חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

קריאת שמע שעל המיטה

היי שלום הרב אם אני הולך לישון בשעה 3 בלילה האם עדיף לקרוא קרית שמע שעל המיטה לפני שאני הולך לישון או לקרוא לפני חצות? והאם בכול אופן לא אומרים ברכת המפיל בברכה כי אני ישן אחרי חצות? (אני ספרדי נוהג לפי עדות המזרח)

קריאת שמע שעל המיטה אומרים על המיטה לפני שהולכים לישון.

דין הברכה מובא בפניני הלכה תפילה כו, ב וכן בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור. אפשר לקרוא מספרי פניני הלכה דרך האתר של פניני הלכה:

יש שלמדו על פי קבלת האר"י ז"ל, שרק מי שהולך לישון לפני חצות לילה יברך 'המפיל', אבל מי שהולך לישון אחר חצות לא יאמרנה. וכן נוהגים רבים מהספרדים, שאם הולכים לישון אחר חצות אומרים 'המפיל' בלא שם ומלכות (כה"ח רלט, ח, ועי' יחו"ד ד, עמ' קכב-קכד). אבל למנהג אשכנזים וחלק מהספרדים, כל זמן שהולכים לישון לפני עמוד השחר – מברכים 'המפיל'.

אם אינך יודע את מנהגך, תשאל את אביך וסבך, או את אנשי הקהילה הזקנים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-04-19 02:18:23

האם טבליות של tums מותרות בפסח

שלום כבוד הרב, לאחרונה עלתה הבעיה ששינו את נוסחת התרופה נגד צרבת tums. הרבנים ולא יודעים להגיד האם התוספת שנותנת טעם לtums היא חמץ או לא. מצד אחד אומרים הבגלל שזה תערובת טעמים אז אין לדעת איזה טעם נותן מה ולכן זה מותר, מצד שני אומרים שבגלל שהתוספת נותנת טעם אין להשתמש. מצרפת תשובה באנגלית לגבי עניין זה. מה פוסק ברב במקרה הזה? Tums (Passover) Status: Why does the cRc Pesach Guide say that all Tums aren’t acceptable but others list certain types as acceptable? The reason for the difference in policy is a Rabbinic difference of opinion as to whether one must refrain from consuming products which contain flavors of unknown kosher and Pesach status. Some Rabbis take a lenient position due to the fact that most of the flavor-contributing chemicals are not chametz, no single chemical’s taste is perceived in the final product (i.e. zeh v’zeh gorem), and the flavor is used in tiny proportions. Other Rabbis argue based on halachic and factual grounds which are beyond the scope of this document. The cRc follows the latter, stricter approach to this question. We are unable to determine whether the flavorings used in Tums are acceptable for Pesach, and therefore cannot recommend them. Others who list certain Tums products as acceptable for Pesach are aware of this but accept the lenient approach outlined above, which rules that flavors of unknown status do not compromise the Pesach status of the Tums. It is noteworthy that there is corn starch in every variety of Tums which we looked at, which means that even according to the lenient approach the Tums should only be consumed by those who are Sephardic or ill and permitted to eat kitnios.

מותר

כך כתב הרב מלמד בעיתון רביבים של שבוע שעבר:

כתבתי (בפניני הלכה ח, סוף הערה 9) שבשעת הדחק, כאשר לא ניתן לברר אם התרופה הטעימה כשרה, גם שלא לצורך פיקוח נפש, מותר ליטול אותה בפסח, שהואיל וברוב רובן של התרופות אין חמץ, אפשר להקל על פי הרוב, כמבואר בשולחן ערוך (יורה דעה קי, ג).

אולם עתה שלח לי ידידי הדגול הרב שאול דוד בוצ'קו שליט"א תשובה שכתב, ובה בירר שגם בתרופות הטעימות אין חשש חמץ. ראשית, מפני שרק באחוז זעיר מהן מעורב עמילן או אלכוהול שהופק מחמשת מיני דגן. וגם באלה שיש בהן עמילן שהופק מדגן אין חשש חמץ, מפני שעמילן זה הופרד משאר מרכיבי החיטה, והוא לבדו אינו יכול להחמיץ, וכפי שבירר הרב שאר ישוב כהן זצ"ל בתשובתו לגבי חומצת לימון (ראו פניני הלכה פסח ח, ח). וגם אם עירבו בתרופה אלכוהול שהופק מחמשת מיני דגן, הוא שונה מאלכוהול לשתייה, הואיל והוא נועד לצורך רפואי שנועד להמסה. ריכוז האלכוהול שבו בין 95 ל־99 אחוזים, ונוזל כזה אינו ראוי לשתייה, ולכן גם אם הופק מחמשת מיני דגן נפסל מאכילת כלב לפני פסח, ולכן אין בו איסור חמץ.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-04-18 18:15:59

לחיצת יד לאישה

האם מותר ללחוץ יד לאישה משום נימוס?

לא. היא צריכה להיות מנומסת כלפיך ולכבד את התורה שאתה מאמין בה ולא ללחוץ את ידך. ואם היא לא יודעת, אז תסביר לה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-04-18 06:33:18

מעשר כספים להורים

שלום רב, ההורים של אשתי בגיל פנסיה, סביב גיל 70 ואין להם קרן השתלמות ורק פנסיה מינימלית. חמי חולה והם אינם עובדים. ברשותם הדירה שהם חיים בה כך שאין להם שכר דירה לשלם. הם חיים בצמצום, אינם קונים לעצמם בגדים או תכשיטים. הם מסיימים כל חודש במינוס. גיסי עוזר להם כספית מידי פעם. האם ניתן לתת להם מכספי מעשר או שעדיף לתת לעמותה שמחלקת לעניים?

אביא לך את המובא בפניני הלכה ליקוטים ב' סוף פרק ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה):

טו – צדקה להורים

שאלה: האם אפשר לתת את כספי המעשר להורים נזקקים? תשובה: אם יש לבן אפשרות לפרנס את הוריו הנזקקים הוא חייב לפרנסם. ואמרו חכמים שאם ייתן את כספי הצדקה שלו להורים, תבוא לו מארה (קללה), שאין ראוי שייתן אדם להוריו צדקה אלא ראוי שיסייע להם מכספו האישי. אבל אם מצבו הוא, שבלא כספי מעשר כספים לא יוכל לעזור להוריו, הרי ההורים קודמים לבנים ולכל שאר העניים, ולכן ייתן להם את כספי המעשר (שו"ע ורמ"א יו"ד רמ, ה).

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-04-17 18:57:53

יש לך שאלה?

פרשת בראשית

הנה אנו מתייצבים שוב להתחיל מבראשית, בשנה משוגעת כזאת, שכל כך הרבה מהשגרה שלנו נשברת, אבל יש דברים שלא משתנים – שוב מתחילים מבראשית, כפי שהתחילו כבר אלפי שנים (מאז כולם עברו לסדר הבבלי שמסיימים את התורה פעם בשנה).

איני יודע אם רש"י ידע שפירושו יהפוך להיות הפירוש החשוב ביותר לתורה, אבל אני בטוח שהוא חשב הרבה מאד איך לפתוח את פירושו, שהרי כל מחבר ספר חשוב חושב הרבה על ההתחלה, כי איך שמתחילים קובע סדרי עדיפויות, משקלים.

אני רואה איך מו"ר הרב אליעזר מלמד חושב הרבה בכל אחד מספרי מפניני הלכה איך לפתוח, איך להתחיל, מה הדגש הראשוני, מהו הפתח ממנו יכנסו לכל הנושא. כך בכל ספר וספר, וכל שכן בספרו הכולל "המסורת היהודית", אז בואו ננסה להתבונן בתחילת פירוש רש"י על התורה:

'בראשית' – אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ'החודש הזה לכם', שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים', שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

דברי רש"י נפתחים ב'אמר ר' יצחק'. ר' יצחק הוא ר' יצחק המוזכר במדרש תנחומא, אך לענ"ד נכונים ונפלאים דברי הט"ז שכתב:

"נהירנא כד הוינא טליא (שהייתי ילד) ראיתי כתב אחד ישן נושן מאוד ביאור רש"י, כתוב בו שזה המאמר בשם ר' יצחק שמביא רש"י אינו מוזכר בשום מדרש או תלמוד, אלא שמה שאמר: מ"ט פתח בבראשית כו', הוא מדרש, ולא דברי ר' יצחק, אלא שזה ר' יצחק היה אביו של רש"י ולא היה למדן גדול, ורש"י רצה לכבד אביו ולהזכירו בתחילת חיבורו ואמר לו: שאל איזה קושיא ואכתבנה על שמך, והקשה לו סתם: למה התחילה התורה בבראשית כו'. וע"כ אין קשה למה הקשה בכפל, כי הקושיא ראשונה אינה אלא מצד כבוד אביו. כך ראיתי שם. אלא דמה שכתב שר' יצחק אביו של רש"י לא היה למדן גדול, זה אינו דבפרק בתרא דע"ז מביא רש"י פירוש על הגמרא וז"ל: לשון אבא מורי מנוחתו כבוד והוא נראה כו' עכ"ל"

כלומר באמת ר' יצחק המוזכר הוא ר' יצחק ממדרש תנחומא, אך לענ"ד ברור שרש"י בחר שלא כדרכו להזכיר את שם השואל כי הוא כשם אביו, ורצה לכבד את אביו. היסוד הראשון כשבאים ללמוד את התורה הוא "שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך", "שמע בני מוסר אביך" – לקבל את התורה הנמסרת מדור לדור בענווה, ואולי גם ללמדנו שהיסוד להבנת התורה הוא מידות טובות, שענווה וכיבוד הורים עומדים בבסיסם.

רש"י – ענק שבענקים, גדול שבגדולים – מתחיל בכבוד אביו, כמי שאומר שכל התורה שהוא ילמד היא בזכות אבותיו שהעבירו את התורה מדור לדור ושהוא רק מהווה עוד חוליה.

היה אפשר לעצור כאן כי רק מסר זה הוא כבר מספיק, אבל תרשו לי להמשיך עוד קצת. אם נכנס לתוכן הדברים, כל ספר בראשית נכתב ללמדנו על זכותנו על ארץ ישראל.

רש"י מעמיד את היסוד הראשון ארץ ישראל לעם ישראל, ואי אפשר לפתוח את התורה בלי ההבנה הזאת. אין תורה בלי ארץ ישראל. התורה היא לא עניין לאדם פרטי אלא לאומה שלימה החיה בארצה, ומהווה מודל לחיים שלמים של חיבור שמים וארץ.

ב'דיבור המתחיל' הבא כותב רש"י:

"בראשית ברא – אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל בשביל התורה שנקראת 'ראשית דרכו', ובשביל ישראל שנקראו 'ראשית תבואתו'".

בכך משלים רש"י להציב את שלושת היסודות: ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל. החיבור של שלוש יסודות אלו היא מטרת התורה כולה, שכן כל התורה מכוונת לבניין האומה הישראלית בארצה על פי החוקים והאידאליים האלוקים.

כל בריאת העולם, כל היצירה האלוקית, מכוונת לגילוי האור האדיר של האומה הישראלית, שחייה חיים שלמים ומאירה את כל מרחבי החיים באור ה'.

רש"י העמיד פה באופן נפלא את יסודות חיינו, וכל זה מיד בפסוק הראשון.

ואולי רש"י מגלה לנו עוד סוד חשוב בלימוד התורה: 'אין מקרא זה אומר אלא דרשני', כל מקרא אומר לנו – דרוש אותי, למד אותי, יש בי חיים, יש בי חכמה אלוקית, אל תוותר – דרוש אותי.

יהי רצון שבכל הלימוד שלנו השנה נקשיב לפסוקים ונדרוש אותם באהבה.

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן