הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

דבר תורה לפרשת עקב

פרשת עקב

בפרשת עקב ישנם התניות רבות, כשהראשונה מופיעה עם תחילת הפרשה, "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם". עקב – בעקבות שתשמרו את המשפטים אז "ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבת וברכך והרבך…". תנאים נוספים רבים מופיעים בהמשך, ביניהם "כל המצווה אשר אנכי מצווה היום תשמרון לעשות, למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ…", "והיה אם שמע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצווה אתכם היום לאהבה את ה' אלוקיכם ולעבדו בכל ללבכם וכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעיתו" וכן, "כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנכי מצווה אתכם לעשותם לאהבה את ה' אלוקיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו והוריש ה' את כל הגויים האלה מלפניכם". ועוד.

והשאלה העולה היא מדוע הכפילות והחזרה? במה שונה כל התניה מחברתה ובהתאם לכך גם ההבטחות הנלוות עימה? במסגרת המצומצמת שלנו לא נוכל להיכנס לכל התניה והתניה ורק נעיר שתי הערות:

הופעת ה' ומעשי אדם

ספר דברים הוא ספר נוחלי הארץ, ואלו העיניים בהם צריך לקרוא ולהבין אותו. ולכן ברור מדוע משה רבנו חוזר ומראה את הקשר הישיר בין העולם הרוחני, שמירת המשפטים והמצוות, יראת ה' ואהבתו לבין העולם הגשמי שמתבטא בפרי הבטן, בבריאות, בכלכלה, בכיבוש, בממשלה ובשאר תחומי החיים. זוהי המטרה הכללית של ההתניות.

רבים מקדמוננו הקשו ותמהו מה מקום השכר הגשמי על מעשים רוחניים-אלוקיים. והגדיל לעשות הרמב"ם (בהקדמה לפרק חלק) בהסבירו שאכן אין זה שכר עבור העבודה הרוחנית אלא רק הבטחת תנאים חיצוניים שיאפשרו לאדם להמשיך ולעשות את עבודתו הרוחנית ללא טרדות והפרעות.

אולם בדורנו, שזכינו להופעת הקץ המגולה אנו זוכים להבין שאכן המעלה הרוחנית העליונה ביותר היא הופעת ה' בכל מרחבי החיים, ברוח ובחומר, בקודש ובחול, בדיבור ובמעשה, ומתוך כך גם מובן שמי שזוכה לקדש את ה' בעולם הרוח (שבו פשוט יותר לגלות את שמו יתברך), יזכה להמשיך ולקדש את ה' גם בעולם החומר, וזהו השכר הגדול.

החידוש הגדול הוא שהופעת ה' בעולם תלויה במעשה האדם, בבחירתו וברצונו. זהו חידוש שנותן לאדם כוחות עצומים והשפעה אדירה. ואכן עיקר הופעת העניין הגדול הזה, עיקר גילוי כוחו של עם ישראל הינו בארץ.

בין משפטים למצוות

כשאנו מתבוננים בתנאי הפותח את פרשתנו אנו רואים שהשכר המוצע הוא על שמירת המשפטים, אולם בכל שאר התנאים בהמשך הפרשה השכר הוא על שמירת המצוות, וננסה לראות מה ההבדל בין המשפטים למצוות.

ניתן לומר באופן פשוט כי המשפטים הם החוקים שבין אדם לחברו, ענייני מוסר ודרך ארץ, ואילו המצוות הינם חוקים שבין אדם למקום, עניינים רוחניים ואלוקיים. (וכעין זה כתב הרמב"ן בפירושו). וממילא גם ניתן ללמוד כמה יסודות:

  • דרך ארץ קדמה לתורה, לפני שמירת המצוות מצווים ישראל לשמור על המשפטים: על היושר והצדק וכל ערכי דרך ארץ. (וכמובן שאין זה סותר את דרשת חז"ל ש'עקב' מכוון על מצוות שאדם דש בעקביו, שהרי כל ענייני דרך ארץ הינם דברים יומיומיים שישנם אנשים רבים שנוטים לזלזל בהם).
  • עם כל גדולתה של דרך ארץ, השכר על התנהגות בדרך ארץ הוא כלכלי וביטחוני, כשאלו מובטחים בנוסף להבטחה שעם ישראל יוכלו לשמור על מעלתם הרוחנית. ועם זאת ארץ ישראל, כיבושה וההתיישבות בה לא מוזכרים כלל בהתניה על המשפטים, שהרי המשפטים הינם עניינים אוניברסאליים כלליים. לעומת זאת, כשאנו מדברים על המצוות אזי ישנה הבטחה על כיבוש הארץ וההתיישבות בה, שהינם עניין אלוקי-רוחני המיוחד לעם ישראל ומבטא את ייחודו ומעלתו.

מכאן אנו למדים שתפקידנו בדורות הללו, של השיבה לארץ ישראל, לראות איך שמירת המצוות אכן משפיעה על ההצלחה בכל מרחבי החיים, הן בשמירת היושר, הצדק ושאר ענייני דרך ארץ, ומתוכם ומעליהם את כל המצוות כולם, ובזה נזכה בעז"ה לכל הברכות האמורות בתורה.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן