חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שימוש בתנור ביום טוב

הרב, שלום. ברשותי תנור שאין מצב "שבת", דהיינו הוא עובד על תרמוסטט. האם מותר להשתמש בתנור ביום טוב ?

מותר להשתמש בו על ידי שעון שבת, ומותר לפתוח אותו כדי לראות את מצב התבשיל רק כאשר נורת החימום דולקת. יש להכינו מראש על רמת החום הנדרשת מבלי לגעת בכך בחג.

הלכות יום טוב מובאות באופן קצר ובהיר בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-11 06:09:29

סיכון חיים למען הצלת גופת שבוי

האם מותר לחייל לסכן את חייו ולהיכנס לתוך איזור תחת אש ועם מטענים רבים על מנת לחלץ גופת ישראל מהשבי? (בהנחה שלאותה משימה שהוא נשלח אליה ודאי שיש שם רק גופות ולא אנשים חיים). בהסתכלות הלכתית נטו, האם זה מותר? (כי הרי ודאי שחייל הוא חלק ממערכת שלמה ויש לו פקודות והוא חייב לבצע אותן ויש פה גם ערך מדינתי וחיזוק הרוח וכו'… אין לי ספק שיש פה עוד שיקולים גדולים ביותר… אך אני שואל בבחינת ההלכה נטו)

כן. שהרי במצב מלחמה השיקולים אינם פרטיים – אדם מול אדם, אלא השיקול הוא ניצחון המלחמה, כאשר כל הצלחה שלנו היא כשלון לצד השני, ובנוסף לכך הדבר מגביר את מורל החיילים והעם.

פניני הלכה שבת כז, יב: "…נפילת הגופות פוגעת במורל החיילים, והחברה הישראלית מוכנה לשחרר מחבלים עבור החזרתם, הרי שיש בהצלת גופות משום פיקוח נפש."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-06 23:41:18

יש לך שאלה?

פרשת בא – קרבן הפסח ומסירות נפש

המצווה הראשונה שהצטווה עם ישראל היא קורבן הפסח. ואף על פי שקדמה למצווה זו מצוות קידוש החודש, זוהי מצווה שנעשתה על ידי משה ואהרון, כפי שגם בהמשך הדורות מצווה זו נעשית על ידי הסנהדרין ולא על ידי כל ישראל.

אם כן, המצווה הראשונה שמצטווים משה ואהרון לומר לעם ישראל היא מצוות קורבן הפסח, "דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית".

ויש להבין במה זכתה מצווה זו להיות הראשונה במצוות העם. יתר על כן, חז"ל מגלים לנו שבזכות מצווה זו נגאלו ישראל, שלא היה בידי עם ישראל שום זכות, ובזכות מצוות הפסח (ויש אמרים שאף מצוות המילה") זכו ישראל להיגאל. ואלו הם דברי הנביא "ואומר לך בדמייך חיי".

נראה לבאר שייחודיותו של קורבן הפסח הוא ביכולת למרוד באומות. היכולת לקחת את אלוהי מצרים ללא פחד וללא מורא , לקשור את אלוהי מצרים לכרעי המיטה למשך ארבעה ימים תוך הכרזה ברורה שהוא עומד להישחט כקורבן לה', מצריכה גבורה ואומץ.

אך נשאלת השאלה, הרי משה רבנו היה זה שטען כלפי הצעתו של פרעה שיזבחו בארץ מצרים ולא יצאו למדבר, "ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח לה' אלוקינו, הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו?".

ונראה לומר שמשה רבנו לא טוען בפני פרעה טענות סרק או תירוצי הבל, חס ושלום, אלא נכון למצב העם באותה שעה הפחד, היראה וההססנות היו מביאים לכך שהמצרים היו סוקלים את עם ישראל.

ואילו כעת, בעת הקרבת קורבן הפסח, אחרי התהליך המעצים שעברו ישראל (שכלל דלדול האיברים הלא בריאים שבאומה במכת החושך) עם ישראל יעשה זאת בעוצמה וגבורה, ולכן אין שום חשש שהמצרים יעיזו לסקול אותם.

ביטוי זה של גבורה מופיע גם בדברי הכתוב, "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו". כידוע, לכלבים ישנו חוש ריח מיוחד המאפשר להם לזהות את הפוחד מהם. ולעניות דעתי הביטוי "לא יחרץ כלב לשונו" הוא שעם ישראל זכו באותה שעה להשתחרר מכל מורא ופחד, וממילא גם הכלבים חשו בכך ולא העזו לחרוץ את לשונם.

וכך מבאר מרן הרב אליעזר מלמד שליט"א רה"י את פרטי ההלכות של קורבן הפסח:

  • הפסח צריך להיעשות צלי. ההבדל העיקרי בין צלי לבין בשר נא או מבושל הוא שהצלי ריחו נודף למרחוק, וזהו ביטוי לכך שעם ישראל לא מפחדים שכל המצריים יריחו את השה נצלה.
  • בקורבן הפסח אסור לשבור עצמות. שבירת העצמות הייתה מאפשרת לעם ישראל לטעון שהקורבן שנעשה היה פרה או איל , אולם כאשר העצמות נותרות שלמות ברור לכולם שהדבר שהוקרב היה שה. וכן, אי אפשר להחביא ולהסתיר את הראיות.
  • החובה לאכול חבורות חבורות, דהיינו להתכנס בכינוסים משמעותיים, גם כן מחזקת את פרסום המצווה.

ובפסח מצרים אנו גם מוצאים שהתורה מאוד רצתה להדגיש את הציווי למרוח את המזוזות והמשקוף בדם.

ומכאן אנו למדים את חשיבות הגבורה ואת העובדה שלא יכולה להיות גאולה בלי גבורה, וכך אנו מוצאים בכל הדורות החל מגאולת מצרים, דרך גבורת החשמונאים, הצלת אסתר ומרדכי ועוד.

וכל כך החשיבו חז"ל את העניין שעל הפסוק "איש יהודי היה בשושן הבירה", עד שמבארת הגמרא שאין יהודי אלא מי שכופר בעבודה זרה. כלומר, היכולת לכפור בתפיסות המקובלות שאינם אלוקיות, היכולת למרוד במוסכמות האליליות, היא המגדירה אותנו כיהודים.

יהי רצון שנזכה גם בדורנו להופעת הגבורה בכלל ובפרט, במנהיגנו ובכל אחד ואחד מאיתנו, שנזכה למרוד בתפיסות המערביות הפוסט-מודרניסטיות ולהחזיק במוסר האלוקי כפי שהוא מופיע בתורה.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן