חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שימוש בתנור ביום טוב

הרב, שלום. ברשותי תנור שאין מצב "שבת", דהיינו הוא עובד על תרמוסטט. האם מותר להשתמש בתנור ביום טוב ?

מותר להשתמש בו על ידי שעון שבת, ומותר לפתוח אותו כדי לראות את מצב התבשיל רק כאשר נורת החימום דולקת. יש להכינו מראש על רמת החום הנדרשת מבלי לגעת בכך בחג.

הלכות יום טוב מובאות באופן קצר ובהיר בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-11 06:09:29

סיכון חיים למען הצלת גופת שבוי

האם מותר לחייל לסכן את חייו ולהיכנס לתוך איזור תחת אש ועם מטענים רבים על מנת לחלץ גופת ישראל מהשבי? (בהנחה שלאותה משימה שהוא נשלח אליה ודאי שיש שם רק גופות ולא אנשים חיים). בהסתכלות הלכתית נטו, האם זה מותר? (כי הרי ודאי שחייל הוא חלק ממערכת שלמה ויש לו פקודות והוא חייב לבצע אותן ויש פה גם ערך מדינתי וחיזוק הרוח וכו'… אין לי ספק שיש פה עוד שיקולים גדולים ביותר… אך אני שואל בבחינת ההלכה נטו)

כן. שהרי במצב מלחמה השיקולים אינם פרטיים – אדם מול אדם, אלא השיקול הוא ניצחון המלחמה, כאשר כל הצלחה שלנו היא כשלון לצד השני, ובנוסף לכך הדבר מגביר את מורל החיילים והעם.

פניני הלכה שבת כז, יב: "…נפילת הגופות פוגעת במורל החיילים, והחברה הישראלית מוכנה לשחרר מחבלים עבור החזרתם, הרי שיש בהצלת גופות משום פיקוח נפש."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-06 23:41:18

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

שפת אמת לפרשת בא – מצוות קידוש החודש בגאולת מצרים

"החודש הזה לכם. ענין זה לגאולת מצרים. כי בגלות נחסר זה ההתחדשות. כמ"ש בפ' ויקם מלך חדש ע"ש. ובשעת הגאולה דהיינו שנתברר שהכל חיות הש"י. ומזה בא התחדשות. כי חיותו ית' יש בו התחדשות תמיד כמ"ש מחדש בכל יום תמיד. ופי' תמיד בכל יום. רק מי ששוכח והוא תוך הטבע כ' אין כל חדש כו'. אבל מי שנדבק בפנימיות חיות הש"י יש בו תמיד התחדשות. וז"ש החודש הזה לכם. שיכול כל א' מישראל לעורר התחדשות זה ע"י אמונה שמברר בלבו שהכל מהש"י. וזה ההפרש בין שבת לר"ח. ששבת מעין עוה"ב קביעא וקיימא שאין הסתר. כמ"ש מתעברין מינה. ור"ח הוא להאיר ההתחדשות גם בימות החול. וזה תלוי בישראל כמ"ש לאל גומר עלי כו'. וז"ש רש"י ז"ל ובמד' שנתקשה מרע"ה עד שהראה לו כזה ראה וקדש כו'. והלא לא נדבר אלא ביום כו' עם חשיכה כו'. כי בחי' מרע"ה הוא אספקלריא דנהרא בחי' שבת. וזה ישמח משה כו'. אבל בחי' חודש בדרך אמונה כנ"ל. והראהו עם חשיכה בין השמשות. וכ' הזה להודיעהו כי ה' ושמו אחד. ולפעמים צריך להיות דרך אמונה לעורר התחדשות כנ"ל:" (תרל"א)

עוד בטרם יציאת ישראל ממצרים, נצטוו ישראל במצווה ראשונה כעם לקדש את החודשים בכלל ואת ראש החודשים, ניסן, בפרט. נקודת התזמון ותוכן המצווה מעלים תמיהה מדוע הקב"ה לא חיכה שבנ"י קודם יצאו ממצרים, ולמה נבחרה דווקא מצוות קידוש החודש למצווה הראשונה שניתנה לישראל?

השפת אמת מקשר את קידוש החודש לעצם מהות הגלות. הגלות היא תקופת הסתר בה האדם מרגיש מרחק בין האלוקים לבינו, בין האמת לשקר בין הפנימיות לחיצוניות. התרבות המצרית הרימה על נס את עולם הטבע כחזות הכל, וראתה את המציאות באופן סטטי שנמצא בתוך גבולות טבע ברורים. מנגד, היהדות מצביעה על החיות של הבורא בכל רגע במציאות – "מחייה בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית". מבעד לגבולות המצומצמים ישנה חיות אלוקית שהיא מעמידה את הכל. האמונה היהודית מנחה כי העולם הוא דינמי ולא סגור בכבלי הטבע. התשובה לגלות היא היכולת להתחבר בשכל וברגש כי הקב"ה מחייה את העולם, וההתחדשות היא בבסיסה של המציאות. ככל שההתקשרות עם נקודת החיות היא איתנה כך ההשתחררות מכבלי הגלות תהיה מהירה. מכאן מתברר, כי דווקא ההתחדשות במצוות החודשים היא זו שסדקה את מיצרי התרבות המצרית וסללה את הדרך לגאולת ישראל.

השפת אמת מוסיף ומברר את ההבדל בן שבת לראשי החודשים. שבת היא מציאות בה החיבור עם רבש"ע הוא גלוי לעין כל. השביתה ממלאכה וקידוש היום עוד מימי הבריאה מאפשרים לכל איש ישראל להתקשר לרבש"ע. יום השבת הוא קביעה וקיימא, ואין הוא תלוי בגורמים משתנים.

לעומתו, קדושת החודשים מצריכה את התערבות ישראל בקביעתן – "מקדש ישראל והזמנים" – ישראל הם אלו שמחדשים חודשים ע"פ עדות. באופן עמוק, מתברר כי בכדי לקדש את החודשים צריך התערבות דלתתא, כלומר צריכה מעורבות שלנו בכדי ליצור קדושה בימי החול ע"י התחדשות החודשים. משה רבינו נתקשה בהבנת מצוות החודש דווקא בגלל מדרגתו הרוחנית הגבוהה כבחינת שבת ותורה. אין הוא יכול היה להיפגש עם מציאות הפכפכה ואפורה שמצריכה עמל בכדי להתקשר לאמונה כפי שמצוות קידוש החודש מאפשרת. החיבור עם רבש"ע בכל המצבים מבטאת את אחדות ה' – ה' אחד ושמו אחד"

שבת שלום

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן