חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שימוש בתנור ביום טוב

הרב, שלום. ברשותי תנור שאין מצב "שבת", דהיינו הוא עובד על תרמוסטט. האם מותר להשתמש בתנור ביום טוב ?

מותר להשתמש בו על ידי שעון שבת, ומותר לפתוח אותו כדי לראות את מצב התבשיל רק כאשר נורת החימום דולקת. יש להכינו מראש על רמת החום הנדרשת מבלי לגעת בכך בחג.

הלכות יום טוב מובאות באופן קצר ובהיר בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-11 06:09:29

סיכון חיים למען הצלת גופת שבוי

האם מותר לחייל לסכן את חייו ולהיכנס לתוך איזור תחת אש ועם מטענים רבים על מנת לחלץ גופת ישראל מהשבי? (בהנחה שלאותה משימה שהוא נשלח אליה ודאי שיש שם רק גופות ולא אנשים חיים). בהסתכלות הלכתית נטו, האם זה מותר? (כי הרי ודאי שחייל הוא חלק ממערכת שלמה ויש לו פקודות והוא חייב לבצע אותן ויש פה גם ערך מדינתי וחיזוק הרוח וכו'… אין לי ספק שיש פה עוד שיקולים גדולים ביותר… אך אני שואל בבחינת ההלכה נטו)

כן. שהרי במצב מלחמה השיקולים אינם פרטיים – אדם מול אדם, אלא השיקול הוא ניצחון המלחמה, כאשר כל הצלחה שלנו היא כשלון לצד השני, ובנוסף לכך הדבר מגביר את מורל החיילים והעם.

פניני הלכה שבת כז, יב: "…נפילת הגופות פוגעת במורל החיילים, והחברה הישראלית מוכנה לשחרר מחבלים עבור החזרתם, הרי שיש בהצלת גופות משום פיקוח נפש."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-06 23:41:18

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

עניינו המרכזי של חג הפסח – לשבת הגדול

שבת זו הינה שבת גדולה, וכידוע נתנו טעמים רבים מדוע מכונה שבת זו 'שבת הגדול'. הטעם הפשוט הוא ששבת זו מהווה הכנה ללילה הגדול והמופלא- 'ליל הסדר'. כיוון שהשבת מכילה תמיד את כל מה שעתיד להיות בשבוע העוקב, וכיוון שבשבוע הבא יחול חג הפסח ממילא שבת זו היא גדולה ומופלאה.

וננסה בדברים קצרים לבאר את עניינו המרכזי של חג הפסח ואת העניין החשוב ביותר אותו יש להעביר לילדנו ומשפחתנו בליל הסדר.

חג הפסח הוא לידתו של עם ישראל. לידה שלא אנחנו יזמנו ולא אנחנו יצרנו, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו, וכפי שאנו אומרים באגדה "אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח. אני ה', אני הוא ולא אחר". נקודה זו הינה הדבר שיש להדגיש בחג הפסח חזור והדגש, שהקב"ה הוא שגאלנו. "אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת".

אנחנו עם לא טבעי, לא נורמאלי. לא לחינם היהודי הראשון שנולד בעולם כיהודי נקרא 'יצחק'. כל מי ששומע על תולדות העם הזה מתחיל לצחוק, שכן תולדותיו אינן טבעיות ואינן נורמאליות. וכשם שכך הייתה היווצרותנו והתחלתנו, גם הייתה גם כל ההיסטוריה שלנו מאז ועד עתה.

ממילא אנו מחויבים גם להתנהג באופן לא נורמאלי. אנחנו עם שתפקידו לגלות שם שמים בעולם: ביצירתנו, בקיומנו ובהתנהלותנו. אין עוד עם בעולם שההיסטוריה שלו כה רוויה ברדיפות ובניסיונות השמדה. "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו" ואף על פי כן "הקב"ה מצילנו מידם". וכפי שכותב היעב"ץ בהקדמתו לסידורו שקיומו של עם ישראל וההיסטוריה הלא נורמאלית שלו, הרבה יותר גבוהה ומופלאה מכל ניסי מצרים.

אולי זוהי הסיבה שליל הסדר רווי ברביעיות, שאנו מוצאים שהמספר ארבע חורז את ליל הסדר לכל אורכו: ארבע כוסות, ארבע לשונות של גאולה, ארבעה בנים, ארבע קושיות ועוד ועוד. המספר ארבע מייצג את שם ה' המיוחד, שם י'-ה'-ו'-ה', שכן כפי שכותב ה'אליה רבה' שזו מטרתה של יציאת מצרים: לחשוף את שם ה', לגלות את המימד האלוקי שבמציאות, לגלות שיש עולם הרבה יותר גדול ורחב, עולם שהוא מעל ומעבר לעולם הטבע. וכפי שאומר הקב"ה למשה רבנו בתחילת התהליך "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שד-י ושמי י'-ה'-ו'-ה' לא נודעתי להם"- כלומר, מטרתה של גאולה זו לחשוף את ה' המיוחד, לא את שם שד-י שעניינו הנהגת הטבע, החוכמה האלוקית שבטבע, אלא את ההנהגה האלוקית שמעל הטבע שמתגלה בשם י'-ה'-ו'-ה'.

עם ישראל בחושיו הבריאים יודע שעניינה של גאולה זו היא לגלות את שם ה', ולכן אומר משה רבנו אל הקב"ה: כשאבוא אל בני ישראל ואומר להם שנשלחתי להוציאם ממצרים הם ישאלו אותי שאלה אחת: "מה שמו?", כי זו השאלה המרכזית של החג הזה- מה שמו?

ותשובת הקב"ה למשה היא "אהיה אשר אהיה… כה תאמר אל בני ישראל ה' אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שלחני אליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור".

כלומר, הקב"ה אומר למשה: תגיד לבני ישראל ששם ה' שמתגלה בגאולה זו הוא שם ה' שילווה את עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. אותו גילוי אלוקי מופלא שליווה את האבות בחייהם הלא נורמאליים, הוא העתיד ללוות את עם ישראל בכל הדורות ובהיסטוריה הלא נורמאלית שלו.

אם נזכה להבין שאנחנו עם ה', עם אלוקי, וממילא נדע שהתכונות וההנהגות שלנו צריכות להיות אחרות: עליונות ואלוקיות יותר, אזי נבין את ליל הסדר. זהו הסדר החדש שאנחנו רוצים להכניס לעולם. בעז"ה שנזכה לכך.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן