לוח אירועים


יש לך שאלה?

חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

Displaying 21 – 40 of 17941234567

שאלות אחרונות

שניים מקרא ואחד תרגום

שלום הרב, בפניני הלכה כתוב כך: "מי שלומד את הפרשה עם רש"י, אם נוח לו יותר לקרוא פרשייה שלמה מקרא ואח"כ פסוק פסוק עם רש"י, יכול ללמוד כך. אלא שאותם הפסוקים שאין עליהם פירוש, צריך לקרוא פעם נוספת, כדי שיקראם שלוש פעמים". ולא הבנתי, האם תוכל להסביר לי? 1. מי שלומד שניים מקרא ואחד תרגום עם אונקלוס ורש"י, גם רשאי לקרוא פעם אחת מקרא ואז פסוק-פסוק עם אונקלוס ורש"י ולצאת בכך ידי חובה? 2. אם קרא פעמיים מקרא, רשאי לקרוא אח"כ רק אונקלוס ורש"י, או חייב לשוב ולקרוא פסוק-פסוק ותרגומו ופירושו? תודה רבה!

  1. כן.
  2. רשאי לקרוא אחר כך רק אונקלוס ורש"י.
  3. יש לציין דבר חשוב, והוא שמי שלא מבין את פירוש אונקלוס אינו יוצא ידי חובה, שהרי אמרו שניים מקרא ואחד 'תרגום', כלומר רצו חכמים שאנשים יבינו היטב את הפסוקים, ולכן תקנו ללומדם עם פירוש, ואם אנשים אינם מבינים את הפירוש, מה הועילו חכמים בתקנתם? במכתבי החפץ חיים (י"ח) מובא בזה"ל: "בימים האלה אין אנו יוצאים י"ח בתרגום, לפי שאין המוני אחינו בית ישראל מבינים אותו, וצריכים אנו לביאור נכבד שיפרש היטב התוה"ק, וביאור כזה הוא פירוש רש"י, והוא אצלנו מדינא במקום התרגום". וכ"כ בספר פסקי תשובות (רפה, ה) שמי שאינו מבין את לשון התרגום, צריך למצוא פירוש אחר שיתרגם לו את המקרא (ומה שהוסיף שם שמ"מ את התרגום יש לקרוא תמיד, כיוון שניתן מסיני ועניינו נשגב מאוד. נלע"ד פשוט שאין ההלכה כך).
  4. כמו כן, מי שכבר למד כמה פעמים את פירוש רש"י על התורה, רשאי לבחור פירוש אחר עבור 'אחד תרגום', ובלבד שמפרש את פשט הפסוקים על פי חז"ל. כגון פירוש הרב שטנייזלץ או כגון ספרו היפה של הרב יאיר וייץ 'בדרכה של תורה'.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-25 04:56:14

שבעה על אב שנפטר בחו״ל

אבא של חבר נפטר הלילה בברזיל. החבר לא יטוס להלוויה שתתקיים בברזיל. איך ינהג הבן כאן בארץ בנושא האבלות( קריעה, ישיבת שבעה וכל מה שמתחייב על פי ההלכה)? המשפחה מעדות האשכנזים. תודה רבה!

הוא עושה הכל כמו משפחתו שנמצאת בברזיל. קורע כשהם קורעים (כלומר בשעת הלוויה. אם יהיה בזום יקרע ממש איתם), ומתחיל לשבת שבעה מיד לאחר הלוויה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-22 07:16:01

שמיטה

מושבניק לא דתי כיבד אותי במתנת רימון יפה ישירות מהפרדס..האם מותר לי לאכול אותו.או איך עלי לנהוג (שנת שמיטה)…

מותר, שכן פירות שביעית שגודלו באיסור מותרים, אלא אם כן יש חשש של מסייע בידי עוברי עבירה (לא שייך במקרה הזה) או של חילול ה' (כגון שהמגדל יודע שגידל באיסור ושמח מכך שאדם דתי נהנה מפירותיו). פירות שגודלו באיסור חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות ללא ברכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-21 17:56:55

כלי חרסינה מצופה שלא זכור אם בשרי

שלום! יש לנו שתי קערות חרסינה בציפוי זכוכית, ולא השתמשנו בהם בשנתיים האחרונות. אנחנו כמעט בטוחים שהם שימשו רק לסלט פרווה, אבל אולי אולי לפני שנתיים השתמשנו בהם למשהו בשרי חם. הציפוי זכוכית על הכלים שלם ללא אף שריטה. אנחנו נוהגים להשתמש בכלי זכוכית לבשרי וחלבי (אני אשכנזי אישתי ספרדיה). האם ניתן להשתמש בקערות כדי לאכול חלבי חם מעתה והלאה? תודה רבה

אם אתה אשכנזי, גם אם אשתך ספרדיה, יותר נכון שלא תשתמשו בכלי זכוכית לבשרי וחלבי, גם כי הולכים במנהגי הלכה לפי הבעל, וגם כי גם לספרדים נכון שלא לנהוג כך בכלי זכוכית, כפי שבאר הרב מלמד בפניני הלכה כשרות פרק לב סעיף ה. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

לגבי הקערות, בגלל הספק אפשר להקל במקרה שאתה מציג ולהחשיבם מעתה כחלביות. לכתחילה טוב להכשירם, אבל אם יש חשש שיתבקעו בהגעלה, אפשר להקל.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-21 09:23:01

עירוב

שלום, אני גר במקום ללא עירוב וצריך להוציא כלב לטיול. האם זה נחשב לטלטול להוציאו ברצועה? תודה רבה מראש!

נא לעיין בפניני הלכה שבת פרק כ סעיף ב. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-18 13:56:32

לימוד

שלום עליכם באיזה דרך עדיף יותר ללמוד הלכה? האם לקחת נושא מסוים ברמב"ם וללמוד אותו, ואיפה שפסק ההלכה השתנה בשו"ע, לראות מה אומר השו"ע והאחרונים; ואז יוצא שהרווחנו את לשון הרמב"ם מצד אחד, וגם את פסק השו"ע והאחרונים לא הפסדנו. או ללמוד רק מהשו"ע ושאר אחרונים בלבד, ללא רמב"ם? תודה רבה וישר כוח!

הדבר תלוי מאוד כמה זמן יש לך, והאם אתה לומד כחלק מקבוצה או באופן עצמאי. באופן עקרוני דרך המלך היא ללמוד את הבית יוסף שמביא את דעות הראשונים החשובות, ולאחר מכן ללמוד את השו"ע ועוד אחרון אחד שמסכם את האחרונים, כמו המשנה ברורה, ובסוף – ספר של זמנינו כמו פניני הלכה. כאשר תוך כדי הלימוד נוצר צורך לפתוח את הגמרא או אחד הראשונים בפנים כדי להבין יותר טוב, כך עושים, אך איני רואה יתרון בלראות דווקא את הרמב"ם בפנים על כל סוגיה.

יש לציין שיש יתרון גדול מאוד להקיף בזמן קצר הרבה הלכות, שכן ההלכות הן רבות מאוד, ולכן כדאי מאוד גם למי שלומד כפי שתארתי, לייחד כחצי שעה עד שעה ביום, כדי לקרוא על הסדר את סדרת פניני הלכה. הידע שניתן לרכוש כך בזמן לא ארוך, הוא עצום.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-27 08:51:41

כבוד לחם

שלום, האם יש מנהג/הלכה שאסור לשים שקית לחם פרוס או שאריות על ידית של דלת "תלית שקית עם לחם יכולה לגרום לעניות (גמ' בפסחים)" מה זה אומר בפועל?

כל עוד אין בה בזיון ללחם – מותר, ויש שנהגו להחמיר בזה גם שאין בזיון ללחם מחשש סגולי לעניות, אך גם לדעתם אין בזה איסור. עיין פניני הלכה כשרות ב' פרק לו, ו-ח. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-19 08:37:42

רכישת מתנפח מים לילדים בשלושת השבועות

שלום האם מותר לרכוש מתקן מתנפחים עם מים בשלושת השבועות לפני ר"ח אב.

אם כוונתך להשכיר – מותר.

אם כוונת לקנות – אם המתנפח רק שלך, מותר לקנות ולא להשתמש, כיון שצריך לברך עליו 'שהחיינו'. ואם אתה נשוי או שאתה קונה אותו יחד עם אדם נוסף, מותר להשתמש בו, כיון שברכתו 'הטוב והמטיב'.

כל זה מבואר בפניני הלכה זמנים פרק ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-19 07:17:35

סעודת שלישית

האם יש להקפיד לשתות יין בסעודת שלישית?

פניני הלכה שבת פרק ז סעיף ה (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

"לדברי הרמב"ם, צריכים לקבוע ברכה על היין בסעודה שלישית, ויש שהבינו ממנו, שכמו שמקדשים על היין לפני סעודה שנייה, כך צריך לקדש לפני סעודה שלישית (טור). אולם למעשה, מצוות הקידוש היא פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום, ואין מצווה לקדש על היין לפני סעודה שלישית (שו"ע רצא, ד). ויש אומרים שכוונת הרמב"ם להורות שיש מצווה לשתות יין בסעודה שלישית כדי לענג את השבת. וכן כתבו כמה אחרונים, שטוב להדר לברך על היין בסעודה שלישית (מ"ב רצא, כא).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-18 16:34:12

שהחיינו בשלשת השבועות

האם בשלשת השבועות מברכים שהחיינו על בת שנולדה?

כן. כך מובא בפניני הלכה זמנים פרק ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-16 20:10:35

גילוח בשלושת השבועות

אני נוהג להתגלח בשלושת השבועות לכבוד שבת קודש. יש לי באמצע השבוע טקס חשוב שאני רוצה להיראות בו מכובד, האם מותר לי להתגלח?

אם אתה חושב שאם לא תהיה מגולח בטקס, הדבר ייתפס כחוסר כבוד ויהיה אולי אף מי שייעלב מכך – מותר. אמנם יש לציין שאנשים רבים לא מתגלחים גם לדברים חשובים, והדבר גורם לאנשים ששואלים אותם או שואלים אחרים עליהם להכיר את עניין החורבן והימים הללו. לשיקולך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-15 14:20:17

תספורת בשלושת השבועות (לפני בניין המקדש השלישי:)

שלום מה דין תספורת במוצש"ק, ליל ח"י תמוז – צום י"ז בתמוז שנדחה?

אסור. מוצ"ש הנוכחי הוא כבר בתוך ימי בין המצרים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-07-15 12:38:09

ערלה שאחרי הברית

מה עושים עם העורלה אחרי הברית? האם אפשר לזרוק אותה לפח ?

בשעת הברית שמים את הערלה בכלי עם עפר, ונוהגים לקבור אותה אחר כך באדמה. (שו"ע, רסה, י. אוצר הברית חלק א, עמוד קנב. ילקוט יוסף, שובע שמחות הלכות מילה, פרק ח, הלכה יד)

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-06-07 06:28:29

שינה בשביל ליל שבועות

האם מותר לנמנם בשבת כדי שיוכל להישאר ער וללמוד בליל שבועות?

התשובה לשאלתך נמצאת בספרו של הרב פניני הלכה שבת פרק כב סעיף טו (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה) – "לא יאמר אדם בשבת אלך לישון כדי שיהיה לי כוח במוצאי שבת, שהוא מבזה בכך את השבת שעושה בה הכנה לחול. אבל אם לא יאמר זאת אלא רק יחשוב על כך, אין בדבר איסור, שהשינה בשבת תענוג (מ"ב רצ, ד. עי' לעיל ה, ג)."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-06-01 02:22:52

לבישת מכנסי נשים

שלום, אשמח לשאול לגבי לבישת מכנסיים רחבות לנשים. ההלכה אומרת שיש לשמור על צניעות ולא מתירה ללבוש מלבוש גבר. השאלה היא מה לגבי מכנסיים רחבות לנשים שעוברות את הברך? רחבות באמת וצנועות כמו אם לא יותר מהרבה חצאיות (הכוונה כמובן בהשוואה לחצאיות שעומדות בגבולות ההלכה) כמובן שאין בכוונתי לשאול לגבי כל מכנס לנשים, שהרי ברור שמכנס צמוד או קצר לא רלוונטי. בפניני הלכה כתוב אפילו שבמקום שבו מקובל ללבוש מכנסיים רחבות אין בזה פסול, מתוך זה הבנתי שאין בזה בעיה שהיא חד משמעית. אשמח למענה בנושא, תודה מראש!

לדעת הרב מלמד אין ללכת עם מכנסיים כאלו. הרב מתיר רק ללבוש בבית מכנסי פיגמה, או מכנסיים בשעת התעמלות עם נשים במקום סגור, או מתחת לחצאית באופן שלא רואים אותם. ורק אישה שאינה מעוניינת להקפיד על כל גדרי ההלכה, ושואלת האם עדיף חצאית קצרה שאינה מגיעה עד לברך או מכנסי נשים רחבים וצנועים יחסית, נאמר לה להעדיף את המכנסיים שאיסורם קל יחסית מאשר את החצאית הקצרה שאינה מגיעה לברך שאיסורה חמור יותר. כל זה מובא בפניני הלכה ליקוטים משפחה פרק ז הלכה ח. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-05-25 10:46:40

לימוד מוזיקה בבית ספר למוזיקה בספירת העומר

שלום וברכה, אני לומד בבית ספר למוזיקה (מזמור) והייתי שמח לדעת אם מותר להמשיך ללמוד בספירת העומר

התשובה נמצאת בפניני הלכה זמנים פרק ג סעיף ח – מותר ללמוד וללמד לנגן בימי הספירה, הואיל ואין בזה שמחה. אבל תלמיד שממילא אינו רגיל ללמוד ברצף כל השנה, אם אפשר טוב שההפסקה תהיה בימי האבלות שבספירת העומר. ואם בכוונתו לעשות הפסקה אחת בשנה, עדיף שיעשה אותה בשלושת השבועות.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-05-12 17:47:13

מסיק זיתים בשביעית

כמידי שנה אני מוסק מעצי הפקר על מורדות השומרון ואוצר שמן בכמות של כ 18 ליטר לשימוש כל השנה. בשביעית אני חא עושה זאת מחשש של הצורך בכמות ראשונית של כמעל 100 קג כדי להכניס למכונה, פחות מזה לא משתלם להכניס למכונה. השאלה שלי זה מה היה נהוג לעשות בזמן שעם ישראל היה בארצו, האם לא היו מוסקים בשביעית? כמות קטנה לא מפיקה שמן כ'כ שיהיה שווה לבצע את המלאכה של אצירת שמן … אז אם אנחנו מפקירים בני דודינו לוקחים כתאוות נפשם.. וכן אם יש היתר לכמות כלשהי, מה הכמות המקסימלית? ומתי עלי להפקיר ולנסות לזכות מן ההפקר? תודה רבה על כל העזרה

א. מותר לבעל השדה ולכל אדם לקטוף פירות לביתו רק כשיעור שהוא רגיל להביא מהשדה או מהחנות בשאר השנים: מפירות שמשתמרים זמן קצר, ניתן להביא כמות שמספיקה לכמה ימים. מפירות שמשתמרים יותר זמן, ניתן להביא לכמה שבועות. ומפירות שמשתמרים זמן רב, כגון זיתים וענבים שעושים מהם יין ושמן, ניתן להביא כמות שמספיקה למספר חודשים.

ב. מותר לקטוף גם עבור חברו כדי לחסוך לו את הטרחה. וכן מותר לכמה אנשים לשכור פועל שיקטוף עבורם פירות. זה פתרון מצויין במקרה הנוכחי.

ג. פירות שרגילים לעבד אחר הקטיף, כגון ענבים וזיתים שסוחטים ליין ושמן, ותאנים שמייבשים במוקצה, צריך לשנות בדרך עיבודם, לעשותם בכלים קטנים יותר או בשינוי אחר, כדי שיהיה היכר שהם פירות שביעית ולא יבואו לסחור בהם, ויזכרו להפקירם בזמן הביעור.

ד. כאשר הגיע הזמן שבו כלו פירות מין מסוים מהשדות, כל מי שיש בביתו מפירות אותו המין בכמות של יותר ממזון שלוש סעודות, צריך לחלקם לאחרים מזון שלוש סעודות לכל אחד. ואם מתעצל לחלקם, יוציאם לרחוב ויכריז בפני שלושה אנשים שאינם סמוכים על שולחנו, שכל הרוצה ליטול מהפירות יבוא וייטול, ואז רשאי הוא וכל אדם אחר לקחתם ללא הגבלת כמות וללא הגבלת זמן אכילה.

ה. כאשר בעל הפירות דחוק בממונו ונצרך לפירות, יוציאם לרחוב ויפקירם בפני שלושה מאוהביו שיודעים שהוא רוצה בפירות, וכך יוכל לחזור ולזכות בהם. ומי שאין לו אנשים שלא ייקחו את הפירות, יכול להוציאם לרחוב כשאין שם עוברים ושבים, ויכריז בקול שהפירות הפקר, ולפני שאנשים יספיקו לבוא לקחתם, יגביהם ויכניסם בחזרה לביתו.

ו. כיום שמעטים מכירים את מצב השדות, סומכים על זמני הביעור שוועדי הכשרות מפרסמים לגבי כל פרי. פירות שיש ספק לגבי זמן ביעורם, יש להפקיר ביום הראשון שבו יתכן שחל הביעור, והנוטלים מהפירות אחר זמן זה, יכוונו שלא לקנותם, ויודיעו לשלושה מחבריהם שהפירות הללו שבביתם עדיין הפקר וכל הרוצה רשאי לבוא ולקחת מהם. וכשיסתיים זמן הספק, יכוונו לקנותם.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-05-11 06:16:10

Displaying 21 – 40 of 17941234567

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן