הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

פרשת אמור – שמחת ימי ספירת העומר

בחלק השני של פרשתנו, פרשת אמור, אנו עוסקים בענייני המועדות, "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש אלה הם מועדי". כלומר, הזמן איננו רצף אחד ארוך וחדגוני אלא ישנם מועדים, כלומר זמנים מיוחדים, שבכל מועד ומועד ישנה הדגשה של ערך אחד ועניין מסוים בעבודת ה' ובהתקרבות שלנו אליו.

המועדים הם יצירה הדדית כשמחד הינם מועדי ה', דהיינו שהקב"ה מקדש את הזמן ומשפיע עלינו שפע ממרום באותו העניין שעליו קבע המועד, "מועדי ה'". ומאידך, עם ישראל מקדש את הזמן ומגלה בחייו את הקדושה הטמונה בו על ידי מצוות עשה, כל מצווה במועדה כמצוות קידוש ואכילת מצה, וכן על ידי אי עשיית מלאכה.

למילה מועד שני פירושים, הפירוש הפשוט הוא 'זמן' והפירוש הנוסף הינו פגישה- מלשון התוועדות, שזהו פשוטו של השם 'אוהל מועד' שבו מתוועד הקב"ה עם משה רבנו. וכאמור, עניינם של המועדים כולם הוא הפגישה שלנו עם ריבונו של עולם, אלא שפגישה זו אינה אקראית וסתמית אלא פגישה עמוקה ורצינית, וממילא גם יש צורך לקבוע לה זמן מבעוד מועד.

על פי זה מובן היטב מדוע פרשת המועדות מופיעה בספר ויקרא, שעניינו הוא הקשר בין עם ישראל לקב"ה והעבודות והמלאכות שעלינו לעשות כדי להופיע את הקשר הזה במציאות.

אנו נמצאים כעת בעיצומם של ימי ספירת העומר וכיוון שהתורה חיברה בפרשיה אחת (ויקרא כג) את ספירת העומר וחג השבועות, הרי שגם אנחנו נכתוב על קשר זה, ובפרט שעל פי פשט הפסוקים, עניינו של חג השבועות הוא סיום הספירה, שנאמר "עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'… וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו…".

דבר זה עצמו מגלה לנו שימי הספירה הינם ימים שמחים מאוד, שהרי בסיומם ישנו מועד שנועד לחגוג את סיום הספירה, וכפי שכותבים הרמב"ן ואחריו רבנו בחיי ועוד שימי ספירת העומר הינם כחול המועד ארוך של חג הפסח.

חז"ל גילו לנו שחג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, אולם לעניות דעתי, ע"פ מה שהקדמנו עד עתה, צריך לבאר שהשמחה הגדולה אינה על כך שהקב"ה נתן תורה לעם ישראל, שהרי זהו מהלך אלוקי שתלוי בחסדיו של הקב"ה וממילא אין לנו מה לשמוח בו אלא עיקר העניין הוא להודות עליו ולקבל את האחריות והחובה שמקופלת בתוכו. השמחה הגדולה היא על כך שהצלחנו, בהכוונה אלוקית, להביא עצמנו למצב בו נוכל לקבל את התורה,לקלוט אותה ולתקן את העולם באמצעותה.

ולכן גם אנו חוגגים את סיום ימי הספירה, את היכולת שלנו לעלות מהחירות הלאומית להיותנו עם סגולה, עם שמסוגל לקבל תורה. וכפי שכותב באופן נפלא בעל הכתב והקבלה:

"הנה אל כוונת ההשתעבדות למצוותיו קראה (התורה) מנחה זו בשם עומר שנכלל בו גם כן לשון ההשתעבדות, מן והתעמר בו ומכרו שעניינו עניין תשמיש העבודה, שאנו מודים בעומר התנופה שהצלחות הזמניות אינם לתכלית עצמותן כי אם להיותן אמצעים המביאים אל תכלית האמיתי להחזיק את ידינו להיות פנויים לעבודת ה'".

כלומר, בספירת העומר אנו נותנים משמעות לחירות הפיזית והמדינית, שהרי אין החירות ערך בפני עצמו אלא נועדה לשמש אותנו כדי שנהיה עובדי ה'.

"כי כל הימים שמפסח ועד עצרת הם באמת ימי הכנת ההשתעבדות, להיות מוכשר וראוי אל ההשתעבדות האמיתי והוא יום מתן תורה, אשר לתכליתו הייתה היציאה ממצרים, כמו שכתוב 'בהוציאך את העם הזה ממצרים תעבדון את אלוקים על ההר הזה'… ונצטוונו על ספירת יום יום מימי הכנת השתעבדותנו , והוא הנקרא ספירת העומר. ואין המכוון בזה לידע כמות הימים לבד… אבל עיקר מכוונו ההשגחה והעיון על איכות הימים… על איכות השתעבדותנו אליו יתברך, להכין לבבינו להתקדש ולהטהר יום יום בימים האלה". (ומומלץ לעיין בכללות דבריו הנפלאים בעניין ספירת העומר).

ולכן השמחה הגדולה היא על השלמת העבודה וההתכוננות לקבלת התורה, כשקבלת התורה הינה תוצאה של אותה עבודה, עבודת ספירת העומר. ולכן, בשונה מכל חג, לחג השבועות אין זמן, שכן החגיגה אינה על איזו נקודה בזמן אלא על תהליך שלם שאנו עוברים.

יהי רצון שנזכה להתעלות יום יום מימי הספירה, לשעבד את ליבנו לקב"ה ואז נוכל לשמוח שמחה אמיתית ושלמה ביום קבלת התורה.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן