חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אבטחת גוי בשבת

שלום הרב רציתי לשאול האם מותר לאבטח גוי חשוב (הכוונה לשר או נשיא גוי) בשבת, האבטחה נעשית כחלק מצוות של ישראלים כך שבמקרה של אירוע יש שמירה אחד על השני. תודה הרב

ההיתר לחלל שבת עבור גוי הוא רק במקום שאין שם גוי אחר שיעשה זאת.

עיין בדברים בפניני הלכה כאן: https://ph.yhb.org.il/01-27-03/#_te01ftn27_2

ובספר הקיצור לפניני הלכה מובא כך: "מחללים שבת עבור גוי, שהואיל ואנו רוצים שגויים יצילו יהודים, גם אנו צריכים להציל אותם. אבל כשיש שם גוי אחר עדיף שהוא יציל, ולכן בבתי חולים עדיף לקבוע בשבת תורנות לרופאים ואחיות גויים שיטפלו בגויים."

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-19 08:43:39

בשר וחלב

שלום אשמח לקבל מידרג של גיל ושעות לילדים לשמירת בשר וחלב לדוג' עד גיל 6 שומרים כך שעות עד גיל 9 שומרים כך שעות

עניין זה מובא בפניני הלכה כאן: https://ph.yhb.org.il/17-26-07/

ובתמצות בספר הקיצור לפניני הלכה (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/) כך:

קטנים

ט. אסור להאכיל אפילו תינוק מאכלים אסורים, ובכלל זה נתינת המאכל בידו. ומשהגיע לגיל שלוש, על ההורים להתחיל לחנכו שלא לאכול מאכלים אסורים, כיוון שמגיל זה הוא מסוגל להתרגל לכך שהדבר אסור תמיד (ועי' הלכות שבת כד, א-ג). לפיכך אסור להאכיל תינוק בבשר וחלב יחד. אבל לגבי שהיית הזמן, הדבר תלוי בהבנתו ובמצבו הגופני והנפשי:

עד גיל שלוש בערך, הקטן לא מבין את ההבדל בין בשר לחלב, ולכן מותר להאכילו חלב אפילו מיד אחרי בשר, ובלבד שפיו וידיו נקיים משאריות בשר. מגיל שלוש עד חמש בערך, הקטן מבין את ההבדל שבין בשר לחלב, אבל עדיין לא מסוגל להבחין בין זמנים ארוכים לקצרים, ולכן נכון כשאפשר שימתין כשעה בין בשר לחלב. וכאשר יש צורך מיוחד לתת לו מאכל חלבי, אפשר לעשות זאת לאחר ניקוי פיו וידיו בלא להמתין שעה.

מגיל חמש עד תשע בערך, הילד מתחיל להבחין מעט בזמנים, ולכן מתחילים להרגילו להפסיק כשלוש שעות בין בשר לחלב. ומגיל תשע, הוא כבר יודע לחשב את השעות ומסוגל להמתין יותר זמן, ולכן נכון כשאפשר להרגילו להמתין כשש שעות. ובשעת הצורך, כגון כאשר הוא אוכל עם אחיו הקטנים, וקשה לתת לו אוכל אחר כך, אפשר שימתין רק שלוש שעות בין הסעודות. וכשנה לפני שיגיע למצוות, יתרגל להמתין שש שעות.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-19 09:40:21

דיבור או הרהור?

1) האם האזנה לשיעור מוקלט עם אוזניות נחשבת דיבור בתורה או הרהור בתורה? 2) האם מותר להאזין לשיעור מוקלט עם אוזניות אם הוא רואה נשים לבושות לא צנוע? 3) האם מותר להאזין לשיעור מוקלט עם אוזניות בחדר רחצה שאין בו אסלה?

  1. מצב ביניים.
  2. לא. אמנם אם הוא עושה ריצה, ובדרכו הוא חולף על פני נשים לא צנועות, זה מסדר, משום שאינו מסתכל בהן, אלא רק רואה אותן וממשיך בדרכו.
  3. בזמן הרחצה עצמה נכון להחמיר בזה מפני כבוד התורה, אבל אם הוא רק עובר שם, כגון שהוא צריך משם משהו לרגע או שנכנס לשם תוך כדי שטיפת הבית, אינו צריך לסגור את השיעור בזמן שנכנס לחדר הרחצה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-19 06:44:30

נטילת ידיים אחר תרומת דם

האם יש דין של חובת נטילת ידיים אחר תרומת דם כמו הדין של נטילת ידיים אחר הקזת דם?

כיוון שנטילת הידיים היא פעולה פשוטה , נכון להחמיר, ואם שם נטלה, יסתפק בשטיפת הידיים. אין צורך להמנע מלשתות ולאכול לפני הנטילה, כל עוד הוא שוכב על המיטה כדי להחזיר לעצמו את הכוחות.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-18 18:42:20

נופש וטיול מישפחתי בימי בין המיצרים

אנחנו רוצים לעשות נופש מישפחתי, קשה לנו למצוא תאריך שמתאים לכולם. האם בסדר לצאת לנופש מישפחתי ( במיוחד השנה נחוץ כי רובינו היו מגוייסים ללחימה) בימים שבין יז תמוז לא' אב? האם יש דינים מיוחדים?

במקרה שלא מוצאים זמן אחר, אפשר להקל. דינים מיוחדים – הדינים הרגילים של שלושת השבועות, כגון לא לשמוע מוזיקה שמחה.

אביא לך את עקרי הדינים הנוגעים לעניין זה מתוך מפניני הלכה, כפי שהם מופיעים בספר הקיצור שיצא כעת לאור – 'קיצור הלכה' (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/)

ח – מנהגי שלושת השבועות

ימי בין המצרים

א. שלושת השבועות שמתחילים מליל י"ז בתמוז ונמשכים עד ט' באב, הם ימים של צער, שעליהם נאמר (איכה א, ג): "כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים". לכן נהגו ישראל להימנע בימים אלו מדברים משמחים, ושלוש מדרגות ישנן: מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, נמנעים מדברים חגיגיים ומשמחים במיוחד. מראש חודש אב, ממעטים בכל דבר שיש בו שמחה. ובשבוע שחל בו תשעה באב, ממעטים יותר בשמחה.

בילוי ונופש

ב. עד סוף חודש תמוז מותר לטייל ולנפוש במלון וללכת לבריכה. אבל טיול שיש בו משתתפים רבים, לכתחילה אם אפשר עדיף שלא לקיימו בימים אלו, כי יש בו שמחה יתרה.

ומשנכנס אב, יש להימנע מטיולים ובילויים שעיקרם לתענוג ושמחה, אמנם מותר לצאת לטיול או לנופש שנועדו בעיקר לצורך לימודי או בריאותי. וכן מי שמסיבות בריאותיות הורו לו לשחות, מותר לשחות בתשעת הימים. ומי ששוחה כחלק מאורח חיים בריא, או מי שנמצא באמצע לימוד שחייה, נכון שיעשה הפסקה בשבוע שחל בו תשעה באב.

שמחה של רשות

ג. בכל שלושת השבועות אסור לנגן ולשמוע כלי נגינה, ואסור לערוך אירועים שיש בהם שמחה יתרה. לפיכך אסור להשתתף במסיבות, ערבי שירה וחוגי ריקוד. וכן אסור להשתתף בקונצרט אפילו שמנגנים בו מוזיקה עצובה.

ד. כאשר מקיימים אירוע תרבותי, מותר להשמיע בו נגינה עצובה לזכר ירושלים אפילו בתשעת הימים. וכן מותר ללמוד נגינה עד שבוע שחל בו תשעה באב, הואיל ואין בזה שמחה, וטוב שילמדו ניגונים עצובים. וכן מותר לקיים חוג אירובי עד סוף חודש תמוז, מפני שעיקרו לצורך התעמלות, וישתדלו להתאים מוזיקה שאינה שמחה.

ה. מותר לשמוע שירים שאינם שמחים דרך מכשירים אלקטרוניים ביתיים עד סוף חודש תמוז, מפני שאין בשמיעה כזו חגיגיות כשאינה בקול רם. ומראש חודש אב מותר לשמוע רק שירים עצובים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-18 20:17:59

יש לך שאלה?

דבר תורה לפרשת כי תבוא – היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך

מיד אחרי שמתואר מעבר הירדן והכניסה לארץ, התורה כותבת:

וידבר משה והכוהנים הלווים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך, ושמעת בקול ה' אלוקיך ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנכי מצווך היום

והשאלה המתבקשת היא מה קרה ביום הזה, שמשה רבנו, הכוהנים והלווים יוצאים בהכרזה 'היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך'?

רש"י ככל הנראה התקשה בקושיה זו, ולכן הוא כותב:

היום הזה נהיית לעם – בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית.

כלומר, רש"י מבאר, שלא קרה כלום ביום הזה, אבל האדם צריך להרגיש כל יום ויום, את השמחה, את המחוייבות, את האחריות ואת הגודל, להיות העם שבא בברית עם הקב"ה, עם ה', כאלו זה קרה כעת.

את העקרון הזה כותב רש"י על עוד פסוק בפרשתנו:

היום הזה ה' אלוקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך

וכותב רש"י:

בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאלו בו ביום נצטווית עליהם

פרשת כי תבוא היא פרשת השמחה, וכאן לפי רש"י חוזרת התורה שוב ושוב, על אחד מעקרונות היסוד של השמחה, לא להפסיק להתרגש, להודות ולשמוח, מהטוב שבחיינו, למרות שהוא כבר נמצא בחיינו זמן רב, כפי שאנו מודים יום יום בברכות השחר.

אבל לענ"ד למרות שדברים רש"י הם וודאי יסוד חשוב לחיים, פשט הפסוק הוא על פי הקשרו, שרק שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, הוא הופך להיות לעם ה', כל הדר החוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, עם ישראל איננו עם אלא בארץ ישראל, רק כאן, יש לאומה גוף המתאים להגשמת תפקידה וייעודה.

 

בסוף פרשתנו מביא רש"י פירוש נוסף:

שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב: 'ויתנה אל הכהנים בני לוי', באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו: משה רבינו, אף אנו עמדנו בסיני וקבלנו את התורה ונתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה, ויאמרו לנו יום מחר לא לכם נתנה, לנו נתנה. ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם, 'היום הזה נהיית לעם', היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום.

כלומר, מתי עם ישראל הופך לעם, לא שהוא מקבל את התורה אלא שהוא רוצה אותה, כמו שאדם הופך לבוגר שהוא עושה את מעשיו מבחירה ומרצון.

כפי שכותבת סיוון רהב מאיר:

צריך להדגיש: במשך ארבעים שנה משה שומע מהעם הרבה סוגים של תלונות. על האוכל ועל המים ועל הדרך ועל הארץ. פתאום הם באים עם תלונה מסוג חדש, תלונה נפלאה: גם אנחנו רוצים להיות חלק מקבלת התורה, גם לנו יש בה חלק, אנחנו רוצים לשמור עליה, גם לנו יש צימאון ושמחה ורצון לקחת בה חלק ממשי. האכפתיות הזו והאחריות הזו כלפי התורה היא כל כך משמעותית, שהיא מובילה את משה להכריז את ההכרזה המפתיעה הזו, כאילו הוא בעצם אומר: "עכשיו אני יודע שהיה שווה, כל המסע הזה, הצלחנו".

שלושה פרושים בפסוק זה, וכל אחד ואחד מהם הוא יסוד חשוב:

  • א. לשמוח בטוב הגדול שבחיינו, בברית האלוקית עמנו, בתורה שזכינו לקבל, ולא להתרגל, לא להיכנס לשגרה ולהפסיק להתרגש.
  • ב. עם ישראל הוא עם ה' באופן ממשי וחי רק בארץ ישראל.
  • ג. רק שאנו רוצים את התורה והמצוות, את הנהגת ה', את הברית האלוקית עמנו, אז אנו הופכים להיות עם ה'.

בימים אלו של הכנה לראש השנה, שלוש היסודות הללו צריכים לעמוד מול עיננו ויהי רצון שנזכה להגשימם בחיינו.

 

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן