חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שימוש בתנור ביום טוב

הרב, שלום. ברשותי תנור שאין מצב "שבת", דהיינו הוא עובד על תרמוסטט. האם מותר להשתמש בתנור ביום טוב ?

מותר להשתמש בו על ידי שעון שבת, ומותר לפתוח אותו כדי לראות את מצב התבשיל רק כאשר נורת החימום דולקת. יש להכינו מראש על רמת החום הנדרשת מבלי לגעת בכך בחג.

הלכות יום טוב מובאות באופן קצר ובהיר בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-11 06:09:29

סיכון חיים למען הצלת גופת שבוי

האם מותר לחייל לסכן את חייו ולהיכנס לתוך איזור תחת אש ועם מטענים רבים על מנת לחלץ גופת ישראל מהשבי? (בהנחה שלאותה משימה שהוא נשלח אליה ודאי שיש שם רק גופות ולא אנשים חיים). בהסתכלות הלכתית נטו, האם זה מותר? (כי הרי ודאי שחייל הוא חלק ממערכת שלמה ויש לו פקודות והוא חייב לבצע אותן ויש פה גם ערך מדינתי וחיזוק הרוח וכו'… אין לי ספק שיש פה עוד שיקולים גדולים ביותר… אך אני שואל בבחינת ההלכה נטו)

כן. שהרי במצב מלחמה השיקולים אינם פרטיים – אדם מול אדם, אלא השיקול הוא ניצחון המלחמה, כאשר כל הצלחה שלנו היא כשלון לצד השני, ובנוסף לכך הדבר מגביר את מורל החיילים והעם.

פניני הלכה שבת כז, יב: "…נפילת הגופות פוגעת במורל החיילים, והחברה הישראלית מוכנה לשחרר מחבלים עבור החזרתם, הרי שיש בהצלת גופות משום פיקוח נפש."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-06 23:41:18

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

שפת אמת לפרשת וירא – 'סוד הברית'

"ב"ה במדרש ואחר עורי נקפו זאת אחר שמלתי כו' כי בכל דבר יש נקודה חיות מהשי"ת ורק שצריכין להסיר הקליפה והחיצוניות שנקרא ערלה דחפיא ברית ובהוסר הערלה ממילא מתגלה הנקודה כנ"ל. וזה וירא אליו שנתגלה לו הפנימיות שהי' בעצמותו נסתר ונכסה קודם המילה כמ"ש ומבשרי אחזה כו'. (תרל"ב)

 

השפת אמת מביא בתחילה את דברי המדרש הבא:

(איוב יט, כו): "וְאַחַר עוֹרִי נִקְּפוּ זֹאת וּמִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ" אמר אברהם אחר שמלתי עצמי הרבה גרים באו להדבק בזאת הברית, "וּמִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ" אילולי שעשיתי כן מהיכן היה הקדוש ברוך הוא נגלה עלי "וירא אליו ה'":".

ישנן מספר שאלות על המדרש:

  • מה השתנה לאחר שמל אברהם את עצמו? הרי גם לפני כן ה' דיבר אליו.
  • מה מבטאת ברית המילה?
  • מדוע נאמר "וירא אליו" ולא וירא לו"?

בין חיצוניות לפנימיות

דרשו דורשי רשומות כי המילה עולם היא מלשון 'העלם'. כלומר, קיים הבדל בין הרובד הגלוי אל מול עינינו לבין הרובד הנעלם. כך למשל, היחס בין הגלוי לנסתר מתבטא בגוף ובנשמה. כלפי חוץ, נראה שהגוף הוא העיקר כיוון שהוא פועל בעולם, אולם הנשמה הנסתרת היא זאת שמחייה אותו, ומבלעדיה גוף האדם חוזר לכור מחצבתו – עפר הארץ. יתרה מזו, בין החיצוני לנסתר קיימת מתיחות תמידית, הנסתר דורש את מקומו בעולם הגלוי, והחיצוניות מנגד מתעלמת ממנו.

באופן טבעי, אדם מתייחס למה שגלוי מול עיניו ושוכח את הנסתר, כך שהגעה לרובד הפנימי של המציאות מצריכה עמל וטורח. כשם שתוצרי האדמה הגולמיים (מחצבים, פירות וירקות) יקבלו מעמד גבוה יותר ע"י עבודה, וסגולתם תופיע באופן שלם יותר – כך עבודת האדם תוכל להפגישו עם הצד הרוחני, הערכים האלוקיים שעומדים ביסוד המציאות.

בברית המילה אנו מסירים את ערלת הגוף החיצונית בכדי לחשוף את הברית הפנימית. במצווה זו אנו כורתים ברית שאינה תלויה בכוונת התינוק, אלא מבטאים חיבור עצמי . כך גם גילוי הצד הפנימי – רוחני בעולם יוכל להתבצע ע"י הסרת הערלה החיצונית.

אולם מהי אותה 'עורלה' שקיימת במציאות? מסביר השפת אמת: "בכל דבר יש נקודה חיות מהשי"ת ורק שצריכין להסיר הקליפה והחיצוניות שנקרא ערלה". כלומר, להיפגש עם שם ה' בכל דבר שקיים במציאות, להכיר את הערך הרוחני של כל דבר, להבין כיצד הצד החיצוני לא סותר אלא משלים את הצד הפנימי, הקודש מתגלה מתוך החול ובעזרתו!

ברית המילה מעידה על האדם שגופו החומרי אינו אלא פלטפורמה לביטוי הצד האלוקי שמחייה אותו! וזאת משמעות הפסוק "מבשרי אחזה אלוה" – כלומר, מהגוף שלי, מעצמותי, אני יכול לזהות את המשכן לנשמה!

ברגע שאברהם עשה זאת, אומרת התורה "וירא אליו ה'". אכן, גם לפני כן ה' התגלה לאברהם, אבל הראייה הייתה מהפנים אל החוץ, ברגע הסרת הערלה אברהם ראה את ה' מהחוץ אל הפנים, נפגש עם ה' בעצמו.

הראייה יכולה להצביע על מרחק בין הרואה לבין הדבר השני. ניתן לראות כיצד אנו קרוצי חומר ורחוקים אל מול האלוקים הגדול בשמים. אולם, קיימת ראייה שדווקא מקרבת האדם לאלוקיו, לראות כיצד האלוקיות מופיע בארץ ממש- באדם עצמו. וזהי כוונת המדרש שנתגלה "אליו" דווקא לאחר הברית, הבנה כי הרוחניות נמצאת בו.

שבת שלום

 

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן