חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שימוש בתנור ביום טוב

הרב, שלום. ברשותי תנור שאין מצב "שבת", דהיינו הוא עובד על תרמוסטט. האם מותר להשתמש בתנור ביום טוב ?

מותר להשתמש בו על ידי שעון שבת, ומותר לפתוח אותו כדי לראות את מצב התבשיל רק כאשר נורת החימום דולקת. יש להכינו מראש על רמת החום הנדרשת מבלי לגעת בכך בחג.

הלכות יום טוב מובאות באופן קצר ובהיר בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-11 06:09:29

סיכון חיים למען הצלת גופת שבוי

האם מותר לחייל לסכן את חייו ולהיכנס לתוך איזור תחת אש ועם מטענים רבים על מנת לחלץ גופת ישראל מהשבי? (בהנחה שלאותה משימה שהוא נשלח אליה ודאי שיש שם רק גופות ולא אנשים חיים). בהסתכלות הלכתית נטו, האם זה מותר? (כי הרי ודאי שחייל הוא חלק ממערכת שלמה ויש לו פקודות והוא חייב לבצע אותן ויש פה גם ערך מדינתי וחיזוק הרוח וכו'… אין לי ספק שיש פה עוד שיקולים גדולים ביותר… אך אני שואל בבחינת ההלכה נטו)

כן. שהרי במצב מלחמה השיקולים אינם פרטיים – אדם מול אדם, אלא השיקול הוא ניצחון המלחמה, כאשר כל הצלחה שלנו היא כשלון לצד השני, ובנוסף לכך הדבר מגביר את מורל החיילים והעם.

פניני הלכה שבת כז, יב: "…נפילת הגופות פוגעת במורל החיילים, והחברה הישראלית מוכנה לשחרר מחבלים עבור החזרתם, הרי שיש בהצלת גופות משום פיקוח נפש."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-06 23:41:18

לחלל שבת עבור פיקוח נפש של מחלל שבת

האם מותר ליהודי לחלל שבת בגלל פיקוח נפש של אדם אחר שמחלל שבת? אנסה לתת דוגמא. למשל, הגשר בכביש 1 במחלף ענבה שהוא עובר מעל כביש ראשי. נניח תיאורטית שהיו מנסים לסיימו במהלך ימי החול עד ממש כניסת השבת ולא מספיקים לסיימו לחלוטין בזמן ועכשיו הוא מהווה סכנה בטיחותית לעוברים מתחתיו. אך העוברים מתחתיו הם רק אלו שנוסעים בשבת, כי הרי במוצאי השבת מיד ימשיכו בעבודות ויסיימו אותו! מה הדין במקרה כזה? האם מותר לחברה לחלל שבת ולסיימו בשבת על מנת למנוע פיקוח נפש מהנוסעים מתחת הגשר בשבת או לא? האם מותר למישהו לחלל שבת משום פיקוח נפש על מנת להציל מחלל שבת? (בהנחה שפה זה לא ספק פיקוח נפש אלא ודאי פיקוח נפש). ומה הדין במקרה של ספק פיקוח נפש של מחלל שבת (כשלא בטוח שכשיקרוס הגשר יהיה מישהו מתחתיו…)?

כן, פיקוח נפש דוחה גם חילול שבת שלא ניתן למונעו, כפי שמובא בפניני הלכה כז, יב (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה). אביא לך את הדברים הלכה למעשה מתוך ספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור:

"יצאו אנשים לטייל בשבת במקום שצריך אבטחה, ואין דרך למנוע מהם את הטיול, חובה על החיילים לשמור עליהם גם כשהדבר כרוך בחילול שבת. אבל אסור לסייע להם בחילול השבת, כגון לפתוח מחסום כדי שיוכלו לנסוע, או לתת להם אישור לנסוע, או לעלות על האוטובוס שלהם כדי שיוכלו לנסוע, אלא רק לאחר שהם כבר נוסעים, מותר לאבטח אותם ברכב הצבאי."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-06 23:36:20

יש לך שאלה?

פרשת מקץ וחנוכה – שני סוגי ניצחון

יש שני סוגים של ניצחון: ניצחון בו אנו מביסים את היריב, מחסלים אותו לחלוטין, וניצחון בו אנו מצליחים לקחת את כוחו של היריב, ומנצלים אותו לטובתנו. הרב קוק במקומות רבים מדבר שבמלחמת האמונות והדעות, הניצחון השני הוא הניצחון שאנו רוצים.

ביציאת מצרים לא הסתפקנו רק בלצאת ממצרים, בלהיחלץ מהשעבוד, אלא יצאנו ברכוש גדול – וזה חלק מהותי מהיציאה. משה ואהרן אומרים לפרעה: "ויאמר משה גם אתה תתן בידנו זבחים ועלות ועשינו לה' אלוקינו". אחד מגיבורי דוד המיוחדים הוא בניהו בן יהוידע, עליו נאמר: "והוא הכה את איש מצרי…וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו".

הניצחון על היוונים היה ניצחון מהסוג השני, ניצחון שלקחנו את הכוח של היוונים, וצרפנו אותו אלינו – ועל כך ההודאה האמיתית בחנוכה.

גם בהלל והודיה ישנם שתי סוגי הודאות: האחת, כאשר אדם נחלץ מצרה, והוא נושא עיניו לשמים ומודה לקב"ה על ההצלחה. הודאה כזאת נראית כהודאה, אך גם יכולה להיות חס וחלילה חירוף, וזאת במקרה שאדם אומר שהצרה שהגיעה אליו לא הייתה טובה, אך לאחר שה' הביא עליו את הצרה הלא טובה אז גם מודה לה' על שלקח אותה.

הסוג השני הוא הודאה לה' על הצרה והבעיה, על התהליך שעברנו בזכותה, על התפילות, על החיבור, על העשייה הטובה וכו' וכו'. תודה על כך המסע שה' העביר אותנו, ואשר בסופו הביא לפתרון הצרה. הבנה זו מודה על כל התהליך, ורואה בו ברכה, ומקור לצמיחה והתקדמות. זהו הניצחון האמיתי, זוהי ההודאה השלימה.

המסע המופלא בו החל יוסף, בעל כורחו ובלא רצונו, נמשך בפרשיות שלנו. מסע זה בונה את החיבור הפנימי של כל האומה הישראלית, בני יעקב, חושף כוחות אדירים אצל יוסף ויהודה, בונה בנייני עד לכל הדורות, ומגלה את כוח הערבות, כוח המנהיגות, כוח החיבור מעל ומעבר לכל המחלוקות, כוח האמונה, ועוד כוחות נפלאים.

המאבק ביוונים בונה בעם ישראל, את כוח מסירות הנפש, כוח המאבק על האמונה, הכוח להאיר אור קטן שבסופו של דבר מנצח את החושך הגדול.

לקחנו מהיוונים הרבה מאד דברים במאבק הזה. הכוח היווני הוא כוח העזות והחוצפה. מלכות יוון נמשלה בספר דניאל לנמר שעניינו העזות, אשר מתבטאת בכמה צדדים:

  • אומץ אדיר במישור המלחמתי הממשי.
  • חוצפה במישור החכמה. אריסטו קבע את המדע, בכל תחומי החיים, באופן מוחלט. אריסטו קבע קביעות מוחלטות על כל שאלה, ללא ניסויים, לא כהשארה, אלא בוודאות, כי כך הוא חושב.
  • וודאות מוחלטת שדעתם היא הנכונה והיא הטובה, וצריך להשליט עליה על כל העולם.

אנו לקחנו מהיוונים את העזות הנוראה הזאת, אך אצלנו זו עזות דקדושה:

  • האומץ האדיר לצאת לקרב, מעטים מול רבים, מתוך אמונה שה' איתנו, וממילא הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל ו"אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר, המה כרעו ונפלו ואנו קמנו ונתעודד".
  • ההבנה העמוקה שאמונתנו היא האמת האלוקית היחידה, שאנו עם ה', לא נסור מחוקות אבותינו, ונהיה נאמנים במסירות נפש לאמונתנו.

זו הפעם הראשונה שעם ישראל עמד מול מערכת של חוכמה גדולה, של אלטרנטיבה רוחנית לדרכנו, וזכה לנצח. עם ישראל למד לימוד אדיר, שיש לו כוח לנצח מלחמה רוחנית, מלחמה שהיא המלחמה המרכזית שנלחמנו במשך הדורות.

  • הוודאות שבסופו של דבר תפקידנו הוא שמתוך הבית הבנוי והנאמן, שמאוחד באמונה, להאיר החוצה, לכל העמים, לכל העולם. עניינה של המנורה הוא עדות לכל באי עולם השכינה שורה על ישראל, שיש לנו כוח ועוצמה אדירה.

לקחנו מהיוונים עוד כוחות – יפיפותו של יפת, את הצורה החיצונית בה מוגשים הערכים והאידאלים, ובאופן יותר עמוק, את המבנה הלוגי של החכמה.

יצאנו מהמאבק האדיר הזה עם ידיעה איך האור שלנו שנראה קטן, הוא שיאיר את כל המציאות ואת כל החיים, שהאמת תחובר עם היופי, שהחוץ יואר מאור הפנימי. –  על כך ההודאה וזהו הניצחון האמיתי והעמוק.

יהי רצון שנזכה להמשיך להאיר את אורם של ישראל!

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן