חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שימוש בתנור ביום טוב

הרב, שלום. ברשותי תנור שאין מצב "שבת", דהיינו הוא עובד על תרמוסטט. האם מותר להשתמש בתנור ביום טוב ?

מותר להשתמש בו על ידי שעון שבת, ומותר לפתוח אותו כדי לראות את מצב התבשיל רק כאשר נורת החימום דולקת. יש להכינו מראש על רמת החום הנדרשת מבלי לגעת בכך בחג.

הלכות יום טוב מובאות באופן קצר ובהיר בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-11 06:09:29

סיכון חיים למען הצלת גופת שבוי

האם מותר לחייל לסכן את חייו ולהיכנס לתוך איזור תחת אש ועם מטענים רבים על מנת לחלץ גופת ישראל מהשבי? (בהנחה שלאותה משימה שהוא נשלח אליה ודאי שיש שם רק גופות ולא אנשים חיים). בהסתכלות הלכתית נטו, האם זה מותר? (כי הרי ודאי שחייל הוא חלק ממערכת שלמה ויש לו פקודות והוא חייב לבצע אותן ויש פה גם ערך מדינתי וחיזוק הרוח וכו'… אין לי ספק שיש פה עוד שיקולים גדולים ביותר… אך אני שואל בבחינת ההלכה נטו)

כן. שהרי במצב מלחמה השיקולים אינם פרטיים – אדם מול אדם, אלא השיקול הוא ניצחון המלחמה, כאשר כל הצלחה שלנו היא כשלון לצד השני, ובנוסף לכך הדבר מגביר את מורל החיילים והעם.

פניני הלכה שבת כז, יב: "…נפילת הגופות פוגעת במורל החיילים, והחברה הישראלית מוכנה לשחרר מחבלים עבור החזרתם, הרי שיש בהצלת גופות משום פיקוח נפש."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-06 23:41:18

לחלל שבת עבור פיקוח נפש של מחלל שבת

האם מותר ליהודי לחלל שבת בגלל פיקוח נפש של אדם אחר שמחלל שבת? אנסה לתת דוגמא. למשל, הגשר בכביש 1 במחלף ענבה שהוא עובר מעל כביש ראשי. נניח תיאורטית שהיו מנסים לסיימו במהלך ימי החול עד ממש כניסת השבת ולא מספיקים לסיימו לחלוטין בזמן ועכשיו הוא מהווה סכנה בטיחותית לעוברים מתחתיו. אך העוברים מתחתיו הם רק אלו שנוסעים בשבת, כי הרי במוצאי השבת מיד ימשיכו בעבודות ויסיימו אותו! מה הדין במקרה כזה? האם מותר לחברה לחלל שבת ולסיימו בשבת על מנת למנוע פיקוח נפש מהנוסעים מתחת הגשר בשבת או לא? האם מותר למישהו לחלל שבת משום פיקוח נפש על מנת להציל מחלל שבת? (בהנחה שפה זה לא ספק פיקוח נפש אלא ודאי פיקוח נפש). ומה הדין במקרה של ספק פיקוח נפש של מחלל שבת (כשלא בטוח שכשיקרוס הגשר יהיה מישהו מתחתיו…)?

כן, פיקוח נפש דוחה גם חילול שבת שלא ניתן למונעו, כפי שמובא בפניני הלכה כז, יב (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה). אביא לך את הדברים הלכה למעשה מתוך ספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור:

"יצאו אנשים לטייל בשבת במקום שצריך אבטחה, ואין דרך למנוע מהם את הטיול, חובה על החיילים לשמור עליהם גם כשהדבר כרוך בחילול שבת. אבל אסור לסייע להם בחילול השבת, כגון לפתוח מחסום כדי שיוכלו לנסוע, או לתת להם אישור לנסוע, או לעלות על האוטובוס שלהם כדי שיוכלו לנסוע, אלא רק לאחר שהם כבר נוסעים, מותר לאבטח אותם ברכב הצבאי."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-06 23:36:20

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

דבר תורה לפרשת בחוקותי – קודש, יוסף וירושלים

חומש ויקרא שנסיים השבת התחיל במילים בקריאת הכיוון של ה' אלינו. למדנו כי הקריאה הזו מצביעה על קיום עוגני קודש בעולם, בהם: עבודת הקורבנות, מועדים, טומאה וטהרה. והפרשה האחרונה עוסקת ביסוד הבחירה חופשית: "אם בחוקותי תלכו".

ההתחלה והסוף, הקודש והחול, הקריאה והבחירה – מלמדים על המסר של החומש: ישנה קדושה בעולם – והבחירה בידיך לגלות אותה בחייך האנושיים.

כיצד ניתן לעשות זאת?

רש"י על הפסוק אומר:

אם בחקתי תלכו: יכול זה קיום המצות, כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו, הרי קיום המצות אמור, הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה:
ואת מצותי תשמרו: הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים, כמו שנאמר (דברים ה א) ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם:

מסביר רש"י כי בכדי לבחור בקודש יש לעמול בתורה, וללמוד הלכה למעשה.

  • עמל תורה – אינו לימוד מוגדר, דבר שניתן לכמת אותו במספר של שעות – אלא זוהי תנועה נפשית תמידית שנעה במעגל של אין סוף. כך למשל מסביר המהר"ל את הפסוק "אדם לעמל יולד" – אדם נולד לעבודה מתמדת בפיתוח האני הרוחני שלו כל עוד נשמת אלוקיו באפו.
  • הלכה למעשה – הלימוד צריך להיות מכוון מטרה – הדרכת התורה את החיים באופן הבסיסי ביותר. אין צורך ממשי להתפלפל במושכלות ובחקירות, אלא לבקש לדעת כיצד התורה מדריכה אותך באופן היום יומי משעת הקימה ועד השינה.

רק חיבור של שתי הדרכות אלו יביאו את האדם לגלות את הקודש בחיים.

בין צדיקות לקדושה

בערב שבת, אנו מציינים את ספירת היסוד שביסוד הרומזת על דמותו של יוסף. מבין שאר דמויות המופת שהיו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה, הכינוי צדיק ניתן רק לדמות אחת – יוסף.

ובמחשבה ראשונית, כאשר אנו רואים את קורות החיים של יוסף, נער שהגיע למצרים, ערש הטומאה העולמית, בעל תפקיד ניהולי בממלכה – הדבר האחרון שהיינו חושבים עליו שהוא צדיק! הרי צדיק, זה אדם שמורם מעם ומנותק כל השפעה סביבתית על עולמו הרוחני, לא?!

החידוש העמוק הוא שזהו ההבדל בין הקודש לבין הצדיקות. הקודש הוא אכן נבדל מהמציאות הרגילה, זוהי התמצית הרוחנית ללא קלקול. אולם, הצדיק יוצא החוצה אל העולם בשביל לתקן אותו, ולעצב את החומר לפי עולם הרוח והמוסר.

יוסף, עם כל הקשיים הצליח לחתור כנגד תרבות הטומאה ותפיסת העולם הגשמית שהיו במצרים, והיה נאמן לעולמו הרוחני – נשמתי.

חז"ל אומרים כי "מעשה אבות סימן לבנים" , לא בכדי לספר כי מה שהיה לאבותינו זה מה שיקרה לנו – אלא כדי לומר לנו שנסתכל על אבותינו כשם שאנו מסתכלים על הבבואה שלנו. דמותם המופתית היא לדוגמא לנו על מנת שנראה את הפוטנציאל הגלום בנו. יש בכל אחד ואחד מאתנו את היוספיות לקום ולעצב את העולם מתוך עולם הקודש.  וזהו המשך לספר ויקרא שמצביע על עוגני הקודש, ויוסף לוקח את זה צעד קדימה – לעצב את החיים מתוך הקודש.

 ירושלים

סמיכותנו ליום ירושלים, גם מחדדת את הנקודה הזאת.

ירושלים היא תמצית החזון של היהדות. העיר שמחברת בין ירושלים של מטה לבין ירושלים של מעלה, חיבור עצמי בין החומר לרוח, בין החול לקודש. הרמוניה שלמה של הנשמה האלוקית עם החומר הגשמי. לצערנו, מאז החורבן, נפער פער בין התחומים, ומי שרוצה להיות קדוש מוכרח לפרוש מן העולם.

ב"ה, לאט לאט מציאות זו משתנה, ואנו מתקדמים לבריאותנו הטבעית ולשלמות הרוחנית.

שבת שלום

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן