לוח אירועים


יש לך שאלה?

חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

Displaying 121 – 140 of 178923456789101112

שאלות אחרונות

דין ירק שנשתל בשמיטה בשוגג

שלום, חבר שאינו שומר תורה ומצוות ולא היה מודע לכל נושא השמיטה שתל ירקות וצמחי תבלין. האם מותר לאכול מהם?

גידולים שגודלו באיסור בשמיטה מותרים, אלא אם כן בהנאתך מהם אתה מראה לו שאין דיני השמיטה חשובים כל כך, וילמד מכך אחד משתיים – או שאתה לא כזה דתי רציני, ויש בזה חילול השם, או שהוא יכול להמשיך לעבוד בשמיטה ולהביא לאחרים ליהנות מכך, ויש בזה משום מסייע לדבר עבירה. כדי לפתור זאת, עליך לומר לו את ההלכה. עיין בפניני הלכה שביעית ויובל ג, ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-11-25 12:36:46

מעשר כספים

שלום וברכה צה״ל משלם לכל חייל סכום כסף מוגדר פעם בחודש. לפי ההגדרה הצבאית הכסף הוא דמי קיום. האם חובה להפריש מעשר ממנו? התשובה שקיבלתי באתר: כן. כיון שהחייל מקבל את כל הצריך לקיומו מהצבא ומהוריו, נותר הסכום הנ"ל למותרות וכעת אני שואל: מה התשובה במידה ואני חייל בודד וההורים שלי לא תומכים בי מבחינה כלכלית?

אם כך אתה מוגדר כעני ופטור ממעשר, כפי שמובא בפניני הלכה ליקוטים ב פרק ו סעיף ט – "שאלה: האם חייל צריך להפריש מעשר מהכסף שהוא מקבל מהצבא? תשובה: כן. אלא אם כן הוא עני שחסרים לו צרכים בסיסיים, שאז הוא פטור מהפרשת מעשר."  כדאי לך לקרוא את הלכות מעשר כספים מתוך פניני הלכה שם. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-11-24 21:54:19

קידושׁ

אם בּן אדם מעדיף בּערב שׁבּת לא להשׁתמשׁ בּיין או בּמיץ ענבים ועשׂה קידושׁ עם וויסקי או וודקה או ערק או בּירה האם יצא חובה בּדי עבד? בּערב שׁבּת אם אין יין או מיץ ענבים או חלה האם אפשׁר לעשׂות קידושׁ על לחם רגיל או על בּסקוויטים או על משׁקה חריף?

התשובה נמצאת בפניני הלכה שבת פרק ו סעיפים ג-ד. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה. וזהו קיצור הדברים:

תקנו חכמים לומר את הקידוש על היין, מפני שהוא המשקה החשוב ביותר, שהוא גם מזין וגם משמח. ומי שאין לו יין, בלילה יקדש על הפת, ואם אין לו פת יקדש על משקה אלכוהולי כבירה לבנה, ואם אין לו יקדש על קפה. וביום מי שאין לו יין יקדש על משקה אלכוהולי כבירה לבנה, ואם אין לו, יקדש על הפת. המקדש על פת ייטול ידיו לפני הקידוש, ויקפיד המקדש לאכול בנוסף ל'כזית' לשם הסעודה, 'כזית' לשם הקידוש.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-11-22 13:24:22

מציב גבול אלמנה

שלום הרב האם צריך לברך על אילת מציב גבול אלמנה? תודה רבה הרב ושבת שלום

לא. היא נחשבת מיושבת ללא בעיות ישירות על כך ב"ה. אמנם אם ילך לאילת לשם סיור מודרך כדי להתבונן בתהליך חזרתם של ישראל לארצם, יברך. כמבואר בפניני הלכה ברכות. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-11-19 11:11:36

לחם עם תוספת בטטה בקדושת שביעית

שלום, יש לי עציץ עם בטטות שעכשיו צריך להוציא מהאדמה, והבנתי שיש בהן קדושת שביעית. האם מותר להכיון מהם את המאכל הבא? (לחם עם הוספת בטטות לבצק): https://www.lioroooosh.com/post/%D7%9C%D7%97%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%98%D7%94-%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%94

תחליט לפי המבואר כאן על פי פניני הלכה שביעית ויובל תחילת פרק ד (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

כתוב בתורה (ויקרא כה, ו-ז): "וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ לָכֶם לְאָכְלָה…", ודרשו חכמים 'לְאָכְלָה' ולא להפסד. כלומר, אכילת הפירות צריכה להיות בדרך המקובלת, ולא באופן שרק מיעוט קטן ומבוטל רגיל בכך, עד שנחשב הדבר למשונה מאוד בעיני רוב האנשים, שכן בזה נחשב כמפסיד פירות שביעית.

לכן פירות שראויים למאכל אדם, אסור להאכילם לבהמה. וכן אסור לבשל דבר שרגילים לאוכלו חי, כאבטיח, בננה ואבוקדו, ואסור לאכול חי דבר שרגילים לבשל, כאורז ועדשים. וכן אסור לרסק או לסחוט פרי שרק מיעוט מבוטל רגיל בכך. אמנם בדיעבד שעשה זאת, יאכל אותו כך, כדי שלא להפסידו לגמרי.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-11-17 19:39:05

צירוף יהודי שאינו מאמין למניין של תשעה

כאשר יהודי שמצהיר שאינו מאמין באלוקים האם יש לצרפו למניין כדי שיהיה לנו תפילה במניין? במילים אחרות, הצעתי ליהודי שהצהיר בפני מספר פעמים שאינו מאמין באלוקים והוא הסכים, האם ניתן לספור אותו למניין? מה בנוגע למקרה שמתוך עצמו הוא מציע להשלים לי מניין?

רק יהודי מאמין יכול להצטרף למניין כאשר הוא מעוניין להתפלל ולא רק כדי לעזור לחבריו שיוכלו להתפלל כשהוא נמצא שם. אבל אם הוא מצהיר שאינו מאמין, אינו מצטרף למניין, שכן ברור שכל כוונתו רק לעזור לחבריו גם אם הוא זה שמציע לעזור להם ולא הם פנו אליו. אמנם פעמים שיהודי כזה שרואה אנשים מתפללים, נדלק בו איזה ניצוץ, והוא מעוניין לנסות ולהתפלל, ולא רק כדי לעזור לחבריו, ואזי הוא מצטרף.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-11-14 07:02:47

שמיטה

שלום האם אני יכול להעביר עציץ ממקום אחד בחצר למקום אחר בשמיטה בתודה ושבוע טוב

סיכום דין טלטול עציצים על פי פניני הלכה שביעית ויובל פרק ב. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

טלטול עציצים

כט. מותר להכניס עציץ נקוב מהגינה לבית, אך אסור להוציאו דרך קבע מהבית או ממרפסת מרוצפת לגינה, מפני איסור נטיעה, אלא אם כן יניח תחתיו צלחת פלסטיק או זכוכית שתחצוץ בין שורשיו וענפיו לקרקע, שאז יחשב כעציץ שאינו נקוב.

ל. מותר להוציא מהבית לגינה עציץ נקוב דרך עראי, כגון להניחו בגינה לשעה קלה כשרוצה לנקות את ביתו. וכן מותר להגביה עציץ נקוב מהאדמה או לקרבו לאדמה לשעה קלה, אבל דרך קבע אסור, כי יש בזה צד של קוצר או זורע.

לא. עציץ שנשבר, אם עוד נותר גוש אדמה עם שורשי הצמח, מותר להכניסו לעציץ דומה, כדי לקיים את הצמח שלא ימות. אבל אם היה הגוש בעציץ שאינו נקוב, אסור להכניסו לעציץ נקוב, כי בכך מיטיבים את מעמדו כנטוע יותר בארץ.

לב. מותר להניח ענפי פרחים ובשמים באגרטל מים גם כשהוא בחצר, ואף שעל ידי כך הפרחים יפרחו והענפים ימשיכו לגדול מעט, אין בזה איסור זריעה הואיל ואינו מתכוון להשרישם.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-11-14 05:20:48

נטילת ידיים

שלום וברכה אשמח לדעת עד מתי אני יכול לברך ״על נטילת ידיים״ של שחרית מבחינת אורך הזמן ושינוי המיקום. האם אני יכול ליטול ידיים בבית ולברך על נטילתם רק כשאני אגיע לבית הכנסת?

לכתחילה כמובן צריך לברך בנטילה שלאחר עשיית הצרכים כשקמים בבוקר. לא ברך אז, יכול לברך עד תפילת עמידה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-11-13 20:15:02

הזכרה אדר א'

שלום, יש לי שאלה הלכתית לרב : יש לנו בע"ה חגיגת בר מצוה ב-י"א אדר ב, 13/03. זה לא יכול להיות לפני (הוא לא יהיה בר מצוה), וזה לא יכול להיות אחרי (יש בר מצוה אחר בכיתה). והכל כבר הוזמן וסגור. התאריך גם נקבע בכוונה כדי להקל על המשפחה שתגיע, אי"ה מחו"ל. רק שהובא לידיעתי עכשיו שבאותו ערב, יש את ההזכרה של הבת דודה הקרובה, שנפטרה באדר, בשנה רגילה. תפילה וסעודה בערב ברוב עם בירושלים כמו כל שנה, ועליה לקבר למחרת בהר המנוחות. שני האירועים מרוחקים מאד אחד מהשני (ירושלים/עמק חפר) כך שאי אפשר לעשות את ההזכרה "בזריזות" ואחר כך לנסוע לבר מצוה. וגם קצת לא נעים לעבור ככה מהזכרה כואבת (נפטרה צעירה בתאונת דרכים) לשמחה. ולנו גם לא נעים לא להשתתף בהזכרה. השאלה היא : האם אפשר לקיים את ההזכרה באדר א' לפי מנהג ספרדי (האמא ממרוקו, האבא מאלג'ר) או ירושלמי ? תודה רבה מראש. יונתן -054-6427844

אפשר. אמנם כיון שמנהג הספרדים המובהק הוא לקיים את ההזכרה באדר ב', נראה לי שעדיף לקיימה יום לפני, ואם אי אפשר אז יום אחרי.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-10-26 07:22:14

הלכות בישול

היי, למדתי עכשיו מהאתר בהלכות בישול (פרק כה, י"ד) שמותר להשתמש בתנור אחד ל2 המינים (בשרי וחלבי) , כל עוד משתמשים בתבניות שונות ועושים הפרדה של חימום על החום הכי גבוהה של חצי שעה וגם מנקים לפניי. השאלה הראשונה שלי היא: מה הניקוי כולל? האם הכוונה לניקוי יסודי עם אקונומיקה וכד' או שמספיק להסיר את הלכלוך שרואים? שאלה נוספת: בהמשך הלימוד מהאתר קראתי בהערות (בהערה 15), שמותר לאפות חלבי ובשרי ב*מקביל* ; "בבת אחת"- כי אין חשש שה"זיעה" תעביר את הטעם (חוץ ממקרים מיוחדים שבהם חוששים ואז יש לשאול רב) השאלה שלי היא: איך יכול להיות שמצד אחד כדי לאפות באותו התנור צריך תבנית שונה לכל מין וגם ליצור הפרדה של חצי שעה בחום הכי גבוהה וגם ניקיון, ומצד שני אפשר לאפות אותם ב*מקביל*? האם החום לא מטריף את התבניות/המאכלים? תודה רבה על האתר והאפשרות ללמוד ולשאול.

  1. מדובר על ניקוי כללי, רק כדי לוודא שאין ממשות של אוכל מהמין השני בתנור.
  2. אסור לאפות בבת אחת באותו תא חלבי ובשרי. הדבר נאמר בהערה כתחילת הסבר לסוגיה, לא כהוראה הלכה למעשה. אמנם בדיעבד שהדבר קרה, אכן אם לא היה מעבר אוכל ממשי בין המינים, כגון שנזל רוטב בשרי תחת הכלי של המאכל החלבי, המאכלים מותרים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-10-24 12:12:39

לימוד התורה

שלום אין לי הבנה כל כך טובה בלימוד התורה אני מרגיש רצון ללמוד אבל אני לא מצליח כל כך וזה מוריד לי את החשק מה הסוד בלימוד והבנת התורה

  1. תפילות לבורא עולם.
  2. מציאת רב, חברותא ומקום לימוד המתאים לך.
  3. למידת ספרים המתאימים לך. ספרים מובנים של דורנו בעדיפות ראשונה. כמו למשל סדרת פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-10-22 11:13:26

השתלת שיער ; החלמה

שלום. אשמח לדעת האם מותר לעשות השתלת שיער בשיטת DHI, ועוד, ע"פ המרפאה שביררתי בה, בעשרת ימי ההחלמה הראשונים ישנו איסור להניח דברים על הקרקפת, האם יהיה מותר באופן הנ"ל להיבטל ממצוות תפילין של ראש ? (אם תהיה אפשרות להניח בעדינות ודאי שאעשה, אבל אשמח לדעת מה ההלכה באופן שלא יהיה אפשר כלל).

איני מכיר את השיטות השונות, אך מלבד בעיית הנחת התפילין, ישנן שתי בעיות נוספות.

לא תקיף – אם צריך לגלח את מקום הפאות, כמובן שאסור לעשות זאת על ידי סכין גילוח, ולגבי מכונת תספורת – כאשר מדובר על צורך גדול, ניתן להקל כדעות שמסתפקות במעט מאוד שיער שנשאר במקום פאות הראש.

לא ילבש – למעשה כאשר הדבר מפריע מאוד לאדם, ניתן להקל, כיון שכיום אין זה מעשה מובהק של נשים בלבד.

תפילין – לא ניתן בשביל השתלת שיער לא להניח תפילין יום אחד.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-10-21 07:39:23

מעשרות

שלום. אני רוצה בלי נדר להתחיל להפריש לתרומות ומעשרות. הבנתי שניתן להשתמש בחלק מהכסף לחתונות של הילדים אך צריך שהכסף ישמש לגמ"ח. רציתי לשאול אם יש קרן כזו לציבור הציוני. תודה

אם קיבלת על עצמך דבר כזה חשוב, כדאי לך לדעת היטב איך מיישמים אותו. לשם כך אני מציע לך לקרוא את הפרק העוסק בכך מתוך ספרו של הרב מלמד פניני הלכה ליקוטים פרק ו. שם תראה בדיוק עבור מה כדאי ונכון לתת את כספי המעשר, ומתי ניתן ליתנו לילדים.

ניתן לקרוא מתוך כל ספרי פניני הלכה מתוך האתר של פניני הלכה

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-10-17 19:47:26

ברכה על טו'ת

הפושט טלית ותפילין לפני ה כניסה ל ביה'כ האם חייב לברך עליהם לאחר צאתו כשלובש ומניח אותם שוב , לאשכנזים?

על הטלית לא יברך שוב, ועל התפילין יברך שוב אם נכנס לגדולים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-10-12 07:00:04

ברכה על טורטיה

שלום הרב, מה ברכת הטורטיה? (עשויה מעיסה עבה, אך מרודדת מאוד דק ומתקפלת). אם ברכתה מזונות, מה הדין בקביעת סעודה? תודה

כיון שהטורטיה עצמה העשויה מקמח חיטה אינה מתוקה ואינה נכססת ואינה ממולאת בשעת האפיה, ברכתה המוציא. אמנם  הקטנות שמוגשות תמיד עם מילוי ועל מנת כן אופים אותן, הוי כאילו אפו אותן עם המילוי, וכיון שנועדו לטעימה ולא לשביעה, ברכתן מזונות אלא אם כן קובע עליהן סעודה.

חילוק זה כתבו רבים – אול"צ יב, י, בנין שלום (שם (קב)), ילקו"י קעז, ג בסוף ההערה, ברכת ה' ג י, 202, וכך הובא בשעה"ב הערה צח בשם ברכה כהלכה שאם עשה העיסה בנפרד על דעת למלאותה, וכך היא דרך אכילתה ועיקר עשייתה לקינוח ותענוג, דינה כפהב"כ.

החילוק בין גודל המאפה הממולא בדברים שנועדו לשביעה כבשר גבינה וירקות, מובא בפניני הלכה ברכות ו, ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-10-11 20:16:06

תרופה חלבית

קניתי תרופה המכילה לקטוז, האם זה אומר שהתרופה חלבית? האם צריך המתנה אחר בשר?

פניני הלכה כשרות פרק ל הערה 8 – תרופה שנועדה לבליעה ואחד ממרכיביה הוא לקטוז או חלבוני חלב אינה נחשבת לחלבית, ואין איסור ליטול אותה לאחר אכילת בשר (אג"מ ב יו"ד כו; שבט הלוי ז, קיח).

אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-10-10 16:14:00

Displaying 121 – 140 of 178923456789101112

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן