חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

שימוש בתנור ביום טוב

הרב, שלום. ברשותי תנור שאין מצב "שבת", דהיינו הוא עובד על תרמוסטט. האם מותר להשתמש בתנור ביום טוב ?

מותר להשתמש בו על ידי שעון שבת, ומותר לפתוח אותו כדי לראות את מצב התבשיל רק כאשר נורת החימום דולקת. יש להכינו מראש על רמת החום הנדרשת מבלי לגעת בכך בחג.

הלכות יום טוב מובאות באופן קצר ובהיר בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-11 06:09:29

סיכון חיים למען הצלת גופת שבוי

האם מותר לחייל לסכן את חייו ולהיכנס לתוך איזור תחת אש ועם מטענים רבים על מנת לחלץ גופת ישראל מהשבי? (בהנחה שלאותה משימה שהוא נשלח אליה ודאי שיש שם רק גופות ולא אנשים חיים). בהסתכלות הלכתית נטו, האם זה מותר? (כי הרי ודאי שחייל הוא חלק ממערכת שלמה ויש לו פקודות והוא חייב לבצע אותן ויש פה גם ערך מדינתי וחיזוק הרוח וכו'… אין לי ספק שיש פה עוד שיקולים גדולים ביותר… אך אני שואל בבחינת ההלכה נטו)

כן. שהרי במצב מלחמה השיקולים אינם פרטיים – אדם מול אדם, אלא השיקול הוא ניצחון המלחמה, כאשר כל הצלחה שלנו היא כשלון לצד השני, ובנוסף לכך הדבר מגביר את מורל החיילים והעם.

פניני הלכה שבת כז, יב: "…נפילת הגופות פוגעת במורל החיילים, והחברה הישראלית מוכנה לשחרר מחבלים עבור החזרתם, הרי שיש בהצלת גופות משום פיקוח נפש."

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-06 23:41:18

יש לך שאלה?

הרב גור גלון

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

פרשת יתרו – התורה והשבת

הגמרא במסכת שבת (פו, ב) דנה האם התורה ניתנה ב-ו' או ב-ז' בסיוון. בתוך הדברים אומרים חז"ל דבר יסודי ועקרוני: ""ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל כתיב הכא 'זכור את יום השבת לקדשו' וכתיב התם 'ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה מה להלן בעיצומו של יום אף כאן בעיצומו של יום". היום ננסה להבין מה המשמעות שהתורה ניתנה דווקא בשבת.

כדי להבין את הקשר בין התורה לשבת צריך להבין תחילה את עניינה של השבת. אם נשאל את האנשים ברחוב מה העיקר ומה מביא לברכה ושגשוג: היצירה והעבודה או המנוחה. כמדומה שרוב האנשים ישיבו שאמנם המנוחה היא צורך אבל היא רק אמצעי ליצירה והעבודה, ולכן הדבר המרכזי הוא היצירה והעבודה.

אך אם נתבונן בתורה נגלה שהיום החשוב והמבורך ביותר הוא השבת- יום המנוחה. כפי שאנו אומרים בתפילת ליל שבת: "אתה קדשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשה שמים וארץ, אתה קדשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ וברכתו מכל הימים וקידשתו מכל הזמנים כאמור: 'ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו…". ועולה השאלה, איך ייתכן שיום המנוחה הוא היום שמביא את הברכה הגדולה ביותר של העולם? התשובה לכך היא שהעולם מתברך ומתקדם בשתי אפשרויות: ההתקדמות האחת היא ליצור דברים חדשים. ההתקדמות האחרת היא ההתקדמות הרוחנית, ההתקדמות בתוך נפש האדם- מה נוצר באדם בשבוע שעבר עליו, מה התכנים שנטמעו בו. השבת היא לא מנוחה, במובן של הפסקה ועצירה סתמית בכדי לצבור כוח לעוד עבודה, השבת היא מנוחה שנועדה לעצור ולהתבונן, להפנים ולבנות את הערכים הפנימיים של חיינו – ובסופו של דבר זו הברכה והקדושה הגדולה ביותר.

אין טעם לבניין חיצוני שלא עומדים מאחוריו ערכים פנימיים, אין ערך להמון פעולות ומעשיים, ללא ההבחנה של מה שנוצר בנפש כתוצאה מכול מה שהתרחש. וזהו עניינה של השבת.

התורה שעניינה לבנות את התוכן הערכי, המוסרי והרוחני בעולם, ניתנת בשבלת. חז"ל מגלים לנו שהתורה קדמה לעולם, שהקב"ה הסתכל בתורה ובנה את העולם בהתאמה אליה. דברי חז"ל אלו עוזרים לנו לחשוף מהו האמצעי ומהי המטרה. המטרה היא ליצור בתוכנו, בנפש פנימה עולם שמחובר לערכים האלוקיים, לחשוף את הנשמה האלוקית שבקרבנו. והיצירה הגשמית היא האמצעי. אנו שואפים ליום שכולו שבת – לעולם שכולו ערכים, כולו יצירה פנימית. 'מעין עולם הבא יום שבת מנוחה', יום שבת מאפשר לנו יצירה אדירה פנימית.

אם נחזור לדברי הגמרא: "ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל, כתיב הכא: 'זכור את יום השבת לקדשו', וכתיב התם: 'ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה', מה להלן בעיצומו של יום אף כאן בעיצומו של יום" – נוכל להבין את עניינם של התורה ועניינה של השבת. בדברי הגמרא הללו יש לימוד יסודי על מהות התורה והשבת, וכן הוראה מעשית ויסודית של צביון ותוכן השבת. בכאב רב אנו רואים אנשים טובים, שמבלים (תרתי משמע) את השבת במנוחה גשמית, באכילת יתר וקריאת עיתונים, אך לא זה עניינה של השבת. המאכל והמשתה, המנוחה והשינה, הם אמצעי להביא את האדם למצב אופטימלי בו יוכל לעצור ולחשוב על הדברים המהותיים והמשמעותיים ביותר.

ואסיים בדבריו של מו"ר הרב אליעזר מלמד:

"מצווה להרבות בלימוד תורה ביום השבת, ואמרו חכמים: 'לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהם בדברי תורה", עוד אמרו חכמים: "אמרה תורה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, כשיכנסו ישראל לארץ, זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו, ואני מה תהא עלי? אמר לה: יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת שמו, שהם בטלים ממלאכתם ויכולים לעסוק בך",  עוד אמרו חכמים: "כך אמר להם הקב"ה לישראל: בניי, לא כך כתבתי לכם בתורתי: לֹא יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה, אף על פי שאתם עושים מלאכה כל שישה ימים, יום השבת יעשה כולו תורה. מכאן אמרו, לעולם ישכים אדם וישנה בשבת, וילך לבית הכנסת ולבית המדרש, יקרא בתורה וישנה בנביאים, ואחר כך ילך לביתו ויאכל וישתה…".

יהי רצון שנזכה להפוך את השבתות למגדלאור הרוחני של כל חיינו, ולקבל את התורה לתוכנו ולהביא את אורה לחיינו. שבת שלום!

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן