הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

פרשת בא – קרבן הפסח ומסירות נפש

המצווה הראשונה שהצטווה עם ישראל היא קורבן הפסח. ואף על פי שקדמה למצווה זו מצוות קידוש החודש, זוהי מצווה שנעשתה על ידי משה ואהרון, כפי שגם בהמשך הדורות מצווה זו נעשית על ידי הסנהדרין ולא על ידי כל ישראל.

אם כן, המצווה הראשונה שמצטווים משה ואהרון לומר לעם ישראל היא מצוות קורבן הפסח, "דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית".

ויש להבין במה זכתה מצווה זו להיות הראשונה במצוות העם. יתר על כן, חז"ל מגלים לנו שבזכות מצווה זו נגאלו ישראל, שלא היה בידי עם ישראל שום זכות, ובזכות מצוות הפסח (ויש אמרים שאף מצוות המילה") זכו ישראל להיגאל. ואלו הם דברי הנביא "ואומר לך בדמייך חיי".

נראה לבאר שייחודיותו של קורבן הפסח הוא ביכולת למרוד באומות. היכולת לקחת את אלוהי מצרים ללא פחד וללא מורא , לקשור את אלוהי מצרים לכרעי המיטה למשך ארבעה ימים תוך הכרזה ברורה שהוא עומד להישחט כקורבן לה', מצריכה גבורה ואומץ.

אך נשאלת השאלה, הרי משה רבנו היה זה שטען כלפי הצעתו של פרעה שיזבחו בארץ מצרים ולא יצאו למדבר, "ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח לה' אלוקינו, הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו?".

ונראה לומר שמשה רבנו לא טוען בפני פרעה טענות סרק או תירוצי הבל, חס ושלום, אלא נכון למצב העם באותה שעה הפחד, היראה וההססנות היו מביאים לכך שהמצרים היו סוקלים את עם ישראל.

ואילו כעת, בעת הקרבת קורבן הפסח, אחרי התהליך המעצים שעברו ישראל (שכלל דלדול האיברים הלא בריאים שבאומה במכת החושך) עם ישראל יעשה זאת בעוצמה וגבורה, ולכן אין שום חשש שהמצרים יעיזו לסקול אותם.

ביטוי זה של גבורה מופיע גם בדברי הכתוב, "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו". כידוע, לכלבים ישנו חוש ריח מיוחד המאפשר להם לזהות את הפוחד מהם. ולעניות דעתי הביטוי "לא יחרץ כלב לשונו" הוא שעם ישראל זכו באותה שעה להשתחרר מכל מורא ופחד, וממילא גם הכלבים חשו בכך ולא העזו לחרוץ את לשונם.

וכך מבאר מרן הרב אליעזר מלמד שליט"א רה"י את פרטי ההלכות של קורבן הפסח:

  • הפסח צריך להיעשות צלי. ההבדל העיקרי בין צלי לבין בשר נא או מבושל הוא שהצלי ריחו נודף למרחוק, וזהו ביטוי לכך שעם ישראל לא מפחדים שכל המצריים יריחו את השה נצלה.
  • בקורבן הפסח אסור לשבור עצמות. שבירת העצמות הייתה מאפשרת לעם ישראל לטעון שהקורבן שנעשה היה פרה או איל , אולם כאשר העצמות נותרות שלמות ברור לכולם שהדבר שהוקרב היה שה. וכן, אי אפשר להחביא ולהסתיר את הראיות.
  • החובה לאכול חבורות חבורות, דהיינו להתכנס בכינוסים משמעותיים, גם כן מחזקת את פרסום המצווה.

ובפסח מצרים אנו גם מוצאים שהתורה מאוד רצתה להדגיש את הציווי למרוח את המזוזות והמשקוף בדם.

ומכאן אנו למדים את חשיבות הגבורה ואת העובדה שלא יכולה להיות גאולה בלי גבורה, וכך אנו מוצאים בכל הדורות החל מגאולת מצרים, דרך גבורת החשמונאים, הצלת אסתר ומרדכי ועוד.

וכל כך החשיבו חז"ל את העניין שעל הפסוק "איש יהודי היה בשושן הבירה", עד שמבארת הגמרא שאין יהודי אלא מי שכופר בעבודה זרה. כלומר, היכולת לכפור בתפיסות המקובלות שאינם אלוקיות, היכולת למרוד במוסכמות האליליות, היא המגדירה אותנו כיהודים.

יהי רצון שנזכה גם בדורנו להופעת הגבורה בכלל ובפרט, במנהיגנו ובכל אחד ואחד מאיתנו, שנזכה למרוד בתפיסות המערביות הפוסט-מודרניסטיות ולהחזיק במוסר האלוקי כפי שהוא מופיע בתורה.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן