הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

קניית אקדח מכספי מעשרות

הוצאתי רישיון נשק בגלל המצב הביטחוני, האם ניתן לקנות אקדח מכספי מעשרות שאני נותן?

לא. כספי מעשר נועדו לעזרה לאנשים אחרים, שבראשם עניים ולומדי תורה. לא עבור צרכי האדם עצמו גם אם הם חשובים מאוד עד כדי שנועדו להצילו מסכנות. הלכות מעשר הובא בפניני הלכה ליקוטים ב' פרק ו. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:43:21

תפילת הדרך

שלום רציתי לדעת איך יודעים מתי צריך להגיד תפילת הדרך בנסיעה? האם לפי מרחק או לפי זמן נסיעה? והאם מרחובות לירושלים צריך להגיד תפילת הדרך?

הלכות תפילת הדרך מבוארים בפניני הלכה ברכות פרק יח. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה. וזהו קיצור הדברים:

יח – תפילת הדרך

הדרך

א. היוצא מחוץ למקום יישוב למרחק של יותר מפרסה (3.648 ק"מ), צריך לומר את 'תפילת הדרך' להצלחת דרכו והצלתו מסכנות. וכיום שסכנת תאונות הדרכים קיימת גם בתוך העיר, הנוסע בתוך העיר יותר משיעור פרסה, טוב שיאמר את תפילת הדרך בלא הזכרת ה' בסופה. ואם יוצא מהעיר לדרך של יותר מפרסה, נכון שיאמר את תפילת הדרך בהזכרת ה' מיד כשמתיישב במכוניתו בתוך העיר לקראת נסיעתו.

ב. שכח לומר את תפילת הדרך ועדיין רחוק יותר מפרסה מהכניסה למקום היישוב שנוסע אליו, יאמר אותה מיד כשנזכר. ואם נשאר פחות מפרסה, יאמר אותה בלא הזכרת ה' בסופה.

ג. בכבישים שנחשבים למסוכנים מחמת התנכלויות הערבים, יש לומר את תפילת הדרך גם בדרך של פחות מפרסה.

ד. הנוסע כמה נסיעות ביום, יאמר את תפילת הדרך בפעם הראשונה, ויכוון על כל הנסיעות שיעשה באותו היום. אבל אם תכנן רק נסיעה אחת, ולאחר מכן נמלך בדעתו והחליט לנסוע פעם נוספת, עליו לאומרה שוב. וכאשר הדרך נמשכת כמה ימים, בכל בוקר צריך לומר את תפילת הדרך.

הברכה

ה. הנוסח שתקנו חכמים לתפילת הדרך מתאים לכל סוגי הסכנות שבדרכים, ולכן אין חובה להוסיף בה את סכנת תאונות הדרכים, והרוצה להוסיף רשאי.

ו. כיון שתפילת הדרך אינה פותחת ב'ברוך', נכון אם אפשר להצמידה לברכה אחרת. לכן אם לפני שמברך את תפילת הדרך נזדמן לו לאכול או לשתות, יברך ברכה אחרונה ומיד אחר כך יאמר את תפילת הדרך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:22:05

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

רבי נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

דבר תורה לפרשת מקץ וחנוכה – באנו חושך לגרש

ישנה שאלה מהותית האם לחושך יש הגדרה עצמית או שמא הוא רק העדר אור?

סביר להניח, כי התשובה שתעלה לנו ראשונה היא, שכל זמן שהשמש מאירה או הנורות דולקות יש אור, ובהעדרן יש חושך. אין בחושך דבר מה.

אך הנביא ישעיה (מה, ז) מציין כי החושך הוא מציאות שנבראה: "יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע אֲנִי ה' עֹשֶׂה כָל אֵלֶּה". יתרה מזו, ניתן ללמוד מהפסוקים הראשונים בבריאת העולם שהחושך קדם להיברא לפני האור, כפי שנאמר: "ב והארץ, הייתה תוהו ובוהו, וחושך, על-פני תהום; ורוח אלוהים, מרחפת על-פני המים.  ג ויאמר אלוהים, יהי אור; ויהי-אור".

לאור זאת, מתבקש לשאול:

  • מה בכלל משנה אם החושך נברא ?
  • מדוע הקדימה בריאת החושך לבריאת האור?

סוף מעשה – במחשבה תחילה

למלאכת הבריאה קדמה מחשבה. לכל מה שנמצא מסביבנו ישנה תכלית: לבני האדם, בע"ח, העצים והכוכבים וכו' – לכולם יש הצדקה מוסרית לעצם קיומם. אי הכרתנו את הרעיון שמאחורי הקלעים לכל הנבראים – מעידה רק על חסרוננו כבני אנוש, אך אין בה בכדי לשלול את המחשבה שקדמה למעשה.

בריאת החושך מלמדת כי היא מציאות בפני עצמה, ובעלת ערך רוחני שאינה תלויה בהעדר האור. הנביא ישעיה ממשיל את האור ל'עֹשֶׂה שָׁלוֹם', ואת החושך ל'בוֹרֵא רָע'. האור מייצג מציאות של שלום ושלמות, ואילו החושך מבטא את הרע והחיסרון שקיים בעולם. כך, למשל בעזרת האור ניתן להבחין ביופי העולם ולקדם אותו – דבר שבמציאות חשוכה היה נמנע מאיתנו. זאת הסיבה להדלקת נרות שבת משום שלום בית, בכדי שאדם לא יתקל בערב שבת בחשכה ברהיטים הנמצאים בבית.

מתברר למרבה הפלא, ברע יש רעיון רוחני שמצדיק את קיומו – 'רע לכתחלה' – 'רע לשם שמיים'.

אור הצומח מהחושך

בריאת החושך שקדמה לבריאת האור מלמדת כי הרע, החיסרון, "החושך על פני תהום", הוא בבסיס המציאות,  והאור נברא רק אחריו על מנת להשלים אותו. באופן עמוק, מתברר כי לא זו בלבד שהחושך אינו תלוי באור, אלא האור עצמו תלוי בחושך!

אלמלא החושך – לא הייתה הצדקה לבריאת האור.

אלמלא החושך – לא היינו מבחינים ביתרונותיו הרבים של האור.

דברינו מקבלים חיזוק כפי שמסביר זאת הזוהר:

"ולית פולחנא דקוב"ה אלא מגו חשוכא. ולית טובא אלא מגו בישא. וכד עאל בר נש באורח בישא ושביק ליה, כדין אסתלק קוב"ה ביקריה" (זהר ח"ב דף קפד ע"א).

בתרגום חופשי: "אין עבודה להקב"ה אלא מתוך חושך. ואין טוב אלא היוצא מתוך הרע. וכאשר האדם נמצא בדרך רעה ונוטש אותה, מתעלה כבוד ה' ביקרו.

כך שמתברר 'הפוך על הפוך' – ש'בזכות' החושך יש מציאות של טוב…

יציאת יוסף מהכלא – הפסקת החושך

המדרש מתאר את יציאת יוסף מהבור כהפסקת החושך וזריחת האור.

" ויהי מקץ שנתים ימים, (איוב כח) קץ שם לחשך, זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפילה…, דבר אחר קץ שם לחשך, זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים, כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום. (בראשית רבה, פט).

השלכתו של יוסף לבור היא ביטוי לחשכת העולם שהייתה בתחילת בריאה שזמנה נקצב עת בריאת האור. וכשם שיוסף יצא מעבדות לחרות, כך ישראל יצאו ממצרים, וכך בעזרת ה' האנושות כולה תצא לאורה של חרות מוסרית, כפי שנאמר (ישעיהו ל, כו): " וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה וְאוֹר הַחַמָּה יִהְיֶה שִׁבְעָתַיִם כְּאוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים בְּיוֹם חֲבֹשׁ יְהוָה אֶת שֶׁבֶר עַמּוֹ וּמַחַץ מַכָּתוֹ יִרְפָּא".

בידי נרות החנוכה להאיר את חשכת העולם.

שבת שלום

 

 

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן