הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

הרב מאור תורג'מן

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

תורה שהיא דרך חיים

לפעמים יש תחושה שהיה יותר טוב אם מיד אחרי השמינית היינו מתחילים את החיים – מתגייסים לצבא, לומדים מקצוע וכו'. אך זו טעות! כדי להתחיל את החיים דרושה הכנה יסודית ועמוקה. החיים מלאים באתגרים, גשמיים ורוחניים. במהלך החיים יש הרבה החלטות שצריך להחליט כמו – איזה מקצוע לבחור, עם מי להתחתן, איך לחנך את הילדים, איך להתנהל מבחינה כלכלית ועוד המון המון שאלות גדולות וקטנות, כלליות ופרטיות.

 

הדרך הטובה והנכונה ביותר להתכונן לחיים היא על ידי לימוד התורה, דבריו של בורא עולם, שבא להורות לנו (תורה מלשון הוראה, כ"כ מהר"ל במקומות רבים) כיצד לחיות בעולמו. אנו בטוחים ומאמינים שהתורה היא תורת חיים, שמטרתה לרומם את האדם ולהורות לו את דרך החיים בקיום התורה והמצוות, כפי שנאמר: "וְאֹתִי צִוָּה ה' בָּעֵת הַהִוא לְלַמֵּד אֶתְכֶם חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים לַעֲשֹׂתְכֶם אֹתָם בָּאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם עֹבְרִים שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ", "וּלְמַדְתֶּם אֹתָם וּשְׁמַרְתֶּם לַעֲשֹׂתָם", "רַק חֲזַק וֶאֱמַץ מְאֹד לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת כְּכָל הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוְּךָ מֹשֶׁה עַבְדִּי אַל תָּסוּר מִמֶּנּוּ יָמִין וּשְׂמֹאול לְמַעַן תַּשְׂכִּיל בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵךְ. לֹא יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה לְמַעַן תִּשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת כְּכָל הַכָּתוּב בּוֹ כִּי אָז תַּצְלִיחַ אֶת דְּרָכֶךָ וְאָז תַּשְׂכִּיל" (דברים ד, יד; שם ה, א; יהושע א, ז-ח, וכן בפסוקים רבים).

וכן מבואר במשנה (אבות ד, ה) שהלימוד הנעלה ביותר הוא הלימוד שמרומם את האדם עד שמדריכו על מנת לעשות.

 

אמנם בימינו לא כל כך פשוט להבין מהי הדרכת התורה לחיינו, משתי סיבות עיקריות:

  1. עיקר התפתחותה של התורה שבעל פה היתה בגלות. מציאות של הישרדות ואבלות על המצב הרוחני והגשמי והתעסקות בעבודת ה' הפרטית, שהיא מציאות שונה לחלוטין מהמציאות שאנו חיים בה עכשיו, מציאות של גאולה ושמחה, של התפתחות מכל הבחינות – מדינה, השכלה, כלכלה, ועוד.
  2. במשך הדורות התרבו הספרים ונוצר ריחוק בין הלימוד העיוני של הסוגיות לבין מסקנות ההלכה. גם אם אדם לומד את הגמרא עם הראשונים ושו"ע הרבה פעמים הוא לא ידע מה לעשות.

 

לכן דווקא לימוד בצורה מנותקת מהחיים הוא קל יותר, מפני שכך לא מתמודדים עם השאלות הקשות ביותר, השאלות שעולות מהמציאות וגם לא צריך לדייק כ"כ בלימוד, כי בדרך כלל אין ללימוד כזה השלכה למעשה.

 

אך אצלנו, בישיבת הר ברכה, אנו זוכים ללמוד תורה מתוך הבנה שהתורה באה להביא ברכה לעולם ולהדריך את חיי הכלל והפרט. כל סוגיה אנו מתחילים מהיסודות בתורה שבכתב ובתלמוד, ומתוך כך אנו מעיינים בראשונים ובאחרונים עד אחרוני זמננו, שעסקו בשאלות חדשות שלא עסקו בהם בדורות הקודמים. בלימוד אנו מתמקדים בכללים שמהם מתבררים כל הפרטים מאליהם, כך שלא צריך ללמוד ולזכור פרטים רבים. תוך כדי הלימוד אנו מנסים להתמודד עם השאלות שעולות לפעמים מהמציאות של דורנו, וכך אנו מבינים כיצד ההדרכות של התורה ושל חז"ל מרוממות את חיינו, ונוצרת הזדהות עם התורה. וזהו הלימוד המדויק, העיוני והעמוק.

 

זכינו שלימוד זה נעשה בהובלתו ובהדכתו של מו"ר הרב אליעזר מלמד שליט"א, שעוסק יומם ולילה בכתיבת התורה לדורנו, דור הגאולה, להראות כמה התורה הגיונית, משמחת, ומביאה הרבה ברכה ותיקון לעולם.

 

בנוסף לכך הפוסקים כתבו (ש"ך יו"ד רמו,ה; שועה"ר הל' ת"ת ב, א; ט, ומ"ב קנה, ט) שיש להקדים את ההלכות המעשיות ולכן אנו מתמקדים בסוגיות המעשיות ביותר, בשיעורים א,ב אנו לומדים סוגיות בהלכות ברכות ושבת. ובשיעורים הבוגרים אנו לומדים סוגיות בנושאים שונים ששייכים להקמת משפחה: כשרות, טהרת המשפחה, חינוך, קירבה לעריות, נישואין ועוד.

כמו כן יש תכנית הלכה שבה אנו מקיפים את כל ההלכות המעשיות בזמן קצר יחסית.

וע"י לימוד באופן כזה יש שמחה וחיבור לתורה, וכפי שנאמר במשלי טו,ל: "מְאוֹר עֵינַיִם יְשַׂמַּח לֵב, שְׁמוּעָה טוֹבָה תְּדַשֶּׁן עָצֶם", מפרש מצודת דוד שם: הארת עינים בדבר המסופק – ישמח לב, כי אין בעולם שמחה כהתרת הספקות.

כלומר, התרת הספקות גורמת לשמחה גדולה לאדם, שכן, חוסר וודאות ומצב של אי ידיעה, גורמת לאדם אי נוחות גדולה, ואף יכולה להביא לעצבות וחוסר שקט.

 

ב"ה אנו רואים בשיטת הלימוד ברכה גדולה. וזוכים לראות את החיבור העמוק שיש לבוגרי הישיבה לתורה. בקביעת עיתים לתורה, וכיצד כל דבר שהם עושים בחיי המעשה בא מתוך התורה.

 

ההחלטה לאיזו ישיבה ללכת היא לא סתם החלטה, זו אחת ההחלטות החשובות ביותר בחיים, זו החלטה שקובעת איך חייך יראו, במה תעסוק, איך תראה משפחתך, איך יראה עולמך הרוחני.

כבוגר הישיבה וכר"מ אני ממליץ מאוד לבוא ולהכיר את ישיבת הר ברכה – "טעמו וראו כי טוב ה".

 

 

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן