חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

Displaying 21 – 40 of 17681234567

שאלות אחרונות

הכשרת מנגל גז לפסח

שלום, האם מותר להכשיר מנגל גז לפסח? אם כן כיצד? תודה!

להפעילו על החום הגבוה ביותר, ולאחר עשר דקות שהיה על החום הגבוה ביותר אפשר לכבות (פניני הלכה פסח יא, ד. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-13 20:18:11

גויה בליל הסדר

שלום בפסח תהיה אצלנו מטפלת זרה של סבתא של אשתי כיצד יש לנהוג בנושא של יין נסך? האם חייבים שיהיה יין מבושל? במידה והיא תמזוג לעצמה יין לכוס, האם זה אוסר את בקבוק היין ואת הכוס?

אכן הטוב ביותר שיהיה לה יין מפוסטר. אם היין אינו מפוסטר, גוי שאינו עובד עבודה זרה לא אוסר אותו בדיעבד שמזגו לתוך כוס, כפי שמובא בפניני הלכה כשרות ב' פרק כט, ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-12 21:28:37

מצה רכה לאשכנזים

שלום, אשמח לשמוע את הדעות של מצה רכה עבודת יד לאשכנזים. המצה הרגילה, מצת מכונה מרגישה לי יבשה מידי. לא טעימה כל כך. לליל הסדר קנינו עבודת יד קשות, אבל מעדיפה יותר רך. גם כדי שאוכל לעבור את הפסח בשמחה ובטוב לבב תודה רבה.

מנהג האשכנזים שלא לאכול מצות רכות.

פניני הלכה פסח יב, 7 – …כיוון שיש למנהג זה גם מעלות הלכתיות, אין לבטלו בחינם. אמנם בשעת הצורך לחולה וכיוצא בו, אפשר להקל, הואיל והדבר לא נקבע כמנהג מחייב.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-12 21:01:19

שריפת חמץ והיתר מכירת החמץ

שלום הרב, 1. רציתי לשאול לשם מה נוהגים לשרוף את החמץ אם כיום ישנה מכירת חמץ? 2. האם מכירת חמץ היא לכתחילה? במיוחד היום הבנתי שפעם היו נועלים את זה מביאים את המפתח לגוי וכו…. ומה העדיפות? 3. מה לגבי המרוקאים אשר עושים מימונה בצאת החג הרי המופלטות נעשות ע"י קמח שהוא חמץ גמור אז כיצד זה אצלם הם סומכים ללכתחילה על ההיתר מכירה? 4. אם היתר המכירה היום בסדר אז למה בכלל לשרוף? 5. ראיתי שפוסקים שאם יש הרבה חמץ אפשר להסתמך על ההיתר אבל על קצת עדיף לשרוף מה נחשב קצת או הרבה אם אני אדם פרטי ויש לי בערך 10 שקיות של פתיתים ועוד קמחים ולחמים וכדומה זה נחשב הרבה? 6. האם יש על זה בל תשחית או שמא בל תשחית לא רלוונטי בפסח?

  1. מי שאין לו חמץ שלו בפועל, אכן פטור משריפת החמץ. אמנם בפועל ההדרכה היא שלא למכור לחם, ורבים נוהגים להחמיר שלא למכור גם מוצרי חמץ אחרים, וממילא יש להם מה לשרוף. בפועל רבים נוהגים לשים עשרה פתיתי חמץ בזמן הבדיקה, ומקיימים בהם את מצוות השריפה.
  2. לגבי חמץ גמור היא לכתחילה במקום הפסד, אבל אם נותר מעט חמץ גמור עדיף שלא לשים במכירה, אמנם מצד הדין מותר. לגבי שאר הדברים שהם ספק חמץ, המכירה לכתחילה גם שלא במקום הפסד. כל זה מובא בפניני הלכה פסח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.
  3. קמח אינו חמץ חמור אלא ספק חמץ, וממילא מותר למכור אותו לכתחילה.
  4. זו השאלה הראשונה ששאלת, ועניתי עליה.
  5. כל אדם צריך להחליט לעצמו מה נחשב הפסד עבורו. אפשר פשוט לתרום אותם לאנשים שאוספים עבור עניים לאחר החג, ולהחשיב את העלות שלהם כמעשר כספים.
  6. אין בל תשחית בשריפת חמץ גמור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-12 19:10:56

חמץ

האם גרנולה המכילה בעיקר שבולת שועל, גרעיני חמניה וחיטה קלויה-יש לבער או ניתן למכור לגוי?

ניתן למכור לגוי לכתחילה, משום שמדובר על ספק חמץ ולא חמץ גמור. .

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-12 14:29:27

פתיחת קרטון מיץ בשבת

האם יש הבדל בין פתיחת בקבוק פלסטיק לפתיחת קרטון מיץ בשבת?

פקקי פלסטיק יותר קל.

התשובה נמצאת בפניני הלכה טו, יג. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

פתיחת בקבוקים

מחלוקת התעוררה לגבי פתיחת בקבוקי יין שיש להם פקק ממתכת. יש שאסרו לפתוח פקק זה, משום שלפני פתיחתו שימש כמכסה בלבד, ואחר פתיחתו והפרדתו מרצועת המתכת שנותרה על הבקבוק הוא נעשה כלי, היינו פקק הברגה, שאפשר לסגור בו את הבקבוק ולפותחו (רשז"א).

ולדעת רוב הפוסקים מותר לפתוח פקק מתכת ללא חשש, משום שגם לפני פתיחתו הראשונה הוא היה נחשב פקק, והפתיחה לא יצרה בו דבר חדש. וזה שמפרידים אותו מרצועת המתכת, הרי זה כשבירת קליפת אגוז כדי לאכול את מה שבתוכו. בנוסף, כיוון שאין מתכוונים לעשות פקק אלא רק לפתוח את הבקבוק, למרות שדרך אגב נוצר פקק הברגה, אין בזה איסור.

והעיקר כדעת המקילים, והרוצים לחוש לדעת המחמירים, ייפתחו את הבקבוקים מערב שבת. פתרון נוסף לכך, לשמור פקקים ישנים לצורך הבקבוקים שפותחים בשבת, ואת הפקק שפותחים בשבת לזרוק מיד לפח. וכיוון שבפועל אין מתכוונים להשתמש בפקק שפותחים בשבת, גם המחמירים יודו שאין בפתיחתו איסור.

כאשר לא שמרו פקקים וגם לא פתחו את בקבוקי היין לפני שבת, החוששים לדעת המחמירים נוהגים לעשות תחילה נקב בפקק, וכך לאחר שהפקק ייפתח הוא לא יחשב ככלי, כי כבר אינו יכול לשמש כפקק טוב (שש"כ ט, יח). ולדעת רבים, עדיף לפותחו בלא לעשות בו נקב.

לגבי פקקים מפלסטיק, גם רוב המחמירים מסכימים שאין איסור לפותחם, מפני שעוד לפני פתיחתם הראשונה הם נחשבים פקקים, ונמצא שפתיחתם לא עשתה אותם כלי (שש"כ ט, כא). וכך נוהגים. וכן מותר לפתוח פקקי שעם עם חולץ פקקים.[1]

[1]. דעת רשז"א שמחמיר מובאת בשלחן שלמה שיד, ט (ד-ה). וכ"כ שש"כ ט, יח, וארח"ש יב, יז. ובשו"ת דבר יהושע ב, מה, חלק על רשז"א, וביסס דבריו על המגיד משנה (יב, ב), שביאר שכל שאינו מתכוון לתקן כלי, אין אומרים פסיק רישא. ולכן מותר לשפוך מים רבים לתוך מיחם לוהט, שכיוון שאינו מתכוון לצרפו, אף שבפועל הוא מצרפו, אין איסור. וכ"כ מ"א שיח, לו, והגר"א שיד, יא, ומ"ב שיח, פ. וכן כאן, כוונתו לפתוח את הבקבוק ולא לעשות פקק. מנגד דעת רשז"א, שאף שעיקר כוונתו לפתיחת הבקבוק הוא גם רוצה לעשות פקק. אלא שלדעת רבים הפקק היה נחשב קיים גם לפני כן, ורק הדבקתו לרצועת המתכת שעל הבקבוק עיכבה את שימושו. וכ"כ בציץ אליעזר יד, מה, א; יחו"ד ב, מב; אול"צ ח"ב כז, ח. וכך הורה הרב אליהו. ואם הוא מתכוון לזרוק את הפקק, גם רשז"א מודה שמותר (כמבואר בדבר יהושע שם). ואם הוא צריך את הפקק, אם יעשה בו נקב מותר לרשז"א לפותחו, כי הוא כבר לא יוכל לשמש כפקק טוב. ולדעת המקילים הואיל ואין בדבר צורך, יש ספק אם מותר לעשות בפקק נקב, שאם הוא נחשב ככלי, אסור מדרבנן לקלקלו, ואם הוא נחשב כמוסתקי יתכן שמותר לקלקלו (גם כשאין בכך צורך). והחוששים לדעת רשז"א ודעימיה, מעדיפים יותר להימלט מחשש דאורייתא.

לדעת רשז"א מותר לנתק שיירי טבעת שנותרו תלויים בפקק מתכת או פלסטיק, כיוון שהפקק כבר עשוי בלא זאת. ויש שאוסרים משום מכה בפטיש, ולריש"א זה אסור משום מחתך (ארח"ש יב, יט-כ). ונראה שגם לאוסרים, האיסור דרבנן.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-04 15:53:42

חנוכת בית

זכיתי לבנות את ביתי בשומרון. בשבוע הבא בעז"ה נערוך חנוכת בית. לא מצאתי מנהג מסודר שקשור לחנוכת בית. יש בתים שאומרים בהם סדר (בעיקר עדות המזרח) האם לברך שהחיינו? הטוב והמטיב? האם פרק מסוים מתוך תהילים? אשמח לעזרתכם בנושא.

מה שחשוב זה לערוך סעודה שבה ייאמרו דברי תורה והודיה, וכמובן מברכים הטוב והמטיב כיון שהבית שייך לך ולאשתך (אתה יכול לנצל את ההזדמנות וללמד את האורחים הלכה זו מתוך פניני הלכה ברכות יז, ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה). שאר הדברים שיוצאי ספרד נוהגים אינם חובה כמובן ורבים אינם רוצים להטריח את המוזמנים לאומרם כיון שזה ארוך. אתה יכול לומר לבדך מה שאתה רוצה מתוך הסדר שמובא מן הסתם באתרים השונים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-04-02 19:35:03

פסח

האם מותר לאכול בשר כבש מבושל בליל הסדר?

מותר ואף מצווה משום שמחת החג. האיסור בליל הסדר הוא רק בשר צלוי.

כך מובא בפניני הלכה פסח פרק טז סעיף לב – יוצאי תימן נוהגים לאכול בשר ועוף צלויים בליל הסדר, ויוצאי אשכנז ורוב יוצאי ספרד נוהגים להחמיר בזה, משום שנראה כאוכל מבשר הפסח מחוץ לחומות ירושלים. כל סוגי הצלייה בכלל האיסור, כולל צלי קידר, בשר בגריל או מעושן, והרוצה להקל בבשר אפוי ומטוגן, רשאי. בשר שנצלה בתחילה, מותר לבשלו ולאוכלו בליל הסדר.

אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-03-30 16:40:10

שבת

האם מותר בשבת להוסיף מעט מים מהברז למאכל שעלול להישרף על הפלטה ?

לא, שהרי המים יתבשלו על הפלטה. אמנם כאשר האוכל רותח, ניתן להקל ולשים בו מים רותחים מהמיחם של שבת, כמובא בפניני הלכה י, יג.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-03-25 11:04:53

ההבדל בין בל יראה לבל ימצא

שלום, למדתי כאן:
א – ארבע מצוות באיסור חמץ
על איסורי החמץ בפסח, אבל לא הבנתי את ההבדל בין בל יראה לבל ימצא. הרי אם החמץ לא יימצא בפסח, אז כל שכן שהוא גם לא ייראה. אז מה הנפקא מינא בין שניהם?

פרק ג הערה 2 – לרא"ש (פ"א סימן ט) כל חמץ שאפשר לראות אף שבפועל אין רואים אותו – עוברים עליו גם בבל יראה. נמצא שכל המשהה כזית חמץ ברשותו עובר תמיד בשני איסורים: בל יראה ובל ימצא. אולם לדעת הכסף משנה (חמץ ומצה א, ג) כל המשהה חמץ ברשותו עובר בבל ימצא, אבל על בל יראה יעבור רק אם יראה אותו בפועל.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-03-24 20:01:02

קשירת נעלייים בשבת

האם מותר לקשור קשר עניבה כפול מעל קשר פשוט (כמו שרוב האנשים קושרים נעליים) בשבת?

כן, זהו קשר הדיוט שמותר לקושרו לזמן של פחות משבוע, משתי סיבות: א. זהו קשר עבה ולכן אינו נחשב מהודק. ב. אפשר להתירו במשיכה אחת, דבר שמוכיח עליו שאינו קשר חזק דיו.

הלכה זו מובאת בפניני הלכה שבת יג, טו. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-03-24 14:03:04

כספי מעשרות

שלום רב. אדם הזקוק להשתלת כליה בדחיפות, האם מותר לתרום מכספי מעשר והאם זה נחשב כמעשר?

אם אין לו כסף לשלם על כך, בהחלט אפשר, ועדיף לתת את הכסף בהלוואה אם הוא יוכל להחזירה במשך השנים בלא הכבדה. כלומר, לפעמים פשוט אין לאדם כסף זמין, אבל אינו עני ונזקק, לכן במקרה כזה הנכון הוא לתת את הכסף בהלוואה, כך שיהיה אפשר לתת אותו לאחר מכן שוב לנצרכים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-03-24 12:30:58

ברכת המזון תוך כדי הליכה

שלום וברכה, אשמח לדעת מהי ההלכה בעניין הבא קורה רבות שאני אוכל שווארמה תוך כדי הליכה בדרך באוטובוס וכיו"ב כדי לחסוך זמן, האם אני חייב לאכול בישיבה ולעשות ברכת המזון בישיבה או שאני יכול לעשות ברכת המזון תוך כדי הליכה? כמובן אני מבקש שתציינו את הלכתחילה בעניין, כפי דעתו של הרה"ג הרב אליעזר מלמד שליט"א שאני מחזק את ידו כן יוסיף להרבות תורה אמונה ומעשים טובים בעם ישראל, יום טוב.

  1. אכילה תוך כדי הליכה – ראו זאת כחכמים כדבר מאוד לא מכובד, ולכן קבעו שהעושה זאת פסול לעדות (קדושין מ: כלה רבתי פ"ח).
  2. ברכת המזון – בגמרא במסכת ברכות (דף נא:) מבואר שגם אדם שהיה הולך בביתו בשעה שהיה אוכל, וכן אדם שהיה אוכל בעמידה, חייב לשבת בשעת ברכת המזון. מפני כבוד הברכה וכדי שיוכל לכוון יותר. וכן פסקו הפוסקים והשולחן ערוך בסימן קפג. אמנם כאשר אכל תוך כדי הליכה מפני שממהר, יכול לברך בהליכה, שאם יעצור יהיה טרוד ולא יכוון כראוי. פניני הלכה ד, יב.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-03-21 07:18:02

Displaying 21 – 40 of 17681234567

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן