חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אמירת יעלה ויבוא בברכת המזון

האם מי שאכל סעודה שלישית וגמר את הסעודה במוצ"ש, אבל במוצ"ש כבר מתחיל ר"ח האם הוא צריך להגיד בברכת המזון "רצה והחליצנו " או שצריך לומר "יעלה ויבוא"

התשובה לשאלה זו מובא בפניני הלכה ברכות פרק ד. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של ישיבת הר ברכה. אביא לך כאן את מסקנת הדברים מתוך הספר 'קיצור הלכה':

כאשר חל ראש חודש במוצאי שבת, יש נוהגים לסיים את סעודה שלישית לפני צאת הכוכבים כדי לצאת מהספק ולהזכיר 'רצה' בלבד. והממשיך לאכול 'כזית' לחם אחר צאת הכוכבים, יאמר גם 'יעלה ויבוא'.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-28 11:16:57

מעשר

אני מכירה את ההלכה שאם נותנים לך סכום כסף עבור דבר מסוים, כגון לקנות נעליים, אין צורך לתת ממנו מעשר כספים. השאלה שלי היא האם כך הדין גם כאשר אני עובדת עבור לימודים? כלומר מבחינתי הכסף שאני מרוויחה מיועד ללימודים, האם אני חייבת לתת ממנו מעשר כספים?

יפה אמרת. שאלת חכם חצי תשובה. אכן כאשר הורים נותנים לילד שלהם מתנה מאה שקלים למשל לעשות בהם כטוב בעיניו, הוא צריך לתת מהם מעשר. אבל כאשר הם נותנים לו מאה שקלים כדי לקנות נעליים, אינו צריך לתת מעשר, שכן במקרה כזה הכסף הוא בעצם נעליים. ולכן רק אם נשאר לו עודף שיכול לעשות איתו מה שרוצה, ממנו הוא צריך לתת מעשר.
לפי זה מי שמרוויח כסף בעבודה, מכיוון שהמעסיק שנותן את הכסף לא נותן את הכסף רק עבור לימודים, אלא העובד יכול לעשות בסכום שהרוויח כל דבר, ממילא לא ניתן לומר שהכסף הוא לימודים כמו שאמרנו לגבי נעליים, ולכן צריך לתת ממנו מעשר.
כמובן שאין אנו מדברים על אדם שחי בצניעות מחמת מצב כלכלי דחוק, שהרי הוא פטור מנתינת מעשר. וכן אין אנו מדברים על אדם שהחליט שרוצה לסמוך על הדעות המקלות שאומרות שמעשר כספים הוא מצוות רשות ואינו חובה. יש רק לציין שני דברים בעניין זה: א – לא כדאי להיחשב עני… ב – חכמים אמרו שיש ברכה בממונו של מי שנותן מעשר כספים, ובוודאי שמי שלא נותן מעשר כדעה העקרית שזה חלק מחובת מצוות הצדקה, לא יכול לבנות על ברכה זו. ועי' בפניני הלכה ליקוטים ב' הלכות צדקה בעניין זה. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-27 19:04:15

ייחוד

בס״ד שלום כבוד הרב, רציתי לשאול בדיני יחוד 1. התלמדתי בעבודה חדשה והאחמש רצה להראות לי את חדר המקפיא במחסן הוא ביקש שאכנס לחדר וסגר את הדלת בשביל להראות לי איך פותחים כשננעלים בפנים , האם להיות בחדר סגור עם גבר למספר דקות זה ייחוד? 2. אני מגיעה לעשות בייביסיטר לתינוקת ולפעמים רק אבא שלה נמצא בבית ויש לו כמה סידורים והוא יוצא האם בכמה דקות האלה צריך להשאיר את הדלת פתוחה? ובנושא שמירת נגיעה: האם מותר לבן לשתות מבקבוק ששתיתי ממנו או לאכול מאוכל שאכלתי ממנו (מאותה כפית וכו או כריך ? תודה רבה על העזרה

  1. זמן הייחוד האסור הוא כחמש דקות, לפי זה דנו הפוסקים האם מותר להיות בחדר נעול דקה אחת? התשובה היא שאם בעל כורחם לא יהיו במצב של הייחוד לפני תום חמש דקות, וכגון שבתוך הזמן הזה של חמש דקות יש סבירות שיגיע לשם מישהו שיש לו מפתח – אין בדבר ייחוד. אבל אם הדבר תלוי רק בהם, ואין בחדר זה מצלמות, האיסור להיות בו הוא גם דקה אחת. אמנם, רק כדי להראות איך סוגרים דלת רגע אחד בלא שהייה נוספת, זה מותר.
  2. לכתחילה צריך להשאיר את הדלת פתוחה, ואם הדבר לא שייך או לא נעים וכו', אפשר להשאירה רק לא נעולה, כך שכל אחד יכול להכנס לבית. יש לציין, שיש דלתות שאין להן ידית בחוץ, כך שלא ניתן לפתוח אותן מבחוץ, במקרה כזה, הדלת נחשבת נעולה גם אם לא סוגרים אותה עם מפתח. אמנם אם יש סיכוי שמישהו שיש לו מפתח ייכנס, מותר.
  3. מותר כאשר אין בדבר בעיה של צניעות לפי שיקול דעתם. לדוגמא, אם בחור ובחורה נפגשים לצורך שידוך, לא שייך לשתות מאותה קשית ואפילו לא מאותה כוס אלא אם כן אין ברירה. אבל אין בעיה של צניעות לבחור לשתות מכוס של אישה שהוא לא מכיר או זקנה, או כאשר מעבירים את כוס הקידוש או שבע ברכות מאחד לאחד באופן אקראי. אמנם כאשר מדובר על זוג נשוי בזמנים שהאישה אסורה על בעלה, האיסור יותר חמור, כיוון שיש יותר קירבה ביניהם (כמובא בפניני הלכה טהרת המשפחה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-26 19:56:07

אבקה לנעליים בשבת

שלום האם מותר להשתמש בשבת באבקה נגד ריחות רעים בנעליים? הכוונה לאבקות מבוססות טלק עם חומרים נוספים (דוגמת אונדציל, אודורקס פונגתרים וכד׳)? תודה רבה

מותר. יש אמנם איסור לבשם את הבגדים, אבל טלק אינו בושם. איני יודע מה משמעות החומרים הנוספים, אבל אם נועדו להעצים את מניעת  הריחות, זה בסדר. ואם נועדו כדי לרפא, הם מותרים רק במקום צער משמעותי כדין תרופות בשבת.

דינים אלו מבוארים בפניני הלכה שבת, ובספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-24 09:24:34

גמרא

מה המשפט הזה אומר:"לא מסגי ארבע אמות בגילוי ראש"?

לא היה הולך ארבע אמות בלי כיסוי ראש. מזה נובע המנהג כיום להקפיד לא ללכת בלי כיפה, כמבואר בפניני הלכה –

https://ph.yhb.org.il/category/%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90/08-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94/

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-24 06:37:48

יש לך שאלה?

פרשת לך לך – חשיבות החינוך

אחרי שאברהם אבינו מנצח במלחמה את ארבעת המלכים, אומר לו מלך סדום:

"תן לי הנפש והרכוש קח לך", ואברהם אבינו משיב:  "הרמותי ידי אל ה' אל עליון קנה שמים וארץ, אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני העשרתי את אברם, בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם"

כמה מופלא להתבונן בדברים: גודל האמונה, הביטחון והרצון האדיר של אברהם לקידוש ה', מוביל אותו מחד, לא לנסות להרוויח רווחים שלא מעבודתו ומעמלו, שלא להזדקק למתנות בשר ודם, ומאידך לא לקפח את חלק המתאמצים וההולכים עימו, ולא לכפות עליהם בעל כורחם מידות חסידות שלא מתאימות להם, וכן הוא דורש את חלק ההולכים עימו ומוותר כליל על חלקו, אלא שדווקא בנקודה זו חז"ל (נדרים לב, א) מבקרים את אברהם אבינו:

"מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים?…רבי יוחנן אמר: שהפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר: 'תן לי הנפש והרכוש קח לך'

והכוונה היא שאברהם לא היה צריך לומר שהוא לא ייקח דבר, אלא להפך, היה עליו לקחת "את הנפש" וזאת כדי שיוכל לקרבם ולהכניסם תחת כנפי השכינה. וזהו דבר מופלא, שהרי על אברהם ושרה כתוב באבות דרבי נתן:

"ומקרבן לתורה כיצד? מלמד שיהא אדם מקפח את הבריות ומכניסן תחת כנפי השכינה כדרך שהיה אברהם אבינו מקפח את הבריות ומכניסן תחת כנפי השכינה, ולא אברהם לבד עשה כן אלא אף שרה שנאמר: 'ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן', והלא כל באי עולם אינם יכולין לבראות אפילו יתוש אחד ומה תלמוד לומר 'ואת הנפש אשר עשו בחרן' מלמד שהעלה עליהם הקב"ה כאלו עשו אותם"

אברהם פותח את אוהלו ומקבל אורחים, וכשהם באים להודות לו הוא מלמדם לברך לה', ובכך מקדש שם שמיים. ואף על פי כן, לפי רבי יוחנן, אברהם יכול היה לעשות יותר – שאם היה לוקח את הנפשות הללו שהציל, ודאי שהשפעתו עליהם הייתה עצומה. ואין מדובר רק בעניין כמותי, אלא גם בעניין איכותי של השפעה עמוקה, שמתוך העובדה שאברהם אבינו הצילם ממילא השפעתו עליהם הייתה יכולה להיות גדולה מאד.

אין שליחות יותר גדולה מלחנך, מלהשפיע על נפשות, מלקרב אל תחת כנפי השכינה, כמו שכותב הרב קוק באורות התשובה (ח,ה):

"משתוקקים הם הצדיקים לתשובת הכלל תדיר, ובתוכיות לבבם רודפים הם לזכות לחייביא כמאן דרדיף בתר חייא (לזכות ולרומם את החייבים כמי שרודף אחר חייו), כי באמת הוא חיינו וחיי כל העולמים".

ידועים הדברים של האדמו"ר מפיאסצנה שהדבר הגדול ביותר בעולם הוא לעשות טובה למישהו, ויודעים דברי רבי יצחק, בנו של ר' חיים מוולוז'ין:

"וכה היה דברו אליי תמיד שזה כל האדם לא לעצמו נברא רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכוחו לעשות".

הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות הוא לקרב את האדם לטוב הגדול, לקב"ה, ולהכניסו תחת כנפי השכינה. וזה שאמר הקב"ה לאברהם: "…ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה", היה לכאורה צריך להיות כתוב 'ואברכך ותהיה מבורך', שהרי אם אברכך – תהיה מבורך. מה הכוונה 'והיה ברכה'? מסביר רבי מאיר חדש זצ"ל שהכוונה היא שאברהם יהיה ברכה לאחרים, וזו הברכה האמיתית. הדבר הגדול והחשוב ביותר שאדם יכול להיות הוא ברכה, לקרב אנשים לקב"ה, לדרך ה' – שמביאה את כל הברכות וכל הטובות שבעולם.

עלינו לזכור את החובה העצומה לחנך. גם בימים מורכבים, בהם נמצאים זמן רב במעגל המשפחתי, עלינו לחשוב ולפעול לקירוב בננו ובנותנו לקב"ה. ומי שזכה בזכות העצומה לעסוק בחינוך בימים אלו – בהם תלמידנו חשופים למסכים, לא נמצאים במסגרת מסודרת וכל שאר קשיי התקופה – זה הזמן להשקיע במסירות ואהבה, לקרב ולהשפיע.

יהי רצון שנזכה כולנו להיות ברכה!

 

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן