כשרות

וקרא לך ואכלת מזבחו

הפסוקים בתורה מפשט הפסוקים בספר שמות לד, יג-טז, משמע שמדובר

האם צריך לנפות קמח

האם תולעי הקמח מותרות באכילה בגמרא בחולין סז, א, מבואר

טעמי איסור אכילת דם

  הטעמים המובאים בתורה בספר ויקרא יז, י-יד, מבואר שטעם

מערכת כשרות תורנית-לאומית

להיזהר מחנופה לבג"ץ גם כאשר מרוצים מפסקיו ● חנופה לרשעים מעניקה להם כוח עד שיפגעו גם במחניף עצמו ● ביקורת פנימית על רבנים ודיינים ● רמת ההכשר של 'הרבנות' משתנה ממקום למקום.

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן