הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

חתונה אחרי גירושין

כמה זמן צריך גבר לחכות להתחתן בשנית אחרי הגט?

לגבר אין הגבלת זמן

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-05-14 08:22:04

חסה מהגינה

שלום, משפחתי מאוד לייטית ולא מקפידה בהכל. אמא שלי מאוד לא אוהבת לקנות ירק מרוסס כגון חסלט. היא אוהבת אורגני ואומרת שהיא מנקה טוב טוב עם סבון ושזה יותר בריא. אני לא יודעת אם יש אפשרות כזו לאכול ירק שהוא לא חסלט. כמו כן התחילה לגדל ירקות בגינה כמו חסה סלרי וכוסברה. האם יש דרך להכשיר את הירקות הללו?

אפשר לכתחילה לעשות כפי שאמא שלך עושה, כך גם אני עושה, כפי שבאר הרב מלמד בספרו פניני הלכה כשרות בפרק העוסק בחרקים, שאפשר בהחלט להשרות את ירקות העלים כמה דקות במים עם סבון, ולאחר מכן לשטוף היטב.

אפשר לקרוא מספרי פניני הלכה דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-05-04 18:26:56

הלכות שבת

שלו' למו"ר ברצוני לברר מה מותר ומה אסור בעניין בישול בשבת. א. האם מותר להוסיף מים קרים על משקה חם שנמצא בכלי שני ב. והאם מותר להוסיף מים חמים על משקה קר במטרה לחממו מעט?? תודה לרב

הלכות בישול מובאות בפניני הלכה שבת פרק י. ניתן לקרוא מהספרים דרך האתר של פניני הלכה.

א. כיון שמדובר במים – מותר. הדין הוא כזה – כלי שני אינו מבשל את רוב המאכלים, אך משני צדדים החמירו שלא ליתן בו דבר חי: א – יש מאכלים שכיון שמתבשלים בקלות, מתבשלים גם בכלי שני, וקשה לדעת על מאכל האם הוא מקלי הבישול או לא. ב – יש חשש שנתינת מאכל בכלי שני נראית כבישול. אמנם כאשר ברור שהמאכל או המשקה אינם מקלי הבישול, כגון מים ושמן, מותר ליתנם בכלי שני רותח.

ב. מצד הדין מותר לשפוך מים ישירות מהמיחם לתוך משקה קר ובתנאי שהמשקה הקר לא יגיע לחום שהיסל"ב (45 מעלות), כמבואר בסימן שיח יא-יב, אמנם למעשה המנהג להחמיר בזה גם מפני שאנשים לא מכירים קולא זו והדבר עלול לגרום להם לחשוב שאתה עובר באיסור או לגרום להם לעשות כמוך ולשים יותר מדי מים חמים, וגם מפני שבקלות אפשר לטעות בזה ולשים יותר מדי מים חמים. לכן נכון לכתחילה להעביר את המים החמים לכוס וממנה לשפוך לכוס אחרת כמה שרוצים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-05-05 02:03:32

סליחות בה"ב

לכב' הרב, הרבה שנים התפללתי במקום בו אומרים סליחות בה"ב. לא קיבלתי על עצמי במפורש לומר אותן לתמיד. כעת מתפלל לרוב במקום שלא אומרים האם אני חייב התרת נדרים אם לא רוצה ךהפסיק לומר אותן

אתה יכול לסמוך על ההתרה הכללית שכל אחד עושה בתחילת השנה לפני ראש השנה ויום כיפור, שנועדה בדיוק עבור סוג זה של נדרים, כמבואר בפניני הלכה ימים נוראים סוף פרק ה. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-05-08 06:52:30

יש לך שאלה?

פרשת בא – והיה לך לאות על ידך

תוכן עניינים

מיד אחרי יציאת ישראל ממצרים, מצטווים ישראל שלוש מצוות: קידוש הבכורות, עשיית עבודת הפסח (הכוללת אי אכילת חמץ, אכילת מצוות וקורבן הפסח) ומצוות תפילין. ונתמקד היום בציווי האחרון, מצוות הנחת התפילין, ע"פ פירושו של הרש"ר הירש (עם הוספות קלות).

התורה מצווה "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". מה הכוונה 'בעבור זה'? כותב הרש"ר הירש:

"בעבור זה – עבור מצוות מעשיות אלה, ועבור כל מעשי המצוות שאתה רואה בי. שעה שיצאתי מעבדות לחירות, הייתה תרומתי היחידה להשגת החירות – התחייבותי לקיים מצוות אלה לעד. קבלת עול זו הייתה הסיבה היחידה לגאולה, וקיומה של ההתחייבות – תכליתה היחידה. בכל השאר פעל עבורי – האלוקים. מכאן תבין מה גדול לאין שיעור הוא ערכן של הליכותינו אלה. כל קיומנו המבוסס על ה' והתלוי בה' – מושתת עליהם".

ניתן לומר יותר מכך, שכל מהלך השיעבוד והגאולה, הירידה למצריים והעלייה משם, עבודת הפרך ומכות מצרים, היו כדי שעם ישראל לדורותיו יקיים את המצוות יום יום. המאורעות הניסיים המופלאים אינם התכלית, אלא האמצעי בכדי שנזכה לתקן את העולם בתיקון הדרגתי יום יומי גאולת העולם מגיעה בצעדים קטנים ועקביים.

על הפסוק "והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים…", כותב הרש"ר הירש כי:

"ונראה שפסוק זה, וכן הבא אחריו, שייכים לדברי האב אל בנו. זכירת הגאולה לא תתבטא בעריכת חג – זיכרון בלבד. אלא כך נאמר כאן: כל קיומך החופשי כיום מעשה ידו החזקה של ה' הוא. כל יישותך משועבדת אפוא לה'. עובדה זו תהיה האות לכל מעשיך: לאות על – ידך, ולבסיס הכרעה ושיקול לכל עשתונותיך: ולזיכרון בין עיניך. למען תהיה תורת ה' בפיך: כל מלה היוצאת מפיך – והמלה משקפת רצונו ומחשבתו של האדם – תהיה נובעת מתורת ה', עד שתהיה אתה מבשרה של תורת ה'. כל הווייתך הפעילה והרוחנית תהיה מושרשת בתורת ה' ותתפתח ממנה; אתה תשמש לתורת ה' ביטוי והמחשה".

"מסקנה ראשונה מגאולתנו היא היות "ידנו" קנויה לה'. לנו לא הייתה יד בגאולה זו. רק יד ה' הייתה חזקה בשבילנו. רק הודות ליד זו זכינו מחדש ב"יד" שלנו, שבמצרים לא הייתה ברשותנו. אולם בתנאי זה חזרה אלינו, כדי שנשתמש בה, עם שיחרורה בידי ה', לעבודתו".

החירות והעצמאות שקנו ישראל במצרים משחררת אותם משעבודי העולם הזה ותכתיביו ומאפשרת להם להיות משועבדים לאידאליים האלוקיים, לטוב האלוקי, להופיע אותו בחייהם, לחבר את ידם הכהה, היד האנושית החלשה, ליד האלוקית החזקה.

"למען תהיה תורת ה' בפיך" – תורת ה' מסורה לדיבור החי, ולא לכתב הדומם, וכן הוא אומר: "בפיך ובלבבך לעשותו" (דברים ל, יד); "ואשם דברי בפיך" (ישעיה נא, טז); "ודברי אשר – שמתי בפיך" (שם נט, כא)…עלינו לפנות לדברים, שהופקדו בפינו, ולא לכתב הערטילאי. מאלף בהקשר זה הנאמר ליהושע: "לא – ימוש ספר התורה הזה מפיך" (יהושע א, ח) – המלה הכתובה תעורר בלבך תמיד מחדש את שנמסר לפיך. גם הלומד בדד ישמיע לעצמו את דבר ה', וישננו באמצעות המלה החיה. כל אחד יהיה לעצמו מבשרה של תורה, והיא תמצא מסילות בלבו – דרך פיו. מכאן ההלכה: "לא הוכשרו למלאכת שמים (כגון ספרי תורה, תפילין ומזוזות) אלא עור בהמה טהורה בלבד" (שבת כח ע"א). החומר עצמו, עליו כתובה תורת ה', יאמר לנו כמו שאמר ה' ליחזקאל: "אכול את – המגלה הזאת" (יחזקאל ג, א) – קבל את תוכנה בקרבך בשלמותו; החדירהו בגופך עד היותו חלק ממך".

התפילין נקשרות אלינו והתורה הופכת להיות חייה בחיינו, בנשמת אפינו ובדיבורינו.

נסיים בדבריה הנפלאים של נחמה ליבוביץ זצ"ל על מצוות התפילין:

"לפי דברי הרמב"ן (שכתב: 'שיש לעולם אלוה – מחדשו ויודע ומשגיח ויכול. ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה מלבד שידע האדם ויודה לאלהיו שבראו') יחסו של נס יציאת מצרים לתפילין הוא כיחס הנוזל החי, התוסס, הלוהט אשר בהצטננו נקפא ונקרש – אל הגבישים המשוכללים המופלאים בצורתם הקיימים לעד. החוויה הלוהטת של אהבת ה' שנתגלתה לדור יוצאי מצרים בניסים ובנפלאות שנעשו לנגד עיניהם באופן חד-פעמי, חוויה זו נשתמרה, נקרשה, בשביל הדורות הבאים בגבישי התפילין אשר בעטרם זרועו וראשו של המניח אותם, הנם מחיים במחשבתו ובלבו (כנגד הלב – כנגד המוח) שוב את החוויה הלוהטת ההיא, יחיו בו יום יום את האמונה".

יהי רצון שנזכה לחיות בחיינו את דבר ה' בעולם!

אולי יעניין אותך

סוחר תכשיטים ולקוח - revivim 1048

ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ

⬅️ מה הגורם העמוק לשוני המהותי בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ? ⬅️ מעשה פלאי בסוחר באבני חן ומרגליות ⬅️ כיצד הגיבו הנכדים של המחבר למעשה ומדוע? ⬅️ מדוע קשיי הפרנסה גדלו מאשר הקשיים שהיו בעבר? ⬅️ דרושים: סיפורי מופת חדשים
דילוג לתוכן