רביבים

ברכת האילנות והכשרת המטבח לפסח

revivim1038

מן הדין היה אפשר לברך את ברכת האילנות על פי זמן פריחת האילנות לאחר החורף, אך המקובלים הדגישו את חשיבות הברכה בחודש ניסן דווקא • הכשרת כיריים גז תיעשה על ידי ליבון קל של החצובות או עיטופן בנייר כסף, ובכיריים אינדוקציה די בעירוי רותחין וחימום של סיר על גבן • הכשרת התנור: מנקים את שיירי המזון, ומחממים לחום הגבוה ביותר למשך חצי שעה

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים, כלומר עצי פרי פורחים, מברך:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובים ליהנות בהם בני אדם" (ברכות מג, ב).

מגמת הברכה להודות לה' על חסדיו, שהחיה והפריח את האילנות שעמדו יבשים בחורף, ועתה מלבלבים ומצמיחים פרחים שעתידים להתפתח לפירות טובים, שמהם בני האדם נהנים (פניני הלכה ברכות טו, ח).

זמן הברכה

זמן הברכה תלוי בפריחת האילנות לאחר החורף, בין לפני חודש ניסן ובין לאחריו. ומה שאמרו חכמים שזמן הברכה בימי ניסן, מפני שבארץ ישראל בדרך כלל האילנות רגילים לפרוח בניסן. אבל בארצות הצפון, שבהן הפריחה מתאחרת לחודש אייר, מברכים לכתחילה בחודש אייר, ואילו הנמצא בצד הדרומי של כדור הארץ, ששם פריחת האילנות מתרחשת בחודש תשרי, יברך על האילנות בחודש תשרי (הר צבי או"ח א, קיח).

אומנם המקובלים הפליגו במעלת ברכה זו, שעל ידה נעשים תיקונים גדולים לנשמות שהתגלגלו באילנות, וביארו שתיקונים אלה נעשים בחודש ניסן. ועל כן כתבו כמה אחרונים שצריך להקפיד לומר את הברכה דווקא בחודש ניסן. וזריזים מקדימים לברך בראש חודש ניסן.

הלכות הכשרת כיריים – סוגי הכיריים

כדי לבאר את הלכות הכיריים, שימושן לבשרי ולחלבי, הכשרתן מטרף והכשרתן לפסח, צריך להקדים תחילה שישנם ארבעה סוגים של כיריים:

א) כיריים גז – הן הכיריים הנפוצות, ובהן מקור החום מאש שדולקת על גז, והסירים מונחים על פסי החצובה שמעל מקור החום.

ב) כיריים חשמליות – בהן מקור החום מגופי חימום חשמליים במקום מאש שדולקת על גז.

ג) כיריים קרמיות – בהן מקור החום במשטח הישר שעליו מניחים את הסירים. המשטח עשוי כזכוכית אטומה ומתחמם על ידי חשמל.

ד) כיריים אינדוקציה – גם בהן יש משטח שעליו מניחים את הסירים, שהוא זכוכית אטומה, אולם שלא כמו בכיריים קרמיות, שבהן מקור החום במשטח הקרמי, באינדוקציה מקור החום בסיר, שמתחמם על ידי שדה מגנטי, ומהסיר החום מתפשט לתבשיל ולמשטח שעליו הוא עומד.

שימוש בכיריים לחלבי ובשרי

בכיריים של גז או בכיריים חשמליות, מותר להשתמש באותה חצובה לבשר ולחלב, מפני שגם אם גלש מעט רוטב בשרי או חלבי על החצובה, האש ששולטת שם שורפת ופוגמת את מה שנשפך.

וכן הדין בכיריים קרמיות, שמותר להניח על אותו משטח פעם סיר בשרי ופעם סיר חלבי, הואיל וחום הכיריים שורף את מה שלעיתים נשפך מהם.

אומנם יש להחמיר שלא לאכול מאכלים שנפלו על משטח המתכת שמתחת לחצובה, מפני שלעיתים יש שם שיירי מאכלים בשריים וחלביים. ואם נפלה שם חתיכה עבה, אפשר לחתוך ולזרוק עובי כשני סנטימטרים מהצד שנגע במשטח ולאכול את השאר.

ואם ידוע שניקו את המשטח היטב והוא עדיין נקי, מותר לאכול את מה שנפל עליו, הואיל וכל החשש הוא משאריות או שמנונית ממשית שעליו, אבל אין לחשוש שהמשטח בלע טעם שאחר כך יפלוט.

כמו כן אם נפל שם מאכל חלבי, וידוע שמאז הניקוי האחרון לא בישלו שם מאכל בשרי, המאכל החלבי שנפל שם כשר (פניני הלכה כשרות כה, יג).

כיריים אינדוקציה

כיוון שבכיריים אינדוקציה מקור החום אינו במשטח, אלא החום מתפשט מדופנות הסיר לתבשיל ולמשטח שעליו הוא עומד, אין לכיריים אלו את מלוא העוצמה לשרוף את מה שגולש מהסירים. לכן מי שאינו מקפיד לנקות תמיד את מה שגלש מהסירים, צריך להקפיד לחמם תמיד את המאכלים הבשריים בצד אחד ואת החלביים בצד אחר, כדי שלא יקרה שסיר חלבי יונח על רוטב שגלש מסיר בשרי או להפך.

אבל מי שמקפיד בכל פעם שגולש תבשיל חלבי או בשרי לנקות את מה שגלש, יכול לחמם על אותם המקומות פעם סיר בשרי ופעם סיר חלבי. וזאת משום שהזכוכית של כיריים אלו אינה בולעת, ולכן כל עוד ניקו את הרוטב שגלש עליהן, אין חשש. נוסף על כך, גם אילו הייתה הזכוכית בולעת, כל זמן שהסיר נותר יבש, אין בנגיעת הסיר במשטח איסור (פניני הלכה כשרות כה, יג).

הפרדה בין סירי חלב לבשר

כאשר מבשלים על הכיריים בעת ובעונה אחת סיר בשרי וסיר חלבי, יש לשים לב שיישאר ביניהם רווח, כדי שלא יגלוש מתבשיל אחד על דופן הסיר השני. ואם נגעו שני הסירים זה בזה בעת הבישול, כל זמן שלא הייתה רטיבות שחיברה ביניהם במקום מגעם, הסירים והתבשילים כשרים, שהטעמים אינם עוברים דרך כלים יבשים (רמ"א יו"ד צב, ח). ואם הייתה רטיבות שחיברה ביניהם, כגון שתבשיל אחד גלש – התבשילים כשרים והסירים צריכים הגעלה (פניני הלכה כשרות כה, יא).

הכשרת כיריים שנטרפו

כיריים גז: לכתחילה יש לנקות את הכיריים וללבן את החצובה בליבון קל. אם קשה ללבן את החצובה, אפשר להסתפק בניקוי החצובה ובהגעלתה במים רותחים, ואם החצובה ארוכה מעומק הסיר, יש להכניס תחילה צד אחד ואחר כך את הצד השני. את שאר הברזלים בחצובה, שאינם נוגעים בסירים, וכן את משטח האמייל שמתחת לחצובה, ואת ראשי הגז, צריך לנקות היטב מכל שאריות האוכל, אבל כיוון שחלקים אלו אינם באים במגע עם הסירים, אין צריך ללבנם או להגעילם. לכתחילה טוב להבעיר למשך כרבע שעה את כל הלהבות.

כיריים חשמליות וכיריים קרמיות: מנקים היטב ומחממים על החום הגבוה למשך כרבע שעה, וכבולעו כך פולטו.

כיריים אינדוקציה: מנקים את המשטח ומערים עליו מים רותחים, ומחממים עליו את הסירים למשך כרבע שעה, כדי שיחממו את המשטח שתחתיהם כדרך שימושם (פניני הלכה כשרות לג, י).

הכשרת כיריים לפסח

כיריים גז: דין הכשרתן לפסח כדין הכשרתן מטרף. אומנם מעיקר הדין דינן קל יותר, שכן החמץ בכל השנה מותר, ולכן יש סוברים שדי לנקות את הכיריים לפסח בלא ליבון קל או הגעלה. אולם משום חומרת חמץ, נוהגים להכשיר לפסח את החצובה בליבון קל כדין הכשרתן מטרף (רמ"א תנא, ד, מ"ב לד).

במקום זאת אפשר לצפות בנייר כסף את הברזלים שעליהם עומדים הסירים, כדי ליצור חציצה בין החצובה שהעמידו עליה תבשילי חמץ לסירי הפסח. ונוהגים גם להבעיר למשך כרבע שעה את כל הלהבות.

את שאר הברזלים שאינם נוגעים בסירים, וכן את משטח האמייל שמתחת לחצובה ואת ראשי הגז – מנקים היטב.

כיריים חשמליות וכיריים קרמיות: מנקים היטב, ומחממים על החום הגבוה ביותר למשך כרבע שעה, ויש בכך ליבון קל, וכבולעו כך פולטו.

כיריים אינדוקציה: מכשירים כמו מטרף – מנקים את המשטח ומערים עליו מים רותחים, וכדי להכשירם מהגלישה שהייתה דבוקה מתחת לסירים, יש להרטיב במים את תחתית הסירים כשהם ריקים, ולחמם אותם על המשטח כרבע שעה, וכבולעו כך פולטו (פניני הלכה פסח יא, ב).

מיקרוגל לבשרי ולחלבי

מותר להשתמש באותו מיקרוגל למאכלים חלביים ולמאכלים בשריים תוך יצירת הפרדה ביניהם. בהפרדה יש לשים לב לשני דברים: האחד, שלא יניחו מאכלים חלביים או בשריים ישירות על אותה צלחת. השני, שלא תיכנס זיעה רבה מחלל המיקרוגל למאכל המתחמם.

לפיכך, יש להקפיד שלא להניח מאכלים ישירות על הצלחת הקבועה של המיקרוגל, אלא מאכלים חלביים על צלחת חלבית ומאכלים בשריים על צלחת בשרית, ואת הצלחות הללו יניחו על הצלחת של המיקרוגל. כמו כן יש לייחד מכסה מיוחד למאכלים חלביים ומכסה מיוחד למאכלים בשריים. ואף שיוצאים אדים דרך החרירים הקטנים שבמכסים המיועדים למיקרוגל, אין בכוח הזיעה היוצאת מהם להצטבר על דופנות המיקרוגל ותקרתו ולתת בהן טעם, וקל וחומר שאין בכוחם להוציא טעם שאולי נבלע בדופנות המיקרוגל ולהכניסו למאכל שמתחמם.

כמו כן אפשר לקבוע שהמצב הרגיל של המיקרוגל הוא חלבי, ואם ירצו לחמם בו מאכל בשרי, יניחו על הצלחת הקבועה של המיקרוגל צלחת נוספת או משטח אחר, ויכסו את המאכלים הבשריים במכסה או בקופסה או יעטפום בשקית. וכך ינהגו גם כאשר יחממו מאכל פרווה כדי לאוכלו עם מאכלים בשריים.

הכשרת מיקרוגל מטרף ולפסח

יש להכשירו בשלושה שלבים: א) מנקים את שאריות האוכל שאולי נותרו בו מחמת גלישה ונתזים. ב) מגעילים את הצלחת המסתובבת במים רותחים. ג) מניחים בו צלוחית מים עם סבון ומחממים אותה כעשר דקות על החום הגבוה ביותר, ובכך מכשירים את המיקרוגל מהאדים והזיעה שדבקו ונבלעו בו בעת השימוש בטרף או בחמץ.

הכשרת תנור אפייה מטרף ולפסח

מנקים את התנור משיירי מאכלים, מפעילים אותו על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה, ובזה גוף התנור מוכשר. את התבניות אין מכשירים, הואיל ולדעת רוב הפוסקים צריך להכשירן בליבון חמור, והוא עלול להזיק להן. ולכן אם אין תבניות מיוחדות לפסח משתמשים בפסח בתבניות חד־פעמיות (פניני הלכה פסח יא, ג).

אומנם כאשר ההכשרה מטרף, ואין דרך להשיג תבניות חדשות או שמחירן גבוה, ניתן להכשירן על ידי ניקיון יסודי ואחר כך חימומן בתנור על החום הגבוה ביותר בתנור למשך כחצי שעה (פניני הלכה כשרות לג, ז, 8).

הצטרפו לקבלת רביבים

הרשמה לניוזלטר שלנו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

חיפוש בטורי רביבים

דילוג לתוכן