חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

סירוס כלב

שלום הרב הייתי השבוע אצל הוטרינר ושאלתי אותו למה הכלב שלי לא רגוע הוא כבר בן כמעט שנתיים ועדיין הורס את הבית מלא באנרגיות וכדו' הוטרינר אמר לי לסרס אותו ואמר שבשלב מסויים בחיים הכלב גם יהפוך להיות תוקפני כלפי כלבים אחרים ויכול להיות גם כלפינו בגלל שהוא לא מסורס בנוסף אם יראה כלבה מיוחמת ויהיה עוד כלב שיריח את הטוטסטרון שלו ( כשמסרסים כבר אין ריח כזה ) הכלב השני יתקוף אותו והשניהם יפגעו במיוחד הכלב שלי שהוא קטן האם אפשר להקל ולסרס את הכלב ( מדובר בזכר ) ? ואם כן באיזה אופן ( סירוס כימי הוא בעייתי גם יותר צער בעלי חיים וגם יקר מאוד וצריך לעשות אותו פעם בחצי שנה ) ? תודה מראש

יש כמה פתרונות למצב כזה שהוא שעת הדחק :

  1. ברבנות של מועצה אזורית שומרון, ניתן למכור את הכלב לגוי, והוא נותן אותו לוטרינר גוי כדי לסרסו. צריך ליצור איתם קשר ולהביא אליהם את הכלב.
  2. אם אין הדבר באפשרותך, אתה יכול בעצמך למכור את הכלב לגוי כמו שמוכרים חמץ או כלי שצריך טבילה ולא ניתן להטבילו. צריך היינו להעביר את הכלב לידיים של הגוי, תוך הסבר שהוא קונה אותו בכך, ואתה לוקח אותו אחר כך בהשאלה בלבד, ואז אתה בעצם נותן את הכלב של הגוי לוטרינר גוי שיסרס אותו.
  3. אם אין לך גוי למכור לו את הכלב, אפשר לסרסו על ידי וטרינר גוי בגרמא, כלומר לא בהתעסקות עם איבר הרביה, אלא על ידי זריקה וכדומה.
  4. אם אין וטרינר גוי, אזי אם אכן מדובר על שעת הדחק, מותר על ידי וטרינר יהודי שיעשה סירוס זמני על ידי כדורים או שבב.
  5. אם גם זה לא אפשרי, יעשה סירוס קבוע בגרמא. אם אין גוי ואין אפשרות לסרס בגרמא – אסור.

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-02-21 19:28:07

בין בשר לחלב

אם סיימתי לאכול ארוחה עם בשר. עברו 6 שעות מסיום אכילת הבשר, אך לא בירכתי ברכת המזון. מותר אז לאכול חלב?

מונים שש שעות מסיום אכילת הבשר ולא מברכה אחרונה, כמו כן צריך לברך ברכה אחרונה על הארוחה הבשרית לפני שאוכלים מאכל חלבי.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-02-23 12:15:20

התרת נדר בלימוד תורה

שלום, בערך בכיתה ו' התחלתי ב"ה ללמוד כל יום פרק אחד בתנ"ך. ב"ה זכיתי לעבור על התנ"ך כמה פעמים, ועכשיו אני עומד לסיים שוב ומרגיש שאני לא רוצה להמשיך את הלימוד הספציפי הזה עוד, משום שכבר ביצעתי אותו הרבה מאוד שנים, ואולי אעבור ללימוד בספר אחר או אמשיך ללמוד לפעמים אבל לא בתור חובה או פעם ביום. כשקיבלתי על עצמי, זה היה לפני הרבה מאוד זמן, ואני לא זוכר בוודאות שאמרתי שזה בלי נדר. האם זה נחשב לי כנדר? אם כן, איך מתירים? תודה רבה!

לפני ראש והשנה ולפני יום כיפור, אנו עושים התרת נדרים על כל השנה, ומודיעים שבכל השנה הקרובה מה שנעשה יהיה בלי נדר. לכן זה לא נחשב לך לנדר. יחד עם זאת, כיון שמדובר על לימוד תורה, מן הראוי שהזמן שהקדשת ללימוד בכל יום, ימשיך להיות מוקדש ללימוד (כל לימוד תורה), שכן הראת במשך השנים שאתה מסוגל ללמוד זמן מסוים בכל יום, ולכן נכון להמשיך בזה.

עלה והצלח

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-02-25 17:31:36

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

דבר תורה לפרשת ויגש – בין יהודה ליוסף

בתחילת הפרשה אנו נקרא על המפגש בין יהודה ליוסף בעניינו של בנימין. המעניין הוא, שמעבר לפשט הפסוקים, חז"ל מתארים את מפגשם כמאבק בין מלכים הכועסים אחד על השני, כפי שנאמר (בראשית רבה צג ב):

(תהילים מח) 'כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו', 'כי הנה המלכים' – זה יהודה ויוסף, 'עברו יחדיו', זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה…".

מאבק אידאולוגי

תיאורם כמלכים הוא לא חיצוני, אלא בא לתאר רעיון עמוק. מלכות אינה 'תפקיד', אלא מבטאת מדיניות ואידאולוגיה, כך שהמאבק בין יהודה ליוסף הוא בעצם מחלוקת על תפיסת עולם בישראל.

–          צדיק יסוד עולם

יוסף הוא בבחינת 'צדיק סוד עולם'. כלומר, אדם שאינו פורש מהעולם, אלא אדרבא! הוא מעורה בעולם ברמה הגבוהה ביותר, ובכל זאת מצליח לקדש את כוחותיו הגופנים למען מטרות רוחניות. יוסף נמצא וחי במצרים שהזימה הייתה דומיננטית בתרבותה, ולמרות שהתנאים היו לרעתו, הוא הצליח לשמור על טהרתו, ועוד לשמש כמנהיג הכלכלי של האימפריה.

העיסוק בכוחות החומר נמשל ל'משחק באש'. באותה מידה שניתן באמצעות האש לייצור דברים מדהימים, כך ניתן חלילה להיכוות ולהיפצע. ויוסף, משמש כדמות מופת שיכלה לצלוח את האתגר המורכב.

–          הקודש פנימה

מנגד, יהודה הוא בבחינת 'הקודש פנימה'. כלומר, אדם שעוסק בייעודו הרוחני מבלי להתעסק בחומר. החיבור העמוק לצד הרוחני מהווה את הסיבה שגם כאשר שבט יהודה נופלים, הם יכולים לקום ולשוב בתשובה. כך עשה יהודה לאחר מעשהו עם תמר, וגם דוד הקים את תשתית התשובה לאחר המפגש עם בת שבע. זאת, בניגוד לעכן מבני בניו של יוסף שלא הודה מיד לאחר חטאו.

משיח בן דוד ומשיח בן יוסף

ניתן להמשיל את יוסף ויהודה לגוף ורוח: יוסף – הגוף, יהודה – הנשמה. שני יסודות מושכים את האדם לכיוונים מנוגדים, בין החוץ לפנים, בין הקודש לחומר. מאבק שמתחיל מרגע לידת האדם ועד החזרת נשמתו לבורא.

מעניין לגלות כי גם בגאולת ישראל אנו מוציאים את החלוקה הזאת המתבטאת בשני סוגי משיחים: משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.

משיח בן יוסף – מבטא את הצד הלאומי, החומר של תקומת ישראל במסגרת מדינית, הרצון להיות מדינה ככל יתר העמים. כך ניתן להבין את חזון יחזקאל הנביא, שראה עצמות יבשות המתחברות לדמות אדם.

משיח בן דוד – מבטא את התעודה המוסרית של עם ישראל, את הייחודיות של 'עם לבבד ישכון', הוא הנשמה שמחייה את העצמות האלו.

יהודה ואפרים לעץ אחד

כשם שגוף ללא נשמה לא יכול להתקיים, כך נשמה ללא גוף אינה יכולה להיות נוכחת בעולם הזה. אדם שלם צריך את שני היסודות, וכך גם גאולת העולם תגיע רק בהשלמתם.

ועל כך התנבא יחזקאל (לז)

"וְאַתָּה בֶן אָדָם קַח לְךָ עֵץ אֶחָד וּכְתֹב עָלָיו לִיהוּדָה וְלִבְנֵי יִשְׂרָאֵל <חברו> חֲבֵרָיו וּלְקַח עֵץ אֶחָד וּכְתוֹב עָלָיו לְיוֹסֵף עֵץ אֶפְרַיִם וְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל <חברו> חֲבֵרָיו: וְקָרַב אֹתָם אֶחָד אֶל אֶחָד לְךָ לְעֵץ אֶחָד וְהָיוּ לַאֲחָדִים בְּיָדֶךָ: וְכַאֲשֶׁר יֹאמְרוּ אֵלֶיךָ בְּנֵי עַמְּךָ לֵאמֹר הֲלוֹא תַגִּיד לָנוּ מָה אֵלֶּה לָּךְ: דַּבֵּר אֲלֵהֶם כֹּה אָמַר אֲ-דֹנָי ה' הִנֵּה אֲנִי לֹקֵחַ אֶת עֵץ יוֹסֵף אֲשֶׁר בְּיַד אֶפְרַיִם וְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל <חברו> חֲבֵרָיו וְנָתַתִּי אוֹתָם עָלָיו אֶת עֵץ יְהוּדָה וַעֲשִׂיתִם לְעֵץ אֶחָד וְהָיוּ אֶחָד בְּיָדִי".

שבת שלום

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן