עד קרוב למרפק. והמהדרים מכסים את כל היד בשרוול ארוך. וכך נהג מו"ר הרצי"ה לדקדק שיהיו החזנים עם שרוולים ארוכים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-31 05:16:07

קניות באינטרנט בחול המועד

האם מותר לקנות באינטרנט בחול המועד באתרים לא ישראליים? בידיעה שהמוצר יגיע לאחר חול המועד. מבחינתי זו הנאה.

לא. באיסור מסחר במועד יש שני צדדים: המוכר – שאם הוא גוי אין בעיה. הקונה – שמותר לקנות רק דברים שיש בהם צורך למועד. ולא רק זה, אלא צריך שהצורך יהיה ממשי ולא בשביל הכיף וכד', כמובא בפניני הלכה מועדים בפרק העוסק בחול המועד. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-30 07:34:33

חול המועד

האם מותר לכלה לחפש שמלת כלה בחול המועד?

חנויות אלו פתוחות בדרך כלל באיסור בחול המועד, לכן אסור להכנס אליהם. וגם אם החנות פתוחה בהיתר, הדבר עלול להוביל למסחר שאסור במועד, שהרי מדברים גם על כסף וגם על כך שיישמרו את השמלה עם תרצה אותה וכד'. לכן רק אם יש בעיה מיוחדת לחפש שמלה לאחר המועד, יש אולי מקום להקל מדין דבר האבד, אבל אין סיבה שתהיה בעיה כזו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-29 19:17:09

פסח

איך לנהוג בסעודות השבת בנוגע לברכה על הלחם אם אני מגיש לחמניות כשלפ שברכתן שהכל

לא ניתן לקיים את שתי הסעודות הראשונות של השבת בלחמניות שברכתן שהכל.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-26 06:14:08

שבת ויו"ט

הכנה משבת ליו"ט: האם מותר לגלול ספר תורה בשבת (בשעות הצהריים של השבת), לצורך קריאת התורה למחרת בפסח ראשון ?

אם לא ניתן לעשות זאת ביום טוב עצמו, אפשר לגלול על יד קריאת כמה פסוקים בספר התורה לאחר הגלילה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-25 14:46:45

שנת אבל

שלום, באיזה מצב מותר לבן דוד בשנת אבל להגיע לחתונה של ילדים של הבן דוד שלו? או שזה אסור?

פניני הלכה ליקוטים משפחה פרק י, סעיף יא (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

חתונה: כאשר יש צורך שהאבלים ישתתפו בשמחת נישואין, כגון שייגרם צער רב לחתן או לכלה אם לא ישתתפו, אזי נוהגים להשתתף בחופה בלבד ולא בסעודה. וכן הדין בילדים שאבלים על הוריהם במשך כל שנת האבלות, שבשעת הצורך ישתתפו בחופה בלבד. וכאשר האבלים קרובים מאוד לחתן או לכלה, כגון אחים ולפעמים גם דודים, ויש צורך גדול שישתתפו גם בסעודה, כי בלא זאת שמחת החתן או הכלה תפגע מאוד, לאחר סיום השלושים, אפשר שיאכלו בנפרד, ולא יימצאו באולם בעת שמשמיעים מוזיקה וקל וחומר בעת שרוקדים, כדי שלא יפגעו בכבוד הנפטר שעליו הם מתאבלים. ואם יהיה להם תפקיד משמעותי באירוח המוזמנים והגשת האוכל, מותר להם להיות עמם באולם גם בעת שמשמיעים מוזיקה.

כאשר האבלים הם הורים של החתן או הכלה, אפילו בימי השלושים, עליהם להשתתף בכל מהלך החתונה כדי שלא לפגוע בשמחה. אולם בריקודים לא ישתתפו, ורק אם החתן או הכלה יבקשו מהם לרקוד עמהם, ישתתפו מעט בריקודים כפי בקשת החתן והכלה. אין דוחים חתונה שנקבעה מחמת אבלות שלושים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-25 14:39:02

פסח

מה שיטת הרב מלמד במאכלים עם קטניות שנקנו לפני פסח,האם בטל ב60?האם אוכל שהוכן בבית עם קטניות פחות מ60 גם כלול בהיתר?מה פרטי ההיתר ,קיים בכל סוגי הקטניות?אם זה בישול זה משנה אם זה רוטב או כל דבר אחר .?איך לחשב?

כדי לדעת את דעת הרב מלמד אפשר לעיין בספרו – פניני הלכה פסח, מתוך האתר של פניני הלכה, יש פרק העוסק בקטניות. ובקצרה:

א) מאכל שנפלו לתוכו קטניות שלא ניתן להוציאם, הן בטלות ברוב והמאכל מותר. כמו כן, המתארח אצל אנשים שאוכלים קטניות, ובטעות לא הכינו עבורו גם מאכלים שלא מעורב בהם קטניות, בדיעבד יכול לקחת מתוך המאכלים את מה שאינו קטניות. ואם התערבו לגמרי עד שאינו יכול להפרידם, יכול בדיעבד לאכול מכל התבשיל אם הקטניות בטלו בו ברוב.

ב) שוקולדים וממתקים שהקטניות שבהם אינן ניכרות ובטלו ברוב לפני פסח, מותרים מצד הדין אף שכתוב עליהם 'לאוכלי קטניות בלבד'.

ג) מותר למי שנוהג באיסור קטניות, לבשל קטניות עבור מי שנוהג לאכול קטניות. וכן מותר לו לבשל עבור עצמו בכלים נקיים שבישלו בהם לפני כן קטניות.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-24 18:47:34

פסח

שלום, השנה נצא מהבית לפני צאת הכוכבים ביום חמישי. מה עלינו לעשות לגבי בדיקת חמץ?

לבדוק היום בלילה בלי ברכה, כפי שכתוב בפניני הלכה פסח פרק ד – מי שנצרך לנסוע מביתו לפני ליל י"ד, יבדוק בלי ברכה בלילה האחרון שנמצא בביתו.

אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-03-24 15:33:37

Displaying 121 – 140 of 165023456789101112

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן