הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

פרשת פנחס – התעלות של אומה

קורבנות הציבור וארץ ישראל

בפרשת השבוע אנחנו נפגשים בפירוט של קורבנות הציבור, ומיד עולה השאלה מדוע דווקא בפרשת פנחס? האם לא היה מתאים יותר שפירוט קורבנות הציבור יהיה יחד עם שאר ענייני הקורבנות בספר ויקרא?

כפי שכתבנו בעבר, וכפי שראינו בשבוע שעבר, חלקו האחרון של ספר במדבר הוא הכנה ברורה לקראת הכניסה לארץ. והדברים הולכים ומתקדמים בפרשתנו: מינוי יהושע, המניין לקראת חלוקת הנחלות, בירורי בנות צלפחד בעניין הנחלות ועוד.

קורבנות הציבור, הם קורבנות של האומה כולה, הם התקדשות והתעלות של כל הכלל, זו מציאות שלא שייכת במדבר (הרמב"ן, אביהם של ישראל, העולה לארץ ומייסד ביהכנ"ס הרמב"ן בירושלים, כותב שלא הוקרבו קורבנות ציבור במדבר. ואמנם ראשונים רבים חולקים, אבל נראה שגם לשיטתם זה היה רק הציבי לך ציונים, הכנה לקראת קורבנות הציבור בארץ ישראל. בכל מקרה, כהלכה לדורות אין קורבנות ציבור אלא בביהמ"ק בירושלים). כשמגיעים לארץ ישראל מתגלה הקומה הציבורית, ואז שייך לחוש את רוח העם, את הכוח של הציבור, את העוצמה של האומה.

הזהות המרכזית של כל אחד ואחד מאיתנו היא בן ישראל, חלק מהאומה. אחרי הזהות המרכזית הזאת, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את החלק שלו, את האות שלו, אבל זה מתחיל מהיותנו חלק מעם ישראל- זה הבסיס הרחב, הגדול והמשמעותי מאד שלנו. אני זוכר שכאשר הייתי בגיל העשרה הייתי מקפיד לשמוע תוכנית רדיו אחת ביום שישי: "זיקוקים של אדיר" של אדיר זיק זצ"ל, אשר היה מציג עצמו תמיד כ: יהודי מארץ ישראל!

אנחנו ישראלים בארץ ישראל, זו העוצמה שלנו, זה החלק הניצחי שבתוכנו, החלק שמעבר לכל המעשים והבחירות, מעבר לכל הנפילות והטעויות, וגם מעבר לכל ההצלחות והעליות. ישראלים בארץ ישראל!

ריח ניחוח האומה

קורבנות הציבור מייצרים ריח ניחוח. ריח הניחוח הוא האוירה הכללית, האור המקיף שמתוכו הכול צומח. קורבנות הציבור הם ההתקרבות הציבורית, ההתעלות של האומה. כל האומה מקריבה ומתקרבת. לכן אסור שקורבנות הציבור יהיו של יחיד או שותפים. אפילו אם כל אזרחי מדינת ישראל יתנו 10 אגורות ונקנה קורבן שיוגדר בשותפות של כל אחד ואחד, זה לא יכול להיות קורבן ציבור. קורבן ציבור הוא קורבן של האומה בכללה, ולא של פרטים בתוכה.

להיות שייכים לאומה כשזו צועדת ומתקדמת, שכל יחיד ויחיד נהנה מרוח גבית מקדמת ומקרבת, מעירה ומעוררת- כשזה הכיוון הכללי, קל מאד להתעלות. זו עוצמה עצומה של אומה שלימה שעובדת את אלוקיה, שמרוממת את העולם כולו. יום יום קורבן התמיד, וביתר שאת ויתר עוז במועדי הקודש ובראשם השבת.

השבוע שצמנו בי"ז תמוז התאבלנו על ביטול התמיד, כאבנו את ביטול התמיד, כי זה האובדן הגדול ביותר, זה אובדן המקדש, אובדן ההתעלות הכללית הגלויה, כמה היינו יכולים להאיר את העולם כאומה.. יש כאב אדיר על החסרון.

אני תמיד מדמיין, רחוב שההסתכלות עליו תרומם, תקשורת שמצמיחה ומגדלת – שפותחים את הרדיו, ורה"מ האיש עם העוצמה והכריזמה, מתחיל בדבר ה' לאומה, במילים עצומות של גודל ואמונה, רוממות וגודל, ואז פנאל פרשנים מגדולי חכמי ישראל דנים את דבריו, ובין לבין שירת קודש, וכך האומה מתגדלת, ומגיעה לשיאים של קרבת ה' ומוסריות, לשיאים של טוב וחסד.

אוי לנו כי חטאנו, ואיבדנו את הגודל והיופי הזה!

על זה אנחנו אבלים, על כך אנו כואבים, בשלושת השבועות הללו.

כמו מקדש מעט, ננסה לייצר בינתיים ציבור מעט. נבנה חברה, שהשיח שלה מחובר לאידאלים, לקב"ה, נבנה חברה אוהבת בטוחה וצודקת, חברה של חסד ותורה, אמונה ותפילה, חברה שמקדשת את ה', חברה שהילדים שלנו יצאו ויחזרו יותר חזקים, יותר טובים, זה אפשרי, חברה שבה מעשר כספים הוא נורמה, חברה שלימוד שש שעות בשבתות, ימים טובים וחולו של מועד הוא הבסיס, חברה שבה לשון הרע הוא בושה וחרפה, ומי שבטעות ידבר יסתכלו עליו בפליאה ותדהמה. נתחיל בתוכנו, בבית הכנסת שלנו, שקהילה, ביישוב ובמשפחה, ונזכה להדביק בטוב והטוהר הזה את עם ישראל.

קריאת הפרשה מעוררת אותנו לחלומות הללו: אומה מסודרת, איש על מקומו ותפקדיו ונחלתו, קורבנות הציבור בשבתות ומועדים, הנהגה מופלאה של 'איש אשר רוח בו'. יהי רצון שנזכה לכך במהרה!

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן