לוח אירועים


יש לך שאלה?

חיפוש שאלה מתוך המאגר

חיפוש שאלות ותשובות במערכת

השתמש בטופס להלן לצורך חיפוש במערכת

לפי נושא

Displaying 1 – 20 of 1789123456

שאלות אחרונות

ערב מעורב של שירה בציבור

האם מותר להשתתף בארוע של שירה בציבור שהינו מעורב כשהמנחה הוא גבר ואין נשים ששרות על הבמה? האם זה משנה אם מדובר בפיוטי סליחות וכדומה לכבוד חודש אלול.

אסור. פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ז, סעיף יב. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-09-14 06:53:21

אוכל ששהה לילה מתחת למיטה

שלום הרב, האם חוששים היום מרוח רעה בעניין מאכל סגור ששהה בלילה מתחת למיטה . כמו: אבטיח, חטיפים סגורים וכו ? ומה הסיבה המהותית לביצה ובצל מקולפים שאפילו הונחה עליהם קליפתם זה מספיק לביטול חשש רוח רעה ? תודה רבה

  1. מאכל שהונח תחת המיטה, גם אם לא היה סגור, מותר לאוכלו.

2. אין צורך לחשוש לביצה ובצל מקולפים לגמרי.

הדברים מובאים בפניני הלכה כשרות פרק לו. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-09-12 17:16:06

שבת

שלום, 1. האם מותר להכין דייסא דקה בשבת בכוס שלישי בצורה שהיא תהיה יחסית נוזלית ולא עבה? 2. הבנתי שמותר להשתמש במקצץ ביצים בשבת, האם מותר להשתמש בו גם פעמיים(כלומר: לקצוץ את הביצה לפרוסות ולאחמ"כ להפוך אותו ולחתוך שוב לקבלת קוביות?) 3. האם מותר לסחוט לימון על טחינה? אם כן-האם זה משנה באיזה שלב של הכנת הטחינה מדובר? תודה רבה מראש!

  1. דין הכנת עיסה רכה בשבת מובא בפניני הלכה שבת פרק יב, וזהו קיצור הדברים:עיסה רכה: עיסה שאם יניחוה בצלחת תתפשט לצדדים בגובה שווה, מותר לעשותה בשינוי של סדר נתינת החומרים: אם רגילים להניח תחילה את המאכל ולערות עליו את הנוזל, יניח תחילה את הנוזל. ואם רגילים להניח תחילה את הנוזל, יניח תחילה את המאכל ויערה עליו את הנוזל בבת אחת כדי שלא תיווצר בתחילה עיסה עבה.

    אסור לערבב עיסה זו במהירות כדרך חול, ולכתחילה נכון גם שלא לערבבה בנחת, אלא בשינוי של הולכת הכף בקווים ישרים, או ערבוב על ידי האצבע, או על ידי נענוע הכלי בסיבוב, או על ידי עירוי העיסה מכלי לכלי. כאשר אין סדר קבוע לנתינת החומרים, יניח תחילה את החומר היבש ויערה עליו את הנוזלים, ויקפיד לעשות שינוי בבחישה.

  2. מותר
  3. מותר לסחוט לימון רק לתוך מאכל ולא לתוך נוזל, ולכן כיון שהטחינה נוזלית אסור לסחוט לתוכה. גם דין הכנת טחינה מובא בפרק יב: מותר להוסיף נוזלים לעיסה עבה ולעשותה רכה. לכן מותר להוסיף מים לטחינה גולמית ולערבבה בסיבוב בנחת ולא במהירות, ולכתחילה נכון לערבב בשינוי, משום שתוך כדי תהליך ערבוב המים בטחינה, יש שלב שהעיסה מתקשה מעט.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-09-12 14:07:56

הנצרך לנקביו בתפילה

שלום! הנצרך לנקביו בתפילה: א. כשחושב שיכול להתאפק לפחות 72 דקות – האם צריך להפסיק תפילתו וללכת להתפנות? ב. כשחושב שלא יכול להתאפק לפחות 72 דקות – האם צריך להפסיק תפילתו וללכת להתפנות? לגבי שני הסעיפים – אשמח לדעת את החילוקים בין חלקי התפילה השונים, וגם לדעת האם יש הבדל בין תפילת שחרית שבה האדם עם תפילין ויש טרחה נוספת בהליכה להתפנות (חליצת התפילין ואח"כ הנחתן שוב) לבין מנחה וערבית.

הדברים מובאים בפניני הלכה תפילה. וזהו קיצורם:

הנצרך לנקביו

א. הנצרך לנקביו עד שאינו יכול להתאפק 72 דקות, אסור לברך ברכות או לומר דברים שבקדושה, ואם אמרם יצא ידי חובה. לכן המעביר שיעור ומתבייש להפסיקו, יכול להמשיך. וכן תלמיד שנמצא בשיעור, כל זמן שאינו צריך מאוד, מפני כבוד השיעור ראוי שיתאפק ולא יצא. אבל המתפלל תפילת עמידה תוך שהיה צריך לגדולים, לא יצא. חשב שיכול להתאפק 72 דקות, ולאחר התפילה נוכח שטעה, יצא.

ב. הנצרך לנקביו אך יכול להתאפק 72 דקות, רשאי לברך ולומר דברים שבקדושה, אבל אסור להתפלל עמידה גם אם יפסיד תפילה במניין, ובדיעבד שהתפלל – יצא. ואם עד שיתפנה יעבור זמן התפילה, יתפלל מיד. וכאשר מרגיש צורך קל מאוד, או שכדי להתפנות צריך ללחוץ עצמו כדי להוציא את הפסולת, לא יפסיד תפילה במניין.

ג. התחיל להתפלל בלא שנצרך לנקביו, ובאמצע התפילה נצרך לנקביו:

אם יכול להתאפק 72 דקות, יכול להמשיך להתפלל אפילו אם יצא שיתחיל כך את תפילת עמידה.

אבל אם ברור לו שלא יכול להתאפק 72 דקות, כל שאינו צריך לעצור עצמו כדי למנוע את יציאת צרכיו, רשאי לסיים רק את החלק שבו הוא נמצא. לפיכך, אם התעורר לו הצורך בפסוקי דזמרה, יתפנה לאחר ברכת 'ישתבח', ואם התעורר לו הצורך בברכות ק"ש, יתפנה בסיום הברכה או הפרק שבו הוא נמצא, ואם הוא באמצע תפילת עמידה, יתפנה בסיומה (וכן הדין לגבי לימוד תורה).

ואם באמצע התפילה נתעורר אצלו צורך דחוף להתפנות עד שצריך לעצור בעצמו כדי למנוע את יציאת צרכיו – ילך מיד להתפנות, אבל אם הוא באמצע תפילת עמידה, כיוון שהתחיל בהיתר, אם יכול להתאפק יסיים את תפילתו.

ד. הלך להתפנות באמצע תפילת עמידה, אם ההפסקה נמשכה כשיעור שהיה יכול להתפלל את תפילת עמידה מתחילתה ועד סופה, צריך להתחילה מחדש, ואם ההפסקה נמשכה פחות זמן, ימשיך מתחילת הברכה שהפסיק בה.

ה. חזן שהתעורר לו צורך לפני חזרת הש"ץ ואינו יכול להתאפק 72 דקות, עדיף שילך להתפנות ואחר יחליפו, אלא אם כן הדבר כרוך בעלבון גדול מאוד. אמנם בעל קורא יכול לקרוא.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-09-12 07:34:54

האם מותר תיק של swiss?

שלום, אני משוכנע שמידת חסידות לא לשאת תיק של swiss שיש בו צלב. מה ההלכה מעיקר הדין? שמעתי בשם הרב עובדיה זצ"ל שמתיר מטבעות עם צלב, ובשם הרב שמואל אליהו שליט"א שאוסר (האם מעיקר הדין או ממידת חסידות? איני יודע). בנוסף, מה דעת הרב מצד מידת חסידות: האם לטשטש את הצלב יעשה את העבודה או שעצם נשיאת תיק שמיוצר על ידי חברת שזו סמלה יש בה צד שלילי מאוד (מצד זכר לעבודה זרה וגם מצד זכר אחינו הקודשים שנרצחו על ידי ימח שמם וזכרם)? תודה רבה.

מעיקר הדין מותר, כפי שבאר ביחווה דעת ג, סה על יסוד דברי הרמ"א ביורה דעה קמא, א: "צורת שמשתחווים לו דינו כדין צלם ואסור בלא ביטול. אבל אותן שתולין בצואר לזכרון לא מקרי צלם ומותר". ובמקרה הנידון הדין יותר קל, כיון שמדובר על סמל מסחרי. והמהדרים שמים עליו מדבקה או מורידים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-30 15:14:39

מקור מהגמרא

שלום רב, בגמרא מסכת ברכות יש קטע באגדתא המדבר על כך שאהלו של אברהם היה פתוח מכל הכיוונים. הרב קוק מסביר בעין אי"ה שזה אומר שצריך לתרום כסף לכל המוסדות, גם לאלה שאינם אנשי שלומנו (וזה נראה לי חולק על מרן הרב מלמד בדבריו השבוע ב"בשבע"). איפה המצא המקור הזה? תודה רבה תזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה

המקור מקביעת חכמים לתת לקרוב יותר, וההגיון אומר שקרבה רעיונית גם נחשבת קרבה, בוודאי כאשר מדובר על נושאים חשובים כל כך הקשורים לכלל ישראל, כיחס למדינה, לפרנסה ולצבא. הדברים מובאים בפניני הלכה ליקוטים ב' בפרק ו סעיף ו (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה) :

"ישנה גם קירבה רעיונית. התורה רחבה מיני ים, ולכל ישיבה ישנו דגש מיוחד. יש שמדגישים יותר את השמחה, ויש את המוסר. יש את אהבת הארץ, ויש את אהבת העם. יש ישיבות שמדגישות את השייכות שלהם ליישוב הארץ, לצבא, לקיבוץ גלויות, ויש ישיבות שפחות מדגישות צדדים אלו. יש ישיבות שמדגישות את ההבדל שבין דתיים לחילוניים, ויש ישיבות שמדגישות את המשותף שבכל ישראל. וכל אדם צריך לתרום לישיבות הקרובות יותר לרוחו ולהשקפת עולמו. ואין בכך שום פירוד, להיפך, על ידי ריבוי הדעות והרעיונות מופיעה התורה בשלימות גדולה יותר. וכל אחד צריך להיות נאמן להשקפת עולמו, ולשם שמים, מתוך אהבת ישראל, לסייע לישיבה המתאימה להשקפתו."

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-28 16:08:18

עבודה בחנות בגדי נשים

שלום, רציתי לשאול האם מותר לגבר להיות קופאי בחנות בגדים נשים צנועים כאשר הוא לא מעורב בשלב הבחירה של הבגדים אלא רק אחראי על התשלום והעברת הבגדים בקופה

אם אין הדבר גורם לו להתבוננות אסורה בנשים, או להרהורים אסורים, אלא הוא עסוק בענייניו – מותר.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-28 15:14:18

הלכה

איך ניתן להגדיר "עשה לך רב" האם מותר ללמוד מרבנים שונים תחומים שונים מרב אחד הלכה ומרב שני אמונה מבתי מדרש שונים ? האם חובה ללמוד הכל מרב אחד? רצוי?

בשנות לימודו הראשונות הרציניות של כל אחד, כלומר מגיל 18 עד 23 בערך, ההדרכה הנכונה היא ללמוד מרבנים שאינם סותרים זה זה בדרכם המחשבתית או ההלכתית, כדי שלא לסבך את הבחור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-28 05:01:10

שניים מקרא ואחד תרגום

שלום הרב, בפניני הלכה כתוב כך: "מי שלומד את הפרשה עם רש"י, אם נוח לו יותר לקרוא פרשייה שלמה מקרא ואח"כ פסוק פסוק עם רש"י, יכול ללמוד כך. אלא שאותם הפסוקים שאין עליהם פירוש, צריך לקרוא פעם נוספת, כדי שיקראם שלוש פעמים". ולא הבנתי, האם תוכל להסביר לי? 1. מי שלומד שניים מקרא ואחד תרגום עם אונקלוס ורש"י, גם רשאי לקרוא פעם אחת מקרא ואז פסוק-פסוק עם אונקלוס ורש"י ולצאת בכך ידי חובה? 2. אם קרא פעמיים מקרא, רשאי לקרוא אח"כ רק אונקלוס ורש"י, או חייב לשוב ולקרוא פסוק-פסוק ותרגומו ופירושו? תודה רבה!

  1. כן.
  2. רשאי לקרוא אחר כך רק אונקלוס ורש"י.
  3. יש לציין דבר חשוב, והוא שמי שלא מבין את פירוש אונקלוס אינו יוצא ידי חובה, שהרי אמרו שניים מקרא ואחד 'תרגום', כלומר רצו חכמים שאנשים יבינו היטב את הפסוקים, ולכן תקנו ללומדם עם פירוש, ואם אנשים אינם מבינים את הפירוש, מה הועילו חכמים בתקנתם? במכתבי החפץ חיים (י"ח) מובא בזה"ל: "בימים האלה אין אנו יוצאים י"ח בתרגום, לפי שאין המוני אחינו בית ישראל מבינים אותו, וצריכים אנו לביאור נכבד שיפרש היטב התוה"ק, וביאור כזה הוא פירוש רש"י, והוא אצלנו מדינא במקום התרגום". וכ"כ בספר פסקי תשובות (רפה, ה) שמי שאינו מבין את לשון התרגום, צריך למצוא פירוש אחר שיתרגם לו את המקרא (ומה שהוסיף שם שמ"מ את התרגום יש לקרוא תמיד, כיוון שניתן מסיני ועניינו נשגב מאוד. נלע"ד פשוט שאין ההלכה כך).
  4. כמו כן, מי שכבר למד כמה פעמים את פירוש רש"י על התורה, רשאי לבחור פירוש אחר עבור 'אחד תרגום', ובלבד שמפרש את פשט הפסוקים על פי חז"ל. כגון פירוש הרב שטנייזלץ או כגון ספרו היפה של הרב יאיר וייץ 'בדרכה של תורה'.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-25 04:56:14

שבעה על אב שנפטר בחו״ל

אבא של חבר נפטר הלילה בברזיל. החבר לא יטוס להלוויה שתתקיים בברזיל. איך ינהג הבן כאן בארץ בנושא האבלות( קריעה, ישיבת שבעה וכל מה שמתחייב על פי ההלכה)? המשפחה מעדות האשכנזים. תודה רבה!

הוא עושה הכל כמו משפחתו שנמצאת בברזיל. קורע כשהם קורעים (כלומר בשעת הלוויה. אם יהיה בזום יקרע ממש איתם), ומתחיל לשבת שבעה מיד לאחר הלוויה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-22 07:16:01

שמיטה

מושבניק לא דתי כיבד אותי במתנת רימון יפה ישירות מהפרדס..האם מותר לי לאכול אותו.או איך עלי לנהוג (שנת שמיטה)…

מותר, שכן פירות שביעית שגודלו באיסור מותרים, אלא אם כן יש חשש של מסייע בידי עוברי עבירה (לא שייך במקרה הזה) או של חילול ה' (כגון שהמגדל יודע שגידל באיסור ושמח מכך שאדם דתי נהנה מפירותיו). פירות שגודלו באיסור חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות ללא ברכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-21 17:56:55

כלי חרסינה מצופה שלא זכור אם בשרי

שלום! יש לנו שתי קערות חרסינה בציפוי זכוכית, ולא השתמשנו בהם בשנתיים האחרונות. אנחנו כמעט בטוחים שהם שימשו רק לסלט פרווה, אבל אולי אולי לפני שנתיים השתמשנו בהם למשהו בשרי חם. הציפוי זכוכית על הכלים שלם ללא אף שריטה. אנחנו נוהגים להשתמש בכלי זכוכית לבשרי וחלבי (אני אשכנזי אישתי ספרדיה). האם ניתן להשתמש בקערות כדי לאכול חלבי חם מעתה והלאה? תודה רבה

אם אתה אשכנזי, גם אם אשתך ספרדיה, יותר נכון שלא תשתמשו בכלי זכוכית לבשרי וחלבי, גם כי הולכים במנהגי הלכה לפי הבעל, וגם כי גם לספרדים נכון שלא לנהוג כך בכלי זכוכית, כפי שבאר הרב מלמד בפניני הלכה כשרות פרק לב סעיף ה. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

לגבי הקערות, בגלל הספק אפשר להקל במקרה שאתה מציג ולהחשיבם מעתה כחלביות. לכתחילה טוב להכשירם, אבל אם יש חשש שיתבקעו בהגעלה, אפשר להקל.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-21 09:23:01

עירוב

שלום, אני גר במקום ללא עירוב וצריך להוציא כלב לטיול. האם זה נחשב לטלטול להוציאו ברצועה? תודה רבה מראש!

נא לעיין בפניני הלכה שבת פרק כ סעיף ב. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-08-18 13:56:32

Displaying 1 – 20 of 1789123456

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן