חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

תחומים המותרים בהר הבית

שלום הרב מה התחום המותר לעלייה להר הבית בצד מערב? מותר ללכת עד למדרגות כפי שיש עולים שעושים? ובצד צפון, מותר ללכת בשביל המתקרב לכיפת הסלע? ובדרום האם צריך להקיף עיקוף גדול או שאפשר לעשות את המסלול הקצר?

מערב: מצד הדין מותר להגיע עד המדרגות בלי לעלות עליהן. אבל מי שמעוניין לחשוש לכל הדעות יש מקום להדר ולא להתקרב אליהן אלא ללכת במרכז השביל.

צפון: אפשר ללכת בשביל שמתקרב לכיוון כיפת הסלע, ולעמוד לקראת סופו. גם כאן, מי שרוצה לחשוש לכל הדעות, עדיף שיימנע מכך.

דרום: ישנה דעה בודדת, וגם קשה להסברה, הטוענת שקודש הקודשים היה במקום בו מצוי כיום המתחם הנקרא בערבית אל-כאס (הכוס), ולפי דעה זו צריך להיצמד כמה שיותר למסגד אל-אקצא בשביל לא להיכנס לאזור בעייתי. אבל כאמור זו דעה דחויה ואין צריך לחשוש לה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-24 17:53:37

הכשרת תבנית מלוכלכת

שלום, אם אני רוצה להכשיר תבנית אפיה (כמו שכתוב בציטוט למטה), האם זה בסדר שהתבנית מלוכלכת? כי יש לכלוכים ושומנים דבוקים שגם אם משרים בסבון ומשפשפים חזק לא יורדים. תודה רבה תנור אפייה: מנקים את התנור משיירי מאכלים, מפעילים אותו על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה, ובזה גוף התנור מוכשר. תבניות אין מכשירים, הואיל ולדעת רוב הפוסקים צריך להכשירן בליבון חמור, והוא עלול להזיק להן. במקום הפסד מרובה, כגון שאין דרך להשיג תבניות חדשות או שמחירן גבוה, ניתן להכשירן על ידי חימומן בתנור על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה (לעיל הלכה ז' והערה 8).

עקרונית בהכשרת ליבון קל של חום התנור צריך שהכלי יהיה נקי לגמרי, כי לא תמיד הוא שורף את שאריות המאכל. אבל למעשה, אם מנקים היטב ונשארים רק שאריות דבוקות, סביר שיישרפו בחום התנור, וכדאי במקרה כזה לשים יותר מחצי שעה כדי שבטוח יישרף.

הלכות כשרות המבוארות בפניני הלכה מסוכמות בקצרה הלכה למעשה, יחד עם שאר ההלכות המבוארות בפניני הלכה, בספר שהוצאנו כעת – 'קיצור הלכה' –  https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-21 10:04:20

הכשרת תנור

יש לנו תנור שלפני חצי שנה בערך בישלנו בו בשרי, ואנחנו רוצים להפוך אותו לפרווה, שיהיה אפשר לאכול עם החלות שנאפות בו חלבי, איך עושים את זה? אנחנו אשכנזים. תודה

להפעיל אותו על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה.

כך מובא בפניני הלכה כשרות, וכעת גם בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא לאור (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/), אביא לך את כל דיני תנור כפי שמופיעים בספר הקיצור:

תנור אפייה

כז. רבים נוהגים שלא להשתמש בתנור אחד לבשרי ולחלבי, אמנם הרוצה להשתמש בתנור אחד לשני המינים, רשאי, ובתנאי שתהיה תבנית לכל מין, ויקפיד להכשיר את התנור בין האפיות על ידי חימומו על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה מרגע הפעלתו, ונוהגים גם לנקותו לפני כן.

כח. לא הכשיר את התנור לפני האפייה של המין השני – המאכל כשר, והתנור צריך הכשרה. וגם אם בטעות אפה בשר על התבנית החלבית, אם היתה נקיה לגמרי – המאכל כשר, והתבנית צריכה הכשרה על ידי הפעלת התנור. וכן אם אפה בבת אחת מאכל בשרי ומאכל חלבי בתבניות שונות – המאכלים כשרים, והתנור והתבניות צריכים הכשרה.

כט. כאשר רוצים לאפות בתנור בשרי או חלבי מאכל פרווה שיהיה מותר לאוכלו עם שני המינים, רבים נוהגים להכשירו לפני כן. והרוצים להקל, רשאים לאפות את המאכל בלא הכשרת התנור, ולכתחילה ישתמשו בתבנית פרווה (לעיל, יד).

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-20 11:45:27

שמו"ת בשבת אחרי מנחה

האם מותר לי, אחרי הקריאה של הפרשה הבאה במנחה של שבת, לקרוא את כל השניים מקרא ואחד תרגום של כל הפרשה הבאה או שיש בעיה עם זה?

מותר, כפי שמופיע בפניני הלכה שבת, ובספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/):

שניים מקרא ואחד תרגום

יב. תיקנו חכמים לגברים לקרוא בכל שבוע פעמיים את כל פסוקי הפרשה שיקראו בשבת הקרובה, ופעם אחת את פירוש הפסוקים על פי תרגום אונקלוס (אם מבין אותו), או על פי פירוש רש"י, ואת הפסוקים שאין עליהם פירוש רש"י, יקרא שלוש פעמים.

יג. אפשר להתחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום מזמן תפילת מנחה של שבת, שאז מתחילים לקרוא את פרשת השבוע הבא, ועד סעודת שחרית של השבת הבאה. ואם כבר אכל, ישלים את הקריאה עד תפילת מנחה של שבת. ואם לא הספיק, ישלים את הפרשה עד סוף יום שלישי. ואם גם את זה לא הספיק, יקפיד להשלימה עד סיום התורה בשמחת תורה.

יד. מעיקר הדין מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בשעת הקריאה בתורה של אותה פרשה, אך לא ראוי לעשות זאת כיוון שמצווה לשמוע את בעל הקורא. אמנם מותר לכתחילה לקרוא בשקט מילה במילה עם בעל הקורא, ויעלה לו לפעם אחת מקרא. ואם יש חשש שקריאתו תפריע לשכנו, יסתפק בהקשבה לבעל הקורא, ותעלה לו שמיעתו כקריאה אחת.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-20 11:56:51

אבטחת גוי בשבת

שלום הרב רציתי לשאול האם מותר לאבטח גוי חשוב (הכוונה לשר או נשיא גוי) בשבת, האבטחה נעשית כחלק מצוות של ישראלים כך שבמקרה של אירוע יש שמירה אחד על השני. תודה הרב

ההיתר לחלל שבת עבור גוי הוא רק במקום שאין שם גוי אחר שיעשה זאת.

עיין בדברים בפניני הלכה כאן: https://ph.yhb.org.il/01-27-03/#_te01ftn27_2

ובספר הקיצור לפניני הלכה מובא כך: "מחללים שבת עבור גוי, שהואיל ואנו רוצים שגויים יצילו יהודים, גם אנו צריכים להציל אותם. אבל כשיש שם גוי אחר עדיף שהוא יציל, ולכן בבתי חולים עדיף לקבוע בשבת תורנות לרופאים ואחיות גויים שיטפלו בגויים."

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-19 08:43:39

יש לך שאלה?

פרשת וישב וחנוכה

חנוכה שאנו מחכים כל כך לבואו, שאנו שמחים ומתרגשים כל כך לקבלו אלינו, הוא חג חביב ואהוב במיוחד, כפי שכותב הרמב"ם: "מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הנסים שעשה לנו, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק" (הלכות מגילה וחנוכה ד, יב).

למה זכתה מצוות נר חנוכה לאמירה מופלאה ונדירה כל כך של הרמב"ם: "חביבה היא עד מאד"?

חז"ל אומרים בירושלמי (ברכות א, ד): "שמעון בר בא בשם רבי יוחנן דודים דברי סופרים לדברי תורה וחביבים יותר מדברי תורה כי טובים דדיך מיין" , ומוסיפים: "ר' חגיי בשם ר' שמואל בר נחמן נאמרו דברים בפה ונאמרו דברים בכתב ואין אנו יודעין איזה מהן חביבים אלא מן מה דכתיב: 'כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל' הדא אמרה אותן שבפה חביבין" (ירושלמי מגילה ד, ה"א).

מדוע חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, הרי דאורייתא חמור וחשוב מדרבנן? אלא שיש בדברים שבעל פה, בתורה החיה בתוכנו, הקרובה אלינו, משהו יותר חביב. כעין מה שאמרו חז"ל: "אמר רב כהנא: אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירו" (בבא מציעא לח,א). התורה שאיננה כתובה בספר אלא כתובה בנשמתנו, היוצאת על ידי מאמצנו ומסירות נפשנו, חביבה עלינו יותר מהתורה הנתונה לנו מלמעלה וכתובה בספרים.

זה לא רק שחנוכה הוא חג דרבנן כי חכמים הם שתיקנו אותו, זה הרבה מעבר לכך. את מאורעות החג אנחנו יצרנו, אנחנו הרמנו את נס המרד, לחמנו, מסרנו את נפשנו, אנחנו טיהרנו את המקדש, החלטנו להדליק בפך השמן. אנחנו יצרנו את כל ההיסטוריה הזאת. כמובן שהכל בכוח האלוקי שניתן בנו, בחיי העולם בה' נטע בתוכנו, אך החיים והעוצמות האלו עוברים דרכנו, מצריכים את רצוננו, מאמצנו וגבורתנו.

לכן יש כאן חביבות עצומה. החג הזה מגלה כמה עוצמה יש בנו, איזה כוחות אדירים יש בתוכנו אם נעיז, נתמסר ונפעל.

אם נדע שיש לנו כוח להוסיף עוד מילה טובה, עוד לימוד קטן של כמה דקות ביום, עוד אהבה וחיבוק לאחד הילדים, להוסיף לאט לאט, בשיטת שקו"ף – שיפורים קטנים ובלתי פוסקים – זה יהיה זה לא יאומן. זה נס כמה אפשר להתקדם ולהתעלות, כמה טוב ואור אפשר להוסיף.

יש לנו כוח להוסיף מצוות וחגים. 'מוסיף והולך'. להוסיף זה להיות בהליכה, בהתקדמות, בחיים.

כדי להוסיף, צריך להיות מהדרים, כלומר להיות 'המחזרים על המצוות' (רש"י). חיזור נעשה מתוך אהבה, מתוך רצון לקשר. כשמחזרים אחר המצוות מחפשים מה עוד אפשר להוסיף, היכן אפשר להרבות אור, חום ואהבה.

אנו מתחילים השבוע את הפרשיות של יוסף. יוסף הוא מוסיף בכל מקום שהוא נמצא. אנחנו יודעים שלא תמיד אוהבים את המוסיפים: כל המוסיף גורע, כל המשנה ידו על התחתונה. אבל כזה הוא יוסף הוא לא יכול לא להוסיף.

יוסף קונה את כל החכמה מאביו. הוא מלא בכל גווני החכמה, הוא לא מצטמצם בחכמה אחת. יעקב עושה ליוסף כותנת פסים כי הוא יודע את תכונתו להוסיף: הוא רועה את אחיו בצאן, הוא מנסה להוביל אותם הלאה, הוא מעיר ומבקר כי הוא באמת רוצה לתקן, יש לו חלומות אדירים, יש לו שאיפות לתיקון עולם. זה מפחיד להיות ליד מישהו שאף פעם לא מסתפק, שכל הזמן רוצה עוד, זה קשה, אך בסופו של דבר יוסף אכן מוסיף אור, מוסיף חיים.

אין מקום שיוסף לא מוסיף: בבית פוטיפר וגם בבית האסורים – הוא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בהוספה, כי הוא יודע את האור הגנוז בו, הוא יודע כמה עוצמות וכוחות יש בו, הוא מאמין בחלומות שלו, ומוכן להגשימם במסירות.

יהי רצון שנזכה לדעת את כוחנו, להוסיף עוד ועוד אור, ולזכות לקבוע עוד חגים של חנוכת המקדש, של הקמת הסנהדרין וכיוצ"ב.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן