לוח אירועים


יש לך שאלה?

חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

Displaying 181 – 200 of 179256789101112131415

שאלות אחרונות

אורז שלא נבדק/נברר בדיעבד

שלום הרב, האם מותר לאכול אורז שלא נבדק/נברר?

בדרך כלל מותר. עיין פניני הלכה כשרות ב' פרק כג סעיף יד.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-10 11:48:00

לשתול צמחי תבלין עכשיו

עד מתי מותר לשתול צמחי תבלין לפני שנת השמיטה

מותר לשתול אותם עד סמוך לכניסת השנה השביעית, הואיל ואין בהם דין ערלה. אמנם לכתחילה טוב לחוש לדעת המחמירים שמצריכים שהשורשים ייקלטו באדמה לפני כניסת השמיטה. לכן עץ או שיח חשוף שורש, טוב לשתול עד סוף יום ט"ו באלול, וזרעים טוב לשתול עד ג' ימים לפני ראש השנה. אבל שתילים שנמצאים בגוש, מותר לכתחילה לשתול עד כניסת השביעית, מפני שאינם צריכים זמן להשרשה.

עי' פניני הלכה שביעית ויובל ב, טז. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-09 10:12:13

קדושה ראשונה ושנייה

שלום לכבוד הרב. הייתי שמח לדעת מה המושג "קדושה ראשונה" "קדושה שנייה", ואיך קשורים עולי מצרים ועולי בבל, מה ההבדל ביינהם? תודה רבה.

הדברים מבוארים בספרו של הרב מלמד פניני הלכה כשרות א פרק יב. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-04 10:32:54

תנור בשרי?

שלום הרב, אם הכנתי בצהרים מלאווח בתנור על מגש בשרי שהוא שומני וקצת מלוכלך אבל שמתי עליו נייר אפיה, האם צריך לחכות אחריו 6 שעות? צדדי השאלה: בפניני הלכה כו- דיני הפסקה; ה הרב אומר שרק אם יש בו טעם בשר יש להמתין ולפי זכרוני לא היה טעם בשר (אומנם אני לא כל כך זוכר). אבל אולי המלאווח נגע בשומניות שעל המגש ואז זה יותר בעייתי. לעומת זאת הרב כתב שגם כדורי פלאפל שטוגנו בשמן לאחר בשר אינם נחשבים תבשיל בשרי, אך כתב שיש מקום להחמיר כאשר שיירי הבשר נותנים טעם בפלאפל, אך אם אינם נותנים טעם ברור של בשר – אין להחמיר(בנוגע לזה כתבתי למעלה). ועוד הרב כתב שאין מקום להחמיר בזה משום שמדובר באיסור חכמים, ועוד שיש הסוברים שאפשר לאכול ישר חלב אחר בשר (ולהיפך) לאחר קינוח הפה או לחכות שעה. ושגם לדעת רוב הראשונים הסוברים שצריך להמתין שש שעות, לאחר תבשיל בשרי למרות שטעם הבשר ניכר בו מאוד – אין צורך להמתין כלל.

אכן כדבריך, אם אוין טעם בשר לא צריך להמתין שש שעות.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-08-03 20:27:07

ציצית | בושם | שבת | מכנסים קצרים

שלום רב, 1) ישנם ציציות שהם כמו ציצית גופיה רק בחולצה ובצדדי הבגד הם מחוברים עם כפתורים/קליפסים כדי שזה יהיה סגור מהצדדים, האם זה קשר וזה נחשב שיש 4 כנפות? 2) מותר לגברים לשים בושם? ובשבת? (כי ראיתי שבפניני הלכה שהרב התיר בושם בשבת כתוב נשים). 3) במלונות הכשרים, איך מכינים את האוכל בשבת?(מבחינת איסור בישול וכל מיני איבורים אחרים) והאם זה מותר? 4) מותר ללבוש מכנסיים קצרים? (בבית,בכדורגל,בכדרוסל,בספורט) תודה רבה הרב טשבת שלום!

  1. זה בסדר.
  2. הנמצא בחברה שבה הדבר רווח, יכול לשים, אבל אם אין הדבר רווח, עדיף שלא, אלא ישתמש בדברים שמונעים ריח רע בלבד. שבת – אם הדבר נוזלי, מותר לשים על העור ולא על הבגד. ואם אינו נוזלי, אסור.
  3. אם יש למלון כשרות, ממילא יש לו משגיח, והוא אחראי על כך. האורח רק צריך לבדוק שיש כשרות ויש משגיח.
  4. מותר. בתפילה עדיף ארוך, ואדם שלא ילך לפגישת עבודה עם מכנס קצר, חייב לשים בתפילה בגד ארוך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-07-30 08:26:07

שמיטה

ברשותי שלושה עצי פרי בגושים בעציצים שאינם נקובים, האם יש אפשרות להקל בצורה כלשהיא לשותלם בקרקע אחרי כט אב (כל החצר בשיפוץ ולא אצליח לשתול לפני)

נא לעיין היטב בפניני הלכה שביעית ויובל פרק ב סעיף יז. אין לי מה להוסיף מעבר למובא שם. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

סיכום הדין:

א. אסור לנטוע עצי פרי חשופי שורש לאחר ט"ו באב שלפני השמיטה. שכן רק הנוטע עד ט"ו באב, נחשבת השנה השישית כשנה הראשונה למניין שנות ערלה (עי' פנה"ל כשרות פרק ב, ד), אבל אם ייטע את האילן מט"ז באב ואילך, השנה הראשונה שלו תהיה השנה השביעית, ויראה הדבר כאילו נטע את העץ באיסור שביעית.

ב. שתיל עץ פרי השתול בעציץ שיש לו נקב בקוטר 2.5 ס"מ, אם היה העציץ מונח על האדמה לפחות שלושים יום – כבר מעת שתילת העץ בעציץ מונים לו שנות ערלה, וכיוון שיש לשורשיו גוש, מותר לנטעו באדמה אפילו ביום האחרון לשנה השישית. ואם היה השתיל בעציץ שאינו נקוב, מותר לנטעו באדמה עד סוף כ"ט באב, שרק כך השנה השישית תחשב לשנתו הראשונה למניין ערלה.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-07-29 04:58:46

הפרשת חלה

אכל מן החלה כשיעור והתברר לו לאחר האכילה שלא הופרשה חלה מעיסתה. האם חייב לברך ברכת המזון?

פניני הלכה ברכות פרק יב סעיף י (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה)

"אין מברכים על אכילת מאכל שאסור לאוכלו, לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, שהיאך יודה לה' על הנאה שבאה לידו באיסור. ואם יברך, לא יהיה בברכתו שבח אלא ניאוץ ופגיעה בכבוד שמיים. ואין הפרש בין אם המאכל אסור מהתורה, כגון בשר שלא נשחט כהלכה, או אסור מדברי חכמים, כגון פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות בזמן שרוב ישראל בחוץ לארץ, בכל אופן אין מברכים עליהם".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-07-15 08:34:07

רחצה בברכה בתשעת הימים

בס"ד האם ניתן לשלוח ילד ללמוד שחי-ה בברכה ,בימי תשעת הימים בברכה שאול

כן. עיין פניני הלכה זמנים פרק ח פסקה אחרונה של הסעיף ופסקה אחרונה של ההערה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-07-11 05:53:42

דיני בין המצרים

בס"ד האם במקום שאסור לבנות בתשעת הימים מותר לתכנן בני-ה מול אדריכל או מהנדס בברכה שאול

מותר לתכנן.

אביא לך תקציר של המובא בפניני הלכה זמנים ח, טז (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה): מותר בתשעת הימים לבנות בתים, אבל אסור להרחיב דירה או מרפסת בלא שיהיה בכך צורך חיוני. וכן אסור לסייד ולצבוע את קירות הבית, שהרי אפשר לחיות בבית בלעדיהם. וכן אסור לעשות שיפוצים שנועדו לנוי או מותרות שאין בהם צורך הכרחי, כמו החלפת ארונות, וילונות ותריסים, אלא אם כן עיקר המטרה לצניעות. וכאשר דחיית עשייתם לאחר תשעת הימים עלולה לגרום להפסד גדול, מותר לעשותם.

 

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-07-08 08:51:42

שהחיינו בשלושת השבועות

שלום הרב האם מותר לברך שהחיינו על בגד בשבת שחלה בראש חודש אב? תודה רבה

לא. המשנה ברורה בסימן תקנא ס"ק מה לא חילק בזה, וכן הפוסקים אחריו לא חילקו בזה, אלא סתמו שמראש חודש אב אין לחדש בגד ולברך שהחיינו בשבתות של תשעת הימים. רק על פירות ניתן לברך שהחיינו בשבתות אלו.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-07-07 06:34:47

שירי שמחה

מהי ההגדרה המדוייקת של שירי שמחה האסורים בשלושת השבועות ? האם שירים קצביים כמו "הושיעה את עמך" (המבטא תפילה), "אשר בחר בנו" (המבטא הרגשת מעלתם של ישראל) נכנסים תחת הכותרת של שירי שמחה ? מה מקומם של שירי נשמה ודביקות בליווי כלי נגינה כמובן ? האם ניתן לנגן אותם בתשעת הימים ?

שירים שמחים אלו שירים עם קצב קצת מקפיץ שבדרך כלל אפשר לרקוד איתו ריקוד שמח, אין זה משנה מה השיר מבטא, אלא האם הוא שמח או לא. לכן השירים שהזכרת אסורים, ואילו שירי נשמה ודבקות מותרים גם בלווי כלי נגינה. אך מותר גם שירים פשוטים יותר, לא רק דבקות. לנגן את השירים אסור, שכן יסוד הקולא בנוי על כך שמדובר על שמיעה בדרך אגב דרך מכשיר חשמלי. אמנם אם עושה ערב לנוער למשל שנועד להחדיר להם את תחושת הימים הללו – מותר.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-06-30 08:54:36

קריאת מגילה מקלף

שלום לרב, האם עדיף לקרוא את ארבעת המגילות מקלף או שעדיף מתנ"ך על מנת שלא להיכנס לספק ברכה? ככל שעדיף מקלף – האם יש לברך מקרא מגילה ושהחיינו? האם יש הבדל בין מגילות שיר השירים, קהלת ורות למגילת איכה לצורך זה? תודה!

אפשר לקרוא מקלף ללא חשש.

רק חלק מיוצאי אשכנז נוהגים לברך. אם זהו מנהג בית אביך, תברך.

אין הבדל בין המגילות.

להרחבה – עיין פניני הלכה מועדים ב, י. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-06-29 13:25:20

פגישת מחזור

לאחרונה הייתה לי פגישת מחזור של השיעור שלי והרבנים בישיבת ההסדר. אירוע זה ריגש אותי ושימח אותי מלראות את החברים ואת הישיבה שלא ראיתי הרבה זמן. עכשיו, העניין הוא שנראה שבשוטף לא אשמור איתם על קשר אך אם אפגוש אותם זה מאוד ישמח אותי. האם בכגון זה ניתן לברך שהחיינו ? אם עברה שנה ולא שמעתי מחלקם כלום (כמו שקרה אגב באירוע השבוע) האם יש לברך "תחיית המתים" ? אם כן, האם זה פוטר מלברך שהחיינו על שאר החברים ? (אם צריך כמובן)

שהחיינו – כן, משום שתלויה בשמחה ולא האם תשמרו על קשר או לא. מחיה המתים – לא, משום שכיום אם היה קורה לו משהו, סביר שהיית יודע מזה, וכפי שכתוב בפנה"ל ברכות יז, יב – "מי שלא ראה את חבירו היקר במשך שנים עשר חודשים וגם לא שמע משלומו, עד שיש חשש מסוים שאולי כבר אינו בין החיים, כשיראה אותו יברך: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם מחיה המתים… ברכה זו כמעט שלא מברכים כיום, משום שבזכות אמצעי התקשורת, אדם שומע אם קורה במשך השנה דבר לחבריו, ולכן כשייפגשו יברכו 'שהחיינו' ".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2021-06-27 08:20:35

Displaying 181 – 200 of 179256789101112131415

דילוג לתוכן