הדרך שלך להקיף את התורה!
יש לך שאלה?

פרשת שמות – תחילת הגאולה

אנו מתחילים ספר חדש, חומש חדש, הרמב"ן מכנה אותו ספר הגאולה, אבל אם נתבונן מהי נקודת המפנה, מה מתחיל את הגאולה, נגלה רגע אחד, אחד יחיד ומיוחד, שהוא מתחיל את הגאולה.

התורה מתארת את תחילת השעבוד:

"ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שנאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסיבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס, וכאשר יענו אתו, כן ירבה, וכן יפרוץ, ויקצו מפני בני ישראל, ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבדה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך…".

לאחר מכן מספרת התורה את סיפור המיילדות, את הגבורה והעוז, את החרות שבתוך השעבוד, אך עדיין לא מתחיל לבקוע האור, אלא כדרכו של הלילה הוא מחשיך עוד יותר, רגע לפני עלות השחר:

"ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכהו וכל הבת תחיון"

אבל אז בשיא הרוע, בשיא האכזריות, מתחילה הגאולה, ברגע הנורא והאיום הזה, גואלם של ישראל מגיע:

"וילך איש מבית לוי וייקח את בת לוי, ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים…".

הגאולה מתחילה בחתונה, הגאולה מתחילה בבניית בית ומשפחה, חז"ל מספרים לנו, שזו לא הייתה סתם חתונה, זה היה מחזיר גרושתו, כמה קושי יש לחזור בך, כמה ענווה צריכה להיות כשהחזרה הזאת נובעת מעצתה של בתך הקטנה, שאומרת לאביה, גדול הדור, שהחלטתו איננה נכונה.

אבל התורה לא מספרת את כל זה, היא כן מספרת על הקמת בית, על חתונה, אני רוצה להתעלם מהמדרשים ולראות את מה שהתורה כותבת.

מיד אחרי הגזירה הנוראה, הגזירה שמאיימת להשמיד את עם ישראל, הגזירה שמדברת על השלכת ילדים אל המים, אל מותם האכזרי בטביעה, הגזירה שאין שום סיכוי בדרך הטבע שתתבטל, כי גזירה של השליט הכל-יכול פרעה, גזירה על עם חלש ומשועבד, שלאיש לא איכפת ממנו.

"וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי", התגובה הישראלית, בונים עוד בית, מקימים משפחה, ממשיכים את האומה, איזו גדולה של אמונה, איזו ענקיות של חיים.

זו תחילתה של הגאולה, אין כאן נס על טבעי, יש כאן נס אדיר של גדלות אמונה, של עוצמת חיים, זהו נס הניסים של עם ישראל, הקב"ה נטע בנו חיי עולם, חיי נצח, שכל הגזירות, ניסיונות ההשמדה, לא הצליחו ולא יצליחו לפגוע בו, והביטוי שלו הוא בכל להמשיך לעשות טוב, להקים בתים עם אהבה גדולה, עם אמונה גדולה, בתים מלאי אור וטוב בתוככי החושך, ובגיא צלמוות.

זו תחילתה של הגאולה, אין דבר גדול יותר או חשוב יותר מהקמת בתים בישראל, זוהי אבן היסוד לכל תהליך גאולת ישראל וגאולת העולם.

הברכה המופלאה ששמעתי פעמיים רבות, ממו"ר הגר"א מלמד,  היא שתזכו שכל צאצאיכם יקימו משפחות מפוארות, אין ברכה חשובה וגדולה ממנה.

יהי רצון שנזכה להקים משפחה מפוארת שמתוכה יצמחו משפחות מפוארות, כי משפחה היא אבן הבניין הראשונה והיסודית לגאולה!

 

 

 

 

אולי יעניין אותך

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן