חיפוש

לוח אירועים

 • מחנה קיץ תורני תשפ"ד
  05/08/2024 – 11/08/2024 |

 • שאל את הרב

  שאלות ששלחתם

  שאלות אחרונות

  הלכות שבת

  שלום וברכה, לפני כמה שבתות הלכתי ברחוב ונתקע לי בחצאית ענף גדול. לא ידעתי מה לעשות והסרתי אותו, אך איני יודעת אם הדבר מותר בשבת. מצד אחד לא נראה לי הגיוני להמשיך להסתובב איתו והוא גם יכול לשרוט אותי, ומצד שני להבנתי יש בעיית מוקצה וגם הוא היה עלול לקרוע לי את החצאית. אשמח לדעת א'- אם אכן היה מותר לי להסיר אותו וב'- אם לא, האם יש בעיה שאלבש מכאן והלאה את חצאית כי אולי יש כאן סוג של הנאה מחילול שבת? וג'- במקרים אחרים קרה לי שסנדלי שורש נתקעו גם הם בבגדי (סנדלים של אנשים אחרים שהיו על הרצפה, כך שבעייתי להסתובב איתם כל השבת..), השאלה מה הדין גם במקרה כזה מבחינת חשש לקריעה? תודה רבה מראש

  א. אמנם ענף כזה הוא מוקצה מחמת גופו שאין בו ההיתר של צורך גופו ומקומו כשם שיש בכלי שמלאכתו לאיסור, אבל יש כלל שאומר שמוקצה שאין לו חשיבות שדבוק לבגד, כמו למשל שערה שנפלה על הבגד, הוא טפל לבגד, ולכן אף שהוא מוקצה מותר להסירו, וכל עוד הוא בידו, כיוון שהגיע לידו בהיתר, יכול להניחו במקום שצריך, כגון בפח, ולא צריך לזורקו ברחוב על הרצפה וכד'.

  כלל זה מובא בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור. ספר זה מביא את כל הפסקים שמובאים בספרי פניני הלכה בספר אחד:

  הלכות שבת פרק כג סעיף יב – מוקצה שאין לו חשיבות, שמונח באופן הטפל לחפץ של היתר, מותר לסלקו מעליו. כגון להסיר זבוב או גרעין לימון מהכוס או הקערה (באופן שאין איסור בורר), וכגון להסיר חוט או שערה שנפלו על הבגד, או לגרד חתיכת בוץ שדבוקה לכיסא (עי' בפרק יג, ט).

  ב. גם אם היה אסור להסיר את הענף, הבגד לא נאסר בשימוש, שכן הבגד היה בר שימוש גם עם הענף. דומה הדבר למי שפתח את המקרר באיסור למרות שידע שהנורה שבו עובדת, שאמנם אסור לו להנות מאור המנורה, אבל אין עליו איסור להנות מתכולת המקרר.

  דין זה מובא בספר הקיצור פרק כו סעיף ז – כאשר על ידי המלאכה האסורה נעשתה פעולה אחרת מותרת, מותר ליהנות ממנה. כגון שתיקנו באיסור כלי לפיצוח אגוזים, ועברו ופיצחו בו אגוזים – מותר לאוכלם, כיוון שבפעולת הפיצוח עצמה אין איסור. וכן כאשר הביאו מפתח באיסור ופתחו את הדלת, מותר להיכנס בה. וכן כאשר פתחו באיסור דלת של מקרר שהנורה שלו עובדת, מותר להוציא מהמקרר מאכלים (ולגבי סגירתה עי' בפרק יז, יא).

  ג. אני מבין שאת מתכוונת לכך שבעת שמסירים את הסקוטצ מהבגד, הוא עלול לתלוש חלק זעיר מהבד. דבר זה מותר כדין 'אינו מתכוון', או כדין פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן.

  אביא לך את הדברים מספר הקיצור פרק ט:

  דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא

  ז. המתכוון לעשות דבר מותר, אך ייתכן שתיעשה מלאכה אסורה שאין כוונתו לעשותה וגם אין ודאות שתיעשה – מותר לו לעשות את הדבר המותר. לפיכך, מותר לגרור בשבת ספסל על קרקע קשה כדי להעבירו ממקום למקום, למרות שרוב הסיכויים שרגלי הספסל יעשו חריץ בקרקע. וכן מותר לרוץ על גבי עשבים גם במקום שרוב הסיכויים שיגרום לעקירתם. כלל זה נקרא 'דבר שאינו מתכוון', והוא מותר בכל התורה כולה ולא רק בהלכות שבת.

  ח. כאשר ברור שתוך כדי גרירת הספסל יֵעשה חריץ בקרקע, אסור לגרור את הספסל. וכן אם ברור שתוך כדי ריצתו יֵעקרו עשבים, אסור לרוץ שם. כלל זה נקרא 'פסיק רישא' (פס"ר), והוא אסור בכל התורה כולה. אם נוח לו בתוצאה האסורה (פס"ר 'דניחא ליה') והיא אסורה מהתורה – עבר על איסור תורה. ואם אין לו עניין בתוצאה האסורה (פס"ר 'דלא ניחא ליה'), כיוון שלא התכוון לעשותה, עבר על איסור מדברי חכמים. וכאשר גם האיסור שיֵעשה אסור רק מדברי חכמים וגם אין לו עניין בו (פס"ר דלא ניחא ליה בדרבנן), אפשר להקל במקום הצורך.

  מחבר התשובה: הרב אורן מצא

  2024-05-21 14:20:52

  פאת הראש

  שלום האם מותר לגלח את השערות שכנגד מקום הפאות אבל לא במקום עיקר הפאה כגון שערות אחדות הגדלות על הלחי?

  כן. מותר להתגלח במכונת גילוח בכל מקום בפנים.

  מחבר התשובה: הרב אורן מצא

  2024-05-17 11:40:27

  יש לך שאלה?

  מאמרים אחרונים:

  לימוד תורה

  רבנות בקהילה בחינם ומשכורת ראויה למורים - רביבים 1060

  רבנות בקהילה בחינם ומשכורת ראויה למורים

  ⬅️ מדוע שרב בית כנסת לא יקבל על כך שכר?
  ⬅️ האם מותר להתפרנס מהוראת תורה לציבור?
  ⬅️ כיצד התייחס בעל ה'שפת אמת' לקבלת משרות רבניות?
  ⬅️ האם העלאת השכר למורים השנה מוגזמת?
  ⬅️ האם יש ערך לספר על גובה שכר המורים?

  מצוות השירות הצבאי מול לימוד התורה | revivim1043

  מצוות השירות הצבאי מול לימוד התורה

  ⬅️ האם ההצעה שעולה בימים אלו בממשלה, לפטור את בני הציבור החרדי מגיל עשרים ואחד משירות צבאי, נכונה לפי ההלכה?
  ⬅️ האם מצוות לימוד תורה דוחה את מצוות השירות בצבא?
  ⬅️ מהם התנאים שמאפשרים דחיית גיוס לצורך לימוד תורה?
  ⬅️ מהו החשש העיקרי של הציבור החרדי מפני גיוס?
  ⬅️ הם צריך להתגייס לצבא אם הסיכון לעזוב את הדת גובר?

  הרב דרוקמן צילום ישראל ברדוגו

  חוק יסוד לימוד תורה והרב חיים דרוקמן זצ"ל

  ⬅️ מהן שלוש הרמות של לימוד התורה הנחוץ בישראל?
  ⬅️ מדוע נכון עקרונית לקבוע שמדינת ישראל תומכת בלימוד תורה?
  ⬅️ כיצד חוק יסוד לימוד תורה יכול לסדר את בעיית גיוס בני הישיבות ומימונם?
  ⬅️ מהו היחס הנכון בין תלמידי החכמים והחיילים?
  ⬅️ מעט על מנהיגותו וחסידותו של הרב דרוקמן זצ"ל

  revivim1016

  לימוד התורה כפשוטה

  ⬅️ האם לפי פשט הכתוב יעקב למד 14 שנים בבית המדרש של שם ועבר?
  ⬅️ האם אברהם הסכים שיצחק ישא אשה מבנות כנען?
  ⬅️ מהם היעדים של עם ישראל לפי אלוקים?
  ⬅️ האם יעקב אבינו ביטל תורה בזמן ששמר על עדריו של לבן?
  ⬅️ מהי הייחודיות של סדרת 'בדרכה של תורה'?

  לימוד תורה בשבת

  הקהל את העם – הדרשה בשבת וחשיבותה

  ⬅️ האם אכילת בסעודת שבת יכולה להיחשב כלימוד תורה?
  ⬅️ מתי התחילו בעם ישראל לקבוע שיעור תורה בשבת?
  ⬅️ האם יש מצווה לאדם שאינו מפיק תועלת מהדרשה להגיע?
  ⬅️ מעשים מהתלמוד על חשיבות הלכה
  ⬅️ עד כמה בימינו יש חובה ללכת לדרשה של הרב המקומי?

  הנחלת התורה

  עולמם של חכמים, במיוחד בימי בית המקדש השני, שונה במידה

  מתן תורה

  בחנו את הפן האחד של ראשית התהוות האומה במדבר, את

  דילוג לתוכן