לוח אירועים


יש לך שאלה?

מאמרים אחרונים:

מחלוקת

revivim-1021 הרב גורן, הרב אונטרמן, וינה

סופה של פרשת גיורי וינה

⬅️ מה הייתה עמדתו של הרב הראשי בעניין גיורי וינה?
⬅️ מדוע הוקמה ועדת הבדיקה ומה הייתה מסקנתה?
⬅️ כיצד הגיב הרב גורן כלפי מוציאי הדיבה?
⬅️ מה היה בסופה של פרשת הגיור?

גיורי וינה – העלילות והעובדות

⬅️ מי כינה את בית הדין לגיור בוינה "בית חרושת"?
⬅️ האם נתונים שונים על כמות המתגיירים מראים שמישהו משקר?
⬅️ מה היו עיקר הטענות כנגד בית הדין בוינה?
⬅️ מדוע הרבי מגור והרבי מוויז'ניץ לא חתמו על הפשקוויל בעניין?

רביבים 1019 - פרשיית גיורי וינה

פרשיית גיורי וינה

⬅️ מה הוביל להקמת בית הדין לגיור בוינה?
⬅️ האם היה מדובר ב"בית חרושת לגיור"?
⬅️ מי זה ר' אלתר שטיינמץ?
⬅️ על מסירות הנפש של אחראי המחנה במרצבכטל בימי השואה

רביבים 1011 - שמיטת כספים ופרוזבול

שמיטת כספים ופרוזבול

⬅️ על איזו הלוואה צוותה התורה שתישמט?
⬅️ האם טוב לשמוט כספים או שהחובות יוחזרו?
⬅️ כיצד שטר הפרוזבול מונע שמיטת חובות כיום?
⬅️ מדוע טוב שכל יהודי יכתוב שטר פרוזבול?
⬅️ האם פיקדונות וקרנות השקעה נשמטים בשמיטה?

הרב משה פיינשטיין זצ"ל

המחלוקת על הרב פיינשטיין בעקבות היתריו

⬅️ האם רב יכול לחזור בו מפסק שהוא האמת לדעתו?
⬅️ כיצד התנהל הקמפיין כנגד הרב פיינשטיין?
⬅️ מה היה היחס כלפי מי שניסה למחות כנגד המחלוקת?
⬅️ מדוע היו מוכרחים המתנגדים לצאת כנגד הרב פיינשטיין?
⬅️ כמה קולות ליקטו בעלי המחלוקת והאם הן היו לפי כללי הפסיקה?

איזונים

דרך ההנהגה בשאלות ציבוריות

⬅️ מה ההבדל בין שיקול תורני לשיקול חינוכי?
⬅️ האם יש מקום לשיקולים פוליטים בהדרכה תורנית?
⬅️ הימנעות מגיוס לצה"ל מטעמים חינוכיים לגיטימית?
⬅️ כיצד נכון לאזן בין השיקולים השונים?
⬅️ מה נעשה כשיש התנגשות בין אהבה לשנאה?

דילוג לתוכן