הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

קניית אקדח מכספי מעשרות

הוצאתי רישיון נשק בגלל המצב הביטחוני, האם ניתן לקנות אקדח מכספי מעשרות שאני נותן?

לא. כספי מעשר נועדו לעזרה לאנשים אחרים, שבראשם עניים ולומדי תורה. לא עבור צרכי האדם עצמו גם אם הם חשובים מאוד עד כדי שנועדו להצילו מסכנות. הלכות מעשר הובא בפניני הלכה ליקוטים ב' פרק ו. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:43:21

תפילת הדרך

שלום רציתי לדעת איך יודעים מתי צריך להגיד תפילת הדרך בנסיעה? האם לפי מרחק או לפי זמן נסיעה? והאם מרחובות לירושלים צריך להגיד תפילת הדרך?

הלכות תפילת הדרך מבוארים בפניני הלכה ברכות פרק יח. ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה. וזהו קיצור הדברים:

יח – תפילת הדרך

הדרך

א. היוצא מחוץ למקום יישוב למרחק של יותר מפרסה (3.648 ק"מ), צריך לומר את 'תפילת הדרך' להצלחת דרכו והצלתו מסכנות. וכיום שסכנת תאונות הדרכים קיימת גם בתוך העיר, הנוסע בתוך העיר יותר משיעור פרסה, טוב שיאמר את תפילת הדרך בלא הזכרת ה' בסופה. ואם יוצא מהעיר לדרך של יותר מפרסה, נכון שיאמר את תפילת הדרך בהזכרת ה' מיד כשמתיישב במכוניתו בתוך העיר לקראת נסיעתו.

ב. שכח לומר את תפילת הדרך ועדיין רחוק יותר מפרסה מהכניסה למקום היישוב שנוסע אליו, יאמר אותה מיד כשנזכר. ואם נשאר פחות מפרסה, יאמר אותה בלא הזכרת ה' בסופה.

ג. בכבישים שנחשבים למסוכנים מחמת התנכלויות הערבים, יש לומר את תפילת הדרך גם בדרך של פחות מפרסה.

ד. הנוסע כמה נסיעות ביום, יאמר את תפילת הדרך בפעם הראשונה, ויכוון על כל הנסיעות שיעשה באותו היום. אבל אם תכנן רק נסיעה אחת, ולאחר מכן נמלך בדעתו והחליט לנסוע פעם נוספת, עליו לאומרה שוב. וכאשר הדרך נמשכת כמה ימים, בכל בוקר צריך לומר את תפילת הדרך.

הברכה

ה. הנוסח שתקנו חכמים לתפילת הדרך מתאים לכל סוגי הסכנות שבדרכים, ולכן אין חובה להוסיף בה את סכנת תאונות הדרכים, והרוצה להוסיף רשאי.

ו. כיון שתפילת הדרך אינה פותחת ב'ברוך', נכון אם אפשר להצמידה לברכה אחרת. לכן אם לפני שמברך את תפילת הדרך נזדמן לו לאכול או לשתות, יברך ברכה אחרונה ומיד אחר כך יאמר את תפילת הדרך.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2022-10-30 17:22:05

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

רבי נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

עיצומו של יום – לפורים

מעשה שסיפר הבעש"ט:
היה צדיק אחד שהיו נותנין לו מן השמים כל משאלות לבו. והיו יראים ממנו שיעשה כל דבר כרצונו, דהיינו שיבטל כל גזירות רעות, חס ושלום, ויגזור גזירות טובות, וה' יתברך יקיים אותם. גזרו עליו מן השמים שיהיה שיכור כל ימיו.

כמו כן בפורים, שהרי "כל הפושט יד נותנין לו", ויוכל האדם לפעול כל משאלות לבו, לכן חייבו חכמים לבסומי בפוריא. והבן.

מה אכפת להם ל"שמים" לתת לנו שפע עד בלי די? מדוע, שואל הבעש"ט, לא רוצים "השמים" להעניק לנו שפע של ברכה, חסד ורחמים? "חס ושלום" זועק-מתלוצץ הבעש"ט, יכול עוד הצדיק לפעול ישועות בשמים ובארץ. הוא, בכח קרבתו לריבונו של עולם, מסוגל לגזור רק גזירות טובות על היהודים, והקב"ה, אוי, אבוי, "יאלץ" לקיים אותן…

שם "בשמים" רוצים שנעבוד היטב, שנעמול ונזכה בדברים הטובים בזכות ולא בחסד. על כן, לעיתים מחביא הקב"ה את הצדיק הפועל ישועות. פעמים תחת מעטה היין והשיכר מתחבא צדיק גדול שרק בלית ברירה הוכרחו שם בשמים להוביל אותו בדרך חתחתים זו, על מנת שלא יפעל "חלילה" יותר מדי לטובת עמו. מלמדנו הבעש"ט שלפעמים השיכור הוא "נשמה גבוהה" שלא יכולה לפעול במלוא כוחה בעולם הזה.

ומכאן, לפורים. אכן קושיה חמורה היא, מה ראו חכמים על ככה, לחייב את היהודים בהשתכרות? יין, אמנם, ישמח לבב אנוש, אך איבוד הדעת שבהשתכרות מסוכן עד מאד. לא מתאים ליהודים לחגוג כך את חגיהם. האם זוהי הדרך להודות לה' על כל הטוב שגמלנו?

לבעש"ט יש תשובה "פורימית": חיוב ההשתכרות הוא בעצם פעולת הסחה מתוחכמת.

עיצומו של יום הפורים הוא כל כך גדול ונורא, בו מתגלית הפנימיות היהודית והנאמנות המוחלטת לאלוקי ישראל, עד שביום זה כביכול, אין ברירה לקב"ה אלא להיענות לבקשותיו של כל יהודי. "כל הפושט יד נותנין לו". בפורים מתגלית האחריות היהודית, איך למרות האיום של המן להשמיד ולהרוג ולאבד, הצהירו היהודים נאמנות אין קץ כלפי התורה וכלפי מלך מלכי המלכים. זאת למרות ההשתתפות בסעודתו של אותו רשע, המבטאת את התחושה הנעימה שבהוויה הגלותית ואת המחשבה להיות אף הם חלק מהתרבות הפרסית הכללית. למרות החיצוניות החוטאת הזו, בהגיע רגע האמת, מסתבר שכולם נוטלים אחריות, מסירים את מסכותיהם, ומגלים את פנימיותם האמיתית.

ביום המופלא הזה לא יכול הקב"ה לסרב לבקשותינו. על כן, בכל שנה ושנה, בהתקרב יום הפורים, נופל פחד גדול ב"שמים". ביום זה היהודי כל כך אהוב על המלך, ביום זה מתגלית הקרבה ללא תנאי אל המלך. איך יוכל המלך שלא לתת לנתיניו-אוהביו את כל הכבוד והיקר? או אז, מפחדים שם "בשמים", ייגמר תהליך הגאולה מהר מדי. בפתאומיות. למרות שהזמן עדיין לא בשל לכך. לכן תקנו חכמים להשתכר. כשאנו ממלאים את גופנו ביין, אין חשש שנוכל לדייק ולכוון בבקשותינו.

הבעש"ט מתלוצץ. הוא צוחק על הפחד השמיימי, שמא "חס ושלום" ייאלץ ריבונו של עולם לגזור רק טובה על עם ישראל. השתכרו יהודים! כך לא תשימו לב ולא תבינו את עומקו של היום הגדול והנורא. ואנו, לא נותר לנו אלא למלא אחר רצון חכמים, להתבסם ביום הקדוש הזה, ובכל זאת, דווקא מתוך איבוד הדיוק והאיזון הרגילים, לבקש מהקב"ה שימלא כל משאלותינו לטובה.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן