הדרך שלך להקיף את התורה!
יש לך שאלה?

וישלח – צדיקי השקר

כתבנו בשבוע שעבר על מידת האמת ועל מידת השקר המתחפשת לאמת, והשבוע נמשיך לעסוק בנושא זה, כיוון שהוא מהווה אחד המכשולים הגדולים לעובדי ה'.

באופן כללי הדמויות שאנו מציבים לנגד עיננו משפיעות מאוד על חיינו, ולכן צריך זהירות ובדיקה גדולה מי האנשים שאנו מציבים כמורי דרכנו, מי המודלים שלנו, ומי הדמויות אותן אנחנו מעריצים. וכדברי שלמה המלך במשלי: "מצרף לכסף וכור לזהב, ואיש לפי מהללו" – האדם נבחן על פי האנשים אותם הוא מהלל.

וכך כתב הרב חרל"פ זצ"ל (מי מרום, חלק ה): "רבי שמואל בר נחמני אמר כעכו"ם נדמה לו…רב שמואל בר אחא אמר כתלמיד חכם נדמה לו (חולין צא.), אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי שרו של עשו אומר שהוא ילמד את יעקב אמונה טהורה ויהיה לו לרב, באמת אינו אלא עכו"ם שכל אמונתו אינה אלא כפירה וחרוף כלפי מעלה"

ובדומה לו מביא ר' שלמה קרליבך בשם ה'שם משמואל': "ישנו מדרש פלאי שמתאר איך נראה שרו של עשו. בתחילה נאמר במדרש שהוא נראה כמו רועה צאן פשוט, ולאחר מכן המלאך מתאר אותו כמו מלאך אלוקים (בר"ר עז, ב-ג)".

לכולנו זה קורה. לפעמים אנחנו מגלים משהו קדוש, אבל צריכים להלחם עליו. המלחמה איננה רק מול אנשים רעים. לפעמיים אנחנו צריכים להילחם על הקדושה מול אנשים שנראים ממש כמו מלאכים.

ה'שם משמואל' אומר שאם שרו של עשו היה מופיע בדמות עבריין זה לא היה כל כך מסוכן עבורנו. כולם יודעים שצריך להתרחק מעבריינים. אם שרו של עשו היה נראה כעבריין, יעקב היה פשוט נלחם נגדו מיד, בלי היסוס ושאלה. הנס הוא שיעקב זיהה את שרו של עשו אע"פ שהוא נראה כמלאך אלוקים.

זו השאלה: האם אתם מוכנים להלחם עם מישהו שנראה כאדם קדוש? האם אתם מסוגלים להילחם במלאך?.

כל אחד בסיגננו, מזהיר מפני הדומים לרבנים ות"ח, שטועים ומטעים. כידוע, לפעמים דווקא התורה יכולה להיות סם מוות, למשמאילים בה.

יש המדברים בשפה גבוהה וקדושה, אך הם נגד כל דבר, בטוחים שכל האמת איתם, מפלגים את המחנה והכול באיצטלא של קדושה וטהרה. בימים אלו צריך להרבות בזהירות, על המלאכים – המפלגים, על הצדיקים – הפוסלים את כולם, על הקדושים – שחושבים שרק הם מבינים.

זה קשה מאד, לגדל 12 שבטים, ולהישאר יחד, יהי רצון שנזכה לצדיקים אמיתיים ושלמים, שינהיגו אותנו.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן