הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

פרשת בא – עבד ה' החופשי

שלח עמי ויעבדוני

החל מפרשת שמות ישנה קריאה החוזרת שוב ושוב: "שלח עמי ויעבדוני". כלומר, מטרת היציאה הינה עבודה. מטרת יצירתנו כעם הינה עבודת ה'. זהו ענייננו, זו מגמתנו וזה כוחנו ועוצמתו.

מיד כשמטיל הקב"ה את השליחות האלוקית על משה רבנו הוא אומר לו: "ויאמר כי אהיה עימך וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה". וכפי שמבאר הרשב"ם על הפסוק "ועל מה שאתה אומר וכי אוציא את בני ישראל ממצרים, כלומר באיזה טענה שאומר לפרעה ישמע לי להוציא? בהוציאך את העם ממצרים אני מצוה לך עכשיו שתעבדו את האלוקים על ההר הזה ותקריבו עולות, וטענה זו תוכל לומר, כי לזבוח לאלוקים יניחם ללכת". וחוזר הקב"ה ואומר למשה "ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו ה' אלוקי העבריים נקרה עלינו ועתה נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לה' אלוקינו". וכך אכן אומרים משה ואהרן לפרעה "כה אמר ה' אלוקי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר".

לאחר מכן חוזר הדבר פעם אחר פעם, שלכל בקשת שליחת ישראל ממצרים מלווה הטעם 'ויעבדוני'. ייעודו של עם ישראל איננו להיות עם ככל העמים- "עם חופשי בארצנו"- אלא עניינו של עם ישראל הוא להיות עם עובד ה'.

בפרשתנו הולכים הדברים ומתבררים. הדבר הראשון שמתברר הוא שכל העם כולו צריכים להיות עובדי ה', כפי שלשאלתו של פרעה "מי ומי ההולכים?" עונה משה "בנערינו ובזקננו נלך, בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו". פרעה לא מצליח להבין את העניין ועונה להם "לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אותה אתם מבקשים" (רש"י: "אותה עבודה ביקשתם עד הנה. נזבחה לאלוקינו. ואין דרך הטף לזבוח").

אחר כך הולך ומתברר שגם כל הממון והכסף צריך להיות מופנה לעבודת ה'. ויותר מכך, מתברר שתפקידם של עם ישראל הוא לנצל את כל השפע, השגשוג וההצלחה הכלכלית העולמית לעבודת ה'.  כפי שאומר משה לפרעה: "ויאמר משה גם אתה תיתן בידנו זבחים ועולות ועשינו לה' אלוקינו. גם מקננו ילך עימנו לא תשאר פרסה כי ממנו ניקח לעבוד את ה' אלוקינו".

ולכן המצווה שמצטווים ישראל בכדי לזכות ליציאת מצרים היא מצוות קורבן הפסח, ובמצווה זו ינצלו ויובדלו ממצרים- "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני ה'. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. ומסביר רש"י שאין הקב"ה צריך סימן ואות איזה בית שייך לישראל, שהרי הכל גלוי לפניו, אלא "אמר הקב"ה נותן אני את עיניי לראות שאתם עסוקים במצותי ופוסח אני עליכם". מצווה זו היא הוראה לדורות "ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך על עולם".

ייעוד האדם בעולם

צפה קורא הדורות מראש שיסוד פשוט זה, שהעבודה היא יעודו ותפקידו של עם ישראל, לא יהיה מובן בכל הדורות. ובייחוד יהיה עליו פקפוק כאשר יבואו ישראל לארץ, שהרי כל זמן שישראל בגלות, פשוט וברור שמה ששומר עליהם ומאחד אותם ומבדיל אותם מבין הגויים, זו עבודת ה'. אך כאשר יגיעו לארץ ויקימו את מדינתם יהיה מי שירצה לנטוש את עבודת ה' ולהסתפק בייחוד הלאומי כפי שאומר הפסוק "והיה כי תבואו אשר ייתן ה' לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל…".

וכפי שכותב 'בעל ההגדה' על השאלה של הבן הרשע "מה העבודה הזאת לכם" – "'בעבור זה עשה ה' לי, בצאתי ממצרים', 'לי' – ולו לא, אילו לא היה שם לא היה נגאל". ויש להבין מדוע לא היה נגאל? כי רק בעבור זה עשה ה' לי – כפי שכותב האבן עזרא: "ועבדת את העבודה הזאת היא עבודת הפסח, ותאמר לבנך, כי בעבור זאת העבודה שעשיתי, עשה לי האות שעשה עד שיצאתי ממצרים". וכפי שמבאר רש"י, זה לא רק בגלל מה שעשינו, אלא בשל הידיעה האלוקית של מה שנעשה: "בעבור זה – בעבור שאקיים מצותיו, כגון: פסח מצה ומרור הללו".

יש כאן יסוד מהותי ביותר, הנכון הן לכלל האומה והן לכל אחד ואחד, והוא שמטרת חיינו היא עבודת ה', ושכל שאר הדברים הם אמצעים בלבד. הבנה זו, לא רק כידיעה, אלא כמציאות חיים, היא היסוד לכל חיינו, כדבריו הידועים של הרמח"ל, בפרק הראשון של מסילת הישרים:"יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא…והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר צונו עליהן האל יתברך שמו".

יהי רצון שנשים דברים אלו אל מול עיננו, ונכוון את כל מעשנו לעבודת ה'.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן