הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

קניית אקדח מכספי מעשרות

הוצאתי רישיון נשק בגלל המצב הביטחוני, האם ניתן לקנות אקדח מכספי מעשרות שאני נותן?

לא. כספי מעשר נועדו לעזרה לאנשים אחרים, שבראשם עניים ולומדי תורה. לא עבור צרכי האדם עצמו גם אם הם חשובים מאוד עד כדי שנועדו להצילו מסכנות. הלכות מעשר הובא בפניני הלכה ליקוטים ב' פרק ו. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:43:21

תפילת הדרך

שלום רציתי לדעת איך יודעים מתי צריך להגיד תפילת הדרך בנסיעה? האם לפי מרחק או לפי זמן נסיעה? והאם מרחובות לירושלים צריך להגיד תפילת הדרך?

הלכות תפילת הדרך מבוארים בפניני הלכה ברכות פרק יח. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה. וזהו קיצור הדברים:

יח – תפילת הדרך

הדרך

א. היוצא מחוץ למקום יישוב למרחק של יותר מפרסה (3.648 ק"מ), צריך לומר את 'תפילת הדרך' להצלחת דרכו והצלתו מסכנות. וכיום שסכנת תאונות הדרכים קיימת גם בתוך העיר, הנוסע בתוך העיר יותר משיעור פרסה, טוב שיאמר את תפילת הדרך בלא הזכרת ה' בסופה. ואם יוצא מהעיר לדרך של יותר מפרסה, נכון שיאמר את תפילת הדרך בהזכרת ה' מיד כשמתיישב במכוניתו בתוך העיר לקראת נסיעתו.

ב. שכח לומר את תפילת הדרך ועדיין רחוק יותר מפרסה מהכניסה למקום היישוב שנוסע אליו, יאמר אותה מיד כשנזכר. ואם נשאר פחות מפרסה, יאמר אותה בלא הזכרת ה' בסופה.

ג. בכבישים שנחשבים למסוכנים מחמת התנכלויות הערבים, יש לומר את תפילת הדרך גם בדרך של פחות מפרסה.

ד. הנוסע כמה נסיעות ביום, יאמר את תפילת הדרך בפעם הראשונה, ויכוון על כל הנסיעות שיעשה באותו היום. אבל אם תכנן רק נסיעה אחת, ולאחר מכן נמלך בדעתו והחליט לנסוע פעם נוספת, עליו לאומרה שוב. וכאשר הדרך נמשכת כמה ימים, בכל בוקר צריך לומר את תפילת הדרך.

הברכה

ה. הנוסח שתקנו חכמים לתפילת הדרך מתאים לכל סוגי הסכנות שבדרכים, ולכן אין חובה להוסיף בה את סכנת תאונות הדרכים, והרוצה להוסיף רשאי.

ו. כיון שתפילת הדרך אינה פותחת ב'ברוך', נכון אם אפשר להצמידה לברכה אחרת. לכן אם לפני שמברך את תפילת הדרך נזדמן לו לאכול או לשתות, יברך ברכה אחרונה ומיד אחר כך יאמר את תפילת הדרך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:22:05

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

רבי נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

דבר תורה לפסח – מחשבת החמץ

לחג הפסח יש שלושה עניינים עיקריים:

  • מצווות אכילת מצה – בלילה הראשון מהתורה, ובשאר ימי החג אין חובה, אך יש מהפוסקים שאומרים שאכילתו תחשב מצווה.
  • מצוות והגדת לבנך בלילה הראשון – העברת רעיון יציאת מצרים לדור הבא.
  • איסור אכילת חמץ בחג.

יוצא למעשה, שהעניין שממשיך אתנו לאורך כל ימי החג הוא החמץ, וניתן לומר שהחמץ ולא המצה הוא מבטא יותר את הרעיון של פסח. ולשם כך ננסה לעמוד על טיבו במספר מישורים.

עונש כרת

עונשה של אכילת החמץ הוא כרת.

בחז"ל אנו מוצאים מספר פירושים לעונש: רבה במסכת מועד קטן סובר שכרת זהו מוות בגיל בין 50-60. רש"י סובר שהאדם ימות ערירי בלא ילדים, והרמב"ם סובר שהאדם יכרת לעולם הבא כאשר לא יקום לתחייה. אך, מוסכם על כולם כי כרת זהו עונש חמור מאד, כפי שהרמב"ם סובר שעל עונש כרת ניתן לכפר רק ע"י ייסורים ולא רק ע"י יוה"כ.

במבט כולל, קיים מכנה משותף בין 36 החטאים שעבירתם מענישה בכרת: פגיעה באחד מיסודות היהדות, כדוגמת:

  • קדושת הנישואין – גילוי עריות
  • קדושת הגוף – אכילת מאכלים אסורים כשרצים
  • קדושת המחשבה – כניסת טמא את בית המקדש, ואכילת בשר קודש שאדם טמא.
  • חילול שבת – פגיעה במשמעות הרוחנית של גוף ורוח שמבטאת השבת
  • אכילה ביוה"כ – פגיעה בסגולת ישראל
  • אי ביצוע מילה – פגיעה בהבנת קדושת ישראל

וכמובן, אכילת חמץ בפסח – דבר שמלמד עד כמה האיסור הינו אחד מיסודות היהדות, לא פחות!

אז מה כ"כ מיוחד בחמץ??

מזבח כשל"פ

כשאר נעיין בתורה, נמצא כי איסור חמץ לא שייך רק לחג הפסח, אלא בראש ובראשונה להקרבת הקרבנות במהלך השנה. הכלל הידוע הוא שהמזבח "כשר לפסח" ללא חמץ, *למעט שני קרבנות*. מכאן, ניתן ללמוד כי ימי חיינו בפסח מדמים למזבח ה'.

ומדוע החמץ לא מוקרב בפסח?

כפי שלמדנו בעבר, הקרבת קרבן הוא לא דבר טכני : אדם חטא ומביא קרבן לכפר על נפשו, אלא יש כאן תהליך נפשי – רוחני. האדם  כביכול מקריב את עצמיותו בפני רבש"ע, ורק כאשר אדם מבין את היחס הנכון בינו לבין בוראו, ומבין את ייעודו המוסרי – ממילא מובן מדוע מתכפר לו, כי הוא עשה 'טיפול שורש' רוחני.

קמח ומים הם מוצרים גולמיים שכאשר הזמן לא משפיע עליהם יוצא מצה. החמץ נוצר לאחר תסיסה פנימית יחד עם השפעת הזמן – וזה נמשל למעשי האדם. התסיסה של החמץ היא כח היצירה של האדם, בכוחה לתקן את העולם, אך גם לקלקל ולהחמיץ את ייעוד האדם. שהרי, מה הביא את האדם להביא קרבן חטאת על חטאו? הוא בעצמו. ברגע שהאדם מקריב קרבן אסור לו להכניס את "עצמו" את יכולותיו ולהביא את "החמץ" שלו, אלא הוא מבטל את עצמו רק בהבאת מצות.

פסח הוא זמן שבו חיינו מדמים למזבח עליו מוקרב חיינו, זמן של ערך מוחלט של קודש אלוקי ללא התערבות מעשה אדם, זמן בו הנבראים מבטלים את עצמם כלפי נוכחות הבורא. לכן, המצה נקראת בזוהר 'לחם האמונה' – מאכל שמבטא את הבריאה בטהרתה ללא סייגים של יצרי האדם.

יצר האדם במהותו הוא טוב, ולכן הוא אינו נאסר במהלך השנה. אך, צריך שבוע שלם בשנה שנעשה הפסקה בכדי שנפנים את האמונה, כי למרות מעשינו, הכל נעשה בהשגחת הבורא כפי שהתגלה במצרים.

זהו אם כן, בקצרה, מהות החמץ בחיים בכלל ובפסח בפרט.

חג שמח

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן