חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

פאת הראש

שלום האם מותר לגלח את השערות שכנגד מקום הפאות אבל לא במקום עיקר הפאה כגון שערות אחדות הגדלות על הלחי?

כן. מותר להתגלח במכונת גילוח בכל מקום בפנים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-17 11:40:27

מדבקות לחצ'קונים בשבת

האם מותר להדביק מדבקות נגד חצ'קונים בשבת?

פניני הלכה שבת פרק כח (אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה)

ט – פלסטר, תחבושות וטיפול בפצעים

מותר להדביק פלסטר על הגוף, כדי להגן על פצע או מקום רגיש, שלא יתחכך בבגד או בחפצים אחרים. והיתר זה הוא גם כאשר מדובר במיחוש בלבד, הואיל והפלסטר אינו מרפא אלא רק מגן (שו"ע שכח, כג). ואף שאסור להדביק פלסטר על נייר וכיוצא בזה משום מלאכת 'תופר', בהדבקה על הגוף אין איסור, כי אין תפירה על גוף האדם, ובנוסף לכך ההדבקה לזמן קצר.

 

לידיעתך יצא כעת ספר קיצור לפניני הלכה, המביא את כל הפסקים שבספרי פניני הלכה בספר אחד.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-18 18:37:11

חתונה אזרחית

שלום הרב, רציתי לשאול האם מותר לי להשתתף בטקס חתונה אזרחית? תודה רבה .

אסור להשתתף בטקס נישואין שמנוגד להלכה.

https://www.tzohar.org.il/wp-content/uploads/39_05.pdf

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-16 05:44:24

צעידת הצעדים אחורה של החזן

ערב טוב הרב: א. בשל הדין שבו חזן עושה את שלושת הצעדים אחורה שמכוונות לתפילתו בקדיש שלם- אמנם מותר לו לעקור רגליו לצורכי תפילה: האם הוא חייב לחזור ולעמוד בבימה של החזן?(לצורך העניין אחרי הולכת הספר תורה מהארון לבימה) האם הוא צריך להצמיד רגליו? ב. מה הדין אם החזנים מתחלפים באשרי(לחיוב או סתם החלפה)- האם הצעדים של החזן השני אחורה בקדיש עולים לחזן הראשון? האם החזן הראשון צריך להתכוון מראש בדרך כזאת או אחרת לצאת ידי חובת מישהו אחר?

א. הוא לא צריך לחזור למקום שהיה בתפילת עמידה, ורק לפני שמתחיל את הקדיש יצמיד רגליו.

ב. מכיוון שתפילת חזרת הש"ץ היא תפילה עבור הציבור, וכן הקדיש הוא עברו הציבור, יכול החזן השני, שגם הוא חלק מהציבור, לצעוד במקומו, והחזן הראשון לא צריך לכוון לכך. ויש חזנים שמדקדקים במקרה כזה לצעוד מיד בסוף תפילת חזרת הש"ץ.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-05-15 20:52:19

יש לך שאלה?

הרב גור גלון

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

פרשת משפטים – החידוש הוא בכלים

מיד אחר ההתגלות הגדולה והמופלאה, מעמד הר סיני, הגילוי הגדול בהיסטוריה, אנו נכנסים לעיקר החידוש של התורה, איך האור הגדול יכול להתגלות בסדרי חיינו הפשוטים והאנושים.

החידוש המרכזי של התורה הוא בגילוי המעשים הפשוטים, היום-יומיים, החברתיים והכלכליים שגורמים לאור הגדול של מעמד הר סיני להופיע במציאות הממשית.

אני יודע שיש רבים שיתקוממו על ההגדרה שזהו החידוש הגדול של התורה, יש שיגידו עיקר חידושה של התורה הוא בתחום המחשבה והפילוסופיה, יש שיגידו שעיקר חידושה של התורה הוא בתחום הנפשי הפנימי, בעבודת הרוח והנשמה, ובוודאי שהתורה הכוללת הכול, נוגעת ומלמדת גם תחומים אלה, אך לענ"ד עיקר חידושה של התורה נמצא בסוד המעשים שמצליחים לחבר את הנפש, הרוח והנשמה, המחשבה והרצון, האדם והעולם לה', גילוי המעשים המכוונים לכך הוא החידוש הגדול.

וכך כותב ברב קוק זצ"ל, באורות התורה (ח, ה): "לא בעצם השגת התכלית של השלמות הרוחנית הוא עיקר הפלא שבו, כי אם באופן ההגעה אליה ע"י הדרכים המיוחדים וראויים להשגתה. על כן צריך שיברר האדם לעצמו מה הנה הדרכים, שעל ידם דוקא יהיו ציוריו הפנימיים עומדים במעלה טובה, שהם גורמים שיהיו מתעלים כל מעשיו חפציו ורגשותיו, – ובהם ידבק…ולפיכך עניני תוכחת מוסר והדרכה כוללת, שהם דברים יסודיים ותכליתיים, היה להם מקום להתגלות גם ע"י כל הנביאים, אבל הדברים המעשיים שבתורה, שהם בערך אמצעיים ומכשירים אל התכלית, צריכים להתגלות דוקא ע"י נבואת משה ע"ה אדון הנביאים".

כלומר, הנביאים מלאים בדברים עליונים ואידאליים כלליים, דברי מוסר ודבר מחשבה, ואילו התורה שבכתב מאת אדון כל הנביאים, דווקא היא מלאה במצוות מעשיות, כי זהו עיקר חידושה של תורה.

זהו אולי עניינו של הסוד הגדול, הרז המלאכי: 'כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע'- העשייה היא העניין ומתוכה נגיע לשמיעת קול ה' באופן השלם ביותר.

כדברי הרב חרל"פ (מי מרום, ה, קסו): "הנה כל הדברים שיצאו מפי הקב"ה, לא שייך לומר שרק אז אמרם, ואחר כך נפסק הדיבור, כי זהו יחס של גשמיות והבנה פעוטה כלפי מעלה, אלא האמת היא שהדברים יוצאים תמיד מפיו של הקב"ה בלי הפסק, ואם היינו מזוככים, היינו זוכים לשמוע אותם גם עתה, ורק חולשתנו הרוחנית היא המעכבת בעדנו מלשמוע אותם, והתפקיד הנדרש מאיתנו להגיע לידי מעלה זו, וזהו 'נעשה ונשמע', שעל ידי ריבוי ה'נעשה' הוא השמירה על דיקדוקי המעשים, נזכה ל'נשמע' היינו לשמוע תמיד את קול ה' המדבר תדירות".

כלומר, המעשים הם המכשירים את חיינו לקלוט את האור האלוקי, את הדיבור האלוקי שאיננו נפסק.

לאור דברים אלו אפשר להבין מדוע הסוגיה הראשונה שהתורה עוסקת בה היא סוגיית העבדות והחירות, כי הנדרש מאיתנו הוא לעשות, לפעול, להיות אקטיבי, יוזמים ובוחרים, זה התפקיד שלנו, וכל עניינה של העבדות הוא הפוך להיות נפעל ולא פועל, להיות מונהג ולא מנהיג, אנו נדרשים לפעול ולעשות את המעשים הנכונים, את המצווה עלינו, כדי לשמוע את דבר ה'.

העבד גם מה שעושה לא מרצונו עושה ומעשה בלא רצון הוא חסר ערך, הוא מעשה קוף בעלמא, לכן סוגיית העבדות והחירות היא הסוגייה הראשונה בה אנו עוסקים.

מתוך פרשת השבוע נלמד לעשות ולפעול, להנהיג ולהוביל, ליצור ולבחור, לקחת אחריות גדולה על מעשינו, ולכוונם על פי הכוונת התורה, ומתוך כך נזכה לשמוע קול ה'.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן