חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שימוש בתנור ביום טוב

הרב, שלום. ברשותי תנור שאין מצב "שבת", דהיינו הוא עובד על תרמוסטט. האם מותר להשתמש בתנור ביום טוב ?

מותר להשתמש בו על ידי שעון שבת, ומותר לפתוח אותו כדי לראות את מצב התבשיל רק כאשר נורת החימום דולקת. יש להכינו מראש על רמת החום הנדרשת מבלי לגעת בכך בחג.

הלכות יום טוב מובאות באופן קצר ובהיר בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-11 06:09:29

סיכון חיים למען הצלת גופת שבוי

האם מותר לחייל לסכן את חייו ולהיכנס לתוך איזור תחת אש ועם מטענים רבים על מנת לחלץ גופת ישראל מהשבי? (בהנחה שלאותה משימה שהוא נשלח אליה ודאי שיש שם רק גופות ולא אנשים חיים). בהסתכלות הלכתית נטו, האם זה מותר? (כי הרי ודאי שחייל הוא חלק ממערכת שלמה ויש לו פקודות והוא חייב לבצע אותן ויש פה גם ערך מדינתי וחיזוק הרוח וכו'… אין לי ספק שיש פה עוד שיקולים גדולים ביותר… אך אני שואל בבחינת ההלכה נטו)

כן. שהרי במצב מלחמה השיקולים אינם פרטיים – אדם מול אדם, אלא השיקול הוא ניצחון המלחמה, כאשר כל הצלחה שלנו היא כשלון לצד השני, ובנוסף לכך הדבר מגביר את מורל החיילים והעם.

פניני הלכה שבת כז, יב: "…נפילת הגופות פוגעת במורל החיילים, והחברה הישראלית מוכנה לשחרר מחבלים עבור החזרתם, הרי שיש בהצלת גופות משום פיקוח נפש."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-06 23:41:18

יש לך שאלה?

הרב גור גלון

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

פרשת תרומה

בניית המשכן איננה פעולה טכנית אלא פעולה נפשית פנימית, התנאי הבסיסי הוא: "דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו יקחו את תרומתי", וכבר כתבנו על כך בעבר.

ולחשיבות העניין רציתי להעיר ולהאיר עליו מצד נוסף.

ידועים דבריו הנפלאים של האלשיך הקדוש, על הפסוק: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" –  "ושכנתי בתוכו לא נאמר אלא ושכנתי בתוכם, מלמד שכל אחד ישכין השכינה בתוך ליבו", ובצידה לדרך הביא בשם הקדמונים: "לא אמר ושכנתי בתוכו אלא בתוכם, להורות שאין השכינה שורה במקדש מחמת המקדש, כי אם מחמת ישראל כי היכל ה' המה".

אלא שעדיין יש מקום לשאול, כפי ששואל האלשיך: "כי עדיין צריך לשום לב, כי הלא במשכן עצמו הייתה שכינה, כמאמרו יתברך 'ונועדתי לך שם..', ואומר 'וכבוד ה' מלא את המשכן ולא יכל משה לבוא…'?

כלומר, ברור שהייתה קדושה ושכינה במשכן בתוכו, ולא רק בתוכם, אז מה היחס בין בתוכו לבתוכם?

וכאן מאריך האלשיך לבאר את הדברים ונביא כמה שורות מאירות מדבריו: "כי הלא היכל ה' המה, וכאשר המה ראויים להשרות שכינה בנשמותם, ישתלשל ויתפשט השפע אל היכל ה', כי למענם, להיות איתם, משכן את שמו יתברך במקום ההוא, כי נפשותם הם המשכן האמיתי ומהם יתפשט אל המקום המיוחד ההוא".

כלומר, בכוח השראת השכינה בנשמות ישראל, מתפשטת השכינה על המשכן, על העצים והאבנים, על הקרקע והכלים, כדי לשרות באופן הממשי ביותר בתוכנו, הקב"ה משרה שכינה על היצירה שלנו.

זוהי הבנה מופלאה, על היכולת שלנו, בכוח הרצון והתשוקה, הכוונה והנדבה, להוריד שכינה בארץ, על העצים והאבנים, מובן אם כן, מדוע הכוונה בתרומה כל כך משמעותית, אם נתת ולא מכול הלב, לא תשרה שכינה בקרש הזה, באבן הזאת, שתתן עם הלב, גם האבן האטומה מתקדשת.

יש מכאן לימוד אדיר, ליכולת האמיתית שלנו לשנות את המציאות, שינוי בנפש בנשמה, גורר שינוי במציאות הפיזית והמוחשית.

וכדברי הרמח"ל במסילת הישרים שלו: ואם תעמיק עוד בענין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך, והוא כענין מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה בענין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים וזה לשונם: 'כיון שראה הקדוש ברוך הוא אור שגנזו לצדיקים, שמח, שנאמר: 'אור צדיקים ישמח'. ובענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו אמרו: 'אמר רבי יצחק: מלמד שנתקבצו כולן למקום אחד והיתה כל אחת אומרת, עלי יניח צדיק ראשו, והנה על העיקר הזה העירונו זכרונם לברכה במדרש קהלת שאמרו, זה לשונם: 'ראה את מעשה האלהים וגו', בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי".

יש לומר שלאור ההבנה המדעית היום, שהכול זה אנרגיה, אנחנו מבינים, איך האבן איננה דומם אטום, אלא כל דבר הוא חי, מובן איך תזוזות פנימיות בבסיס האנרגיה-הנשמה, משנות הכול, בצורה עצומה, ודי ברמז זה.

יהי רצון שנדע ונחוש, שנראה ונחווה, איך כל תנועה נפשית שלנו, משנה את העולם ממש!

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן