הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

פרשת וירא – האידאולוגיה של ישמעאל

בפרשת השבוע אנו ממשיכים להיפגש עם דמותו של ישמעאל ואימו הגר, בשבוע שעבר בסוף דברינו הבאנו את דברי המפרשים, על ההגדרה 'פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו', והשבוע ננסה להבין יותר את האידאולוגיה הישמעאלית.

אנו נמצאים במלחמה עם האיסלאם ואנו חייבים להבין את המניעים הפנימיים כי ללא הבנתם לא נדע על מה המאבק ומי עומד מולנו.

אחרי שאברהם לבקשת שרה וההוראה האלוקית לשמוע לשרה, משלח את הגר וישמעאל, מתארת לנו התורה:

וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל הָגָר שָׂם עַל שִׁכְמָהּ וְאֶת הַיֶּלֶד וַיְשַׁלְּחֶהָ, וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע.

וַיִּכְלוּ הַמַּיִם מִן הַחֵמֶת וַתַּשְׁלֵךְ אֶת הַיֶּלֶד תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. וַתֵּלֶךְ וַתֵּשֶׁב לָהּ מִנֶּגֶד הַרְחֵק כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת כִּי אָמְרָה אַל אֶרְאֶה בְּמוֹת הַיָּלֶד וַתֵּשֶׁב מִנֶּגֶד וַתִּשָּׂא אֶת קֹלָהּ וַתֵּבְךְּ.

הגר מגיעה למצב מורכב, למצב שבו היא מרגישה שישמעאל בנה עומד למות בצמא, אפשר היה להבין שבמצב זה היא הייתה מניחה את הילד תחת אחד השיחים, אך התורה נוקטת ביטוי אחר לגמרי 'ותשלך', הביטוי הזה, הוא ביטוי נורא ואיום.

אבל הפסוקים ממשיכים ללמדנו על טבעם של הישמעאלים:

וַתֵּלֶךְ וַתֵּשֶׁב לָהּ מִנֶּגֶד הַרְחֵק כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת כִּי אָמְרָה אַל אֶרְאֶה בְּמוֹת הַיָּלֶד וַתֵּשֶׁב מִנֶּגֶד וַתִּשָּׂא אֶת קֹלָהּ וַתֵּבְךְּ.

פעמיים חוזר הפסוק על אותו הביטוי 'ותשב מנגד', אם שיושבת מנגד, ולא מוכנה ללוות את בנה העומד למות, יש בה ממידת האכזריות של בעלי החיים, הנוטשים את ולדם החלש והחולה והעומד למות.

כפי שמבטא זאת הרש"ר הירש:

ותשלך את הילד וגו׳ – כל התנהגותה של הגר אופיינית מאד; ומראה על טבע בני חם הבלתי מעודן. אם יהודיה לעולם לא תיטוש את בנה, אפילו אם כל מה שתוכל לעשות למענו הוא לדבר אליו בדברים רכים, ולהרגיע אותו, ולו רק לרגע. הנוטש ילד ואינו עושה מאומה משום ש״אינו יכול לשאת את מראה סבל הילד״ אינו פועל מתוך רחמים. התנהגות כזו מראה על אנוכיות אכזרית של אופי בהמי. אנושיות אמיתית ניכרת בתחושת חובה, אשר בכוחה להתגבר אף על העז שברגשות. תחושת חובה משכיחה מהאדם את הרגשות הכואבים של עצמו, ומאפשרת לו להושיט עזרה וסיוע לזולת אף אם אינו יכול לעשות יותר מאשר לנחמו על ידי השתתפות בצערו…
יתירה מכך, ״ותשלך את הילד תחת אחד השיחם״. לא איכפת לה איפה יפול הילד. לא עולה על דעתה שמא יפול בין קוצים שעלולים לסרוט אותו, תוך שהם מוסיפים כאב מיותר על ייסורי צמאונו.
כל זה מראה שהגר איבדה את עשתונותיה לגמרי כאשר התגברו עליה מכאוביה. אֵם מזרע אברהם, לעולם לא הייתה מתנהגת בדרך כזאת כלפי בנה.

הטיב לבטא זאת הרב עוזי קלכהיים זצ"ל:

ואף שלבסוף נשאה קולה בבכי…היא בכתה על מר גורלה שתשאר ללא ילד – ולא כאבה את סבלותיו, כי מי שנמצאת במרחק מן הילד ולא שותפה עמו בצערו, מאזינה לאנחותיו ונושמת אותו ברגעיו האחרונים, קשה להניח שהיא מזילה דמעה עליו, כי יותר ממה שהיא מבכה את הנער – היא בוכה על עצמה, מתוך אנוכיות צרה על חורבן עולמה, ולא על הנפש הנאנקת בחבליה על סף הכליון.

וכן מדייק הרש"ר הירש את המשך הפסוקים:
וַיִּשְׁמַע אֱלֹקים אֶת קוֹל הַנַּעַר וַיִּקְרָא מַלְאַךְ אֱלֹקים אֶל הָגָר מִן הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמֶר לָהּ מַה לָּךְ הָגָר אַל תִּירְאִי כִּי שָׁמַע אֱלֹקים אֶל קוֹל הַנַּעַר בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם.

מכאן החשיבות העמוקה של פסוק יז: אלוקים שמע, לא את קול הגר (אף שגם היא בכתה) אלא ״את קול הנער״. בכייה הנובעת מאנוכיות והמלווה חוסר מעש, אינה מגעת עד כסא הכבוד.
אנו רואים שאויבנו חסרי צלם האנוש – חיות האדם, מוכנים להקריב אלפים מבניהם כדי לפגוע בישראל, כדי לרצוח תינוקות וילדים, זקנים ונשים, ניתן אולי היה להבין שההקרבה הזאת היא לגודל האידאל שהם רואים ב"מלחמת הקודש" עם עם ישראל, אבל צריך לומר שהיכולת להקריב כל כך הרבה חיים, נובעת מזלזול מוחלט בערך חיי אדם, היכולת לספוג כל כך הרבה אבדות נובעת מאטימות מוחלטת לכאב ולסבל לצער היתומים, לכאב האלמנות ולשכול ההורים.

בעוד המנהיגים נמצאים במלונות פאר, וחיים חיי מותרות, על חשבון כספם של דלת העם, שחיים בתת רמה, הפער בין חיי המנהיגים, חיי המפקדים לעומת חיי החיילים הפשוטים וחיי המון העם, הוא פער בלתי נתפס, למי שיש לו חמלה ומוסר.

יש כאן תפיסה של זלזול מוחלט בחיי אדם, כאביו ומצוקותיו.

כפי שכותב הרב עוזי קלכהיים זצ"ל:

התהום העליון המבדיל ביננו לבין זרע ישמעאל ביחס לבנים מתחיל הרחק מאיתנו, הוא התחיל בהשלכת הילד תחת אחד השיחים והישיבה מנגד כמטחווי קשת.

בין המונח הצהל"י 'אחרי', וה'מטחווי קשת' של מפקדי ומנהיגי צבאות ערב, יש הרבה יותר מטכניקה צבאית גרידא…

הרב חרל"פ, מסביר עוד יותר עמוק מה שורש המחלוקת ומניין נובעת השנאה האדירה לעם ישראל:

שורש ההתקוממות של האומות על ישראל הוא שקובלים על ישראל על מה שאומרים לעבוד את ה׳ בדרך החיים ואילו האומות מתפארים לומר שעיקר העבודה הוא לדלג על חיי העולם הזה ולמות למען שמו, וזהו הרז שבכל פעם שישראל מתעוררים לתחייה ובייחוד כאשר שבים אל אדמתו לנטוע כרמים ולבנות את הארץ, מתגעשים רפאים ומתהוללים לעכב בעד תחייתם של ישראל, שכן זהו יסוד כל הקטגוריא שלהם על ישראל, ובעיקר תהיה זאת טענתם של בני ישמעאל באחרית הימים, כאשר יתגלה קץ המגולה של 'ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל", ומתוך זה יסבלו בני ישראל צרות רבות עד מאוד מבני ישמעאל….

הישמעאלים לא יכולים לסבול את היומרה לעבוד את ה', מתוך חיים משגשגים, חקלאות פורחת, וחיים מלאי אהבת חיים ואהבת חסד.

עבודת ה' האיסלמית מבוססת על כך ש'אללה הוא אכבר', אלוהים גדול אל האדם הוא אפס, תפקיד האדם להיכנע לפני האלוקים, כי אין לו שום ערך ומשמעות, חייו אינם שווים מאומה, לכן תפילתם היא בכריעה, ביטול מוחלט של ערך האדם.

כמו שהגדיר הרב קוק את האיסלאם: "המונותיאיסמוס השומם והמדברי של האיסלאם", האיסלאם גורם לשממה ומדבר מכיוון שהוא מזלזל בחיים, ולא מאמין בחיים, בפריחה ובשגשוג.

הרב ליאור אנגלמן, בהומור כואב הציע לחתום על הסכם…
הסכם למימוש מיידי: הם משתוקקים להיות שאהידים ולמות על קידוש אללה. אנחנו משתוקקים להיות טובים ולחיות על קידוש השם – סוף סוף אין ניגוד אינטרסים, אפשר בלב שלם לחתום.

המאבק הוא בין עם מלא אהבת חיים, שיודע שכל אחד ואחד הוא עולם מלא, שמלא רחמים וחסד, לעם תאב מוות, שלא מייחס ערך וחשיבות לחיי האדם וכאביו, וסוף הטוב לנצח!

יהי רצון שנזכה לראות את הנצחון, של החיים והטוב, ולראות בהמשך עבודת ה' בדרך החיים!

 

 

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן