הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

פרשת לך לך – בתנועה מתמדת

דבר השם הראשון לאברהם

הדיבור הראשון לישראלי הראשון הינו 'לך-לך', ובדיבור זה טמונה כל השליחות של עם ישראל בעולם.

'בעל הטורים' מדגיש את חשיבות דיבור זה ומשווה האמירה של "ויאמר ה' אל אברם לך-לך" לאמירה האלוקית הראשונה "ויאמר אלוקים יהי אור", וזו לשונו: "פתח באמירה, בלשון שנברא בו העולם, שבעשרה מאמרות נברא העולם, וכולו לא נברא אלא בזכות אברהם. לכך כתיב עליו 'מאמר'".

וכפי שאמירת 'ויהי אור' היא הכיוון הכללי של העולם מבריאתו ועד עתה, שרצה הקב"ה להאיר לבני האדם ולהוסיף אור וטוב בעולם. כך גם יצירת עם ישראל היא היצירה שעל ידה העולם יזכה לקבל את כל הטובות ונפלאות, את כל האור האלוקי שיואר לעולם.

תפקידו של עם ישראל

לאור זאת עם ישראל חייב לפעול ללא הרף בכדי להביא את האור האלוקי האין סופי לעולם. ולכן, הנקודה היסודית שעולה מהאמירה הראשונה של ה' אל אברהם, 'לך לך', היא קריאה לאברהם להתחיל לנוע, לזוז, להתקדם. וזאת לעומת נח, שבזכותו העולם היה קיים עד להופעתו של אברהם אבינו. לעומת העולם כולו שנקראים 'בני נח', מופיע אברהם אבינו שאליו הקריאה האלוקית אומרת לא לנוח אלא לזוז.

תפקידנו הוא לקדם את העולם, זהו התפקיד הכללי שלנו וזהו התפקיד הפרטי של כל אחד ואחד מישראל, להיות בעליה מתמדת. וכדבריו הידועים של הגר"א ש"אם אין האדם עולה מעלה מעלה, על כורחו ירד מטה מטה". וכפי שכתב על כך רבי ישראל סלנטר:

"בכוחה של הציפור לעלות מעלה מעלה בתנאי שתניע את כנפיה ללא הרף. ברגע שתפסיק להניע את כנפיה הרי היא צונחת ונופלת. אם אין האדם עולה מעלה מעלה על כורחו הוא יורד מטה מטה".

טובת ישראל ככלי לתיקון עולם

אבל גם יש כאן דגש נוסף. 'לך..לך'. מחד ההליכה היא ציווי אלוקי, (שלא מתחיל מרצונו של האדם). ומנגד יש כאן הדגשה שההליכה היא 'בשבילך, לטובתך, להנאתך'. וכפי שדורשים בחסידות 'לך-לך'- לך אל עצמיותך, אל פנימיותך, אל נשמתך, אל הכוחות הטמונים בך.

תפקידו של עם ישראל הוא לגלות את הכוחות האלוקיים שטמונים בו. האור והטוב- שתפקידם של ישראל להביא אותם לעולם- הוא מתוך פיתוחם וגידולם של ישראל. וכפי שמופיע אח"כ גם בפשט הפסוקים "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה"- כלומר, מתוך שאעשך לגוי גדול ומבורך, שיגדל שמו בכל העולם, תזכה להיות ברכה ולהאיר לכל העולם.

ולכן כל מי שרוצה גדולה בעולם הזה צריך לסייע ולקדם את ישראל. וכל מי שלא עושה זאת ממילא חוסם בידיו ובמעשיו את השפע ואת הטוב מלבוא אליו. כפי שאומר הפסוק הבא "ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות האדמה".

היכולת להתקדם כל הזמן מתוך הרצונות הגדולים והנפלאים שטמונים בתוכנו, זוהי תכונתם של ישראל.

סבא נח לעומת אברהם אבינו

כאן המקום להעיר שבדרך כלל בכל הדרשות על נח נוהגים לומר שנח הוא 'צדיק בפרווה', כלומר, צדיק שדואג לחמם את עצמו ולא צדיק שמדליק תנור ומחמם את העולם כולו. אבל לכאורה יש להקשות על כך , שהרי עם כל הכבוד לכל הדרשנים אילולא נח סביר להניח שגם הם לא היו קיימים, שהרי נוח הציל את כל העולם כולו בתיבתו וגמל בכך חסד עם כל העולם כולו.

ולכן נראה לעניות דעתי להסביר שאכן נח הציל את העולם כולו, אבל הוא עשה זאת רק מפני ורק לאחר שהקב"ה ציווהו על כך. ואמנם נכון שאחר שהקב"ה ציווהו לעשות את התיבה, הוא עשה את הציווי במסירות, באהבה ובשמחה, אך יחד עם זאת צריך לשים לב שנח לא יזם את המהלך בעצמו.

לעומתו, אברהם אבינו הוא מעיין נובע שכל הזמן מתגבר ומתחדש. אף אחד לא ציווה את אברהם אבינו לעשות את הנפש בחרן, אבל אברהם עושה זאת. וזאת מפני שכיוון שהוא מלא בטוב הרי שהוא לא יכול שלא להיטיב לאחרים.

וזהו היסוד של אמירת 'לך-לך'- אומר הקב"ה לאברהם שיאמין ברצונות הטובים שלו וילך אתם.

יהי רצון שנזכה להיות בהתקדמות מתמדת ולהוציא מתוכנו את כל השאיפות, הרצונות והחלומות הטובים הגנוזים בנו ולחיות בשלמות את חיי העולם שנטע בתוכנו.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן