הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

פרשת תולדות – לדעת להשתמש בידי עשו!

יעקב, שמוגדר כאיש תם-יושב אוהלים, נדחף על ידי, רבקה אימנו, למעשה רמייה, מעשה של גניבת הברכות, ההיפך הגמור מאיש תם, ההיפך הגמור ממידתו של יעקב שהיא אמת – 'תתן אמת ליעקב…'.
בתוך הדו-שיח, בין יצחק ליעקב אומר יצחק:
הקול קול יעקב והידיים ידי עשו!
פשט הדברים הוא שיצחק שומע את קולו של יעקב, הן מצד הכרת וזיהוי הקול, והן מצד הסגנון העדין, המכבד ושם שמיים השגור בפיו.
אבל יש לשאול, כפי שמקשים הרבה מפרשנים (כלי יקר ועוד), אם ליצחק יש ספק מדוע הוא מברך? מדוע לא יבחן יותר את העניין, ייעזר בעוד אנשים שסביבו, מדוע הוא מברך בלא להמתין?, התורה כותבת:
וְלֹא הִכִּירוֹ, כִּי הָיוּ יָדָיו כִּידֵי עֵשָׂו אָחִיו שְׂעִרֹת, וַיְבָרְכֵהוּ!
זה דבר תמוה ביותר! אם לא הכירו, מדוע הוא מברך אותו?
כותב הרב אהרונסון, נראה שיצחק החליט לברך את מי שעומד מולו, גם אם הוא לא יודע בדיוק מי זה, מכיוון שהוא מרגיש שהאדם הזה שעומד מולו ראוי לברכה, וזה כבר לא משנה אם זה יעקב או עשיו. כך משמע גם מהפסוק שמופיע מיד לפני הברכה:
וַיִּגַּשׁ וַיִּשַּׁק לוֹ וַיָּרַח אֶת רֵיחַ בְּגָדָיו וַיְבָרֲכֵהוּ וַיֹּאמֶר רְאֵה רֵיחַ בְּנִי כְּרֵיחַ שָׂדֶה אֲשֶׁר בֵּרֲכוֹ ה’!
מה היה הדבר המיוחד שראה יצחק ביעקב, שגרם לו לברך אותו למרות שהוא לא היה בטוח בדיוק מי זה?
יש לפרש, שהמשפט שאומר יצחק – “הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו” – הוא לא משפט שנאמר בתסכול על חוסר הוודאות מי עומד מולו. אדרבה, זהו משפט שנאמר בהערכה ובהתפעלות – איזה אדם מדהים עומד מולי שמאחד את הכישרונות של יעקב ועשיו גם יחד! הרי אדם זה יש לו דיבור קדוש כמו דיבורו של יעקב אבינו, ומצד שני הוא לא רק איש תם יושב אוהלים, אלא יש לו ידיים כידי עשיו – ידיים שמבטאות את כשרון המעשה של עשיו… אדם כזה, אומר יצחק לעצמו, ודאי ראוי שאברך אותו.
יצחק לא חשב שרק אחד מבניו ימשיך את עם ישראל. מבחינתו שניהם אהובים, שניהם בניו, שניהם היו אפילו יחד ברחם אימם. אין זה דומה ליצחק וישמעאל, שישמעאל הוא בנה של השפחה הגר, ולכן זה ‘טבעי’ שהוא לא חלק מעם ישראל. עשיו, לעומתו, הוא בן של יצחק ורבקה לכל דבר!
יצחק, אם כן, מתכנן את המשכיות עם ישראל על ידי יעקב ועשיו גם יחד – ולכן חושב יצחק שיעקב ועשיו ישלימו זה את זה: יעקב יוביל את הצד הרוחני בעם ישראל, ילמד תורה, יעבוד בבית המקדש, וממנו יצאו הרבנים והנביאים; ואילו עשיו יוביל את הצד המעשי בעם ישראל – יפקד על הצבא, ירכז את הנושאים הכלכליים והחקלאיים, ויהיה המלך והמנהיג המעשי.
לכן מתכנן יצחק לתת שתי ברכות – ברכה אחת חומרית לעשיו, וברכה אחת רוחנית ליעקב.
הברכה החומרית היא “וייתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש” – עניינים חקלאיים וכלכליים, המתאימים למי שהוא ‘איש שדה’; וגם “יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים” היא ברכה לנצח את האויבים של עם ישראל; ואילו הברכה “הוי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך” היא ברכה להיות המלך והמנהיג של עם ישראל.
הברכה הרוחנית, שאותה תכנן יצחק מראש לתת ליעקב, גם היא מופיעה בפרשתנו, בסוף הפרשה – כאשר יעקב פונה ללכת לחרן, מברך אותו יצחק בפעם השניה ואומר לו:
וְאֵ-ל שַׁ-דַּי יְבָרֵךְ אֹתְךָ וְיַפְרְךָ וְיַרְבֶּךָ וְהָיִיתָ לִקְהַל עַמִּים: וְיִתֶּן לְךָ אֶת בִּרְכַּת אַבְרָהָם לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אִתָּךְ לְרִשְׁתְּךָ אֶת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן אֱ-לֹהִים לְאַבְרָהָם.
“ברכת אברהם” היא הברכה הרוחנית.
כאמור, מלכתחילה תכנן יצחק לתת לעשיו את הברכה החומרית וליעקב את הברכה הרוחנית. אך לבסוף, כאשר ראה שעומד מולו אדם שאצלו “הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו” – יש לו גם עוצמה רוחנית בדיבורו, וגם עוצמה מעשית בכוח המעשה של ידיו – אדם כזה ראוי בוודאי לברכה החומרית, וזה כבר לא כל כך משנה אם זה יעקב או עשיו!
לכן גם כאשר יצחק מגלה שאכן יעקב רימה אותו, אין הוא מקלל את יעקב אלא אומר “גם ברוך יהיה”! שכן השלימות הגדולה ביותר היא כאשר כוח המעשה והכוח הרוחני באים יחדיו, והכישרון המעשי הוא ביטוי של עוצמה רוחנית גדולה.
ולאור זאת ניתן להסביר את אי האמת ודרכי המרמה של יעקב, יעקב אבינו ועם ישראל, ייעודם הוא הקול, אנו פועלים ללמד את העולם, לשמוע את קול ה', אנו משמיעים את קול ה', אך לעיתים יש צורך להשתמש בידיים ידי עשו, כדי שאפשר יהיה להשמיע את קול יעקב, זה קשה וכואב, אבל נצרך, כפי שכותב הרב קוק לתלמידו ד"ר משה זיידל:
אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא ילחם, שאז היו מתקבצים ומכלים ח"ו את שאריתם; ואדרבא היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפראים גם על ידי הנהגות אכזריות, רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה.
כדי להשיג את הברכה המגיעה בצדק גמור ליעקב, לאור מכירת הבכורה ולאור העובדה שעשו רימה את אביו והציג לפניו מצג שווא של צידקות, יש להשתמש בדרכי הרמייה העשוויות, דווקא שיצחק מזהה שיעקב יודע גם להשתמש בכל הכוחות לעבודת ה' ולהבאת הטוב בעולם הוא אומר: 'גם ברוך יהיה!'.
(יש להעיר שחז"ל דרשו דרשות שונות על כך שהכוח של יעקב הוא בפיו דווקא, 'הקול קול יעקב' אין יעקב שולט אלא בקולו. 'הקול קול יעקב והידים ידי עשו' אין עשו שולט אלא בידים… ובשעה שהוא מצפצף בקולו אין 'הידים ידי עשו' אין ידי עשו שולטות…רבי היה דורש 'הקול קול יעקב' קול יעקב מצויח ממה שעשו לו הידים 'ידי עשו'…שתי ירושות הנחיל יצחק לשני בניו. הנחיל ליעקב הקול וכן הוא אומר 'הקול קול יעקב', והנחיל לעשו הידיים שנאמר 'והידיים ידי עשו'. עשו היה מתגאה בירושתו… ויעקב היה מתגאה בירושתו…ויש לומר שני דברים, האחד, וודאי שכוחו המרכזי של יעקב הוא בפיו, והשני הוא ההבדל בין חו"ל לא"י, שבא"י צריך להשתמש בכל הכוחות).
אלא שלא אוכל לסיים את הדברים בלי להוסיף תוספת חשובה וכואבת, שמשתמשים בדרכי עשיו להשגת מטרות צודקות, יש לכך מחירים, כפי שכותב הרב יעקב נגן:
הזוהר סובר שחלק גדול מהסבל שסבל יעקב בחייו היה עונש על גנבת הברכות. כשם שרימה יעקב את אביו על ידי שעטה על ידו ועל צווארו שער עזים כדי שיצחק במששו אותו יחשיבהו לעשו -כך רימוהו בניו כשטבלו את כתונת יוסף בדמו של שעיר עיזים.
לכאורה נראה שיעקב נענש מידה כנגד מידה על לקיחת הברכות במרמה ומכאן שלא היה צריך לנהוג כך. מפתיעה אפוא טענת הזוהר שיעקב עשה את שהיה עליו לעשות, ואף אלוהים עצמו הסכים למעשהו, ולמרות זאת היה עליו להיענש: 'ואף על פי שהקב"ה הסכים על ידו באלו ברכות הוא נענש'.
כלומר, יעקב היה חייב לעשות את מעשה המרמה, וכפי שראינו דווקא יכולת הפעולה בכל הכוחות, היא המזכה אותו בברכה, אבל יש לכך גם מחיר, בעולם שלנו אנו צריכים לעשות את הדבר הנכון למרות המחיר.
אנו נמצאים במלחמה קשה וחייבים לאמץ את ידי עשו, כדי להשיג הרתעה, כדי להשיב את הבטחון והשלווה, כדי שנוכל להשמיע את קול יעקב, יש לכך מחירים, רוחניים, מוסריים ונפשיים, אך אסור שזה ימנע מאיתנו לעשות את המעשה נכון, הישר והצודק במציאות הנוכחית.
יהי רצון שנתבשר בשורות טובות, ניצחונות וישועות!

 

 

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן