הדרך שלך להקיף את התורה!
יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

רבי נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

דבר תורה לפרשת קרח – נחש הקדמוני, קין וקרח

לרוב, ניתן להבחין כי לפירושם של חכמי הסוד לאישי התנ"ך מגמה מאד ברורה – לאפיין את הדמות, ולחשוף את שורשה. תורת הסוד עוסקת בגילוי עומקם של האירועים הנראים מעל פני השטח, ומספקת תשובות לשאלות:  איזה רעיון מבטא בדיוק האיש הזה? מדוע הוא בחר לפעול כך ולא אחרת?

ננסה הפעם להכיר את דמותו של קרח, דרך פירושו הנפלא של השל"ה הקדוש:

"והנה קין נקרא קינא דמסאבותא, כמו שכתב הזוהר שמכח שבא נחש על חוה והטיל בה זוהמא, מזו הזוהמא נעשה קין, וסיבת הנחש היתה הקנאה, כי קנאה בחוה, וכן קרח קנא בנשיאות אליצפן, נמצא קרח זוהמת הנחש. ויהיו שלשה אלה אחוזים בקנאה ותאוה וכבוד שמוציאין את האדם מהעולם, שהם היפך מג' שלמיות הנ"ל, וקרח מצד הקנאה, ודתן ואבירם מצד התאוה, ור"ן (250) איש מצד הכבוד…"

(תורה שבכתב קרח)

כלומר,  מהותו של קרח היא תכונת הקנאה של הנחש הקדמוני. הרי, מה דחף את הנחש ליצור קשר עם חווה? חז"ל למדו כי הנחש התאווה לחנה וקינא באדם הראשון, ובסופו של דבר הצליח להטיל בה את זוהמתו. בהמשך, בנה הראשון של חווה, קין, קיבל את זוהמת הנחש והדבר התבטא בקנאתו להבל אחיו על כך שהבורא מקבל רק את קורבנו, דבר שהוביל אותו לרצוח את אחיו. וגם בקרח יש את זוהמת הנחש, ולכן הוא קינא למשה ואהרון, ורצה להיות נשיא משפחתו. אנו כבר יודעים כי שלושתם נענשו בעקבות תוצאות מעשה קנאתם – דבר המלמד כי הקנאה היא שורש פורה ראש ולענה.

הקנאה – כוח נפשי משולל רסן

צריכים אנו לברר מה בדיוק חמור בקנאה שהובילה לכאלו אסונות בהיסטוריה?

המהר"ל מפראג מסביר כי אדם מורכב משלוש כוחות:

  • טבעי (גופני) – דרישות הגוף, כדוגמת אכילה ושתייה, שינה, חום וקור וכו'.
  • חיוני – הרגשות האדם בלב.
  • נפשי – חמשת החושים והמחשבה בשכל.

והיכן ממוקמת הקנאה?

מחדש המהר"ל שהקנאה לא נובעת מהרגש, אלא משכל האדם. ולכן, היא נמצאת בכח הנפשי:

"הקנאה אשר יבא מן כח הנפשי שכבר אמרנו כי הקנאה הוא מן כח זה, והקנאה הזאת היא פעל נוסף לנפש כי למה אל האדם לקנאות על דבר שאינו שלו ולפיכך הקנאה פעל נוסף ומביא ההעדר לאדם מצד כח נפשי ".

(דרך חיים למסכת אבות)

כאשר אדם רואה שקיים אצלו חיסרון לעומת חברו, הוא מפתח רצון חזק על מנת להשיגו. וכאן חשוב לשים לב, כי הרצון להשתלם ולהשיג דברים שאין לך – הוא טוב, אולם אם אתה רוצה את הדבר רק בגלל שלחברך יש ולך אין – זוהי קנאה שמוציאה את האדם מהעולם.

ניתן להמשיל אדם שאחוז בקנאה כאדם שבוי. אין לו יכולת להבין את מצבו, וגם שידברו איתו על כך, הוא ינסה להצדיק את מעשיו ושאיפותיו. מנגנון השכל הישר לא  מתכבה עת אש הקנאה בוערת בנפש האדם, ולכן היא מוציאה אותו מלחיות נכון בעולם הזה.

לא בגלל הקנאה, אלא בזכותה

אם נעצור ונשאל את עצמנו: מה היה קורה אם הקב"ה לא היה בורא את תכונת הקנאה?

נקבל תשובה מפתיעה שאומרת שההיסטוריה האנושית בעולם הזה לא הייתה כלל מתחילה! הרי בגלל  הקנאה, הנחש לא היה מחטיא את אדם הראשון והיינו נשארים בגן עדן, והתורה לא הייתה יורדת לעולם בכדי לשכללו, שהרי לפני החטא, מציאות גן עדן הייתה מושלמת.

באופן עמוק, מתברר שלא רק בגלל הקנאה, אלא גם בזכותה קיבלנו את האפשרות לתקן את העולם – שבין היתר – מצריך לתקן את הקנאה המקולקת שהתחילה את ההיסטוריה. דבר זה, נלמד גם ממעשה התשובה של בני קורח שלא נענשו. ברגע האמת, הם הצליחו לעקור את הקנאה שטמונה בנפשם מצד טבעם – וללמד לדורות כי התיקון של החטא ההיסטורי הוא אפשרי.

זוהי ירידה לצורך עלייה

שבת שלום

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן