הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

קניית אקדח מכספי מעשרות

הוצאתי רישיון נשק בגלל המצב הביטחוני, האם ניתן לקנות אקדח מכספי מעשרות שאני נותן?

לא. כספי מעשר נועדו לעזרה לאנשים אחרים, שבראשם עניים ולומדי תורה. לא עבור צרכי האדם עצמו גם אם הם חשובים מאוד עד כדי שנועדו להצילו מסכנות. הלכות מעשר הובא בפניני הלכה ליקוטים ב' פרק ו. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:43:21

תפילת הדרך

שלום רציתי לדעת איך יודעים מתי צריך להגיד תפילת הדרך בנסיעה? האם לפי מרחק או לפי זמן נסיעה? והאם מרחובות לירושלים צריך להגיד תפילת הדרך?

הלכות תפילת הדרך מבוארים בפניני הלכה ברכות פרק יח. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה. וזהו קיצור הדברים:

יח – תפילת הדרך

הדרך

א. היוצא מחוץ למקום יישוב למרחק של יותר מפרסה (3.648 ק"מ), צריך לומר את 'תפילת הדרך' להצלחת דרכו והצלתו מסכנות. וכיום שסכנת תאונות הדרכים קיימת גם בתוך העיר, הנוסע בתוך העיר יותר משיעור פרסה, טוב שיאמר את תפילת הדרך בלא הזכרת ה' בסופה. ואם יוצא מהעיר לדרך של יותר מפרסה, נכון שיאמר את תפילת הדרך בהזכרת ה' מיד כשמתיישב במכוניתו בתוך העיר לקראת נסיעתו.

ב. שכח לומר את תפילת הדרך ועדיין רחוק יותר מפרסה מהכניסה למקום היישוב שנוסע אליו, יאמר אותה מיד כשנזכר. ואם נשאר פחות מפרסה, יאמר אותה בלא הזכרת ה' בסופה.

ג. בכבישים שנחשבים למסוכנים מחמת התנכלויות הערבים, יש לומר את תפילת הדרך גם בדרך של פחות מפרסה.

ד. הנוסע כמה נסיעות ביום, יאמר את תפילת הדרך בפעם הראשונה, ויכוון על כל הנסיעות שיעשה באותו היום. אבל אם תכנן רק נסיעה אחת, ולאחר מכן נמלך בדעתו והחליט לנסוע פעם נוספת, עליו לאומרה שוב. וכאשר הדרך נמשכת כמה ימים, בכל בוקר צריך לומר את תפילת הדרך.

הברכה

ה. הנוסח שתקנו חכמים לתפילת הדרך מתאים לכל סוגי הסכנות שבדרכים, ולכן אין חובה להוסיף בה את סכנת תאונות הדרכים, והרוצה להוסיף רשאי.

ו. כיון שתפילת הדרך אינה פותחת ב'ברוך', נכון אם אפשר להצמידה לברכה אחרת. לכן אם לפני שמברך את תפילת הדרך נזדמן לו לאכול או לשתות, יברך ברכה אחרונה ומיד אחר כך יאמר את תפילת הדרך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:22:05

יש לך שאלה?

הרב גור

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

רבי נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

חג פורים – להיות לא מתוכנן

חג הפורים הוא חג מופלא שנמצא מעל ומעבר לכל הסדרים ולכל ההרגלים. היין, האווירה, השמחה הפורצת כל גבול, מגלה בתוכנו דברים שלא מתגלים כל השנה.

בכל חג אני מתכנן מה יהיה ואיך יהיה, אך בפורים אינני מתכנן יותר מדי, וזאת כיוון שראיתי שכל מה שאני מתכנן בפורים לא מתרחש על פי התוכניות. לכן, אינני מתכנן ומאפשר לרצון המתגלה בי באותו היום להובילני. כשאנו מתבוננים במצוות שתיקנו לנו חז"ל רואים שהם כיוונו לחג באופן הזה.

מצוות משלוח המנות הופכת את היום לבלתי צפוי – אתה יודע למי אתה נותן ולא יודע ממי תקבל. ולענ"ד משלוח מנות הוא לחגוג יחד, לא רק להביא את המנות. מנהגי הוא שכל מי שמגיע להביא משלוח מנות, מוזמן לשתות משהו יחד, לשוחח על ענייני החג, וכך אני עושה כשאני מגיע להביא משלוח – זה גילוי של אהבה וחברות, הזדמנות לחיבור ושמחה הדדית, וממילא היום כולו מלא בדברים לא מתוכננים.

מצוות המשתה והשמחה, בדגש על המשתה – שלענ"ד יש לקיימו כפשוטו 'מחייב איניש לבסומיי בפוריא עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי' – מביא את האדם להתנהג באופן לא צפוי ולא רגיל, לגלות ולחשוף דברים שלא נחשפים כל השנה.

מצוות מתנות לאביונים, עם ההלכה הייחודית לפורים שכל הפושט יד נותנים לו, גם גורמת לאדם לצאת מגידרו ולתת, להתחבר לעניים והאביונים – שייתכן שכל השנה אינם בחברה הרגילה שלו – וביום הפורים הוא מכירם ונותן להם בלב שלם, ויוצר חיבורים חדשים ומיוחדים.

מצוות קריאת המגילה מכניסה אותנו בעצם למהות העניין. המגילה היא סיפור מפתיע שמתחיל מהגזירה הגרועה והנוראה ביותר, גזירת השמדה מלאה על כל העם היהודי, ומסתיימת במציאות הנפלאה והעליונה ביותר שיכולה להיות בעת עם ישראל בגלות, מציאות שעל פי רבים מחכמי ישראל הובילה לבניין הבית השני.

המהפך הזה, ה'ונהפוך הוא' הפילאי הזה הוא האמירה היסודית ביותר של פורים, 'והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב'.

בפורים אנו צריכים להיפתח לצד הלא צפוי, לצד האלוקי שהוא מעל ומעבר לבחירה שלנו. לכן אנו מסלקים את הדעת, כדי להיות פתוחים לצד עליון יותר מהדעת, להנהגה האלוקית, למקור העליון. רק מי שפתוח ללא ידע, למעבר לצפוי והמתוכנן – רק הוא יכול לקבל מלכות ה' באמת, שהיא מעל ומעבר לכל הטבע. וכפי שכותב המהר"ל (תפארת ישראל נג):

"…שכל המועדים עתידים ליבטל, וימי הפורים לא בטלים לעולם, שנאמר (אסתר ט, כז) "ולא יעבור וגו'". רבי אלעזר אומר, אף יום הכפורים לא יבטל לעולם, שנאמר (ויקרא טז, לד) "והיתה זאת לכם לחקת עולם"

…הפירוש הוא כמשמעו, שמצות בטלות לעתיד, ופורים ויום הכפורים לא יהיו בטלים. ואם תשאל, למה אלו שני המועדים לא יהיו בטלים. דבר זה לפי ענין אלו המצות, כי ענין אלו המועדים הם כמו התחיה, שאחר שהגיעו למיתה – יחזרו לחיים כבראשונה, וכן יום כפורים שהאדם אשר הוא חוטא ונגזר עליו המיתה יחזור לו החיים. ולפיכך פורים, אשר הגיעו לחרב, וחזר להם החיות, אין ספק שהגיע להם דבר זה ממדרגה עליונה, שממנה החיות שלא בטבע. כי החיות הטבעי כבר נגזר על זה המיתה, ואי אפשר רק שפתח להם השם יתברך שער העליון, אשר ממנו חזר להם החיים. וכן יום כפורים, אחר שנגזר עליו המיתה, כאשר יחזור לו החיים, אי אפשר רק על ידי עולם העליון, ודבר זה מבואר. ולכך ראוי שאלו שני מועדים בפרט לא יהיו בטלים לזמן התחיה, כי אלו המועדים הם גם כן ממין אותו העולם ודוגמתו, ואין בטול דבר לעתיד כאשר יחזרו לחיות שלהם, כי אלו שני המועדים גם כן כך, שאחר שנגזר המיתה חזר החיים מן השם יתברך.

פורים זה הצלה מעולם עליון ונשגב מאד, פורים זה להיפתח למעל ומעבר.

פורים חושף איך כהרף עין אפשר לעבור משק ואפר, בכי ואבל, צום ומספד ל'ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששן ויקר'.

יהי רצון שנזכה להיפוך המופלא הזה, לגילוי האדיר הזה, שנפתח את הלב ללא מתוכנן על ידינו, אלא לחסד האינסופי שהקב"ה רוצה להשפיע עלינו.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן