לוח אירועים


יש לך שאלה?

מאמרים אחרונים:

חגים וזמנים

revivim1024 - נרות חנוכה בשבת חנוכה ובמוצש

הלכות שבת חנוכה

⬅️ למשך כמה זמן צריכים לדלוק נרות החנוכה בשבת?
⬅️ במוצאי שבת עדיף להקדים את ההבדלה או את נרות החנוכה?
⬅️ באיזה זמן ידליקו בבית הכנסת בערב שבת ובצאתה?
⬅️ מדוע רק חג החנוכה שרד מחגי בית שני ומה הוא מסמל עבורנו כיום?

מדליק נרות חנוכה

הלכות הדלקת נר חנוכה

⬅️ כיצד נרות החנוכה לא נכבו בעבר, כשלא היו תאי זכוכית?
⬅️ האם עדיף להדליק בחלון או בחדר המדרגות?
⬅️ מה לעשות כשהשכנים מתנגדים להדלקה בחדר המדרגות?
⬅️ האם למנהג הספרדים ילדים רשאים להדליק נרות?
⬅️ האם לקצר בעבודה כדי להדליק נרות בצאת הכוכבים?
⬅️ האם להמתין לבן זוג או לאחד הילדים שמאחר לחזור?

revivim115 אנשים בכותל

מצוות הקהל ואחדות העם

לקראת הבחירות המתקרבות עלינו להיזכר בחג הסוכות כי "ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת" • גדולה מזאת, השנה זכינו למצוות הקהל שעניינה איחוד עם ישראל כולו סביב ערכי התורה • גם בימינו, כאשר מצוות הקהל אינה מתקיימת כתקנה, יש חשיבות גדולה לקיום זכר לאותו מעמד כחלק מדרישת ציון • מאז האדר"ת והרב קוק, גדולי ישראל טרחו כדי לקיים מעמד הקהל מכובד וממלכתי ככל האפשר

revivim1014 יום הכיפורים והתיקון שבין אדם לחברו

יום הכיפורים והתיקון שבין אדם לחברו

⬅️ למה שעיר אחד מכפר על המקדש ואחד על כל השאר?
⬅️ כיצד חטא של אדם אחד יכול להחטיא את כל העם?
⬅️ עד כמה יש להחמיר בשנאת הרשעים?
⬅️ אהבת ישראל ואהבת התורה, מי קודמת?
⬅️ כיצד התענית מסייעת לתשובה?

דילוג לתוכן