פרשת בשלח – זוכים לראות ולשיר

פרשת בשלח- התודה והסדר האלוקי

מה שראתה שפחה על הים

בפרשתנו אנו נתקלים בגילוי העליון של קריעת ים סוף. חז"ל מגלים לנו כי "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי בנבואתו". אמירה זו קצת קשה להבנה- כיצד זכתה שפחה להתעלות למדרגות עליונות ונשגבות כל כך? הרי כדי לזכות לנבואה, ובוודאי לדרגות נבואה עליונות ונשגבות כיחזקאל שרואה את מעשה המרכבה, יש צורך בתיקון המידות, בזיכוך הדעת ברמה הגבוהה ביותר.. אם כן כיצד זכתה שפחה לראות את מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי?

המקור של חז"ל לגילוי העליון והנשגב בו זכו ההולכים בתוך הים הוא מהפסוק: 'זה אלי ואנווהו'  המצוי בתוך שירת הים, ויש להתבוננן מה בשירה מוביל את האדם להתעלות עליונה ומופלאה כל כך.

ההודיה והסדר

ונראה שניתן להסביר את הדברים בשתי רמות המתחברות זו לזו:

ההסבר הראשון הוא – שהכרת הטוב, ההודיה וראיית חסד ה' בעולם, הן המביאות את האדם לדרגות עליונות. אדם שמכיר שכל כוחו הוא רק מהקב"ה, וכל הטוב בחייו הוא מרבונו של עולם, מתמלא ברגשי תודה, שיוצאים בשיר הלל.

הראייה של הטוב האלוקי בחיינו, הראייה של החסד העצום של הקב"ה, היא המרוממת את האדם להבין ולחיות בהתאם למגמה האלוקית.

כפי שאומר דוד המלך בתהילים: "פתחו לי שערי צדק אבוא בם, אודה י-ה", פתיחת השערים תלוייה מאד ביכולת של ההודיה. 'בואו שעריו' – באיזה אופן – 'בתודה, חצרותיו בתהילה'.

ההסבר השני הוא – שמה שהתגלה בקריעת ים סוף, הוא שיש מנהיג לעולם, יש מלכות שמיים, יש סדר לכל מה שמתרחש. בקריעת ים סוף, נכנסנו לעמקי העומקים של המציאות החומרית, וגילנו את הסדר, את החוקים, ואז שרנו שירה.

השירה היא אמירה שמופיעה במקצבים, בסדרים, במבנים לוגיים עמוקים. בקריעת ים סוף התגלה שכל הקולות הנשמעים בעולם, יוצרים שירה אדירה ומאורגנת – "המעביר בניו בין גזרי ים סוף…ראו בנים גבורתו, שבחו והודו לשמו, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה.."  – מלכות ה' מתגלה, הסדר האלוקי מתגלה ואין שמחה גדולה מזו, להבין ולראות שהכול מאורגן ומסודר.

ראיית הסדר האלוקי, המופיע במציאות היא הגילוי הגדול ביותר, זהו מעשה המרכבה האלוקי המגלה את מלכות ה', יחזקאל ראה זאת בחזון, וישראל על הים ראו זאת בעיניהם.

אנו מחוייבים לפתוח את עיננו לראות את הסדר האלוקי המתגלה הן בחיי העולם, הן בחיי האומה והן בחיי כל אחד ואחד, לחשוף את הסדר הזה, זה מתחיל על ידי הודיה על הטוב והחסד, וממשיך בראיית המהלכים, הסדרים, ההשגחה האלוקית.

שנזכה לראות את הטוב האלוקי, ולהודות עליו, ומתוך כך, להפתח עוד ועוד לראיית ההשגחה האלוקית העליונה.

אולי יעניין אותך

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן