חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אמירת יעלה ויבוא בברכת המזון

האם מי שאכל סעודה שלישית וגמר את הסעודה במוצ"ש, אבל במוצ"ש כבר מתחיל ר"ח האם הוא צריך להגיד בברכת המזון "רצה והחליצנו " או שצריך לומר "יעלה ויבוא"

התשובה לשאלה זו מובא בפניני הלכה ברכות פרק ד. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של ישיבת הר ברכה. אביא לך כאן את מסקנת הדברים מתוך הספר 'קיצור הלכה':

כאשר חל ראש חודש במוצאי שבת, יש נוהגים לסיים את סעודה שלישית לפני צאת הכוכבים כדי לצאת מהספק ולהזכיר 'רצה' בלבד. והממשיך לאכול 'כזית' לחם אחר צאת הכוכבים, יאמר גם 'יעלה ויבוא'.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-28 11:16:57

מעשר

אני מכירה את ההלכה שאם נותנים לך סכום כסף עבור דבר מסוים, כגון לקנות נעליים, אין צורך לתת ממנו מעשר כספים. השאלה שלי היא האם כך הדין גם כאשר אני עובדת עבור לימודים? כלומר מבחינתי הכסף שאני מרוויחה מיועד ללימודים, האם אני חייבת לתת ממנו מעשר כספים?

יפה אמרת. שאלת חכם חצי תשובה. אכן כאשר הורים נותנים לילד שלהם מתנה מאה שקלים למשל לעשות בהם כטוב בעיניו, הוא צריך לתת מהם מעשר. אבל כאשר הם נותנים לו מאה שקלים כדי לקנות נעליים, אינו צריך לתת מעשר, שכן במקרה כזה הכסף הוא בעצם נעליים. ולכן רק אם נשאר לו עודף שיכול לעשות איתו מה שרוצה, ממנו הוא צריך לתת מעשר.
לפי זה מי שמרוויח כסף בעבודה, מכיוון שהמעסיק שנותן את הכסף לא נותן את הכסף רק עבור לימודים, אלא העובד יכול לעשות בסכום שהרוויח כל דבר, ממילא לא ניתן לומר שהכסף הוא לימודים כמו שאמרנו לגבי נעליים, ולכן צריך לתת ממנו מעשר.
כמובן שאין אנו מדברים על אדם שחי בצניעות מחמת מצב כלכלי דחוק, שהרי הוא פטור מנתינת מעשר. וכן אין אנו מדברים על אדם שהחליט שרוצה לסמוך על הדעות המקלות שאומרות שמעשר כספים הוא מצוות רשות ואינו חובה. יש רק לציין שני דברים בעניין זה: א – לא כדאי להיחשב עני… ב – חכמים אמרו שיש ברכה בממונו של מי שנותן מעשר כספים, ובוודאי שמי שלא נותן מעשר כדעה העקרית שזה חלק מחובת מצוות הצדקה, לא יכול לבנות על ברכה זו. ועי' בפניני הלכה ליקוטים ב' הלכות צדקה בעניין זה. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-27 19:04:15

ייחוד

בס״ד שלום כבוד הרב, רציתי לשאול בדיני יחוד 1. התלמדתי בעבודה חדשה והאחמש רצה להראות לי את חדר המקפיא במחסן הוא ביקש שאכנס לחדר וסגר את הדלת בשביל להראות לי איך פותחים כשננעלים בפנים , האם להיות בחדר סגור עם גבר למספר דקות זה ייחוד? 2. אני מגיעה לעשות בייביסיטר לתינוקת ולפעמים רק אבא שלה נמצא בבית ויש לו כמה סידורים והוא יוצא האם בכמה דקות האלה צריך להשאיר את הדלת פתוחה? ובנושא שמירת נגיעה: האם מותר לבן לשתות מבקבוק ששתיתי ממנו או לאכול מאוכל שאכלתי ממנו (מאותה כפית וכו או כריך ? תודה רבה על העזרה

  1. זמן הייחוד האסור הוא כחמש דקות, לפי זה דנו הפוסקים האם מותר להיות בחדר נעול דקה אחת? התשובה היא שאם בעל כורחם לא יהיו במצב של הייחוד לפני תום חמש דקות, וכגון שבתוך הזמן הזה של חמש דקות יש סבירות שיגיע לשם מישהו שיש לו מפתח – אין בדבר ייחוד. אבל אם הדבר תלוי רק בהם, ואין בחדר זה מצלמות, האיסור להיות בו הוא גם דקה אחת. אמנם, רק כדי להראות איך סוגרים דלת רגע אחד בלא שהייה נוספת, זה מותר.
  2. לכתחילה צריך להשאיר את הדלת פתוחה, ואם הדבר לא שייך או לא נעים וכו', אפשר להשאירה רק לא נעולה, כך שכל אחד יכול להכנס לבית. יש לציין, שיש דלתות שאין להן ידית בחוץ, כך שלא ניתן לפתוח אותן מבחוץ, במקרה כזה, הדלת נחשבת נעולה גם אם לא סוגרים אותה עם מפתח. אמנם אם יש סיכוי שמישהו שיש לו מפתח ייכנס, מותר.
  3. מותר כאשר אין בדבר בעיה של צניעות לפי שיקול דעתם. לדוגמא, אם בחור ובחורה נפגשים לצורך שידוך, לא שייך לשתות מאותה קשית ואפילו לא מאותה כוס אלא אם כן אין ברירה. אבל אין בעיה של צניעות לבחור לשתות מכוס של אישה שהוא לא מכיר או זקנה, או כאשר מעבירים את כוס הקידוש או שבע ברכות מאחד לאחד באופן אקראי. אמנם כאשר מדובר על זוג נשוי בזמנים שהאישה אסורה על בעלה, האיסור יותר חמור, כיוון שיש יותר קירבה ביניהם (כמובא בפניני הלכה טהרת המשפחה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-26 19:56:07

אבקה לנעליים בשבת

שלום האם מותר להשתמש בשבת באבקה נגד ריחות רעים בנעליים? הכוונה לאבקות מבוססות טלק עם חומרים נוספים (דוגמת אונדציל, אודורקס פונגתרים וכד׳)? תודה רבה

מותר. יש אמנם איסור לבשם את הבגדים, אבל טלק אינו בושם. איני יודע מה משמעות החומרים הנוספים, אבל אם נועדו להעצים את מניעת  הריחות, זה בסדר. ואם נועדו כדי לרפא, הם מותרים רק במקום צער משמעותי כדין תרופות בשבת.

דינים אלו מבוארים בפניני הלכה שבת, ובספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-24 09:24:34

גמרא

מה המשפט הזה אומר:"לא מסגי ארבע אמות בגילוי ראש"?

לא היה הולך ארבע אמות בלי כיסוי ראש. מזה נובע המנהג כיום להקפיד לא ללכת בלי כיפה, כמבואר בפניני הלכה –

https://ph.yhb.org.il/category/%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90/08-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94/

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-24 06:37:48

יש לך שאלה?

לבחור את המלחמות שלך – דבר תורה לפרשת כי תצא

פרשתנו פותחת בהיתר לקחת אשה יפת תואר, לא נכנס במסגרת דבר תורה זה לכל פרטי הדין, רק נזכיר, שבעצם התירה התורה לאדם לקחת אשה נוכרית, אשת איש, שהסיבה היחידה שהאדם רוצה בה היא בגלל יופייה, ולכן מתגברת תאוותו ורוצה בה, כלומר יש כאן תאווה פשוטה, והתורה מתירה זאת, וכן נראים פשט הפסוקים:

כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה

ואכן חז"ל הסבירו שהתורה התירה אשת יפת תואר בגלל שהיצר הרע חושק בה, ונביא את לשונו הנפלאה של ספר החינוך: שלא התירה התורה יפת תואר אלא כנגד יצר הרע, שאם לא התירה הכתוב ישאנה באיסור לתוקף יצר לב האדם רע בעניין החשק…

ולכאורה השאלה זועקת לשמיים, 'קשה אז נשברים?', הרי כותב המסילת ישרים:

כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה, הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון!

אז מדוע מוותרת התורה לאדם?

ונראה שיש ללמוד מכאן כמה יסודות הבסיסי שבהם התורה מתאימה לאדם, לאדם כולו על יצריו, על אנושיותו, ובמקום שראתה התורה שלא יוכל האדם להתמודד עם הציווים, לא ציותה תורה.

אולם לא ניתן להסתפק בכך, שהרי התורה לא התירה נוכריה, ואפילו לא ישראלית אשת איש, במצב רגיל, וידועים דברי הגמרא:

אמר רב יהודה אמר רב: מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת, והעלה לבו טינא. ובאו ושאלו לרופאים, ואמרו: אין לו תקנה עד שתבעל. אמרו חכמים: ימות, ואל תבעל לו. – תעמוד לפניו ערומה? – ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. – תספר עמו מאחורי הגדר? – ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר.

לכן יש לומר שהתורה לימדה אותנו יסוד חשוב ביותר לעבודת האדם, עם ישראל נמצא במלחמה כללית כנגד אויביו, והאדם נתקל במלחמה פרטית ביצרו, אם נדרוש ממנו לחם עם יצריך עלול הוא לנצח במלחמתו הפרטית ולהסיט את מחשבתו מן המלחמה הכללית דבר שח"ו עלול להביא להפסד של עם ישראל, לכן אומרת התורה, זה לא הזמן למלחמות פרטיות שדורשות כוחות, מחשבה, מאמצים והתמקדות, עכשיו זה הזמן למלחמה כללית, מלחמת מצווה של עם ישראל.

ויש כאן לימוד גדול ויסודי, צריך לבחור איזה מלחמות אני הולך להילחם, כי לנצח בכל המלחמות יחד זה לא שייך, וצריך לבחור באיזה מלחמות אני הולך לנצח, כי ייתכן שאנצח במלחמות קטנות פרטיות ואפסיד בקרב הגדול, אם לא אזהה מה המלחמה החשובה והמשמעותית, והדברים אמורים לכלל ישראל, לציבור הדתי-לאומי, ולכל יחיד ויחיד.

אסיים בדבר ששמעתי משמו של הראשון לציון לשעבר, רבה של ירושלים, הרב שלמה עמאר, נהוג לומר: 'אין דבר שעומד בפני הרצון', אך מה בכל זאת עומד בפניו?

עוד רצון….הבעיה שיש רצון ועוד רצון ועוד רצון, וכך האדם לא מתקדם ולא מצליח.

היכולת לבחור ולהתמקד היא השלב הראשון בניצחון, לא לחינם 'להתמקד' ול'התקדם' זה אותן האותיות.

חשוב מאד לבחור נכון, לבחור מתוך מבט רחב וכללי, אחת העצות הכי חשובות זה לדעת להתמקד.

ונסיים בסיפור, שימחיש את העניין מעט:
רבי לייב חסמן, המשגיח הגדול, ראה לפתע את תלמידו רבי שלום שבדרון מגיע ושואל: "איזו קבלה אקבל עליי?", אמר לו רבי לייב חסמן: "רבי שלום תלמידי היקר, אני מבקש ממך שתשב עם עצמך ותבדוק מה המינימום של המינימום שאתה יכול לקבל עצמך ושבמאת האחוזים תעמוד בו".

ישב עם עצמו רבי שלום שבדרון והכין רשימה של כמה דפי גמרא בכל יום מינימום שהוא יכול לעמוד בהם, כמה מעשי חסד, כמה מצוות ומעשים טובים יוכל לעשות מדי יום במינימום של המינימום שהוא יודע שבוודאות הוא יוכל לעמוד.

ניגש עם הרשימה לרבו הגדול רבי לייב חסמן. רבי לייב עובר על הכל ואומר לו: "כעת קבל על עצמך מחצית מכל מה שרשמת".

רבי שלום התפלא: "למה לקחת על עצמי פחות ממה שאני יכול?"

ענה לו רבי לייב: "אם קבלה אחת תיפול לך במהלך השנה אתה תאמר לעצמך: 'אני כבר לא יוצלח, אני לעולם לא יהיה צדיק, נפלתי, הידרדרתי', במקום זאת, קח את המינימום של המינימום, קח את החצי מתוך מה שאתה מאמין בוודאות שאתה יכול לעמוד בו, ועם זה תעמוד מול הקדוש ברוך הוא, כי שם תחווה אך ורק הצלחות.

"שֶׁבַע יִפּוֹל צַדִּיק וָקָם",  הוא יקום רק כאשר הוא ממשיך לקרוא לעצמו צדיק.

אנו נמצאים בחודש אלול, חודש של התבוננות ומודעות, חודש של מאמץ להתקדם ולצמוח, להתעלות ולצמוח, אח

יהי רצון שנבחר נכון איזה מלחמות ננצח השנה ואכן נעשה ונצליח בעזרת ה'.

שבת שלום!

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן